Sākums
Vārdnīca
Mainīgo vidējo vērtību lente

Mainīgo vidējo vērtību lente

Iesācējiem

Kas ir mainīgo vidējo vērtību lente?

Mainīgo vidējo vērtību lente ir tehniskās analīzes rīks, ko tirgotāji izmanto, lai atklātu iespējamas tirgus tendences un to maiņu. Tā sastāv no vairākām dažādu garumu mainīgām vidējām vērtībām. Šī lente parāda mijiedarbību starp dažādām mainīgām vidējām vērtībām, lai tirgotāji varētu novērtēt tirgus dinamiku un tendences.

Kāpēc mainīgo vidējo vērtību lentes ir efektīvas?

Parasti mainīgo vidējo vērtību lentes sastāv no četrām līdz piecām atšķirīgām mainīgām vidējām vērtībām, taču to skaits ir atkarīgs no tirdzniecības stratēģijas. Populārs ir variants ar vairākām vienkāršām mainīgajām vidējām vērtībām (VMVV), kas iestatītas ar 10 periodu intervāliem. Piemēram, tā var būt 10, 20, 30, 40, 50 un 60 periodu mainīgo vidējo vērtību kombinācija. Taču šie intervāli nav fiksēti un ir pielāgojami uz 20, 30 vai jebkādu citu garumu atbilstoši tirgotāja preferencēm. Noklusējuma iestatījumi ir 4 VMVV ar 20, 50, 100 un 200 periodiem.

Lentes jutīgumu var pielāgot, mainot periodus vai pārejot no VMVV uz eksponenciālajām mainīgajām vidējām vērtībām (EMVV). Lente, kas sastāv no īsāku periodu (piemēram, 5, 15, 25, 35 un 45) mainīgajām vidējām vērtībām, spēcīgāk reaģē uz nelielām cenas svārstībām. Tā var palīdzēt tirgotājiem analizēt cenas īstermiņa svārstības un tirgus dinamiku. 

Turpretī lente ar ilgāku periodu (piemēram, 150, 160, 170 un 180) mainīgajām vidējām vērtībām vājāk reaģē uz cenas īstermiņa svārstībām. To biežāk izmanto ilgtermiņa investori, kurus primāri interesē lielāka mēroga izmaiņas tirgū.

Mainīgo vidējo vērtību lentes tendenču analīzē

Tirgotāji var izmantot mainīgo vidējo vērtību lentes, lai analizētu tirgus tendenču izmaiņas. Piemēram, ja lente paplašinās, tas liecina par tirgus tendences pastiprināšanos. Paplašināšanos izraisa tas, ka cenas pieauguma periodos īsāku periodu mainīgās vidējās vērtības attālinās no garāku periodu vērtībām. Tas var mudināt tirgotājus apsvērt tirdzniecības darījumu atvēršanas vai saglabāšanas iespējas atbilstoši tendences virzībai. 

Un pretēji – ja lente sašaurinās un mainīgās vidējās vērtības pietuvojas, tas bieži vien liecina, ka cenas stabilizējas vai pazeminās. Tādējādi tirgotāji var gatavoties iespējamai tirgus tendences virziena maiņai.

Secinājums

Mainīgo vidējo vērtību lente ir dažādu garumu mainīgo vidējo vērtību kombinācija. Tirgotāji var izmantot mainīgo vidējo vērtību lentes, lai noteiktu tirgus dinamiku un prognozētu iespējamu tendences maiņu.

Kopīgot ierakstus
Saistītās vārdnīcas
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.