Domů
Glosář
Pás klouzavých průměrů

Pás klouzavých průměrů

Začátečníci

Co je pás klouzavých průměrů?

Pás klouzavých průměrů je nástroj technické analýzy, který obchodníci používají k identifikaci potenciálních tržních trendů a zvratů. Tvoří ho několik klouzavých průměrů různé délky. Pás zobrazuje interakci mezi různými klouzavými průměry a umožňuje obchodníkům vyhodnotit dynamiku trhu a trendy.

Jak pásy klouzavých průměrů fungují?

Pásy klouzavých průměrů se obvykle skládají ze čtyř až osmi různých klouzavých průměrů, ale jejich počet se může v závislosti na obchodní strategii lišit. Běžně ho tvoří řada jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) nastavených v intervalech po 10 obdobích. Například kombinace průměrů za 10, 20, 30, 40, 50 a 60 období. Tyto intervaly ale nejsou pevné a mohou být upraveny na 20 období, 30 období nebo jakoukoli jinou délku, která obchodníkovi vyhovuje. Výchozí nastavení používá 4 SMA s 20, 50, 100 a 200 obdobími.

Citlivost pásu je možné upravit změnou období nebo přepnutím z jednoduchých klouzavých průměrů na exponenciální klouzavé průměry (EMA). Pás tvořený klouzavými průměry kratších období (třeba 5, 15, 25, 35 a 45) lépe reaguje na menší cenové výkyvy. Může obchodníkům pomoct analyzovat krátkodobé výkyvy cen a dynamiku trhu. 

Naopak pás tvořený klouzavými průměry delších období (třeba 150, 160, 170 a 180) je na krátkodobé cenové výkyvy méně citlivý. Delší období často využívají dlouhodobější investoři, kteří se primárně zajímají o identifikaci velkých bodů obratu na trhu.

Pásy klouzavých průměrů při analýze trendů

Obchodníci mohou pomocí pásů klouzavých průměrů analyzovat posuny tržních trendů. Když se například pás rozšíří, znamená to, že tržní trend sílí. K rozšíření dochází v důsledku toho, že se kratší klouzavé průměry v období růstu cen vzdalují od těch delších. To může dát obchodníkům signál, že by měli zvážit vstup do obchodů nebo setrvání v obchodech, které jsou ve směru trendu. 

Naopak když se pás smršťuje a klouzavé průměry se k sobě přibližují, často to znamená, že se ceny stabilizují nebo stahují. To může dát obchodníkům signál, že by se měli připravit na případný obrat tržního trendu.

Shrnutí

Pás klouzavých průměrů je kombinací klouzavých průměrů různých délek. Obchodníci mohou pomocí pásu klouzavých průměrů odhalit dynamiku trhu a potenciální obraty trendů.

Sdílet příspěvky
Související glosáře
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.