Начало
Речник
Лента за пълзяща средна

Лента за пълзяща средна

Начинаещ

Какво представлява лентата за пълзяща средна?

Лентата за пълзяща средна е инструмент за технически анализ, използван от трейдърите за идентифициране на потенциални пазарни тенденции и обръщания. Състои се от множество пълзящи средни с различна дължина. Лентата показва взаимодействието между различни пълзящи средни, позволявайки на трейдърите да оценят инерцията и тенденциите на пазара.

Как работят лентите за пълзяща средна?

Лентите за пълзящи средни обикновено се състоят от четири до осем различни пълзящи средни, но броят им може да варира в зависимост от стратегия за търговия. Общата настройка включва поредица от прости пълзящи средни (SMA), зададени на интервали от 10 периода. Например комбинация от средни стойности за 10, 20, 30, 40, 50, и 60 периода. Тези интервали обаче не са фиксирани и могат да бъдат коригирани до 20, 30 или всяка друга дължина, която е подходяща за трейдъра. Настройките по подразбиране използват 4 SMA с 20, 50, 100 и 200 периода.

Чувствителността на лентата може да бъде променена чрез промяна на периодите или чрез превключване от SMA към експоненциални пълзящи средни (EMA). Лентата, съставена от пълзящи средни на по-кратки периоди, като 5, 15, 25, 35 и 45, е по-отзивчива на незначителни колебания в цените. Може да помогне на трейдърите да анализират краткосрочните колебания в цените и пазарната инерция. 

Обратно, лента, съставена от пълзящи средни за по-дълги периоди, като 150, 160, 170 и 180, е по-малко чувствителна към краткосрочни колебания на цените. Тази настройка често се използва от дългосрочни инвеститори, които се интересуват предимно от идентифицирането на основни повратни точки на пазара.

Ленти за пълзящи средни в анализа на тренда

Трейдърите могат да използват ленти с пълзящи средни, за да анализират промените в пазарните тенденции. Например, когато лентата се разширява, това показва, че пазарната тенденция става по-силна. Разширяването възниква поради това, че по-кратките пълзящи средни се отдалечават от по-дългите по време на периоди на увеличение на цените. Това може да сигнализира на трейдърите да обмислят влизане или оставане в сделки, които са в съответствие с посоката на тенденцията. 

Обратно, когато лентата се свива и пълзящите средни се сближат, това често означава, че цените или се стабилизират, или се дърпат назад. Това може да сигнализира на трейдърите да се подготвят за потенциално обръщане на пазарната тенденция.

Заключение

Лентата за пълзящи средни е комбинация от пълзящи средни с различна дължина. Трейдърите могат да използват ленти за пълзящи средни, за да схванат инерцията на пазара и потенциалното обръщане на тренда.

Споделяне на публикации
Свързани речници
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.