Επεξήγηση χρυσού σταυρού και σταυρού του θανάτου
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση χρυσού σταυρού και σταυρού του θανάτου

Επεξήγηση χρυσού σταυρού και σταυρού του θανάτου

Έχει δημοσιευτεί Jul 15, 2020Έχει ενημερωθεί Dec 28, 2022
8m

Εισαγωγή

Τα μοτίβα διαγραμμάτων είναι άφθονα όσον αφορά την τεχνική ανάλυση. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτά στο άρθρο Οδηγός για αρχάριους για κλασικά μοτίβα διαγραμμάτων και το άρθρο 12 δημοφιλή μοτίβα γραφημάτων Candlestick στην τεχνική ανάλυση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα μοτίβα, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για ημερήσιους επενδυτές, επενδυτές swing και μακροπρόθεσμους επενδυτές. Ο χρυσός σταυρός και ο σταυρός του θανάτου είναι δύο καλά παραδείγματα.

Πριν αναλύσουμε τι είναι ο χρυσός σταυρός και ο σταυρός του θανάτου, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ο κινητός μέσος όρος (moving average, ή MA). Εν ολίγοις, είναι μια γραμμή που σχεδιάζεται σε ένα διάγραμμα τιμών, η οποία μετρά τη μέση τιμή του περιουσιακού στοιχείου για ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, ένας κινητός μέσος όρος 200 ημερών θα μετρήσει τη μέση τιμή του περιουσιακού στοιχείου τις τελευταίες 200 ημέρες. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινητούς μέσους όρους, υπάρχει ένα άρθρο σχετικά με αυτούς: Επεξήγηση κινητών μέσων όρων.

Λοιπόν, τι είναι ο χρυσός σταυρός και ο σταυρός του θανάτου και πώς μπορούν οι επενδυτές να τους χρησιμοποιήσουν στη στρατηγική συναλλαγών τους;


Τι είναι ο χρυσός σταυρός;

Ένας χρυσός σταυρός (ή χρυσή διασταύρωση) είναι ένα μοτίβο διαγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τη διέλευση ενός βραχυπρόθεσμου κινητού μέσου όρου πάνω από έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Συνήθως, ο MA 50 ημερών χρησιμοποιείται ως βραχυπρόθεσμος μέσος όρος και ο MA 200 ημερών χρησιμοποιείται ως μακροπρόθεσμος μέσος όρος. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να φανταστούμε μια χρυσή διασταύρωση. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο και η βασική ιδέα είναι ότι ένας βραχυπρόθεσμος μέσος όρος υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Συνήθως, ένας χρυσός σταυρός συμβαίνει σε τρεις φάσεις:

  1. Ο βραχυπρόθεσμος ΜΑ είναι χαμηλότερος από τον μακροπρόθεσμο ΜΑ κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης.

  2. Η τάση αντιστρέφεται και ο βραχυπρόθεσμος ΜΑ περνά πάνω από τον μακροπρόθεσμο ΜΑ.

  3. Μια ανοδική τάση ξεκινά όταν ο βραχυπρόθεσμος MA παραμένει πάνω από τον μακροπρόθεσμο MA.

Ένας χρυσός σταυρός ο οποίος δείχνει μια νέα ανοδική τάση στο Bitcoin.

Ένας χρυσός σταυρός ο οποίος δείχνει μια νέα ανοδική τάση στο Bitcoin.


Σε πολλές περιπτώσεις, ένας χρυσός σταυρός μπορεί να θεωρηθεί σήμα ανατίμησης. Πώς γίνεται αυτό; Η ιδέα είναι απλή. Γνωρίζουμε ότι ένας κινητός μέσος όρος μετρά τη μέση τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου για τη διάρκεια που απεικονίζει. Υπό αυτήν την έννοια, όταν ένας βραχυπρόθεσμος ΜΑ είναι κάτω από τον μακροπρόθεσμο ΜΑ, σημαίνει ότι η βραχυπρόθεσμη κίνηση της τιμής είναι υποτιμητική σε σύγκριση με τη μακροπρόθεσμη κίνηση της τιμής. 

Τώρα, τι συμβαίνει όταν ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο; Η τιμή του βραχυπρόθεσμου μέσου όρου είναι υψηλότερη από την τιμή του μακροπρόθεσμου μέσου όρου. Αυτό υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στην κατεύθυνση της τάσης της αγοράς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο χρυσός σταυρός θεωρείται ανατιμητικός.

Με τη συμβατική ερμηνεία, ένας χρυσός σταυρός περιλαμβάνει τη διέλευση του ΜΑ 50 ημερών πάνω από τον ΜΑ 200 ημερών. Ωστόσο, η γενική ιδέα πίσω από τον χρυσό σταυρό είναι ότι ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος διαπερνά έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Υπό αυτήν την έννοια, οι χρυσοί σταυροί θα μπορούσαν επίσης να συμβαίνουν σε άλλα χρονικά πλαίσια (15 λεπτών, 1 ώρας, 4 ωρών κ.λπ.). Ωστόσο, τα σήματα υψηλότερων χρονικών πλαισίων τείνουν να είναι πιο αξιόπιστα από τα σήματα μικρότερων χρονικών πλαισίων.

Μέχρι στιγμής, έχουμε αναλύσει στον χρυσό σταυρό με αυτό που ονομάζεται απλός κινητός μέσος όρος (simple moving average, ή SMA). Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη δημοφιλής τρόπος υπολογισμού του κινούμενου μέσου όρου, ο οποίος ονομάζεται εκθετικός κινητός μέσος όρος (exponential moving average, ή EMA). Αυτό χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό τύπο, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε πιο πρόσφατες κινήσεις των τιμών.

Οι EMA μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση ανατιμητικών και υποτιμητικών διασταυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού σταυρού. Καθώς οι EMA αντιδρούν πιο γρήγορα στις πρόσφατες μεταβολές των τιμών, τα σήματα διασταύρωσης που παράγουν μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστα και να παρουσιάζουν περισσότερα ψευδή σήματα. Ακόμα κι έτσι, οι διασταυρώσεις EMA είναι δημοφιλείς μεταξύ των επενδυτών ως εργαλείο για τον εντοπισμό των αντιστροφών τάσεων.


Τι είναι ο σταυρός του θανάτου;

Ο σταυρός του θανάτου είναι στην ουσία το αντίθετο του χρυσού σταυρού. Είναι ένα μοτίβο διαγράμματος, στο οποίο ένας βραχυπρόθεσμος ΜΑ περνά κάτω από έναν μακροπρόθεσμο MA. Για παράδειγμα, ο ΜΑ των 50 ημερών περνά κάτω από τον ΜΑ των 200 ημερών. Ως εκ τούτου, ο σταυρός του θανάτου συνήθως θεωρείται ότι είναι σήμα υποτίμησης.

Συνήθως, ένας σταυρός του θανάτου συμβαίνει σε τρεις φάσεις:

  1. Ο βραχυπρόθεσμος ΜΑ είναι ανώτερος από τον μακροπρόθεσμο ΜΑ κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης.

  2. Η τάση αντιστρέφεται και ο βραχυπρόθεσμος ΜΑ περνά κάτω από τον μακροπρόθεσμο ΜΑ.

  3. Μια καθοδική τάση ξεκινά όταν ο βραχυπρόθεσμος MA παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο MA.

Ένας σταυρός του θανάτου ο οποίος επιβεβαιώνει μια πτωτική τάση στο Bitcoin.

Ένας σταυρός του θανάτου ο οποίος επιβεβαιώνει μια πτωτική τάση στο Bitcoin.


Τώρα που κατανοούμε τι είναι ο χρυσός σταυρός, είναι αρκετά εύκολο να καταλάβουμε γιατί ο σταυρός του θανάτου είναι ένα σήμα υποτίμησης. Ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος περνά κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει υποτιμητική προοπτική στην αγορά.

Ο σταυρός του θανάτου έχει δώσει ένα σήμα υποτίμησης πριν από μεγάλες οικονομικές υφέσεις στην ιστορία, όπως του 1929 ή του 2008. Ωστόσο, μπορεί να παρέχει και ψευδή σήματα, όπως για παράδειγμα το 2016.

Ψευδές σήμα διασταύρωσης του θανάτου στο SPX το 2016.

Ψευδές σήμα διασταύρωσης του θανάτου στο SPX το 2016.


Όπως μπορείτε να δείτε στο παράδειγμα, η αγορά δημιούργησε έναν σταυρό του θανάτου, μόνο για να συνεχίσει την ανοδική τάση και να δημιουργήσει έναν χρυσό σταυρό λίγο αργότερα.


Χρυσός σταυρός ή σταυρός του θανάτου - ποια είναι η διαφορά;

Έχουμε αναλύσει και τους δύο, οπότε δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ τους. Ουσιαστικά είναι διαμετρικά αντίθετοι. Ο χρυσός σταυρός μπορεί να θεωρηθεί σήμα ανατίμησης, ενώ ο σταυρός του θανάτου ένα σήμα υποτίμησης. 

Και οι δύο μπορούν να επιβεβαιωθούν από υψηλό όγκο συναλλαγών. Μερικοί τεχνικοί αναλυτές μπορεί επίσης να ελέγξουν άλλους τεχνικούς δείκτες όταν εξετάζουν το πλαίσιο διασταύρωσης. Κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν τον Κινητό μέσου όρου σύγκλισης απόκλισης (Moving Average Convergence Divergence, ή MACD) και τον Δείκτη σχετικής ισχύος (Relative Strength Index, ή RSI)

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι οι κινητοί μέσοι όροι είναι υστερούμενοι δείκτες και δεν έχουν προγνωστική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο διασταυρώσεις θα παρέχουν συνήθως μια ισχυρή επιβεβαίωση μιας αντιστροφής τάσης που έχει ήδη συμβεί – όχι μιας αναστροφής που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.


Πώς γίνεται η ανταλλαγή του χρυσού σταυρού και του σταυρού του θανάτου

Η βασική ιδέα πίσω από αυτά τα μοτίβα είναι αρκετά απλή. Εάν γνωρίζετε με ποιον τρόπο χρησιμοποιούν οι επενδυτές τον MACD, θα καταλάβετε εύκολα πώς να ανταλλάξετε αυτά τα σήματα διασταύρωσης.

Όταν μιλάμε για τον συμβατικό χρυσό σταυρό και τον σταυρό του θανάτου, συνήθως κοιτάμε το ημερήσιο διάγραμμα. Επομένως, μια απλή στρατηγική θα μπορούσε να είναι η αγορά σε χρυσό σταυρό και η πώληση σε σταυρό του θανάτου. Για την ακρίβεια, αυτή θα ήταν μια σχετικά επιτυχημένη στρατηγική για το Bitcoin τα τελευταία χρόνια – αν και υπήρχαν πολλά ψευδή σήματα στην πορεία. Ως εκ τούτου, συνήθως δεν είναι η καλύτερη στρατηγική να ακολουθείτε τυφλά ένα σήμα. Επομένως, ίσως θελήσετε να λάβετε υπόψη άλλους παράγοντες όταν πρόκειται για τεχνικές ανάλυσης αγοράς.

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε για μια εύκολη στρατηγική για τη δημιουργία μιας πιο μακροπρόθεσμης θέσης, ανατρέξτε στο άρθρο Εξήγηση της Μέσης δολαριακής επένδυσης (Dollar-Cost Averaging, ή DCA).

Η στρατηγική διασταύρωσης που αναφέρεται παραπάνω βασίζεται στην καθημερινή διέλευση των MA. Τι γίνεται όμως με άλλες χρονικές περιόδους; Οι χρυσοί σταυροί και οι σταυροί του θανάτου συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο και οι επενδυτές μπορούν να τους εκμεταλλευτούν. 

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες τεχνικές ανάλυσης διαγραμμάτων, τα σήματα σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια είναι ισχυρότερα από τα σήματα σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια. Ένας χρυσός σταυρός μπορεί να συμβαίνει στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο, ενώ εσείς εξετάζετε έναν σταυρό του θανάτου που συμβαίνει στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πάντα χρήσιμο να κάνετε σμίκρυνση και να βλέπετε την ευρύτερη εικόνα στο διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλές μετρήσεις.

Κάτι που πολλοί επενδυτές θα αναζητήσουν επίσης όταν πραγματοποιούν συναλλαγές με χρυσούς σταυρούς και σταυρούς του θανάτου είναι ο όγκος συναλλαγών. Όπως και με άλλα μοτίβα διαγραμμάτων, ο όγκος μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο επιβεβαίωσης. Ως εκ τούτου, όταν μια διακύμανση του όγκου συνοδεύει ένα σήμα διασταύρωσης, πολλοί επενδυτές θα είναι πιο σίγουροι ότι το σήμα είναι έγκυρο.

Μόλις συμβεί ένας χρυσός σταυρός, ο μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανό πεδίο υποστήριξης. Αντίθετα, μόλις συμβεί ένας σταυρός του θανάτου, μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανό πεδίο ανοχής.

Τα σήματα διασταύρωσης μπορούν επίσης να διασταυρωθούν με σήματα από άλλους τεχνικούς δείκτες για την αναζήτηση συμβολής. Οι επενδυτές συμβολής συνδυάζουν πολλαπλά σήματα και δείκτες σε μία στρατηγική συναλλαγών, σε μια προσπάθεια να καταστήσουν τα σήματα συναλλαγών πιο αξιόπιστα.


Συμπεράσματα

Αναλύσαμε μερικά από τα πιο δημοφιλή σήματα διασταύρωσης – τον χρυσό σταυρό και τον σταυρό του θανάτου.

Ένας χρυσός σταυρός περιλαμβάνει έναν βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο όρο που υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Ένας σταυρός του θανάτου περιλαμβάνει μια διέλευση βραχυπρόθεσμου ΜΑ, κάτω από έναν μακροπρόθεσμο ΜΑ. Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα εργαλεία για την επιβεβαίωση μακροπρόθεσμων αντιστροφών τάσεων, είτε πρόκειται για χρηματιστήριο, για forex ή για κρυπτονομίσματα.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα σήματα διασταύρωσης συναλλαγών όπως ο χρυσός σταυρός και ο σταυρός του θανάτου; Ρίξτε μια ματιά στην πλατφόρμα ερωτήσεων και απαντήσεων, Ρωτήστε την Ακαδημία, στην οποία η κοινότητα της Binance θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας.