Kuldristi ja surmaristi tutvustus
Avaleht
Artiklid
Kuldristi ja surmaristi tutvustus

Kuldristi ja surmaristi tutvustus

Keskmine
Avaldatud Jul 15, 2020Värskendatud Dec 28, 2022
8m

Sissejuhatus

Tehnilise analüüsi jaoks kasutatavatel graafikutel on väga palju erinevaid mustreid. Oleme neist juba rääkinud juhendites klassikaliste graafikute mustrid algajatele ja 12 populaarset küünlamustrit tehnilises analüüsis. Siiski on palju teisi mustreid, mis võivad olla kasulikud päevakauplejatele, swing‑kauplejatele ja pikaajalistele investoritele. Kuldrist ja surmarist on kaks head näidet.

Enne kui läheme selle juurde, mis on kuldrist ja surmarist, peame aru saama, mis on liikuv keskmine (MA). Lühidalt öeldes on see hinnagraafiku indikaator, mis näitab vara keskmist hinda teatud ajavahemiku jooksul. Näiteks 200 päeva liikuv keskmine näitab vara keskmist hinda viimase 200 päeva jooksul. Kui soovid liikuvate keskmiste kohta rohkem lugeda, vaata nende kohta artiklit: liikuvate keskmiste tutvustus.

Niisiis, mis on kuldrist ja surmarist ning kuidas saavad kauplejad neid oma strateegias kasutada?


Mis on kuldrist?

Kuldrist (ehk nn kuldne ristumine) on graafiku muster, kus lühiajaline liikuv keskmine läheb üle pikaajalise liikuva keskmise. Tavaliselt on lühiajaline keskmine 50-päevane MA ja pikaajaline keskmine 200-päevane MA. See pole aga ainus viis kuldristi tõlgendada. Sama võib juhtuda mis tahes ajavahemikuga graafikul ja põhiidee on see, et lühiajaline keskmine ületab pikaajalise keskmise.

Tavaliselt on kuldristil kolm faasi:

  1. Lühiajaline MA on langustrendi ajal allpool pikaajalist MA‑d.

  2. Trend pöördub ja lühiajaline MA ületab pikaajalise MA.

  3. Algab tõusutrend, kus lühiajaline MA jääb pikaajalisest MA‑st kõrgemale.

Kuldrist näitab Bitcoini uut tõusutrendi.

Kuldrist näitab Bitcoini uut tõusutrendi.


Paljudel juhtudel võib kuldristi pidada pullituru ehk tõusutrendi signaaliks. Miks nii? Idee on lihtne. Eelnevast teame, et liikuv keskmine näitab vara keskmist hinda vastava perioodi jooksul. See tähendab, et kui lühiajaline MA on pikaajalisest MA-st madalam, siis on lühiajaline hinnaliikumine võrreldes pikaajalise hinnaliikumisega karuturul ehk langustrendis. 

Mis juhtub, kui lühiajaline keskmine ületab pikaajalise keskmise? Lühiajaline keskmine hind läheb kõrgemale kui pikaajaline keskmine hind. See viitab potentsiaalsele turu trendi nihkele ja seetõttu peetakse kuldristi pullituru ehk tõusva trendi märgiks.

Tavapärase tõlgenduse puhul tekib kuldrist siis, kui 50-päevane MA ületab 200-päevase MA. Kuldristi üldine idee on aga see, et lühiajaline liikuv keskmine ületab pikaajalise liikuva keskmise. Selles mõttes võib kuldriste tekkida ka muude ajavahemikega (15-minutilisel, 1-tunnisel, 4-tunnisel jne) graafikul. Siiski kipuvad suurema ajavahemiku signaalid olema usaldusväärsemad kui väiksema ajavahemiku signaalid.

Siiani oleme vaadelnud kuldristi nn lihtsa liikuva keskmisega (SMA) seoses. Kuid liikuva keskmise arvutamiseks on veel üks populaarne meetod, mida nimetatakse eksponentsiaalseks liikuvaks keskmiseks (EMA). See meetod kasutab teistsugust valemit, kus on suurem rõhuasetus värskematel hinnaandmetel.

EMA-sid saab samuti kasutada pulli- ja karuturu trendimuutuste, sealhulgas kuldristi otsimiseks. Kuna EMA-d reageerivad viimastele hinnamuutustele kiiremini, võivad nende poolt antud signaalid olla vähem usaldusväärsed ja valesignaale võib tekkida rohkem. Sellegipoolest on EMA ristumised kauplejate seas populaarsed vahendid trendimuutuste tuvastamiseks.


Mis on surmarist?

Surmarist on põhimõtteliselt kuldristi vastand. See on graafiku muster, kus lühiajaline MA liigub allapoole pikaajalist MA‑d. Näiteks 50-päevane MA liigub allapoole 200-päevast MA‑d. Seetõttu peetakse surmaristi tavaliselt karuturu ehk langeva trendi signaaliks.

Tavaliselt on surmaristil kolm faasi:

  1. Tõusutrendi ajal on lühiajaline MA kõrgemal kui pikaajaline MA.

  2. Trend pöördub ja lühiajaline MA liigub allapoole pikaajalist MA‑d.

  3. Langustrend algab siis, kui lühiajaline MA jääb pidama alla pikaajalist MA‑d.

Surmarist näitab, et Bitcoin läheb langustrendi.

Surmarist näitab, et Bitcoin läheb langustrendi.


Kuna me teame nüüd, mis on kuldrist, siis on üsna lihtne mõista, mis on surmarist ja miks see on karuturu signaal. Lühiajaline keskmine liigub alla pikaajalise keskmise, mis viitab turu langusele.

Surmarist andis turu langussignaali enne ajaloo suuri majanduskriise, näiteks 1929. või 2008. aastal. Samas võib see anda ka valesignaale, nagu näiteks 2016. aastal.

Surmaristi valesignaal SPX-il 2016. aastal.

Surmaristi valesignaal SPX-il 2016. aastal.


Nagu näha, joonistus turul surmarist, kuid kohe pärast seda tekkis kuldrist ja tõusutrend jätkus.


Kuldrist vs surmarist – mis on nende erinevus?

Oleme nende mõlemaga tutvunud, nii et erinevust pole raske mõista. Nad on sisuliselt teineteise vastandid. Kuldrist võib anda tõusutrendi signaali, surmarist aga langustrendi signaali. 

Mõlemat kinnitab tavaliselt suur kauplemismaht. Mõned tehnilised analüütikud võivad ristumise konteksti vaadates kontrollida ka muid tehnilisi indikaatoreid. Levinud näidete hulka kuuluvad liikuvate keskmiste koondumine/lahknemine (MACD) ja suhtelise tugevuse indeks (RSI)

Samuti on oluline meeles pidada, et liikuvad keskmised on hindade ajalool põhinevad indikaatorid ehk neil puudub ennustusjõud. See tähendab, et mõlemad ristid annavad tavaliselt kinnituse juba toimunud trendimuutuse kohta – mitte poolelioleva trendimuutuse kohta.


➟ Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!


Kuidas kasutada kuld- ja surmariste kauplemisel

Nende mustrite põhiidee on üsna lihtne. Kui oskad kauplemisel MACD-d kasutada, saad hõlpsalt aru, kuidas ristsignaalidega kaubelda.

Kui me räägime tavapärasest kuldristist ja surmaristist, siis vaatame enamasti päevagraafikut. Lihtne strateegia oleks kuldristiga ostmine ja surmaristiga müümine. Tegelikult oleks see viimastel aastatel olnud Bitcoini puhul suhteliselt edukas strateegia – kuid oli ka palju valesignaale. Seega ühe signaali pimesi järgimine tavaliselt pole parim strateegia. Seega võiks turuanalüüsi tehnikate puhul kasutada mitmeid erinevaid indikaatoreid.

Kui soovi lugeda ühe lihtsa strateegia kohta pikaajalise positsiooni hoidmiseks, vaata ostuhinna keskmistamise (DCA) strateegia tutvustust.

Eespool mainitud ristide strateegia põhineb MA-de ristumistel päevase ajavahemikuga graafikul. Aga kuidas on lood teiste ajavahemikega? Kuldristid ja surmaristid juhtuvad seal täpselt samamoodi ja kauplejad saavad neid oma strateegias ära kasutada. 

Kuid nagu enamiku graafikute analüüsi tehnikate puhul, on suuremate ajavahemike signaalid tugevamad kui väiksemate ajavahemike signaalid. Nädalase perioodiga graafikul võib olla kuldrist, kuid samal ajal ilmub tunnigraafikule surmarist. Seetõttu on alati kasulik graafikult välja suumida ja vaadata suuremat pilti, võttes arvesse mitut näitajat.

Paljud kauplejad vaatavad kuld- ja surmaristide puhul ka seda, milline on kauplemismaht. Nagu ka teiste mustrite puhul, võib kauplemismaht indikaatori näitu kinnitada. Kui ristsignaaliga kaasneb kauplemisaktiivsuse tõus, on paljud kauplejad signaali kehtivuses kindlamad.

Kuldrist võib kinnitada, et pikaajaline liikuv keskmine muutub mõneks ajaks hindade potentsiaalseks toetustasemeks. Ja vastupidi, surmarist võib kinnitada hindade uut potentsiaalset vastupanutaset.

Ristumissignaale võib kontrollida ka muude tehniliste indikaatorite signaalidega, et otsida konfluentsi ehk signaalide koosmõju. Konfluents-kauplejad ühendavad mitu signaali ja indikaatorit üheks kauplemisstrateegiaks, eeldades, et nii on signaalide usaldusväärsus suurem.


Lõppmärkused

Tutvusime lähemalt kahe kõige populaarsema ristsignaaliga – kuldristi ja surmaristiga.

Kuldristi puhul ületab lühiajaline libisev keskmine pikaajalise libiseva keskmise. Surmaristi puhul liigub lühiajaline MA allapoole pikaajalist MA‑d. Mõlemad on küllaltki usaldusväärsed vahendid pikaajaliste trendide pöördepunktide kinnitamiseks, olgu tegemist aktsiaturu, Forexi või krüptovaluutaga.

Kas sul on täiendavaid küsimusi ristsignaalide, sh kuldristi ja surmaristi kohta? Tutvu meie küsimuste ja vastuste platvormiga Ask Academy, kus sinu küsimustele vastab Binance'i kogukond.