Vysvetlenie zlatého kríža a kríža smrti
Domov
Články
Vysvetlenie zlatého kríža a kríža smrti

Vysvetlenie zlatého kríža a kríža smrti

Stredne pokročilý
Zverejnené Jul 15, 2020Aktualizované Dec 28, 2022
8m

Úvod

Čo sa týka technickej analýzy, vzory grafu sú bohatým zdrofom informácií. Už sme o nich hovorili v Príručke pre začiatočníkov ku klasickým vzorom grafov12 populárnych sviečkových vzorov používaných v technickej analýze. Existuje však mnoho ďalších vzorov, ktoré môžu byť užitočné pre denných obchodníkov, swingových obchodníkov aj dlhodobých investorov. Zlatý kríž a kríž smrti sú dva dobré príklady.

Predtým, ako sa dostaneme k vysvetleniu, čo je zlatý kríž a kríž smrti, je potrebné pochopiť, čo je kĺzavý priemer (MA). Stručne povedané, je to čiara nakreslená v cenovom grafe, ktorá meria priemernú cenu aktíva za daný časový rámec. Napríklad 200-dňový kĺzavý priemer znázorňuje priemernú cenu aktíva za posledných 200 dní. Ak by ste si chceli o kĺzavých priemeroch prečítať viac, máme o nich článok: Vysvetlenie kĺzavých priemerov.

Čo je teda zlatý kríž a kríž smrti a ako ich môžu obchodníci použiť vo svojej obchodnej stratégii?


Čo je zlatý kríž?

Zlatý kríž (alebo zlaté kríženie) je vzor grafu, ktorý predstavuje prechod krátkodobého kĺzavého priemeru nad dlhodobý kĺzavý priemer. Štandardne sa ako krátkodobý priemer používa 50-dňový MA a ako dlhodobý priemer 200-dňový MA. Toto však nie je jediný spôsob ako sa pozerať na zlaté kríženie. Môže sa to stať v akomkoľvek časovom rámci a základnou myšlienkou je, že krátkodobý priemer križuje dlhodobý priemer.

Zlatý kríž zvyčajne nastáva v troch fázach:

  1. Krátkodobý MA je počas klesajúceho trendu pod dlhodobým MA.

  2. Trend sa obracia a krátkodobý MA prechádza nad dlhodobý MA.

  3. Rastúci trend začína vtedy, keď krátkodobý MA zostáva nad dlhodobým MA.

Zlatý kríž označujúci nový rastúci trend bitcoinu.

Zlatý kríž označujúci nový rastúci trend bitcoinu.


V mnohých prípadoch sa môže zlatý kríž považovať za signál býčieho trendu. Na základe čoho? Myšlienka je jednoduchá. Vieme, že kĺzavý priemer meria priemernú cenu aktíva počas doby, ktorú zobrazuje. V tomto zmysle, keď je krátkodobý MA nižší ako dlhodobý MA, znamená to, že krátkodobý cenový pohyb je v porovnaní s dlhodobým cenovým pohybom medvedí

Čo sa teraz stane, keď krátkodobý priemer prejde nad dlhodobý priemer? Krátkodobá priemerná cena je vyššia ako dlhodobá priemerná cena. To naznačuje potenciálny posun v smere trhového trendu, a preto sa zlatý kríž považuje za býčí.

V konvenčnej interpretácii zlatý kríž predstavuje prechod 50-dňového MA nad 200-dňový MA. Hlavnou myšlienkou zlatého kríža je však to, že krátkodobý kĺzavý priemer prekračuje nad dlhodobý kĺzavý priemer. V tomto zmysle by sa mohli zlaté kríže vyskytovať aj v iných časových rámcoch (15-minútový, 1-hodinový, 4-hodinový atď.). Signály s dlhším časovým rámcom sú však spravidla spoľahlivejšie ako signály s kratším časovým rámcom.

Doteraz sme sa bavili o zlatom kríži v súvislosti s tým, čo sa nazýva jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). Existuje však aj iný obľúbený spôsob výpočtu kĺzavého priemeru, ktorý sa nazýva exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). Tento kĺzavý priemer používa iný vzorec, ktorý kladie väčší dôraz na novšie údaje o cenách.

EMA je možné použiť aj na hľadanie prechodov do býčích a medvedích trhov, vrátane zlatého kríža. Keďže EMA rýchlejšie reaguje na nedávne pohyby cien, krížové signály, ktoré produkujú, môžu byť menej spoľahlivé a obsahovať viac falošných signálov. Napriek tomu sú kríženia EMA medzi obchodníkmi obľúbené ako nástroj na identifikáciu zvrátenia trendov.


Čo je kríž smrti?

Kríž smrti je v podstate opakom zlatého kríža. Je to vzor grafu, kde krátkodobý MA križuje dlhodobý MA a prechádza pod neho. Napríklad 50-dňový MA prechádza pod 200-dňový MA. Kríž smrti ako taký sa zvyčajne považuje za signál medvedieho trhu.

Kríž smrti zvyčajne nastáva v troch fázach:

  1. Krátkodobý MA je počas stúpajúceho trendu nad dlhodobým MA.

  2. Trend sa obracia a krátkodobý
    MA prechádza pod dlhodobý MA.

  3. Klesajúci trend začína vtedy, keď krátkodobý MA zostáva pod dlhodobým MA.

Kríž smrti potvrdzujúci klesajúci trend bitcoinu.

Kríž smrti potvrdzujúci klesajúci trend bitcoinu.


Teraz, keď už vieme, čo je zlatý kríž, je celkom ľahké pochopiť, prečo je kríž smrti signálom prichádzajúceho medvedieho trhu. Krátkodobý priemer sa dostáva pod dlhodobý priemer, čo naznačuje výhľad medvedieho trendu.

Kríž smrti poskytol signál medvedieho trendu pred veľkými hospodárskymi poklesmi v histórii, ako napríklad v roku 1929 alebo 2008. Môže však poskytnúť aj falošné signály, ako napríklad v roku 2016.

Falošný signál kríža smrti na SPX v roku 2016.

Falošný signál kríža smrti na SPX v roku 2016.


Ako môžete vidieť na príklade, trh znázorňoval kríž smrti, aby následne na to obnovil vzostupný trend a krátko na to znázorňoval zlatý kríž.


Porovnanie zlatý kríž/kríž smrti – aký je medzi nimi rozdiel?

Ukázali sme si oba, takže rozdiel medzi nimi nie je ťažké pochopiť. Sú to v podstate protipóly. Zlatý kríž môže byť považovaný za signál býčieho trendu, zatiaľ čo kríž smrti za signál medvedieho trendu. 

Oba môžu byť potvrdené vysokým objemom obchodov. Niektorí technickí analytici môžu pri pohľade na kontext kríženia sledovať aj iné technické ukazovatele. Štandardnými príkladmi sú konvergencia/divergencia kĺzavého priemeru (MACD)index relatívnej sily (RSI)

Dôležité je tiež zapamätať si, že kĺzavé priemery sú zaostávajúce indikátory a nemajú žiadnu predikčnú schopnosť. To znamená, že obe kríženia zvyčajne poskytnú silné potvrdenie obratu trendu, ku ktorému už došlo – nie obratu, ktorý ešte stále prebieha.


➟ Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si Bitcoin na Binance!


Ako obchodovať použitím zlatého kríža a kríža smrti

Základná myšlienka týchto vzorov je celkom jednoduchá. Ak viete, ako obchodníci používajú MACD, ľahko pochopíte, ako tieto signály kríženia využiť.

Keď hovoríme o štandardnom zlatom kríži a kríži smrti, zvyčajne sa pozeráme na denný graf. Takže jednoduchou stratégiou môže byť nákup pri zlatom kríži a predaj pri kríži smrti. V skutočnosti by to pre bitcoin bola v posledných rokoch relatívne úspešná stratégia. Aj  keď sa vyskytlo veľa falošných signálov. Slepé nasledovanie jedného signálu však zvyčajne nie je najlepšou stratégiou. Takže keď ide o techniky analýzy trhu, možno budete chcieť zvážiť ďalšie faktory.

Ak by ste si chceli prečítať o jednoduchom spôsobe použitia tejto stratégie na bitcoin, pozrite si Vysvetlenie priemerovania nákladov v dolároch (DCA).

Stratégia kríženia uvedená vyššie je založená na krížení denných MA. Ale čo iné časové obdobia? Zlaté kríže a kríže smrti sa dejú rovnako a obchodníci ich môžu využiť. 

Avšak, ako pri väčšine techník analýzy grafov, signály v dlhších časových rámcoch sú silnejšie ako signály v kratších časových rámcoch. Zlatý kríž sa môže odohrávať v týždennom časovom rámci, zatiaľ čo vy sa pozeráte na kríž smrti, ktorý sa odohráva v hodinovom časovom rámci. To je dôvod, prečo je vždy dobré trochu odstúpiť a pozrieť sa na graf zo širšej perspektívy, berúc do úvahy viacero hodnôt.

Niečo, čo mnohí obchodníci budú hľadať aj pri obchodovaní použitím zlatého kríža a kríža smrti, je objem obchodovania. Rovnako ako pri iných vzoroch grafov môže byť objem silným potvrdzujúcim nástrojom. Ako taký, keď prudký nárast objemu sprevádza signál prekríženia, mnohí obchodníci majú väčšiu istotu, že signál je skutočný.

Akonáhle dôjde k zlatému krížu, dlhodobý kĺzavý priemer možno považovať za potenciálnu oblasť podpory. Naopak, akonáhle dôjde ku krížu smrti, možno ho považovať za oblasť potenciálnej rezistencie.

Signály kríženia je možno tiež krížovo skontrolovať so signálmi z iných technických indikátorov s cieľom nájsť konfluenciu. V snahe zvýšiť spoľahlivosť obchodných signálov kombinujú konfluenční obchodníci viacero signálov a indikátorov do jednej obchodnej stratégie.


Záverečné myšlienky

Predstavili sme si niektoré z najpopulárnejších signálov kríženia – zlatý kríž a kríž smrti.

Zlatý kríž predstavuje prechod krátkodobého kĺzavého priemeru nad dlhodobý kĺzavý priemer. Kríž smrti predstavuje prechod krátkodobého MA pod dlhodobý–MA. Oba je možné použiť ako spoľahlivé nástroje na potvrdenie obratu dlhodobých trendov, či už ide o akciový trh, forex alebo kryptomeny.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa používania signálov kríženia, ako je zlatý kríž a kríž smrti pri obchodovaní? Pozrite si našu platformu otázok a odpovedí Ask Academy, kde komunita Binance odpovie na vaše otázky.