Handel opcjami: Czym są Greki?
Strona Główna
Artykuły
Handel opcjami: Czym są Greki?

Handel opcjami: Czym są Greki?

Zaawansowany
Opublikowane Feb 21, 2023Zaktualizowane Aug 11, 2023
6m

TL;DR

Greki — Delta, Gamma, Theta i Vega — to obliczenia finansowe, które mierzą wrażliwość opcji na określone parametry. Delta (Δ), pokazuje tempo zmiany między ceną opcji, a zmianą ceny aktywów bazowych o 1 $. Gamma (Γ), mierzy tempo zmiany delty opcji, w oparciu o zmianę ceny aktywów bazowych o 1 $.

Theta (θ), mierzy wrażliwość ceny opcji w stosunku do czasu, jaki pozostał do jej zapadalności (lub wygaśnięcia). Vega (ν), mierzy wrażliwość ceny opcji w oparciu o zmianę zmienności implikowanej o 1%.

Wprowadzenie

Uczestnictwo w obrocie instrumentami pochodnymi wymaga większej wiedzy niż na rynkach spot. W przypadku handlu opcjami, Greki są jednym z najważniejszych zestawów nowych narzędzi do opanowania. Zapewniają one podstawowe ramy zarządzania ryzykiem i pomagają Ci w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji handlowych.

Po zapoznaniu się z Grekami, będziesz w stanie lepiej zrozumieć analizę rynku opcji i wziąć udział w szerszych dyskusjach na temat opcji put, call i innych tematów związanych z opcjami.

Czym są kontrakty opcyjne?

Kontrakt opcyjny to instrument finansowy, który daje tobie prawo — ale nie obowiązek — do zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych, po z góry określonej cenie (cena wykonania); kontrakt posiada również datę wygaśnięcia. 

Kontrakty opcyjne dzielą się na dwie główne kategorie: calls (kupna) i puts (sprzedaży). Opcja call umożliwia jej posiadaczowi zakup instrumentu bazowego po cenie wykonania, w ograniczonym przedziale czasowym, podczas gdy opcja put umożliwia jej posiadaczowi sprzedaż instrumentu bazowego, po cenie wykonania w ograniczonym przedziale czasowym. Bieżąca cena rynkowa opcji jest znana jako premia, którą sprzedający (zwany wystawcą) otrzymuje jako dochód.

Być może zauważyłeś(-aś) już pewne podobieństwa, jeżeli są Ci znane kontrakty futures. Opcje oferują zarówno możliwości hedgingowe jak i spekulacyjne, a zaangażowane strony zajmują przeciwstawne niedźwiedzie i bycze pozycje.

Być może chcesz zablokować określoną cenę aktywa bazowego, aby lepiej zaplanować swoją przyszłą pozycję finansową. Być może chcesz też kupić lub sprzedać aktywa bazowe po korzystnej cenie, w oparciu o przewidywany ruch cen.

Jakie są różne Greki?

W handlu opcjami, regularnie można znaleźć dyskusje na temat Grek. Te obliczenia finansowe mierzą wrażliwość opcji na określone parametry, takie jak czas i zmienność. Greki pomagają traderom opcji podejmować bardziej świadome decyzje, dotyczące ich pozycji i oceniać ich ryzyko. Istnieją cztery główne Greki używane w handlu opcjami: Delta, Gamma, Theta i Vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) pokazuje tempo zmiany między ceną opcji, a zmianą ceny aktywów bazowych o 1 $. Kalkulacja przedstawia wrażliwość cenową opcji w odniesieniu do zmian ceny aktywa bazowego.

Delta waha się od 0 do 1 dla opcji call i od 0 do -1 dla opcji put. Premie za kupno (call) rosną, gdy cena aktywów bazowych rośnie i spadają, gdy cena aktywów spada. Z drugiej strony premie za sprzedaż (put) spadają, gdy cena aktywów bazowych rośnie i rosną, gdy cena aktywów spada.

Jeśli delta opcji call wynosi 0,75, wzrost ceny instrumentu bazowego o 1 $ teoretycznie zwiększyłby premię opcyjną o 75 centów. Jeśli delta opcji put wynosi -0,4, wzrost ceny instrumentu bazowego o 1 $ spowoduje zmniejszenie premii o 40 centów.

Gamma (Γ)

Gamma (Γ) mierzy tempo zmiany delty opcji, w oparciu o zmianę ceny aktywów bazowych o 1 $. To sprawia, że jest to pierwsza pochodna delty, a im wyższa gamma opcji, tym bardziej zmienna jest jej cena premium. Gamma pomaga Ci zrozumieć stabilność delty opcji i jest zawsze dodatnia dla opcji call i put.

Wyobraźmy sobie, że Twoja opcja call ma deltę równą 0,6 i gammę równą 0,2. Cena instrumentu bazowego wzrasta o 1 $, a premia z tytułu kupna (call) o 60 centów. Następnie delta opcji również zmienia się w górę o 0,2 do 0,8.

Theta (θ)

Theta (θ) mierzy wrażliwość ceny opcji w stosunku do czasu, jaki pozostał do jej zapadalności (lub wygaśnięcia). Mówiąc dokładniej, theta opcji pokazuje dzienną zmianę ceny premium, w miarę zbliżania się do wygaśnięcia. 

Theta jest ujemna dla pozycji long (lub zakupionych) i dodatnia dla pozycji short (lub sprzedanych). Dla posiadacza wartość opcji zawsze maleje w czasie ceteris paribus (pod warunkiem, że wszystkie inne rzeczy są równe). Dotyczy to zarówno kontraktów call jak i put. Jeśli theta Twojej opcji wynosi -0,2, jej cena będzie zmieniać się o 20 centów dziennie, im bliżej terminu zapadalności.

Vega (ν)

Vega (ν) mierzy wrażliwość ceny opcji w oparciu o zmianę zmienności implikowanej o 1%. Opiera się ona na kalkulacji zmienności implikowanej, czyli rynkowej prognozie prawdopodobnego ruchu ceny aktywów bazowych. Vega jest zawsze wartością dodatnią, ponieważ wraz ze wzrostem ceny opcji, jej implikowana zmienność również wzrasta ceteris paribus. 

Wyższa zmienność sprawia, że opcje są droższe, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny wykonania. Sprzedający opcje skorzysta na spadku zmienności implikowanej, podczas gdy kupujący będzie w niekorzystnej sytuacji. Przyjrzyjmy się przykładowi: jeśli vega Twojej opcji wynosi 0,2, a zmienność implikowana wzrasta o 1%, premia powinna wzrosnąć o 20 centów.

Czy mogę używać Grek do kontraktów opcyjnych na kryptowaluty?

Kryptowaluty są powszechnie wykorzystywane jako aktywa bazowe z opcjami. Korzystanie z kryptowaluty nie ma znaczenia przy obliczaniu lub korzystaniu z Grek. Należy jednak pamiętać, że kryptowaluty mogą być niezwykle zmienne, co oznacza, że Greki zależne od zmienności lub kierunku, mogą również doświadczać dużych wahań.

Wnioski Końcowe

Po opanowaniu czterech głównych Grek, będziesz lepiej przygotowany do oceny swojego profilu ryzyka w mgnieniu oka. Handel opcjami ma stosunkowo wysoki stopień złożoności, a zrozumienie narzędzi takich jak Greki, jest niezbędne do odpowiedzialnego handlu. Co więcej, cztery Greki, o których tutaj mowa, nie są jedynymi, którzy istnieją. Możesz kontynuować swoje studia nad opcjami, odkrywając pomniejsze Greki.

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, ani nie ma ona charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.