Trang chủ
Bài viết
Hướng dẫn về Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng quý trên Binance

Hướng dẫn về Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng quý trên Binance

Người mới
Đã đăng Jun 24, 2020Đã cập nhật Nov 16, 2023
6m

Giới thiệu

Giao dịch hợp đồng tương lai là một cách thuận tiện để đầu cơ giá của một tài sản tài chính. Khi nói đến giao dịch tiền mã hóa, Binance Futures là một trong những sàn giao dịch tương lai lớn nhất hiện thời. Binance cung cấp một công cụ giao dịch mạnh mẽ cho phép các trader và các hedger đầu cơ vào nhiều loại tiền mã hóa khác nhau. Nó cũng cung cấp giao dịch đòn bẩy cao và nhiều tùy chọn tài sản thế chấp.
Hầu hết các sản phẩm tương lai được liệt kê trên Binance Futures là các hợp đồng tương lai vĩnh viễn, có nghĩa là hợp đồng không có thời hạn. Tuy nhiên, có nhiều cách để đầu cơ giá của các công cụ tài chính bằng cách sử dụng các hợp đồng tương lai, và một trong số đó là các hợp đồng tương lai hàng quý.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai hàng quý và những gì cần biết nếu bạn muốn giao dịch chúng trên Binance.
Nếu bạn muốn đọc thêm trước về hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn, hãy xem bài viết của chúng tôi về chúng.


Hợp đồng tương lai hàng quý là gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản tại một mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Ngày này được gọi là thời điểm đến hạn - đây là thời điểm khi các hợp đồng được quyết toán và các tài sản được giao. 
Các hợp đồng tương lai hàng quý trên Binance được quyết toán bằng tiền mặt. Điều đó có nghĩa là gì? Quyết toán tiền mặt đơn giản có nghĩa là tài sản cơ bản được phân phối dưới dạng tiền tệ. Trong trường hợp các hợp đồng tương lai hàng quý trên Binance, tài sản này là BTC.
Hợp đồng tương lai hàng quý trên Binance đến hạn vào Thứ Sáu cuối cùng của mỗi quý. Ví dụ: hợp đồng BTCUSD 0925 sẽ hết hạn vào Thứ Sáu cuối cùng của Quý 3 năm 2020 - ngày 25/09/2020. Đây cũng có thể được gọi là ngày giao hàng vì đây là lúc tài sản cơ sở (BTC) được giao. 
Trong các thị trường tài chính truyền thống như thị trường chứng khoán, các sản phẩm phái sinh thu hút một khối lượng giao dịch cao hơn đáng kể so với các thị trường giao ngay. Chúng tôi cũng nhận thấy điều này trong các thị trường tiền mã hóa. Các thị trường tương lai có một khối lượng giao dịch cao hơn và có thanh khoản sâu hơn khi so sánh với các thị trường giao ngay. Vì vậy, nếu các nhà giao dịch nghĩ rằng có một tài sản cụ thể sẽ tăng giá tốt, việc giao dịch các hợp đồng tương lai có thể là một cách tuyệt vời để đầu cơ vào biến động giá trong tương lai. 


Hợp đồng tương lai hàng quý hoạt động như thế nào?

Tiền ký quỹ được sử dụng cho các hợp đồng tương lai hàng quý trên Binance là BTC, các hợp đồng được quyết toán bằng BTC và các phí giao dịch cũng được thanh toán bằng BTC.
Cũng giống như các sản phẩm Binance khác, các hợp đồng tương lai hàng quý tuân theo một hệ thống phí nhiều tầng. Tuy nhiên, có một khoản lợi nhuận được tính vào với việc có một số tầng có mức phí âm (hoặc hoàn phí) cho các maker. Các trader sẽ được hoàn phí khi cung cấp thanh khoản cho thị trường.
Nếu bạn có một vị thế mở hết hạn, bạn sẽ phải trả phí chuyển giao hợp đồng. Lưu ý, bạn sẽ không thể mở các vị thế hợp đồng tương lai hàng quý 10 phút trước khi hết hạn. Phí thanh toán quy định theo mức Biểu phí và được tính như một khoản phí dành cho người mua đối với tất cả các vị thế được thanh toán vào ngày chuyển giao.
Kích cỡ tick trên các sản phẩm tương lai hàng quý là $0,10. Điều này có nghĩa là các thay đổi giá trong hợp đồng xảy ra với các gia số $0,10. Ngược lại, kích cỡ tick của các sản phẩm hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Binance là $0,01. Hãy theo dõi chặt chẽ các yêu cầu ký quỹ và đảm bảo bạn thực hiện quản lý rủi ro thỏa đáng. 
Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng bạn sử dụng đòn bẩy càng cao thì kích thước vị thế tối đa có thể mở càng nhỏ. Bạn có muốn biết về một công thức đơn giản để định cỡ vị thế? hãy xem bài cách tính khối lượng vị thế trong giao dịch.


Hợp đồng tương lai hàng quý vs. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn

Như vậy, chúng ta đã biết sự khác biệt chính - hợp đồng tương lai hàng quý có hạn, còn hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có hạn. Nhưng còn những khác biệt khác nữa là gì?

Một số hợp đồng tương lai sẽ tự động “quay vòng đáo hạn” sang hợp đồng tiếp theo khi hết hạn. Điều này có nghĩa là khi hợp đồng hiện tại hết hạn, các vị thế mở về cơ bản được chuyển sang hợp đồng tiếp theo. Trên thực tế, đây thực chất là cách các hợp đồng tương lai vĩnh viễn hoạt động, không phải trên cơ sở hàng quý. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của các hợp đồng tương lai hàng quý của Binance. Khi ngày hết hạn đến, các hợp đồng hàng quý sẽ hết hạn với giá trung bình của giờ cuối cùng và được quyết toán bằng BTC.
Trái ngược với các hợp đồng tương lai vĩnh viễn, chỉ số giá của hợp đồng tương lai hàng quý được dựa trên thị trường BTC/USD, chứ không phải thị trường BTC/USDT. Điều này cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro nếu USDT tách rời khỏi USD. 
Chỉ số giá được tạo thành từ một đường trung bình động của giá thị trường BTC/USD trên các sàn giao dịch sau: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex, và Binance. Những thị trường này đều có trọng số như nhau về chỉ số. Chỉ số này được sử dụng để tính Giá Đánh dấu, được sử dụng để thanh lý. Bạn không biết Giá Đánh dấu là gì? Hãy đọc một chương về nó trong bài hướng dẫn về hợp đồng tương lai của chúng tôi.
Một điểm khác biệt chủ chốt khác là phí bạn sẽ phải trả. Nếu bạn đang giao dịch các hợp đồng tương lai vĩnh viễn, bạn sẽ phải trả một funding fee cứ sau 8 giờ. Khoản thanh toán funding này được thanh toán giữa những người tham gia thị trường để giữ giá thị trường tương lai vĩnh viễn gần với giá giao ngay. Bạn có thể nghĩ về nó như một cái gì đó tương tự như lãi suất, nhưng nó được trả giữa các nhà giao dịch.
Khi funding là dương, các vị thế dài trả cho các vị thế ngắn, khi funding là âm, các vị thế ngắn trả các vị thế dài. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai hàng quý không có các funding fee liên quan đến chúng. Điều này khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc nắm giữ lâu dài vì funding fee sẽ không làm giảm dần vị thế qua thời gian. Đồng thời, các hợp đồng tương lai vĩnh viễn có thể phù hợp hơn với bạn nếu bạn đang tìm kiếm giao dịch ngắn hạn. Tất cả phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro và phong cách giao dịch của bạn.
Nếu bạn muốn đọc thêm về hợp đồng vĩnh viễn, hãy xem Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?.


Các lợi ích của việc giao dịch hợp đồng tương lai hàng quý

Một lợi thế của các hợp đồng tương lai hàng quý trên Binance là bạn có thể sử dụng BTC làm tiền ký quỹ và chúng được thanh toán bằng BTC. Điều này có nghĩa là bạn cũng phải cam kết số tiền ký quỹ ban đầu của mình bằng BTC.
Tại sao đây là một lợi ích? Sử dụng BTC cho phép các nhà giao dịch lớn (cá voi) hoặc thậm chí các nhà giao dịch bán lẻ phòng ngừa rủi ro cho việc nắm giữ BTC của họ. Họ làm điều đó như thế nào? Ví dụ, họ có thể mở một vị thế ngắn. Nếu giá BTC giảm, họ có thể chống lại khoản lỗ USD bằng lợi nhuận BTC của mình. Nói cách khác, giá trị USD của BTC có thể giảm, nhưng họ sẽ kiếm được nhiều BTC hơn bằng cách thu lợi từ vị thế ngắn.

Ngoài ra, các hợp đồng này là một cách tốt giúp tăng tài sản BTC của bạn. Vì chúng được quyết toán bằng BTC nên các lợi nhuận có thể giúp tăng BTC dài hạn của bạn.

Các hợp đồng tương lai hàng quý của Binance cũng có thể mở ra các cơ hội đầu cơ có lợi cho các nhà giao dịch lớn. Hãy tìm hiểu về cách thức chúng hoạt động.

Có hai khái niệm chúng ta cần hiểu ở đây: bù hoãn muabù hoãn bán. Bù hoãn mua là khi các hợp đồng tương lai đang giao dịch cao hơn giá giao ngay của tài sản cơ sở. Bù hoãn bán là khi các hợp đồng tương lai đang giao dịch thấp hơn thị trường giao ngay.
Trong cả hai trường hợp này, các trader lớn (như các cá voi hoặc các quỹ phòng hộ) có thể kiếm lợi từ chênh lệch giữa giá giao ngay và giá tương lai, tuy nhiên chênh lệch có thể khá nhỏ. Họ làm điều đó bằng cách mua các hợp đồng tương lai và bán các tài sản giao ngay cùng một lúc hay ngược lại. Tuy nhiên, điều này thường đòi hỏi các chiến lược phòng ngừa rủi roquản lý rủi ro và không dành cho các trader mới.Đang muốn bắt đầu với tiền điện tử? Mua ngay Bitcoin tại Binance!Kết luận

Các hợp đồng tương lai trên Binance cho phép các trader đầu cơ về giá của một tài sản tài chính bằng cách sử dụng bitcoin của họ. Các hợp đồng tương lai hàng quý được thanh toán bằng BTC và khá lý tưởng cho các giao dịch swing vì không có funding fee gắn với chúng.
Giao dịch tương lai có thể là một cách tuyệt vời để đầu cơ trên thị trường tiền má hóa. Nếu bạn muốn đọc một hướng dẫn toàn diện về nó, hãy xem Hướng dẫn cơ bản về giao dịch trên sàn giao dịch hợp đồng tương lai Binance Futures.