Co je obchodní deník a jak ho používat
Domů
Články
Co je obchodní deník a jak ho používat

Co je obchodní deník a jak ho používat

Začátečníci
Zveřejněno Nov 27, 2020Aktualizováno Jan 7, 2024
5m

TL;DR

Obchodní deníky mohou být velmi užitečné a hrají ústřední roli v obchodních plánech většiny profesionálních obchodníků. Věci jako plánování obchodů s futures, dokumentování stávajících pozic a zaznamenávání emocí, které se mohou objevit, jsou zásadními faktory, které je třeba mít na paměti při budování ziskové obchodní strategie.

Proto je pro úspěch každého obchodníka zásadní vědět, jak si vytvořit a používat obchodní deník. Bez něj by obchodník mohl snadno ztratit přehled o svých ziskových a ztrátových pozicích. Nebo ještě hůře, mohl by svůj účet zlikvidovat.


Co je obchodní deník?

Obchodní deník je dokument, do kterého se zaznamenává vše, co jako obchodník děláte, včetně vývoje strategie, řízení rizik, psychologie a dalších věcí. Vedení obchodního deníku je snadné, ale velmi efektivní, pokud je vytvořen a používán správně. Může přinést cenné poznatky, které mohou zabránit tomu, aby byl váš účet zlikvidován, ale může být také důvodem, proč se váš účet dostane do výšin, tzv. to the moon.

Existuje několik důležitých důvodů, proč je vedení obchodního deníku důležité:

 • Udržuje vás ve stavu uvědomování si odpovědnosti.
 • Činí vás disciplinovanějšími a důslednějšími.
 • Pomáhá vám rozpoznávat ziskové obchodní strategie.
 • Dokumentuje vaše silné a slabé stránky.
 • Při analýze potenciálních obchodů jste opatrnější.

Úspěšní obchodníci pečlivě plánují všechny své obchody a dokumentují úspěchy i neúspěchy svého obchodování. Vytvořením obchodního deníku a jeho správným používáním se můžete stát úspěšným obchodníkem bez ohledu na to, jak se trh vyvíjí.


Jak vytvořit obchodní deník

V další části najdete bezplatnou šablonu obchodního deníku, ale je také důležité naučit se, jak si ho vytvořit sami. Obchodní deník si můžete přizpůsobit v různých formátech tak, aby vyhovoval vašemu stylu obchodování a potřebám. Pokud budete mít kde plánovat a dokumentovat své obchodní aktivity, budete mít vystaráno.

Nejprve je třeba vytvořit tabulku obchodního deníku (např. Google Sheets, Microsoft Excel) a písemný dokument (např. Google Docs, Microsoft Word). Ty budete používat k přesnému zaznamenávání svých obchodů, respektive svých myšlenek. Pokud chcete, můžete písemný dokument zahrnout jako druhou záložku do tabulky (viz šablona níže).

Za druhé, musíte vědět, co budete denně zaznamenávat, aby váš obchodní deník měl co největší dopad na váš úspěch. Na internetu najdete několik příkladů obchodních deníků. Bez ohledu na šablonu by však vaše tabulka měla obsahovat sloupce týkající se jednotlivých obchodů. Tyto sloupce mohou zahrnovat např:

 • Datum vstupu
 • Datum výstupu
 • Symbol
 • Směr (long/short)
 • Vstupní cena
 • Velikost pozice
 • Pomyslná hodnota
 • Stop loss
 • Take profit
 • Výstupní cena
 • Poplatky za obchodování
 • Zisk/ztráta (P&L)
 • Procento zisku/ztráty (P&L %)
 • Poznámky

Někteří obchodníci mohou také přidat časový rámec, snímky obrazovky nastavení a cokoli dalšího, co považují za důležité. Důležité je, aby informace pracovaly v jejich prospěch.

V písemném dokumentu (nebo na jiné kartě) byste měli mít pro každý den oddíl, kam si budete zapisovat všechny své myšlenky a nápady, abyste si je mohli uspořádat.

Písemný dokument je místem, kde obchodník popouští uzdu své kreativitě, zatímco tabulka mu pomáhá měřit ziskovost jeho kreativity. Obojí je při tvorbě a používání obchodního deníku velmi užitečné.

A to je vše! Naučit se vytvářet obchodní deník je ta nejjednodušší část. Umět používat obchodní deník je něco, v čem se budete muset časem zdokonalit. Pokud však dobře rozumíte základům, budete obchodní deník používat jako profesionál během chvilky.


Šablona obchodního deníku

Skvělá zpráva! Akademie Binance pro vás připravila jednoduchou, ale účinnou šablonu obchodního deníku. Stačí kliknout na tlačítko Soubor a Vytvořit kopii a můžete ji začít ihned používat!

Všimněte si, že v tomto příkladu jsme přidali druhou kartu, která funguje stejně jako písemný dokument, o němž jsme hovořili výše. Tam můžete přidávat nejrůznější myšlenky a komentáře a sledovat tak svůj rozhodovací proces a výsledky předchozích obchodů.


Jak používat obchodní deník

Jedna věc je vytvořit si obchodní deník, ale úplně jiná věc je umět implementovat poznatky z něj do svého obchodního systému. Efektivní používání obchodního deníku může z nerentabilního obchodníka udělat ziskového obchodníka.

Než vstoupíte do jakéhokoli obchodu, musíte k tomu mít dobrý důvod. Zde se vám bude hodit písemný dokument.

Každý den, když se podíváte na trh, se vám budou v hlavě rodit nápady a tělem vám budou proudit pocity. Tyto myšlenky a pocity si musíte zapsat, abyste si mohli všimnout všeho, co by vám mohlo pomoci nebo naopak bránit v obchodování. Může se jednat o obecné chování trhu, minulé obchody, současné obchody a potenciální obchody.

Písemný dokument je také místem, kde budete argumentovat, zda je konkrétní obchodní nápad, který máte, dobrý nebo ne. Své obchodní nápady byste měli obrátit vzhůru nohama a naruby, abyste mohli odhalit silné a slabé stránky každého z nich.

Jakmile máte své myšlenky a emoce zapsané, je čas přejít k tabulce.

Vaše tabulka je méně kreativním prostorem než písemný dokument a více logickým prostorem. Zde budete zaznamenávat všechny své obchody, a proto je důležité, abyste ji měli přehledně uspořádanou a aktuální.

Důležitým faktorem úspěšného vedení obchodního deníku je přesné měření úspěchů a neúspěchů. Pomocí tabulky byste měli zajistit přesné záznamy, abyste mohli posoudit, zda jsou nápady, které jste v písemném dokumentu rozvinuli, ziskové, či nikoli.

Dobrým zvykem je zaznamenávat své obchody ihned po jejich provedení. Tehdy je budete mít v čerstvé paměti a v budoucnu si ušetříte čas.

Dalším dobrým zvykem je každý den si projít tabulku obchodního deníku. Tímto způsobem získáte přehled o svém portfoliu obchodů z ptačí perspektivy, což vám může poskytnout určitý náhled na úroveň vaší expozice a také na to, zda je prostor pro zadání dalších obchodů.


➟ Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin (BTC) na platformě Binance!


Závěrem

Nezáleží na tom, zda jste swingový nebo intradenní obchodník. Stát se úspěšným obchodníkem může být velmi náročné. Bez pečlivého plánování a dokumentování svých obchodních výsledků se budete na trzích jen bezcílně pohybovat. A to je situace, která málokdy končí dobře.

Když se naučíte vytvářet a používat obchodní deník ve svůj prospěch, budete moci efektivněji identifikovat vzorce a trendy na trhu. Psaní podrobných poznámek, do kterých budete zaznamenávat své nápady, emoce a obchody, je snadnou investicí, která může přinést velmi vysoké výnosy.