Sổ lệnh

Người mới

Sổ lệnh là một danh sách các lệnh mua và bán hiện đang mở đối với một tài sản, được sắp xếp theo giá.Hình ảnh trên là ảnh chụp nhanh sổ lệnh của cặp BTC/USDT trên Binance Futures. Các lệnh có mã màu xanh lá cây hiển thị các lệnh mua ở các mức giá cụ thể, trong khi các lệnh có màu đỏ hiển thị các lệnh bán.

Hệ thống khớp lệnh mua với lệnh bán, được gọi là công cụ khớp lệnh, sử dụng sổ lệnh để thực hiện giao dịch cho những người tham gia sàn giao dịch. Hệ thống khớp lệnh là cốt lõi của tất cả các sàn giao dịch điện tử và quyết định tính hiệu quả cũng như độ bền của sàn giao dịch. Sổ lệnh thường chứa thông tin giống nhau nhưng bố cục có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng.

Trong lịch sử, các sàn giao dịch điện tử đã sử dụng các hệ thống tập trung để khớp các lệnh mua và bán với nhau. Phương pháp này vẫn là cách mạnh mẽ nhất để tạo điều kiện trao đổi điện tử.

Mặt khác, công nghệ blockchain đã giới thiệu khả năng tạo ra các loại sàn giao dịch mới khớp lệnh mua và bán theo thuật toán bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh. Loại sàn giao dịch này được gọi là sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Nó tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mà không cần tiền được quản lý bởi một thực thể trung tâm – mặc dù có một số ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
Sổ lệnh rất hữu ích cho các nhà giao dịch vì chúng giúp đánh giá sự quan tâm của người mua và người bán ở các mức giá cụ thể. Dữ liệu này có thể cung cấp thông tin có giá trị về mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Sự mất cân bằng của các lệnh ở bên mua hoặc bên bán của sổ lệnh có thể cho thấy hướng đi tiềm năng của thị trường. Ví dụ: một số lượng lớn lệnh mua xung quanh một mức cụ thể có thể biểu thị mức hỗ trợ. Đồng thời, một số lượng lớn lệnh bán có thể chỉ ra một vùng kháng cự. Tất nhiên, đây không phải là tín hiệu mua hoặc bán. Cách tốt nhất là tìm kiếm sự xác nhận bằng các phương pháp phân tích khác.
Một số sàn giao dịch, được gọi là dark pool, có sổ lệnh không công khai.
Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.