Просто въведение в тъмните пулове
Начало
Статии
Просто въведение в тъмните пулове

Просто въведение в тъмните пулове

Напреднал
Публикувано Jan 13, 2020Актуализирано Oct 13, 2023
4m

Какво е тъмен пул?

Тъмният пул е частно място, улесняващо обмена на финансови инструменти. Различава се от публичната борса по това, че няма видима книга на поръчките и сделките не са публично видими (или стават видими едва след като вече са били изпълнени).

Ликвидността на тъмните пул пазари се нарича тъмна пул ликвидност. По-голямата част от търговията с тъмен пул се извършва в блокови сделки. Блокова сделка е трансакция на голямо количество актив на предварително определена цена.

Тъмните пулове се появяват за първи път през 80-те години на миналия век и се използват най-вече от институционални инвеститори, които търгуват с голям брой ценни книжа.

Използването на тъмни пулове позволява на институциите да правят поръчки и да правят сделки, без първо да разкриват публично своите намерения. Това е полезна черта, тъй като намеренията им да купят или продадат големи количества активи биха могли да имат пагубен ефект върху тяхната сделка, преди да имат шанс да я изпълнят.

Тъмните пулове се превърнаха в значителна част от глобалните капиталови пазари и тази статия ще разгледа потенциалното им въздействие върху пространството на криптовалутите.


Какви са предимствата от използването на тъмен пул?

  • Намалено въздействие върху пазарните настроения – Трейдърите, желаещи да търгуват в големи размери, могат да скрият намеренията си от по-широката инвеститорска общественост. 

  • Подобряване на цените – Съпоставянето на сделките често се извършва въз основа на средната стойност на най-добрата налична цена купува и продава. В такива случаи и купувачът, и продавачът получават по-благоприятна сделка, отколкото биха могли на открития пазар (купувачът може да купи по-ниско, а продавачът да продаде по-високо). 

  • Без слипидж – Тъй като по-голямата част от търговията с тъмен пул се извършва в блокови сделки на предварително определени цени, трейдърите могат да бъдат сигурни, че ще могат да изпълнят цялата си сделка на предвидената цена.

 

Какви са противоречията около тъмните пулове?

  • Конфликт на интереси – Тъй като книгата на поръчките не се вижда, няма гаранция, че сделката е била извършена на най-добрата възможна цена. Ако институцията, улесняваща търговията, има конфликт на интереси, тя има способността да скрие реалните пазарни цени.

  • Вреден ефект върху пазарните цени – Ако по-голямата част от търговията се извършва в тъмни пулове, цените на публичните борси може да не отразяват действителния пазар. Голяма част от инвестирането и търговията разчита на свободния поток на информация, а тъмните пулове възпрепятстват тази наличност.

  • Уязвимост към високочестотни търговци (HFT) Тъмните пулове могат да бъдат идеално поле за игра за хищнически практики от страна на високочестотни трейдъри. Ако имат привилегирован достъп до данните от книгата на поръчките, те могат да управляват големи поръчки и да се възползват от нищо неподозиращите трейдъри.
    Тъмните пулове също така позволяват друг метод, наречен pinging, който включва изпращане на голям брой малки поръчки за картографиране на голяма скрита поръчка. Използва се за измерване на областите на ликвидност в книгата на поръчките и дава на високочестотните трейдъри предимство, което може да се счита за нездравословно за пазара.

  • По-малък среден размер на търговията – От появата им през 80-те години на миналия век средният размер на търговията с тъмни пулове е намалял значително. Това сигнализира, че не само финансовите институции, които търгуват с големи размери, вече използват тъмни пулове. Това прави тяхното съществуване много по-малко привлекателно и вероятно дори пагубно за по-широкия пазар. Може да доведе до по-здрав пазар, ако по-малки поръчки се изпълняват на борси с публично видима книга на поръчките.  


Децентрализирани тъмни пулове

Подобно на тъмните пулове на традиционните пазари на акции, тъмните пулове за търговия с криптовалути са налични в някои платформи за търговия.

В сравнение с обикновените тъмни пулове, децентрализираните тъмни пулове могат да имат предимството на по-сигурни методи за цифрова проверка. Децентрализираните протоколи за тъмен пул могат да поддържат справедлива пазарна цена за всички участници без възможност за манипулиране на цената. 

При сделки, включващи множество блокчейни, атомните суапове между блокчейни могат да се използват за улесняване на сделките без необходимост от посредник.

Децентрализираните тъмни пулове могат също така да използват други нови криптографски технологии, като например доказателства за нулеви знания, за да проверят целостта на трансакциите на тъмните пулове. 

Тъмните пулове също могат да бъдат полезни на неликвидни пазари на криптовалути, тъй като позволяват на търговците да извършват по-големи сделки без слипидж. Въпреки че голяма поръчка може да има значително въздействие върху неликвиден пазар, същата сделка може да бъде изпълнена в тъмен пул без слипидж.

Поради липсата на институционални търговци в пространството на криптовалутите, тъмните пулове имаха малък ефект върху пазарите на криптовалута, но това може да се промени в бъдеще.


Заключителни мисли

Поради пълната липса на прозрачност, тъмните пулове са тема на спорове откакто съществуват. Скриването на по-голямата част от обема на търговията не е желателно свойство, когато става въпрос за който и да е пазар.

С последните разработки в методите за криптографска проверка, процесът на използване на тъмни пулове може да стане по-безопасен. Протоколите с отворен код могат да бъдат изградени по начин, който проверимо поддържа едни и същи правила за всеки участник, което намалява риска от използване на тъмен пул.