Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Συνολική δεσμευμένη αξία (TVL)

Συνολική δεσμευμένη αξία (TVL)

Τι είναι η Συνολική δεσμευμένη αξία (TVL) στα κρύπτο;

Η TVL υπολογίζει τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατατίθενται σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Μπορεί επίσης να υπολογίσει την TVL ολόκληρου του οικοσυστήματος blockchain συναθροίζοντας τις TVL όλων των διαφορετικών πρωτοκόλλων αυτού του blockchain.

Για να κατανοήσετε καλύτερα την TVL, φανταστείτε ότι καταθέτετε 1000 δολάρια σε ένα πρωτόκολλο DeFi που σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίζετε επιτόκιο επί της κατάθεσης. Τα 1000 δολάρια είναι πλέον δεσμευμένα ή έχουν υποστεί ενέργεια Staking στο πρωτόκολλο. Τώρα, αν δέκα ακόμη άτομα καταθέσουν από 1000 δολάρια το καθένα στο ίδιο πρωτόκολλο, η TVL του πρωτοκόλλου ανέρχεται στα 11.000 δολάρια.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της TVL

Η TVL είναι ένας τρόπος ποσοτικοποίησης του επιπέδου δραστηριοτήτων και υιοθέτησης εντός ενός οικοσυστήματος DeFi. Για να υπολογίσετε την TVL, προσδιορίστε τη συνολική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων που είναι προς το παρόν δεσμευμένα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως την πρόσθετη εγγύηση, τα περιουσιακά στοιχεία με ενέργεια Staking και τα δανεισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Στη συνέχεια, μετατρέψτε την αξία των περιουσιακών στοιχείων σε μια τυπική μονάδα, όπως το δολάριο ΗΠΑ ή άλλο νόμισμα fiat. Τέλος, προσθέστε τη συνολική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσετε την TVL του πρωτοκόλλου DeFi.

Οι υπηρεσίες συγκέντρωσης δεδομένων είναι δημοφιλείς πηγές για την παρακολούθηση της TVL στο DeFi. Αυτές οι πλατφόρμες συλλέγουν δεδομένα από διάφορα πρωτόκολλα DeFi και τα συγκεντρώνουν σε έναν πίνακα ελέγχου, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της συνολικής ανάπτυξης και υιοθέτησης του οικοσυστήματος DeFi.

Γιατί είναι σημαντική η TVL στο DeFi;

Η TVL είναι μια σημαντική μονάδα μέτρησης για να κατανοηθεί η κατάσταση του οικοσυστήματος DeFi, καθώς μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να αξιολογούν τις δυνατότητες ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Παρακάτω αναφέρονται μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η TVL είναι σημαντική για το DeFi:

  1. Η TVL δίνει μια εικόνα της συνολικής κατάστασης και ανάπτυξης ενός πρωτοκόλλου ή μιας πλατφόρμας DeFi. Όσο υψηλότερη είναι η TVL, τόσο μεγαλύτερη είναι γενικά η υιοθέτηση και η δραστηριότητα στο οικοσύστημα.

  2. Η TVL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ρευστότητας που είναι διαθέσιμη σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα DeFi. Όσο περισσότερη είναι η ρευστότητα, τόσο πιο εύκολο είναι για τους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές, να δανείζονται, να δανείζουν ή να ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία.

  3. Μια υψηλή TVL μπορεί επίσης να κάνει μια πλατφόρμα DeFi πιο δελεαστική για τους χρήστες. Μια πλατφόρμα με μεγάλο ποσό δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι πιο αξιόπιστη και σταθερή από μια πλατφόρμα με χαμηλότερη TVL, καθώς δείχνει ότι υπάρχουν περισσότεροι χρήστες που είναι πρόθυμοι να εμπιστευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, η TVL δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως η μοναδική μονάδα μέτρησης για την αξιολόγηση των έργων DeFi. Είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια περιεκτική αξιολόγηση των έργων DeFi. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η TVL μπορεί να αυξομειώνεται καθώς οι χρήστες προσθέτουν και αφαιρούν περιουσιακά στοιχεία, επομένως είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά την TVL για να έχετε μια ακριβή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του οικοσυστήματος.