Kas ir reālās pasaules aktīvi (RPA) DeFi un kriptovalūtu nozarē?
Sākums
Raksti
Kas ir reālās pasaules aktīvi (RPA) DeFi un kriptovalūtu nozarē?

Kas ir reālās pasaules aktīvi (RPA) DeFi un kriptovalūtu nozarē?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Nov 9, 2023Atjaunināts Jan 30, 2024
7m

Īsumā

 • Reālās pasaules aktÄ«vi (RPA) tokenizē materiālos reālās pasaules aktÄ«vus, savienojot fiziskos aktÄ«vus ar blokķēdi.

 • RPA tiek plaÅ¡i izmantoti DeFi sektorā.

 • Tiek atzinÄ«gi novērtēta RPA spēja tuvināt TradFi un DeFi. 

 • RPA jomā iesaistās lielas finanÅ¡u iestādes, un tas liecina par Å¡Ä«s jomas paplaÅ¡ināšanos.

Tokenizācija izceļas kā aizraujošs blokķēdes ekosistēmas aspekts, kas atspoguļo aktīvu vai pakalpojumu pārveidošanu par digitāliem tokeniem. Reālās pasaules aktīvi (RPA) ietver materiālo aktīvu ar skaidru monetāro vērtību (piem., zelta vai nekustamā īpašuma) tokenizāciju, pārveidojot tos tirgojamā digitālā formātā.

RPA tiek ļoti plaši izmantoti decentralizēto finanšu (DeFi) sektorā. RPA integrācija DeFi jomā bieži vien tiek minēta kā piemērs tam, kā tradicionālie finanšu aktīvi iekļaujas DeFi sektorā. 

Kā darbojas RPA?

Pirms pievēršamies RPA izmantošanas iespējām DeFi jomā, noskaidrosim, kā tie darbojas. Precīzāk – kā tiek nodrošināts, ka RPA ir likumīgi reālās pasaules aktīvus pārstāvoši tokeni? Visu šo procesu var iedalīt trīs posmos: ārpusķēdes formalizēšana, informācijas savienošana un RPA protokola pieprasījums un piedāvājums.

Ārpusķēdes formalizēšana

Lai reālās pasaules aktīvu varētu integrēt digitālajā virsgrāmatā, vispirms ir nepieciešams nepārprotami noteikt tā vērtību, īpašumtiesības un juridisko statusu fiziskajā pasaulē. 

Nosakot RPA aptuveno vērtību, tiek ņemti vērā dažādi faktori, tostarp tā tirgus cena, līdzšinējā vēsture un fiziskais stāvoklis. Aktīvam ir jābūt arī neapstrīdamām juridiskajām īpašumtiesībām, ko apliecina attiecīgi īpašuma dokumenti vai rēķini.

Informācijas savienošana

Šajā posmā norisinās tokenizācijas process, kurā aktīva informācija tiek pārvērsta par digitālu tokenu. Dati par aktīva vērtību un likumīgajām īpašumtiesībām tiek iegulti tokena metadatos. Blokķēdes pārskatāmības dēļ ikviens var pārbaudīt tokena autentiskumu, izmantojot šos metadatus.

Darbojoties ar aktīviem, uz kuriem attiecas normatīvais regulējums vai kas ir klasificēti kā vērtspapīri, ir ļoti svarīgi izmantot regulējošās tehnoloģijas. Tas var ietvert licencētu vērtspapīru tokenu izdevēju piesaisti, uz kriptovalūtām attiecināmo PSK ("Pazīsti savu klientu") un PSB ("Pazīsti savu biznesu") standartu ievērošanu, kā arī uzticamu tokenu biržu izmantošanu. 

RPA protokola pieprasījums un piedāvājums

Pēdējais posms attiecas uz pieprasījumu un piedāvājumu, un tajā iesaistās DeFi protokoli, kas ir orientēti uz RPA. Tiem ir divas funkcijas: pirmkārt, tie palīdz radīt jaunus RPA, kas nozīmē, ka tie palīdz palielināt pieejamo digitālo aktīvu apjomu. Vienlaikus tie arī palīdz ieinteresēt investorus šo aktīvu iegādē un tirdzniecībā. 

Izmantojot šo trīsdaļīgo pieeju, RPA nav tikai abstrakts jēdziens, bet gan praktiska, funkcionāla un ļoti svarīga DeFi sastāvdaļa, kas ļauj pārnest reālās pasaules novērtējuma un tiesiskā regulējuma nozīmi un uzticēšanos uz decentralizēto, digitālo pasauli.

Kāpēc RPA ir revolucionāra nozīme DeFi jomā?

Viens no svarīgākajiem DeFi rādītājiem ir kopējā ieguldījumu vērtība jeb TVL. Ar TVL tiek mērīta dažādos DeFi projektos ieguldītā kapitāla summa. Jo lielāka TVL vērtība, jo lielāka parasti ir lietderība. 2021. gada novembrī kopējā TVL vērtība sasniedza savu maksimumu – aptuveni 180 miljardus USD, iezīmējot augšupejas periodu – t. s. "DeFi vasaru". 

Taču, tirgos iestājoties lejupslīdei, 2022. gada jūnijā DeFi TVL noslīdēja līdz 49,87 miljardiem USD. Tas nozīmē 72,3 % vērtības kritumu 7 mēnešu laikā! Reāla lietderīguma trūkums un slikta tokenomika, kas raksturīgi dažiem DeFi protokoliem, noteikti nepalīdzēja šajā situācijā, likviditātei aizplūstot no tirgus.

Līdz ar to standarta DeFi investora domāšana būtiski mainījās. Arvien biežāk šie investori ir orientēti uz stabiliem ilgtermiņa ieguldījumiem, nevis ātras peļņas iespējām. Šī tendence kļuva īpaši uzskatāma pēc 2021. gada, kad ievērojami palielinājās interese par stabilākām aktīvu kategorijām, piemēram, RPA. 

Tālāk ir norādīti daži fakti un skaitļi par RPA tirgu, apliecinot pieaugošo interesi par šo tirgu.

 • RPA vērtÄ«ba ķēdē (neskaitot stabilās kriptovalÅ«tas) 2023. gadā pieauga par 1,05 miljardiem USD.

 • No tiem 855,7 miljoni USD jeb 82 % tika iegÅ«ti no ienesÄ«gumu pelnoÅ¡iem aktÄ«viem, piemēram, lÄ«dzekļu krātuvēm (kasēm), nekustamā Ä«paÅ¡uma un privātajiem kredÄ«tiem.

Saskaņā ar pētījumu, ko analītiķi veica laikā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim:

 • AktÄ«vie privātie kredÄ«ta aizdevumi ķēdē pieauga par 210,5 miljoniem ASV dolāru

 • Valsts obligācijas un citas obligācijas pieauga par 557 miljoniem ASV dolāru.

Kas ir RPA izdevēji?

RPA parādās blokķēdē, pateicoties izdevējiem, kuri iesaistās trīs galvenajās darbībās:

 • Tie iegÅ«st materiālos aktÄ«vus fiziskajā pasaulē.

 • Tie pārveido Å¡os aktÄ«vus tokenizējot.

 • Tie izplata Å¡os tokenus lietotājiem blokķēdes tÄ«klā.

Daži no RPA izdošanas sektora pārstāvjiem:

 • Centrifuge: viens no lielākajiem privāto kredÄ«ta aizdevumu izsniedzējiem ķēdē.

 • Franklin Templeton: 1947. gadā dibināts TradFi gigants. Taa pārvalda aktÄ«vus vairāk nekā 1,5 triljonu USD vērtÄ«bā. Nesen tas sāka izdot tokenizētus glabātuves tokenus.

 • WisdomTree: tirgus lÄ«deris biržā tirgoto produktu jomā ar pārvaldÄ«bā esoÅ¡iem aktÄ«viem teju 96 miljardu USD vērtÄ«bā.

Priekšrocības, ko sniedz RPA izmantošana DeFi sektorā

Reālās pasaules aktīvu (RPA) tokenizācijai ir vairākas pārliecinošas priekšrocības, kas maina ieguldījumu stratēģijas un kriptovalūtu finanšu jomu. 

 • Likviditātes pieaugums: tokenizējot tādus aktÄ«vus kā nekustamais Ä«paÅ¡ums, par tokeniem tiek pārvērsti aktÄ«vi, kas parasti ir nelikvÄ«di un ar lēnu apgrozÄ«bu. Izmantojot Å¡os tokenus, pamata aktÄ«vu izmanto plašāks investoru loks.

 • Daļējas Ä«paÅ¡umtiesÄ«bas: daļējās Ä«paÅ¡umtiesÄ«bas ir viens no interesantākajiem RPA izmantoÅ¡anas veidiem. Sadalot tokenos tādus aktÄ«vus kā nekustamais Ä«paÅ¡ums, parastiem lietotājiem ir vieglāk iesaistÄ«ties. Investoru grupa var apvienot savus lÄ«dzekļus, lai kopÄ«giem spēkiem iegÅ«tu Ä«paÅ¡umu, ko atveido tokeni.

 • PārskatāmÄ«ba: izmantojot blokķēdes pārskatāmo virsgrāmatu, katrs darÄ«jums un katra nianse saistÄ«bā ar RPA Ä«paÅ¡umtiesÄ«bām tiek reÄ£istrēti un ir brÄ«vi pārbaudāmi. 

 • IekļautÄ«ba: pārvietojot tokenizētos aktÄ«vus DeFi kanālos, paveras iespējas jauniem tirgiem un finanÅ¡u instrumentiem. Tas ne vien rada jaunas iespējas esoÅ¡ajiem investoriem, bet arÄ« piesaista jaunus dalÄ«bniekus, veicinot finanÅ¡u ekosistēmas vispārējo stabilitāti un izaugsmes potenciālu.

Ierobežojumi saistībā ar RPA izmantošanu DeFi sektorā

RPA piedāvā revolucionāru pieeju fizisko aktīvu iekļaušanā digitālo finanšu pasaulē. Taču tiem ir arī zināmi trūkumi un izaicinājumi. 

 • NormatÄ«vā regulējuma sarežģītÄ«ba: uz RPA un DeFi attiecas sarežģītas normatÄ«vās prasÄ«bas. Å Ä«s prasÄ«bas mēdz atÅ¡Ä·irties atkarÄ«bā no aktÄ«va, Ä£eogrāfiskās atraÅ¡anās vietas, jurisdikcijas un pat konkrētās blokķēdes platformas, kas tiek izmantota tokenizācijai. 

 • DroÅ¡Ä«bas riski: attiecÄ«bā uz RPA ir svarÄ«gi saglabāt saiti starp fizisko aktÄ«vu un tā digitālajiem tokeniem. Å ai saiknei ir jābÅ«t noturÄ«gai pret krāpniecÄ«bu un juridiskiem strÄ«diem.

 • MērogojamÄ«ba: RPA tokenizācijas pamatā esoÅ¡ajām platformām ir jāspēj apstrādāt lieli darÄ«jumu un datu apjomi.

Noslēgumā

RPA ir aizraujošs jauninājums DeFi pasaulē, kas var paplašināt šī sektora iespējas un mērķauditoriju. Tie varētu palīdzēt izveidot savstarpēji ciešāk saistītu finanšu nozari, kurā savienojas tradicionālās un decentralizētās finanses. Tomēr, lai to sasniegtu, ir jāpārvar ievērojami šķēršļi, tostarp stingras normatīvās prasības un nepieciešamība nodrošināt tirgus integritāti.

Turpini lasīt


Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.