Domů
Glosář
Reálná aktiva

Reálná aktiva

Pokročilí
Reálná aktiva označují hmotná, fyzická aktiva s vnitřní hodnotou, jako jsou nemovitosti, komodity nebo umělecká díla, která byla tokenizována k použití na blockchainu. Při tomto procesu vznikají digitální reprezentace – tokeny, které reflektují hodnotu a vlastnictví daných aktiv a umožňují je nakupovat, prodávat nebo obchodovat na platformách decentralizovaných financí (DeFi). 
Reálná aktiva jsou klíčová ve snaze překlenout mezeru mezi tradičními financemi (TradFi) a DeFi, protože kombinují hmatatelnou hodnotu fyzických aktiv s flexibilitou a dostupností blockchainové technologie.
Tokenizace reálných aktiv přináší jinak nelikvidním aktivům likviditu tím, že umožňuje jejich částečné vlastnictví a snadný převod. Každý token je opatřen metadaty, která ověřují jeho pravost a vlastnictví a která si může kdokoli na blockchainu otevřeně zkontrolovat, což zaručuje transparentnost a důvěryhodnost transakcí.
Navzdory své funkčnosti se reálná aktiva kvůli různým zákonům v různých jurisdikcích a nutnosti dodržovat finanční předpisy potýkají s regulačními komplikacemi. Zajištění bezpečnosti propojení mezi tokenem a jeho fyzickým protějškem je mimo to zásadní z pohledu prevence podvodů a zachování důvěry. Další výzvou je škálovatelnost, protože platformy pracující s reálnými aktivy musí dokázat bez omezení výkonnosti zpracovat velké objemy transakcí a dat.
S pokračujícím vývojem DeFi představují reálná aktiva významný krok směrem k integrovanějšímu finančnímu systému, ve kterém vedle sebe existují digitální a tradiční aktiva a který přináší rozmanité příležitosti pro investice a správu aktiv.

Vzdělávejte se dál: Co jsou reálná aktiva v kontextu DeFi a kryptoměn?