Mis on fundamentaalne analüüs (FA)?
Avaleht
Artiklid
Mis on fundamentaalne analüüs (FA)?

Mis on fundamentaalne analüüs (FA)?

Algaja
Avaldatud Jun 26, 2020Värskendatud Dec 2, 2022
12m

Sisukord


Sissejuhatus

Olgu tegemist sajandivanuste aktsiate või äsjaloodud krüptorahaga – nendega kauplemine pole kunagi olnud täppisteadus. Kui isegi on olemas teaduslik meetod kasumi teenimiseks, siis Wall Streeti tipptegijad hoolitsevad, et see valem jääb hästi hoitud saladuseks.

Selle asemel on meil suur hulk abivahendeid ja strateegiaid, mida kauplejad ja investorid kasutavad. Enamasti saab need tehnikad jaotada kahte kategooriasse: fundamentaalne analüüs (FA) ja tehniline analüüs (TA).

Selles artiklis käsitleme fundamentaalse analüüsi põhitõdesid.


Mis on fundamentaalne analüüs?

Fundamentaalne analüüs on meetod, mida investorid ja kauplejad kasutavad varade või ettevõtete väärtuse kindlaksmääramiseks. Selle täpseks hindamiseks uurivad nad põhjalikult sisemisi ja väliseid tegureid, et teha kindlaks, kas vara või ettevõte on üle- või alahinnatud. Saadud teabe alusel leitakse seejärel parim strateegia, mis toob suurema tõenäosusega suuremat tulu.

Näiteks kui tunned ettevõtte vastu huvi, võid esmalt uurida sellist infot nagu kasum, bilanss, finantsaruanded ja rahavood, et saada ülevaade ettevõtte finantsseisundist. Seejärel võib vaadata ettevõttest kaugemale, et analüüsida turgu või tegevusala, kus ta tegutseb. Kes on konkurendid? Millisele sihtgrupile on ettevõtte tegevus suunatud? Kas ettevõte laiendab oma haaret? Võid veelgi suuremat pilti uurida, võttes arvesse majanduslikke näitajaid, nagu intressimäärad ja inflatsioon, kui nimetada vaid paar tegurit.

Ülaltoodu on nn alt-üles lähenemisviis: alustad sind huvitava ettevõttega ja uurid laiemat pilti, et näha ettevõtte positsiooni majanduses tervikuna. Kuid samamoodi võid kasutada ülalt-alla lähenemisviisi, kus uurid esmalt laiemalt pilti ja hakkad seda siis kitsendama konkreetsetele ettevõtetele.

Seda tüüpi analüüsi lõppeesmärk on püüe ennustada aktsia tulevast hinda ja võrrelda seda praeguse turuhinnaga. Kui loodetav aktsia hind on suurem kui turuhind, võib järeldada, et ettevõtte väärtus on alahinnatud. Kui see hind on aga turuhinnast madalam, võib eeldada, et ettevõtte väärtus on ülehinnatud. Analüüsi andmete põhjal saad teha teadlikke otsuseid selle kohta, kas osta või müüa konkreetse ettevõtte aktsiaid.


Fundamentaalne analüüs (FA) vs tehniline analüüs (TA)

Algajad kauplejad ja investorid krüptoraha-forexi- või aktsiaturgudel on sageli segaduses, millist lähenemisviisi valida. Fundamentaalne analüüs ja tehniline analüüs on teravas kontrastis ning toetuvad erinevate näitajate analüüsimisel oluliselt erinevatele metoodikatele. Ja siiski pakuvad mõlemad kauplemise jaoks olulisi andmeid. Niisiis, kumb neist on parem?

Tegelikult oleks mõttekam küsida, mida kumbki pakub. Põhimõtteliselt usuvad fundamentaalanalüütikud, et aktsia praegune hind ei pruugi tingimata näidata aktsia tegelikku väärtust – see ideoloogia on nende investeerimisotsuste aluseks. 

Vastupidiselt usuvad tehnilised analüütikud, et praeguste ja varasemate hindade ning kauplemismahtude põhjal on võimalik mõnevõrra ennustada tulevasi hinnaliikumisi. Nad ei tegele välistegurite uurimisega, vaid eelistavad keskenduda hinnagraafikutele, mustritele ja turutrendidele. Nende eesmärk on tuvastada ideaalsed hinnatasemed positsioonide avamiseks ja sulgemiseks.

Turuefektiivsuse hüpoteesi (EMH) pooldajad usuvad, et tehnilise analüüsiga (TA) on võimatu turgu pidevalt edestada. Teooria väidab seda, et finantsturgude hindades juba sisaldub kogu teadaolev info varade kohta (et turud on „ratsionaalsed“) ja et turud juba võtavad arvesse ajaloolist hinnainfot. EMH „pehmemad“ versioonid ei diskrediteeri fundamentaalset analüüsi, kuid „tugevamate“ versioonide pooldajad väidavad, et isegi täpse uurimistööga on võimatu konkurentsieelist saavutada.

Arusaadavalt pole kummalgi analüüsimeetodil objektiivselt paremat strateegiat, kuid mõlemad võivad anda väärtuslikke teadmisi erinevatest valdkondadest. Mõned meetodid võivad teatud kauplemisstiilide jaoks paremini sobida ja praktikas kasutavad paljud kauplejad mõlema kombinatsiooni, et näha laiemat pilti. See kehtib nii lühiajalise kauplemise kui ka pikaajaliste investeeringute kohta.


Levinud indikaatorid fundamentaalses analüüsis

Me ei otsi fundamentaalse analüüsi teadmisi küünlamustritestMACD‑ist ega RSI‑st – selle asemel kasutatakse vastavaid FA-spetsiifilisi indikaatoreid. Selles artiklis käsitleme mõnda kõige populaarsemat.


Kasum aktsia kohta (EPS)

Kasum aktsia kohta on ettevõtte kasumlikkuse mõõdik, mis näitab meile, kui palju kasumit ettevõte iga käibeloleva aktsia kohta teenib. See arvutatakse järgmise valemi abil:

(puhaskasum - eelisaktsiate dividendid) / aktsiate arv


Oletame, et ettevõte ei maksa dividende ja selle kasum on 1 miljon dollarit. 200 000 emiteeritud aktsia puhul annab valem meile aktsiapõhiseks kasumiks 5 dollarit. Arvutamine ei ole eriti keeruline, kuid see võib anda meile mõningase ülevaate võimalikest investeeringutest. Kõrgema (või kasvava) EPS‑iga ettevõtted on tavaliselt investorite jaoks atraktiivsemad.

Mõnedele meeldib lahjendatud aktsiakasumi näitaja, kuna see võtab arvesse ka tegureid, mis võivad aktsiate koguarvu suurendada. Näiteks aktsiaoptsioonide puhul antakse töötajatele võimalus osta ettevõtte aktsiaid. Kuna see annab puhaskasumi jagamiseks üldiselt suurema aktsiate arvu, eeldame, et lahjendatud EPS‑i väärtus on väiksem kui tavaline EPS.

Nagu kõigi indikaatorite puhul, ei tohiks kasum aktsia kohta olla ainus mõõdik, mida tulevase investeeringu hindamisel kasutatakse. See on sobiv töövahend, kui seda kasutatakse koos teiste indikaatoritega.


Hinna-kasumi (P/E) suhe

Hinna ja tulu suhe (või lihtsalt P/E suhe) näitab ettevõtte väärtust ning selle mõõdiku puhul arvestatakse aktsia hinna ja EPS-i suhet. See arvutatakse järgmise valemiga:

aktsia hind / kasum aktsia kohta


Kasutame uuesti selle ettevõtte näidet, kus EPS oli 5 dollarit. Oletame, et aktsia turuhind on 10 dollarit, mis annab meile P/E suhte 2. Mida see tähendab? Sõltub suuresti sellest, mida meie ülejäänud analüüs näitab. 

Paljud kasutavad hinna-kasumi suhet, et teha kindlaks, kas aktsia on ülehinnatud (kui see suhtarv on kõrgem) või alahinnatud (kui suhtarv on madalam). P/E suhte põhjal on hea omavahel võrrelda sarnaseid ettevõtteid. Jällegi, see reegel ei pea alati paika ning parem on seda suhtarvu kasutada koos teiste kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete analüüsimeetoditega.


Turu- ja arvestusliku väärtuse (P/B) suhe

Turu- ja arvestusliku väärtuse suhe (tuntud ka kui hinna ja omakapitali suhe või P/B suhe) võib meile öelda, kuidas investorid hindavad ettevõtet selle bilansilise väärtuse järgi. Arvestuslik ehk raamatupidamislik on ettevõtte väärtus, mis on määratletakse finantsaruannete põhjal (tavaliselt varad miinus kohustused). Arvutus näeb välja selline:

aktsia turuhind / arvestuslik väärtus aktsia kohta


Vaatame veel kord varasemates näidetes kasutatud ettevõtet. Eeldame, et selle ettevõtte arvestuslik väärtus on 500 000 dollarit. Aktsia turuhind on 10 dollarit ja aktsiaid on kokku 200 000. Ettevõtte arvestuslik väärtus ühe aktsia kohta on seega 500 000 dollarit jagatud 200 000‑ga, mis annab meile 2,5 dollarit. 

Pannes saadud numbrid valemisse, jagame 10 dollarit 2,5 dollariga ning saame turu- ja arvestusliku väärtuse suhteks 4. Pealtnäha ei tundu see liiga hea. See ütleb meile, et aktsiatega kaubeldakse praegu neli korda kõrgema hinnaga, kui ettevõte tegelikult paberil väärt on. See võib viidata asjaolule, et turg hindab ettevõtet üle, ehk eeldab ettevõtte tohutut kasvu. Kui sama suhtarv oleks väiksem kui 1, viitaks see asjaolule, et ettevõttel on suurem väärtus, kui turg praegu kajastab.

Turu- ja arvestusliku väärtuse suhte puuduseks on see, et see sobib paremini „varakamate“ ettevõtete hindamiseks. Vähese füüsilise varaga ettevõtted jäävad selle suhtarvu puhul tahaplaanile.


Hinna ja kasumi kasvumäära (PEG) suhe

Hinna ja kasumi kasvumäära suhe (PEG) on hinna ja kasumi suhtarvu laiendus, mis võtab arvesse kasumi kasvumäära. Selles kasutatakse järgmist valemit:

hinna ja kasumi suhtarv / kasumi kasvumäär


Kasumi kasvumäär on ettevõtte prognoositava kasumi kasvu hinnang teatava ajaperioodi kohta. Seda väljendatakse protsentides. Oletame, et meie näidetes kasutatud ettevõtte hinnangulise kasumi keskmine kasv järgmise viie aasta jooksul on 10%. Võtame hinna-kasumi suhte (2) ja jagame selle 10-ga, mis annab tulemuseks 0,2.

Tulemus viitab sellele, et ettevõte on hea investeering, kuna on tugevalt alahinnatud, kui arvestada tulevase kasvuga. Üldiselt peetakse kõiki ettevõtteid, mille suhtarv on alla 1, alahinnatuks. Kõiki üle selle väärtuse peetakse ülehinnatud ettevõteteks.

Paljud eelistavad PEG suhtarvu P/E suhtarvule, kuna selles kasutatakse üsna olulist muutujat, mida P/E suhtarvus pole.


➟ Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!


Fundamentaalne analüüs ja krüptoraha

Eelnimetatud mõõdikud ei ole krüptoraha puhul tegelikult rakendatavad. Selle asemel võid projekti elujõulisuse hindamiseks uurida muid tegureid. Järgmises osas on mõned indikaatoreid, mida kasutavad krüptoga kauplejad.


Võrgu väärtuse ja tehingute mahu (NVT) suhe

Krüpto FA põhielemendiks on saanud NVT suhtarv, mida sageli peetakse P/E suhtarvu ekvivalendiks krüptoturgudel. Seda saab arvutada järgmiselt:

võrgu väärtus / päevane tehingute maht


NVT puhul arvestatakse antud võrgu väärtust selle päevase käibe põhjal. Oletame, et sul on kaks projekti: münt A ja münt B. Mõlema turukapitalisatsioon on 1 000 000 dollarit. Mündi A keskmine tehingute maht päevas on aga 50 000 dollarit, samas kui mündi B käive on 10 000 dollarit.

Mündi A NVT suhtarv on 20 ja mündi B NVT suhtarv on 100. Üldiselt loetakse madalama NVT suhtarvuga varasid alahinnatuks, kõrgema suhtarvuga varasid aga ülehinnatuks. Nende väärtuste põhjal võiks eeldada, et münt A on mündiga B võrreldes alahinnatud.


Aktiivsed aadressid

Mõned vaatavad võrgu aktiivsete aadresside arvu, et hinnata, kui palju võrku kasutatakse. Kuigi see pole eraldiseisva indikaatorina usaldusväärne (mõõdikuga saab mängida), annab see siiski teatud infot võrguliikluse kohta. Seda võib arvesse võtta konkreetse digitaalse vara tegeliku väärtuse hindamiseks.


Hinna ja kaevandamiskulu suhe

Hinna ja kaevandamiskulu suhtega hinnatakse töötõenduse münte, mida võrgu liikmed kaevandavad. See võtab arvesse kaevandamise protsessiga seotud kulusid: täpsemalt elektri- ja riistvarakulusid.

mündi turuhind / mündi kaevandamiskulu


Hinna ja kaevandamiskulu suhtarv võib plokiahela võrgu hetkeseisu kohta nii mõndagi paljastada. Kaevandamiskulu viitab mündi kaevandamise keskmistele kuludele – näiteks kui see number on 10 000 dollarit, kulutavad kaevandajad uue ühiku genereerimiseks keskmiselt 10 000 dollarit.

Oletame, et mündi A turuhind on 5000 dollarit ja mündi B turuhind on 20 000 dollarit ning mõlema kaevandamiskulu on 10 000 dollarit. Mündi A suhtarv on 0,5, samas kui mündi B oma on 2. Kuna mündi A suhtarv on alla 1, näitab see, et kaevandajad saavad mündi kaevandamisest kahjumit. Mündi B kaevandamine on kasumlik, kuna iga kaevandamisele kulutatud 10 000 dollari eest võiksid teenida 20 000 dollarit.

Stiimulite tõttu võib eeldada, et suhtarv liigub aja jooksul 1 suunas. Mündi A puhul lahkuvad kahjumiga kaevandajad tõenäoliselt võrgust, kui hind tõusma ei hakka. Mündil B on atraktiivne kasumlikkus, nii et võib eeldada, et selle võrguga hakkab liituma üha enam kaevandajaid, kuni lõpuks see enam ära ei tasu.

Selle indikaatori tõhususe üle vaieldakse. Siiski annab see sulle ülevaate kaevandamise kasumlikkusest, mida saad oma digitaalsete varade üldisel hindamisel arvesse võtta.


Valge raamat, meeskond ja rakenduskava

Kõige populaarsem meetod krüptoraha ja tokenite väärtuse määramiseks on endiselt vana hea uurimistöö projektiga. Valget raamatut lugedes saad ülevaate projekti eesmärkidest, kasutusvõimalustest ja tehnoloogiast. Meeskonnaliikmete kogemuste kirjeldus annab sulle aimu nende võimekusest toodet üles ehitada ja skaleerida. Ja lõpuks näitab rakenduskava sulle, kas projekt suudab täita püstitatud eesmärke. Saab kasutada ka täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas projekt püsib ajagraafikus.


Fundamentaalse analüüsi plussid ja miinused

Fundamentaalse analüüsi plussid

Fundamentaalne analüüs on hea metoodika ettevõtete hindamiseks viisil, mida tehniline analüüs lihtsalt ei võimalda. Investoritele kogu maailmas on kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tegurite uurimine iga tehingu jaoks ülioluline.

Igaüks saab teha fundamentaalset analüüsi, kuna see tugineb läbiproovitud tehnikatele ja kergesti kättesaadavatele andmetele. Või vähemalt on see nii traditsioonilistel turgudel. Näiteks krüptoturu andmed pole alati kättesaadavad (see on ikkagi väike tööstusharu), ja ka varade tugev korrelatsioon tähendab, et FA ei pruugi olla nii tõhus.

Aga kui see on õigesti tehtud, annab FA info hetkel alahinnatud ja aja jooksul kallinevate varade tuvastamiseks. Tippinvestorid nagu Warren Buffett ja Benjamin Graham on järjepidevalt näidanud, et sellisel viisil ettevõtete põhjalik uurimine võib anda suurepäraseid tulemusi.


Fundamentaalse analüüsi miinused

Fundamentaalset analüüsi on lihtne teha, kuid head fundamentaalset analüüsi on palju raskem teha. Aktsia „tegeliku väärtuse“ määramine on aeganõudev protsess, mis nõuab palju rohkem tööd kui lihtsalt numbrite valemisse tõstmine. Tuleb hinnata paljusid tegureid ja sellise hindamisoskuse õppimine on aeganõudev protsess. Veelgi enam, see sobib paremini pikaajalisteks kui lühiajalisteks tehinguteks.

Seda tüüpi analüüs jätab tähelepanuta ka suured turuliikumised ja tugevad turutrendid, mida tehniline analüüs suudab tuvastada. Nagu majandusteadlane John Maynard Keynes kunagi ütles: 

„Turg võib püsida irratsionaalsena kauem, kui sinul raha jätkub.“

Ei ole garanteeritud, et aktsiad, mis näivad (iga mõõdiku järgi) alahinnatud, tulevikus tõusma hakkavad.


Lõppmärkused

Fundamentaalne analüüs on väljakujunenud metoodika, millesse mõned edukamad kauplejad väga usuvad. Strateegiat peenhäälestades saavad investorid mitte ainult õppida paremini hindama aktsiate, krüptoraha ja muude varade tegelikku väärtust, vaid mõistavad paremini ka ettevõtteid ja tööstusharusid tervikuna.

Koos tehnilise analüüsiga võib fundamentaalne analüüs anda kauplejatele ja investoritele põhjaliku ülevaate sellest, millistelt varadelt ja ettevõtetelt nad võiksid tulu teenida. FA ja TA kombinatsiooni eelistavad paljud nii traditsioonilistel kui ka krüptoturgudel.

Arvestades krüptoturgude arengut, peaksid siiski mõistma, et FA ei pruugi alati olla tõhus. Tee alati iseseisvat uurimistööd ja veendu, et sul on toimiv riskijuhtimise strateegia.