Czym jest Venus Protocol?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest Venus Protocol?

Czym jest Venus Protocol?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Nov 10, 2022Zaktualizowane Jun 16, 2023
6m

TL;DR

Venus Protocol to algorytmiczny system rynku pieniężnego na BNB Chain. Chodzi w nim o to, aby użytkownicy mogli udzielać pożyczek krypto oraz je zaciągać w zdecentralizowany i bezpieczny sposób.

Jest to protokół niewymagający pozwolenia, więc każdy może go zacząć używać, podłączając portfel krypto, np. MetaMask. Społeczność Venus Protocol posiada i kontroluje protokół poprzez jego macierzysty token zarządzania, XVS, który można stakować w Venus Protocol Vault i uzyskiwać nagrody w formie tokenów.

Wprowadzenie

Zdecentralizowane finanse (DeFi) mają coraz szerszą ofertę usług dotychczas kojarzonych z finansami tradycyjnymi. Venus Protocol umożliwia użytkownikom udzielanie lub zaciąganie pożyczek z puli aktywów w sposób niewymagający pozwolenia, a dostawcom zabezpieczeń daje możliwość korzystania z własnych niekatywnych środków.

Jednak transakcji nie obsługuje tu scentralizowany podmiot, bo protokół automatyzuje proces przy użyciu takich technologii, jak np. smart kontrakty.

Czym jest Venus Protocol i jak działa?

Venus Protocol to algorytmiczny protokół rynku pieniężnego i stablecoina syntetycznego. W ujęciu tradycyjnym rynek pieniężny stanowi istotną część gospodarki, która obsługuje potrzeby w zakresie pożyczek krótkoterminowych.

Jednak dzięki Venus możliwość zaciągania oraz udzielania pożyczek w ramach finansów zdecentralizowanych (DeFi) pojawia się na BNB Chain. Poza tym dostawcy zabezpieczenia mają możliwość tworzenia na platformie natywnych stablecoinów syntetycznych (VAI) poprzez nadkolateralizację pozycji.

Venus Protocol to fork projektów Compound i MakerDAO. Oba te projekty funkcjonują na Ethereum: pierwszy jest protokołem rynku pieniężnego, a drugi protokołem do tworzenia stablecoinów. Venus stanowi połączenie tych funkcji, umożliwiając użytkownikom korzystanie z tego samego zabezpieczenia w ramach jednego ekosystemu – niezależnie od tego, z której funkcji korzystają.

Na Venus Protocol można patrzeć jak na niewymagające pozwolenia środowisko pożyczkowe. Po pierwsze użytkownicy BNB Chain posiadający nieaktywną kryptowalutę mogą dostarczać sieci zabezpieczenie. Po drugie użytkownicy o większych potrzebach mogą zaciągać pożyczki, zastawiając nadkolateralizowane kryptowaluty. Pożyczkodawcy otrzymują wtedy oprocentowanie roczne z kapitalizacją, a pożyczkobiorcy płacą odsetki od swoich pożyczek.

Oprocentowanie zaciąganych i udzielanych pożyczek jest ustalane przez protokół w postaci krzywej dochodowej, która zmienia się w zależności od wykorzystania. Stawki te są automatyzowane zgodnie z wymogami danego rynku, np. BNB lub ETH. Jednak proces zarządzania protokołem również ustala minimalne i maksymalne poziomy oprocentowania.

Mintowanie stablecoinów syntetycznych odbywa się przy użyciu vTokenów z zabezpieczenia dostarczanego przez użytkowników do protokołu Venus. vTokeny reprezentują zdeponowane zabezpieczenie – np. użytkownicy otrzymują vUSDT w zamian za dostarczone USDT, które można później realizować na zabezpieczenie bazowe. Użytkownicy mogą również zaciągać pożyczki nawet na 50% wartości zabezpieczenia, które mają na protokole w vTokenach, i mintować VAI.

Venus Protocol określa oprocentowanie stablecoinów w inny sposób niż oprocentowanie od zaciągania i udzielania pożyczek. Oprocentowanie od mintowania jest stałe i tylko proces zarządzania protokołem ma prawo do jego obniżania lub podwyższania.

Historia Venus Protocol

Venus Protocol został założony przez zespół deweloperów globalnego wystawcy kryptowalutowych kart kredytowych Swipe, a token Venus (XVS) został uruchomiony w roku 2020. Od początku chodziło o wypełnienie luki między finansami tradycyjnymi a DeFi na BNB Chain i dostarczenie użytkownikom alternatywnej aplikacji wolnej od problemów, z którymi zmagali się na Ethereum.

Chociaż projekt Swipe wspomagał tworzenie projektu Venus Protocol, nie było preminingu tokenów XVS dla deweloperów ani założycieli. W związku z tym posiadacze XVS mają pełną kontrolę nad protokołem i tokenem.

Venus Protocol redefiniuje swoje zasady zależnie od preferencji społeczności. Np. nowa wersja Venus V2 uwzględnia wyższe kary za likwidację VAI. Zostały w niej również wprowadzone opłaty za mintowanie VAI oraz wypłaty z platformy – jedne i drugie zostały dodane do Venus Reserves Treasury. Ponadto aktualizacja zawiera nagrodę w postaci airdropu natywnego tokena Venus Reward Token (VRT) dla obecnych posiadaczy XVS.

Co można robić na Venus Protocol?

Venus Protocol umożliwia użytkownikom udzielanie oraz zaciąganie pożyczek z puli aktywów w sposób niewymagający pozwolenia. Użytkownicy mogą również mintować stablecoiny (VAI) z pozycjami nadkolateralizowanymi i uczestniczyć w zarządzaniu protokołem.

Pożyczki

Użytkownicy mogą pożyczać dostarczane aktywa i zarabiać zmienne dochody, które te aktywa przynoszą. Venus Protocol tworzy pule tych wypożyczonych kryptowalut przy użyciu smart kontraktu i okresowo dystrybuuje do nich vTokeny. W ten sposób protokół odblokowuje niewykorzystaną wartość, która już znajduje się na BNB Chain, ale nie posiada rynku pożyczkowego jak Bitcoin i Litecoin.

Zaciąganie pożyczek

Venus Protocol stosuje system pożyczek nadkolateralizowanych, który wymaga od pożyczkobiorców wniesienia zastawu przed zaciągnięciem pożyczki. Jeżeli np. wartość zabezpieczenia Ethereum wynosi 50%, użytkownicy mogą pożyczyć maksymalnie 50% wartości własnego ETH. Mogą mieć wówczas wpływ na proporcję zabezpieczenia poprzez procedurę zarządzania protokołem.

Jednak według whitepaper projektu Venus Protocol wartość zabezpieczenia wynosi zazwyczaj w przybliżeniu od 40% do 75%. Użytkownicy muszą zachować ostrożność, ponieważ jeżeli wartość zabezpieczenia za bardzo spadnie, ich pozycja ulega likwidacji. 

Mintowanie stablecoinów

Mintowanie i realizowanie syntetycznego stablecoina VAI jest ustalone na poziomie 1 USD, chociaż jego cena nadal może się wahać w zależności od podaży i popytu. 

Użytkownicy Venus Protocol mogą mintować stablecoina przy użyciu reszty zabezpieczeń z poprzednich wpłat vTokena. Co więcej, każdy może mintować stablecoiny bez udziału władz centralnych i wykorzystywać nowo zmintowane stablecoiny do takich celów, jak np. zarabianie na innych projektach DeFi.

Zarządzania

Użytkownicy mogą mieć również wpływ na przyszłość Venus Protocol. Społeczność w pełni kontroluje protokół za pośrednictwem tokena zarządzania XVS, który jest tokenem BEP-20 i może służyć do głosowania.

Użytkownicy mogą głosować nad wieloma kwestiami związanymi z protokołem, np. nad ulepszeniami, dodawaniem do protokołu nowych tokenów, korygowaniem stóp procentowych i rezerwowaniem delegacji harmonogramu dystrybucji. W planach Venus Protocol jest również stworzenie produktu o nazwie Venus Vault, który umożliwi użytkownikom blokowanie tokenów zarządzania, aby poprawić zdolność protokołu do przeciwdziałania ryzyku i dystrybuować nagrody za staking.

Co decyduje o wyjątkowości Venus Protocol?

Venus Protocol pomaga wprowadzać powszechne usługi pożyczek finansowych do zdecentralizowanych protokołów w technologii blockchain, choć nie dzierży tu palmy pierwszeństwa – na Ethereum funkcjonują aplikacje DeFi, w których są zamknięte aktywa warte miliardy dolarów.

Aplikacje te mają jednak swoje bolączki, takie jak np. wysokie koszty, niska prędkość sieci oraz brak kryptowalut z innych blockchainów (np. XRP i Litecoin). Venus Protocol różni się od wielu innych protokołów rynku pieniężnego tym, że zapewnia możliwość wykorzystania dostarczonego zabezpieczenia nie tylko do zaciągania pożyczek, ale także do mintowania stablecoinów.

Ponadto w odróżnieniu od innych protokołów, które zamykają takie tokeny na smart kontraktach bez korzyści z aktywów bazowych, użytkownicy mogą uzyskiwać dochody z mintowanych tokenów. Venus Protocol eliminuje konieczność usuwania własnych aktywów z rynku pieniężnego w celu mintowania stablecoinów.

W przeciwieństwie do wielu czołowych stablecoinów za stablecoinami syntetycznymi Venus Protocol nie stoją tradycyjne aktywa finansowe ani waluty fiat, tylko koszyk innych kryptowalut. Ponadto dzięki BNB Chain transakcje są szybkie i tanie, a przy tym dostępna jest sieć tokenów opakowanych oraz płynność.

Przemyślenia końcowe

Venus Protocol stanowi połączenie rynku pieniężnego z możliwością generowania stablecoinów w jednym protokole, co może dawać ekosystemowi kryptowalutowemu korzyści, ponieważ odblokowuje zabezpieczenie. Ponadto szybkość i niskie koszty transakcyjne BNB Chain otwierają te produkty finansowe przed każdym, kto ma portfel kryptowalutowy. Użytkownicy protokołu na całym świecie mogą teraz na żądanie pożyczać pod zastaw, zarabiać odsetki od zabezpieczenia i dostarczać zabezpieczenie, a także mintować stablecoiny.

Dalsza lektura