Czym Jest Band Protocol (BAND)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Band Protocol (BAND)?

Czym Jest Band Protocol (BAND)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 27, 2022Zaktualizowane Jun 15, 2023
4mTL;DR

Band Protocol (BAND) to platforma wyroczni danych, która świadczy usługi na rzecz wielu projektów w różnych blockchainach. Korzysta z mechanizmu konsensusu Delegated Proof-of-Stake, w którym delegatorzy, walidatorzy i węzły stakują natywny token BAND, aby partycypować.

Żądania informacji spoza łańcucha są gromadzone przez walidatorów, powierzane łańcuchowi, a następnie rozprowadzane do aplikacji DApp, które zgłoszą żądanie.

Wprowadzenie

Blockchain i zdecentralizowane finanse (DeFi) w dziesięć lat zmieniły status quo światowego systemu finansowego. Ale jedną z istotnych przeszkód, z jakimi borykają się programiści Aplikacji Zdecentralizowanych (DAppów), jest dostęp do wiarygodnych, dokładnych danych ze świata rzeczywistego. Te źródła danych znajdują się poza blockchainem i trzeba je wprowadzać w tryb on-chain. W ramach prób rozwiązania tego problemu w ekosystemie krypto powszechne stały się wyrocznie, np. Band Protocol.

Co to jest Band Protocol?

Band Protocol (BAND) to międzyłańcuchowa platforma wyroczni danych, która zbiera dane ze świata rzeczywistego i łączy je z interfejsami API oraz smart kontraktami. Założony w 2017 roku Band Protocol umożliwia wymianę informacji między źródłami danych w łańcuchu i poza łańcuchem dla aplikacji DApp. Protokół ten, pierwotnie zbudowany na blockchainie Ethereum (ETH), w czerwcu 2020 r. przeszedł do sieci Cosmos, aby obniżyć opłaty za gaz i zoptymalizować koszty. 

Jako sieć wyroczni Band Protocol jest pośrednikiem między danymi ze świata rzeczywistego spoza łańcucha a blockchainami. Usługa umożliwia realizację smart kontraktów na podstawie rzeczywistych zdarzeń i informacji w trybie off-chain. Bez wiarygodnych wyroczni aplikacje DApp mają problem z zaufanym i zdecentralizowanym działaniem na przejrzystych źródłach informacji.

Jak działa Band Protocol?

Band Protocol ma niezależny blockchain BandChain zbudowany przy użyciu zestawu narzędzi SDK Cosmos. Deweloperzy mogą używać łańcucha BandChain do tworzenia konfigurowalnych skryptów wyroczni, które dostarczają dane ze świata realnego w trybie off-chain do aplikacji DApp i smart kontraktów. Konfigurowalne skrypty wyroczni obejmują dane, źródło danych, liczbę walidatorów wymaganych do zgłaszania danych oraz metodologię zbierania danych.

Wykonanie skryptu wyroczni powoduje rozpoczęcie następującego procesu:

1. Aplikacja DApp żąda danych zgodnie z indywidualnym skryptem wyroczni.

2. Żądanie to zostaje odebrane przez losowy zestaw walidatorów, którzy odpowiadają, pobierając dane z określonego źródła danych.

3. Zgłoszenia danych od różnych walidatorów są zbierane zgodnie z indywidualnymi skryptami wyroczni.

4. Te ostateczne zebrane dane zostają trwale zapisane na łańcuchu BandChain i następuje tworzenie dowodu danych wyroczni.

5. Zweryfikowane dane wyroczni zostają przesłane do aplikacji DApp lub blockchainów, które wysłały żądanie.

Z jakiego mechanizmu konsensusu korzysta Band Protocol?

Band Protocol zabezpiecza swoją sieć wyroczni przy użyciu macierzystego tokena BAND i mechanizmu konsensusu Delegated Proof-of-Stake. BandChain ma obecnie ponad 90 zawodowych i społecznościowych operatorów węzłów, którzy pracuą na blockchainie. Operator każdego węzła musi stakować tokeny BAND w sieci, aby zniechęcać do złośliwego zachowania. W nagrodę za pomyślne przetwarzanie żądań danych walidatorzy dostają część opłat za zapytania oraz nagród za blok.

Posiadacz tokena BAND ma dwa sposoby uczestnictwa w sieci: jako walidator lub delegujący. Walidatorzy w łańcuchu BandChain muszą stakować tokeny BAND, aby zagwarantować odpowiedzialność za dane.

Posiadacze tokenów mogą albo stakować, albo delegować tokeny do weryfikatorów, aby dostawać nagrody za staking i opłaty za zebrane dane. Ponadto tokeny BAND są również wykorzystywane do mechanizmu zarządzania protokołem.

Jakie są główne cele Band Protocol?

Większość atrakcyjnych właściwości Band Protocol wynika z przejścia z Ethereum na Cosmos. Projekt był tworzony z myślą o trzech celach projektowych:

1. Szybkość i skalowalność – obsługa dużej liczby żądań danych przy minimalnym opóźnieniu.

2. Wzajemna zgodność łańcuchów niezależność od konkretnego blockchaina i zdolność obsługi większości publicznie dostępnych blockchainów.

3. Elastyczność danych obsługa różnych metod wyszukiwania i zbierania danych przy użyciu uniwersalnego systemu.

W jaki sposób Band Protocol próbuje te cele osiągnąć?

Unikalny protokół komunikacji międzyłańcuchowej IBC (Inter-Blockchain Communication) sieci Cosmos zapewnia blockchainom szybkie współdziałanie i autonomię. Ta funkcja umożliwia Band Protocol obsługę projektów zbudowanych w różnych sieciach, w tym m.in. Ethereum, Fantom i Avalanche, oraz współpracę z nimi. 

Zbiór danych Band Standard Dataset zawiera kolekcję ponad 80 kanałów danych z rosnącej liczby źródeł danych. Te zdecentralizowane kanały cenowe zapewniają programistom DApp kreatywność, zwinność oraz elastyczność podczas opracowywania i wdrażania w sieci blockchain.

Przemyślenia końcowe

Band Protocol to rozwijający się dostawca rozwiązań wyroczniowych, którego stałym przedmiotem działalności jest aktywizacja Web3. Jego cele, czyli szybka, skalowalna, konfigurowalna i interoperacyjna usługa, powinny okazać się atrakcyjne dla programistów, którzy chcą wejść w ekosystem Web3.