Mis on ribaprotokoll, Band Protocol (BAND)?
Avaleht
Artiklid
Mis on ribaprotokoll, Band Protocol (BAND)?

Mis on ribaprotokoll, Band Protocol (BAND)?

Keskmine
Avaldatud Jul 27, 2022Värskendatud Jun 15, 2023
4mTL;DR

Ribaprotokoll (BAND) on andmeoraakliplatvorm, mis pakub teenuseid mitmetele projektidele erinevate plokiahelate kaudu. See kasutab delegeeritud panusetõenduse konsensusmehhanismi, kus delegaatorid, valideerijad ja sõlmed panustavad osalemiseks natiivset tokenit, BANDi.

Ahelavälised teabepäringud kogutakse valideerijate poolt kokku, suunatakse ahelasse ja jagatakse seejärel päringu esitanud DApp-idele.

Sissejuhatus

Plokiahel ja detsentraliseeritud rahandus (DeFi) on kümne aastaga muutnud maailma finantssüsteemi olukorda. Kuid üks oluline takistus, millega detsentraliseeritud rakenduste (DApp) arendajad silmitsi seisavad, on juurdepääs usaldusväärsetele ja täpsetele reaalmaailma andmetele. Need andmeallikad asuvad väljaspool plokiahelat ja peavad olema ahelasse integreeritud. Selle probleemi lahendamiseks on oraaklid, nagu ribaprotokoll, muutunud krüptoökosüsteemis tavapäraseks.

Mis on ribaprotokoll (Band Protocol)?

Ribaprotokoll (BAND) on ahelatevaheline andmeoraakliplatvorm, mis koondab reaalmaailma andmeid ja ühendab need API-de ja nutilepingutega. 2017. aastal asutatud ribaprotokoll võimaldab DAppide jaoks teabevahetust ahelasiseste ja ahelaväliste andmeallikate vahel. Algselt Ethereumi (ETH) plokiahelale ehitatud protokoll viidi 2020. aasta juunis üle Cosmose võrku, et alandada gaasitasusid ja optimeerida kulusid. 

Oraaklivõrguna on ribaprotokoll vahendaja reaalmaailma, ahelaväliste andmete ja plokiahelate vahel. Nende teenus võimaldab nutilepinguid täita tegelike ahelaväliste sündmuste ja teabe põhjal. Ilma usaldusväärsete oraakliteta on DAppidel raskusi usaldusväärse ja detsentraliseeritud toimimise eest läbipaistvate teabeallikatega.

Kuidas ribaprotokoll toimib?

Ribaprotokoll kasutab sõltumatut plokiahelat BandChaini, mis on ehitatud Cosmos SDK abil. Arendajad saavad kasutada BandChaini kohandatavate oraakliskriptide väljatöötamiseks, mis pakuvad DAppide ja nutilepingute jaoks ahelaväliseid reaalandmeid. Kohandatavad oraakliskriptid hõlmavad andmeid, andmeallikat, andmete esitamiseks vajalike valideerijate arvu ja andmete koondamise metoodikat.

Oraakliskripti käivitamine alustab järgmisi toiminguid.

1. DApp taotleb andmeid vastavalt oma kohandatud oraakliskriptile.

2. Selle päringu võtab vastu juhuslik hulk valideerijaid, kes vastavad andmete tõmbamisega määratud andmeallikast.

3. Erinevate valideerijate andmearuanded koondatakse vastavalt kohandatud oraakliskriptidele.

4. Need lõplikud koondandmed salvestatakse püsivalt BandChainis ja koostatakse oraakliandmete tõendus.

5. Valideeritud oraakliandmed edastatakse päringu esitanud DApp-idele või plokiahelatele.

Millist konsensusmehhanismi ribaprotokoll kasutab?

Ribaprotokoll kasutab oma oraaklivõrgu turvamiseks oma natiivset tokenit BAND-i ja delegeeritud panusetõenduse konsensusmehhanismi. BandChainis töötab praegu plokiahela kallal üle 90 professionaalse ja kogukonna sõlmede operaatori. Iga sõlmeoperaator peab pahatahtliku käitumise tõkestamiseks võrku panustama BAND-i tokeneid. Tasuks andmepäringute eduka töötlemise eest saavad valideerijad osa päringutasudest ja plokipreemiatest.

BAND tokeni omanikuna on võrgus osalemiseks kaks võimalust: valideerija või delegaatorina. BandChaini valideerijad peavad andmevastutuse tagamiseks panustama ka BAND tokeneid.

Tokeniomanikud saavad panustada või delegeerida oma tokenid valideerijatele, et teenida panustamispreemiaid ja kogutud andmete päringutasusid. Lisaks kasutatakse protokolli juhtimismehhanismi jaoks ka BAND tokeneid.

Mis on ribaprotokolli peamised eesmärgid?

Enamik ribaprotokolli atraktiivsetest omadustest tuleneb selle üleminekust Ethereumilt Cosmosele. Projekt loodi kolme disainieesmärgiga:

1. kiirus ja skaleeritavus – suure hulga andmepäringute teenindamine minimaalse latentsusajaga.

2. ahelaülene ühilduvus olles plokiahela-agnostiline ja suuteline teenindama enamikku avalikult kättesaadavaid plokiahelaid.

3. andmete paindlikkus erinevate andmete otsimise ja koondamise meetodite toetamine üldise süsteemiga.

Kuidas ribaprotokoll püüab neid eesmärke saavutada?

Cosmose võrgu ainulaadne IBC (Inter-Blockchain Communication) protokoll tagab plokiahelate kiire koostalitlusvõime ja autonoomia. See funktsioon võimaldab Band Protocol teenindada ja teha koostööd erinevatele võrkudele ehitatud projektidega, sealhulgas Ethereum, Fantom, Avalanche ja palju muud. 

Band Standard Dataset sisaldab enam kui 80 andmevoogu üha suuremast arvust andmeallikatest. Need detsentraliseeritud hinnasöödud võimaldavad DApp-i arendajatel olla plokiahela võrgus arendamisel ja juurutamisel loomingulised, agiilsed ja paindlikud.

Lõppmärkused

Ribaprotokoll on kasvav oraaklilahenduste pakkuja, mille fookuses on Web3 võimaldamine. Selle kiire, skaleeritava, kohandatava ja koostalitlusvõimelise teenuse eesmärgid peaksid olema atraktiivsed arendajatele, kes soovivad saada Web3 ökosüsteemi osaks.