Vad är Band Protocol (BAND)?
Hem
Artiklar
Vad är Band Protocol (BAND)?

Vad är Band Protocol (BAND)?

Avancerad
Publicerad Jul 27, 2022Uppdaterad Jun 15, 2023
4mTL;DR

Band Protocol (BAND) är en plattform för data-orakel som tillhandahåller tjänster till flera projekt i olika blockkedjor. Den använder en delegerad insatsbevis-konsensusmekanism där delegerare, validerare och noder sätter in kedjans egen token BAND för att delta.

Begäran om information utanför kedjan samlas in av validerare, skickas till kedjan och distribueras sedan till begärande DApps.

Introduktion

Blockkedjan och decentraliserad finans (DeFi) har förändrat den status quo som funnits i världens finansiella system de senaste tio åren. Ett betydande hinder som utvecklarna av decentraliserade applikationer (DApps) står inför är dock att få tillgång till tillförlitliga, exakta och verkliga data. Dessa datakällor finns utanför blockkedjan och måste integreras i kedjan. För att försöka lösa problemet har orakel som Band Protocol blivit vanliga i kryptoekosystemet.

Vad är Band Protocol?

Band Protocol (BAND) är en orakelplattform med tvärkedjedata som aggregerar verkliga data och ansluter dessa till API:er och smarta kontrakt. Band Protocol grundades 2017 och möjliggör informationsutbyte mellan datakällor på och utanför kedjan för DApps. Protokollet byggdes ursprungligen på Ethereum (ETH)-blockkedjan och övergick till Cosmos-nätverket i juni 2020, för att sänka gasavgifterna och optimera kostnaderna. 

Som ett orakelnätverk är Band Protocol en mellanhand mellan verkliga data, data utanför kedjan och blockkedjor. Deras tjänst gör det möjligt för smarta kontrakt att köras baserat på faktiska händelser och information utanför kedjan. Utan tillförlitliga orakel kämpar DApps för att fungera på ett pålitligt och decentraliserat sätt med transparenta informationskällor.

Hur fungerar Band Protocol ?

Band Protocol använder den oberoende BandChain-blockkedjan, som skapats med Cosmos SDK. Utvecklarna kan använda BandChain för att utveckla anpassningsbara orakelskript som tillhandahåller verkliga data utanför kedjan för DApps och smarta kontrakt. Anpassningsbara orakelskript innehåller data, datakällan, antalet validerare som krävs för att rapportera data och metoden för att aggregera data.

När du kör ett orakelskript påbörjas följande flöde:

1. En DApp begär data enligt sitt anpassade orakelskript.

2. Denna begäran tas emot av en slumpmässig uppsättning validerare, som svarar genom att hämta data från den angivna datakällan.

3. Datarapporter från de olika validerarna aggregeras enligt de anpassade orakelskripten.

4. Dessa slutliga aggregerade data lagras permanent på BandChain och ett orakeldatabevis produceras.

5. Alla validerade orakeldata överförs till de DApps eller blockkedjor som gjorde begäran.

Vilken konsensusmekanism använder Band Protocol?

Band Protocol använder sin ursprungliga BAND-token och ett delegerat insatsbevis som som konsensusmekanism för att säkra orakelnätverket. BandChain har för närvarande över 90 professionella och community-nodoperatörer som arbetar med blockkedjan. Varje nodoperatör måste satsa BAND-token i nätverket för att avskräcka från skadligt beteende. Som belöning för framgångsrik behandling av dataförfrågningar får validerarna en del av frågeavgifterna och blockbelöningar.

Som BAND-tokenhållare finns det två sätt att delta i nätverket: som validerare eller som delegator. Validerare på BandChain måste också satsa BAND-token för att säkerställa ett dataansvar.

Tokenhållare kan antingen satsa eller delegera sina token till validerare för att tjäna stakingbelöningar och insamlade avgifter för databegäran. Dessutom används BAND-token också för protokollets styrningsmekanism.

Vilka är Band Protocols viktigaste mål?

De flesta av Band Protocols attraktiva egenskaper kommer från övergången från Ethereum till Cosmos. Projektet skapades med tre designmål:

1. Hastighet och skalbarhet – betjänar ett stort antal dataförfrågningar med minimal latens.

2. Tvärkedjekompatibilitet att vara blockkedje-agnostiker och kunna betjäna de flesta offentligt tillgängliga blockkedjor.

3. Dataflexibilitet stöd för olika metoder för att hämta och aggregera data med ett generiskt system.

Hur försöker Band Protocol uppnå dessa mål?

Cosmos-nätverkets unika IBC-protokoll (Inter-Blockchain Communication) ger snabb interoperabilitet och autonomi för blockkedjorna. Denna funktion gör det möjligt för Band Protocol att serva och samarbeta med projekt byggda på olika nätverk, inklusive Ethereum, Fantom, Avalanche och många fler. 

Band Standard Dataset innehåller en samling med över 80 dataflöden från ett växande antal datakällor. Dessa decentraliserade prisflöden gör det möjligt för DApp-utvecklare att vara kreativa, smidiga och flexibla när de utvecklar och distribuerar i blockkedjenätverket.

Sammanfattningsvis

Band Protocol är en växande leverantör av orakellösningar med ett fast fokus på att aktivera Web3. Dess mål med en snabb, skalbar, anpassningsbar och driftskompatibel tjänst bör visa sig vara attraktiv för utvecklare som vill bli en del av Web3-ekosystemet.