Čo je to Band Protocol (BAND)?
Domov
Články
Čo je to Band Protocol (BAND)?

Čo je to Band Protocol (BAND)?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jul 27, 2022Aktualizované Oct 18, 2022
4mTL;DR

Band Protocol (BAND) je dátová platforma oracle, ktorá poskytuje služby viacerým projektom naprieč rôznymi blockchainmi. Používa mechanizmus konsenzu delegovaného Proof of Stake, v ktorom delegáti, validátori a uzly vkladajú BAND vlastných tokenov, aby sa mohli zúčastniť.

Žiadosti o informácie mimo blockchainu sú zhromažďované validátormi, odovzdané blockchainu a potom distribuované žiadajúcim aplikáciám DApp.

Úvod

Blockchain a decentralizované financie (DeFi) v priebehu desiatich rokov zmenili status quo svetového finančného systému. Avšak jednou významnou prekážkou, ktorej vývojári decentralizovaných aplikácií (DApp) čelia, je prístup k spoľahlivým a presným údajom z reálneho sveta. Tieto zdroje údajov sa nachádzajú mimo blockchainu a musia sa do neho integrovať. S cieľom pokúsiť sa vyriešiť tento problém sa oracle, ako napríklad Band Protocol, stali v krypto ekosystéme samozrejmosťou.

Čo je to Band Protocol?

Band Protocol (BAND) je medzisieťová platforma oracle, ktorá zhromažďuje údaje z reálneho sveta a spája ich s rozhraniami API a inteligentnými zmluvami. Band Protocol, založený v roku 2017, umožňuje výmenu informácií so zdrojmi údajov v rámci/mimo blockchainu pre aplikácie DApp. Protokol, ktorý bol pôvodne postavený na blockchaine Ethereum (ETH), prešiel v júni 2020 na sieť Cosmos s cieľom znížiť poplatky gas a optimalizovať náklady. 

Ako sieť oracle je Band Protocol prostredníkom medzi údajmi v reálnom svete, mimo blockchainu, a blockchainmi. Táto služba umožňuje vykonávať inteligentné zmluvy na základe skutočných udalostí a informácií mimo blockchainu. Bez spoľahlivých oracle majú aplikácie DApp problém fungovať dôveryhodným, decentralizovaným spôsobom s transparentnými zdrojmi informácií.

Ako funguje Band Protocol?

Band Protocol využíva nezávislý blockchain BandChain vytvorený pomocou Cosmos SDK. Vývojári môžu použiť BandChain na vývoj prispôsobiteľných skriptov oracle, ktoré poskytujú reálne údaje mimo blockchainu pre aplikácie DApp a inteligentné zmluvy. Prispôsobiteľné skripty oracle zahŕňajú údaje, zdroj údajov, počet validátorov potrebných na nahlásenie údajov a metodiku zhromažďovania údajov.

Spustenie skriptu oracle začína nasledujúcim postupom:

1. Aplikácia DApp si vyžiada údaje podľa prispôsobeného skriptu oracle.

2. Táto požiadavka je prijatá náhodným súborom validátorov, ktorí odpovedia stiahnutím údajov zo špecifikovaného zdroja údajov.

3. Dátové správy od rôznych validátorov sa zhromaždia podľa prispôsobených skriptov oracle.

4. Tieto konečné zhromaždené údaje sa na trvalo uložia na BandChain a vytvorí sa dôkaz údajov oracle.

5. Overené údaje oracle sa prenesú do aplikácií DApp alebo blockchainov, ktoré zadali požiadavku.

Aký mechanizmus konsenzu používa Band Protocol?

Na zabezpečenie svojej siete oracle používa Band Protocol vlastný token BAND a mechanizmus konsenzu delegovaný Proof-of-Stake. BandChain má v súčasnosti viac ako 90 profesionálnych a komunitných operátorov uzlov pracujúcich na blockchaine. Každý operátor uzla musí stakovať tokeny BAND v sieti, aby odradil škodlivé správanie. Ako odmenu za úspešné spracovanie žiadostí o údaje dostanú validátori podiel z poplatkov za vyžiadanie údajov a odmien za blok.

Pre držiteľa tokenu BAND existujú dva spôsoby, ako sa zapojiť do siete: ako validátor alebo ako delegát. Validátori na BandChain sú tiež povinní stakovať tokeny BAND, aby sa zabezpečila zodpovednosť za údaje.

Držitelia tokenov môžu svoje tokeny buď stakovať, alebo ich delegovať na validátorov, aby získali odmeny za stakovanie a vybrali poplatky za vyžiadanie údajov. Okrem toho sa tokeny BAND používajú aj na mechanizmus riadenia protokolu.

Aké sú kľúčové ciele platformy Band Protocol?

Väčšina atraktívnych vlastností platformy Band Protocol pochádza z jej prechodu z blockchainu Ethereum na Cosmos. Projekt bol vytvorený s tromi cieľmi:

1. Rýchlosť a škálovateľnosť – obsluha veľkého množstva vyžiadaní údajov s minimálnym oneskorením.

2. Medzisieťová kompatibilita byť agnostický k blockchainu a byť schopný slúžiť väčšine verejne dostupných blockchainov.

3. Flexibilita údajov podpora rôznych metód získavania a zhromažďovania údajov pomocou všeobecného systému.

Ako sa Band Protocol snaží dosiahnuť tieto ciele?

Jedinečný protokol IBC (Inter-Blockchain Communication) siete Cosmos poskytuje pre blockchainy rýchlu interoperabilitu a autonómiu. Táto funkcia umožňuje platforme Band Protocol obsluhovať a spolupracovať s projektmi postavenými na rôznych sieťach, vrátane Ethereum, Fantom, Avalanche a mnohých ďalších. 

Band Standard Dataset obsahuje zbierku viac ako 80 dátových kanálov z rastúceho počtu dátových zdrojov. Tieto decentralizované cenové zdroje umožňujú vývojárom aplikácií DApp byť kreatívnymi, agilnými a flexibilnými pri vývoji a nasadzovaní v blockchainovej sieti.

Záverečné myšlienky

Band Protocol je rastúci poskytovateľ riešení oracle s pevným zameraním na umožnenie Web3. Jeho ciele rýchlej, škálovateľnej, prispôsobiteľnej a interoperabilnej služby by sa mali ukázať ako atraktívne pre vývojárov, ktorí sa chcú stať súčasťou ekosystému Web3.