Какво представлява Band Protocol (BAND)?
Начало
Статии
Какво представлява Band Protocol (BAND)?

Какво представлява Band Protocol (BAND)?

Напреднал
Публикувано Jul 27, 2022Актуализирано Feb 14, 2024
4mРезюме

Band Protocol (BAND) е платформа за оракул на данни, която предоставя услуги на множество проекти в различни блокчейни. Тя използва консенсусен механизъм за делегирано доказателство за залог, при който делегатори, валидатори и възли стейкват собствения токен BAND за участие.

Заявките за off-chain информация се събират от валидатори, ангажират се в блокчейна и след това се разпределят към искащите децентрализирани приложения.

Въведение

Блокчейн и децентрализираните финанси (DeFi) промениха статуквото на световната финансова система в рамките на десет години. Едно значително препятствие обаче, пред което са изправени разработчиците на децентрализирани приложения (DApp), е достъпът до надеждни и точни данни от реалния свят. Тези източници на данни се намират извън блокчейна и трябва да бъдат интегрирани в него. За да се опитаме да разрешим този проблем, оракули като Band Protocol са станали нещо обичайно в крипто екосистемата.

Какво е Band Protocol?

Band Protocol (BAND) е cross-chain платформа за оракул на данни, която агрегира данни от реалния свят и ги свързва с API и смарт договори. Основан през 2017 г., Band Protocol позволява обмен на информация между източници на on-chain и off-chain данни за децентрализирани приложения. Първоначално изграден върху блокчейна Ethereum (ETH), протоколът премина към мрежата Cosmos през юни 2020 г., за да намали таксите за газ и да оптимизира разходите. 

Като мрежа на оракул, Band Protocol е посредник между off-chain данните от реалния свят и блокчейните. Тяхната услуга позволява смарт договори да се изпълняват въз основа на действителни off-chain събития и информация. Без надеждни оракули, децентрализираните приложения се борят да работят по доверен, децентрализиран начин с прозрачни източници на информация.

Как работи Band Protocol?

Band Protocol използва независимия блокчейн BandChain, изграден с помощта на Cosmos SDK. Разработчиците могат да използват BandChain за разработване на адаптивни оракулски скриптове, предоставящи реални off-chain данни за децентрализирани приложения и смарт договори. Скриптовете на oracle с възможност за персонализиране включват данни, източника на данни, броя на валидаторите, необходими за докладване на данните, и методологията за агрегиране на данните.

Изпълнението на скрипт на оракула започва следния поток:

1. Децентрализирано приложение изисква данни според своя персонализиран скрипт на оракула.

2. Тази заявка се получава от произволен набор от валидатори, които отговарят, като изтеглят данни от посочения източник на данни.

3. Отчетите за данни от различните валидатори се обобщават според персонализираните скриптове на оракула.

4. Тези окончателни обобщени данни се съхраняват постоянно в BandChain и се изготвя доказателство за данни от оракула.

5. Валидираните данни от оракула се прехвърлят към децентрализираните приложения и блокчейни, които са направили заявката.

Какъв консенсусен механизъм използва Band Protocol?

Band Protocol използва собствения си токен BAND и консенсусен механизъм за делегирано доказателство за залог, за да защити своята мрежа на оракула. Понастоящем BandChain има над 90 професионални и обществени оператори на възли, работещи върху блокчейна. Всеки оператор на възел трябва да стейква BAND токени в мрежата, за да демотивира злонамереното поведение. Като награда за успешна обработка на заявки за данни, валидаторите получават дял от таксите за заявки и блок награди.

Като притежател на токен BAND има два начина да участвате в мрежата: като валидатор или делегатор. От валидаторите в BandChain също се изисква да стейкват BAND токени, за да осигурят отчетност на данните.

Притежателите на токени могат или да стейкват, или да делегират своите токени на валидатори, за да спечелят награди за стейкинг и събрани такси за заявка на данни. Освен това, токените BAND се използват и за механизма за управление на протокола.

Какви са основните цели на Band Protocol?

Повечето от привлекателните качества на Band Protocol идват от прехода му от Ethereum към Cosmos. Проектът е създаден с три дизайнерски цели:

1. Скорост и мащабируемост - Обслужване на голям брой заявки за данни с минимално забавяне.

2. Съвместимост между блокчейните - Възможност за работа с всички блокчейни и предоставяне на услуги на повечето публично достъпни блокчейни.

3. Гъвкавост на данните - Поддържа различни методи за извличане и агрегиране на данни с обща система.

Как Band Protocol се опитва да постигне тези цели?

Уникалният IBC (Inter-Blockchain Communication) протокол на мрежата Cosmos осигурява бърза оперативна съвместимост и автономност за блокчейни. Тази функция позволява на Band Protocol да обслужва и да си партнира с проекти, изградени на различни мрежи, включително Ethereum, Fantom, Avalanche и много други. 

Band Standard Dataset включва колекция от над 80 емисии на данни от нарастващ брой източници на данни. Тези децентрализирани ценови емисии позволяват на разработчиците на децентрализирани приложения да бъдат креативни, пъргави и гъвкави, когато разработват и внедряват в блокчейн мрежата.

Заключителни мисли

Band Protocol е разрастващ се доставчик на решения за оракул с фиксиран фокус върху активирането на Web3. Неговите цели за бърза, мащабируема, адаптивна и оперативно съвместима услуга трябва да се окажат привлекателни за разработчиците, които искат да станат част от екосистемата Web3.