Czym jest Ripple?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest Ripple?

Czym jest Ripple?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Dec 24, 2018Zaktualizowane Feb 9, 2023
5m

Dawniej znane jako OpenCoin, Ripple jest firmą, która stworzyła i rozwija sieć płatności i wymiany (RippleNet), która działa na bazie rozproszonej bazy danych (XRP Ledger). Głównym celem istnienia Ripple jest połączenie banków, dostawców usług płatniczych oraz cyfrowych giełd aktywów ze sobą za pośrednictwem prostej w obsłudze, szybkiej oraz taniej sieci pozwalającej na osiągnięcie efektywniejszych kosztowo płatności globalnych.


Historia Ripple

Idea stworzenia systemu Ripple została po raz pierwszy wykreowana w 2004 roku przez Ryana Fuggera, który podjął się stworzenia pierwszego prototypu Ripple'a jako zdecentralizowanego cyfrowego systemu monetarnego (RipplePay). System uruchomiono w 2005 r. RipplePay miał miał na celu zapewnienie bezpiecznych rozwiązań płatniczych w ramach globalnej sieci.

W 2012 roku Fugger przekazał projekt Jedowi McCalebowi oraz Chrisowi Larsenowi, aby potem wspólnie założyć amerykańską firmę technologiczną o nazwie OpenCoin. Od tego momentu rozwój Ripple ukierunkowany  został na stworzenie protokołu skoncentrowanego na rozwiązaniach płatniczych dla banków i innych instytucji finansowych. OpenCoin zmieniło swoją nazwę na Ripple Labs w 2013 roku, a ostatecznie na Ripple w 2015 roku.


Księga XRP (ang. XRP Ledger - XRPL)

Opierając się o dokonania Fuggera oraz inspirując się Bitcoinem, Ripple w 2012 roku wdrożyło do swojej sieci autorski algorytm konsensusu Ripple Consensus Ledger (RCL), który występował z natywną kryptowalutą XRP. Nazwa RCL została później zmieniona na XRP Ledger (XRPL).

XRPL działa jako rozproszony system, który nie tylko przechowuje wszystkie informacje rozliczeniowe uczestników sieci, ale także zapewnia usługi wymiany między wieloma parami walut. Ripple przedstawia XRPL jako otwartą, rozproszoną księgę, która pozwala na dokonywanie transakcji finansowych w czasie rzeczywistym. Transakcje te są zabezpieczane i weryfikowane przez uczestników sieci za pomocą mechanizmu konsensusu.

Jednak w odróżnieniu od Bitcoina, XRP Ledger nie opiera się na algorytmie konsensusu Proof of Work, a więc nie polega na procesie kopania, który odpowiedzialny jest za weryfikację transakcji. Zamiast tego sieć osiąga konsensus poprzez zastosowanie samodzielnie zaprojektowanego algorytmu konsensusu - wcześniej znanego jako Algorytm Konsensusu Protokołu Ripple (ang. Ripple Protocol Consensus Algorithm - RPCA).

Księga XRP (XRPL) zarządzana i utrzymywana jest przez sieć niezależnych węzłów walidujących, które stale porównują ze sobą posiadane przez siebie rekordy transakcji. Każdy zainteresowany może nie tylko skonfigurować i uruchomić swój własny węzeł Ripple validator (czyli węzeł walidujący), ale także wybrać, którym innym węzłom walidującym zaufa. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że Ripple zaleca swoim klientom wykorzystywanie listy zidentyfikowanych oraz zaufanych uczestników w celu sprawdzania poprawności swoich transakcji. Lista ta funkcjonuje pod nazwą Unique Node List (UNL).

Węzły UNL wymieniają pomiędzy sobą dane transakcyjne dopóki ich większość nie uzgodni najbardziej aktualnego i rzetelnego stanu sieci (a właściwie jej kopii). Innymi słowy, transakcje uzgodnione przez większość węzłów UNL są uważane za ważne, a konsensus zostaje osiągnięty, gdy wszystkie z węzłów UNL zaakceptują i wytransmitują ten sam zestaw transakcji do księgi głównej.

Według informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej firmy, Ripple jest prywatną firmą, która skupia się na rozwoju XRPL jako otwartej i rozproszonej księgi transakcyjnej. Otwartość w tym przypadku oznacza to, że każdy z uczestników sieci może wnieść swój wkład w rozwój kodu źródłowego projektu, a rozproszenie, że XRPL jest w stanie działać bez przerwy, nawet jeśli firma, która go stworzyła przestanie istnieć.


RippleNet

W odróżnieniu od XRPL, RippleNet jest siecią, która całkowicie znajduje się w rękach firmy Ripple, a która została zbudowana na bazie XRPL jako sieć wymiany oraz sieć płatnicza.

RippleNet złożone jest obecnie z pakietu trzech produktów z zastrzeżeniem, iż każdy z nich został zaprojektowany jako system rozwiązań płatniczych dla banków i innych instytucji finansowych. Produktami tymi są: xRapid, xCurrent i xVia.


xRapid

W dużym skrócie, xRapid jest produktem, który umożliwia uzyskanie płynności na żądanie (ang. On-demand liquidity solution), który wykorzystuje XRP jako globalną walutę pomostową pomiędzy wieloma innymi walutami. Zarówno XRP, jak i xRapid oparte są na XRP Ledgerze, co umożliwia uzyskanie niemalże natychmiastowych czasów potwierdzenia transakcji i osiągnięcia znacznie niższych opłat w porównaniu do konwencjonalnych metod.

W celu zobrazowania sposobu działania xRapid posłużymy się prostym przykładem. Bob z Australii chce wysłać 100 dolarów Alice, która mieszka w Indiach. Bob przekazuje pieniądze za pośrednictwem instytucji finansowej o nazwie FIN. W celu przeprowadzenia transakcji FIN wykorzystuje rozwiązanie xRapid do utworzenia połączenia z giełdami aktywów w kraju pochodzenia (czyli Australią) oraz kraju docelowym (czyli Indiami). W ten sposób FIN jest w stanie przekonwertować 100 dolarów przesyłanych przez Boba na XRP XRP, co zapewnia niezbędną płynność przy okazji końcowej płatności. W ciągu kilku sekund XRP zostaje zamienione na Rupie Indyjskie, a Alice może wypłacić tak zamienione pieniądze z giełdy aktywów w Indiach.


xCurrent

xCurrent jest rozwiązaniem zaprojektowanym w celu wykonywania natychmiastowych rozliczeń i śledzenia płatności transgranicznych pomiędzy uczestnikami sieci RippleNet. W przeciwieństwie do xRapid, rozwiązanie xCurrent nie jest oparte na XRLP oraz domyślnie nie korzysta z kryptowaluty XRP. xCurrent zbudowany został przy użyciu protokołu Interledger Protocol (ILP), który zaprojektowany został przez Ripple jako protokół do łączenia ze sobą różnych ksiąg lub sieci płatności.


xCurrent składa się z czterech głównych elementów:

  1. Messenger - xCurrent messenger zapewnia połączonymi ze sobą instytucjami w ramach sieci RippleNet komunikację typu peer-to-peer. Messenger służy do wymiany informacji dotyczących ryzyka, zgodności, opłat, kursów wymiany walut, szczegółów płatności oraz przewidywanego czasu dostarczenia środków.

  2. Validator - validator służy do kryptograficznego potwierdzenia lub sygnalizowania niepowodzenia transakcji, a także do koordynacji transferów funduszy w Interledgerze. Instytucje finansowe mogą uruchamiać własne walidatory lub mogą polegać na walidatorze zewnętrznym (ang. third party validator).

  3. ILP Ledger - Protokół Interledger podlega implementacji w istniejących już księgach bankowych, które z kolei po poprawnej implementacji dołączają do Księgi ILP (ILP Ledger). ILP działa jako subksięga i służy do śledzenia i monitorowania kredytów, obciążeń finansowych oraz płynności pomiędzy stronami transakcji. Fundusze w ramach ILP Ledger rozliczane są natychmiastowo (ang. atomic) - oznacza to, że albo dochodzi do natychmiastowego rozliczenia albo nie.

  4. FX Ticker - FX ticker służy do definiowania kursów wymiany pomiędzy stronami transakcji. Ticker śledzi bieżący stan każdej obecnej w ILP księgi.


Chociaż xCurrent stworzony został przede wszystkim do obsługi walut fiat (gotówki), obsługuje również transakcje kryptowalutowe.


xVia

xVia to inaczej interfejs API, który umożliwia bankom i innym dostawcom usług finansowych interakcję w ramach jednego środowiska - bez konieczności korzystania z wielu sieci płatności. xVia pozwala bankom na tworzenie płatności za pośrednictwem innych partnerów bankowych, którzy są podłączeni do RippleNet, a także umożliwia im dołączanie faktur lub innych informacji do swoich transakcji.


Wnioski

Podczas gdy Bitcoin znany jest na świecie jako jako pierwsza i największa kryptowaluta, Ethereum uznawane jest za  stworzenie platformy dla inteligentnych kontraktów, sieć Ripple z kolei spokojnie możemy uznać za system wymiany walut, który koncentruje się na globalnych rozwiązaniach płatniczych, które służą bankom i innym instytucjom finansowym.\

RippleNet może zostać zaimplementowany do istniejącej infrastruktury bankowej jako sposób na uzupełnienie i udoskonalenie tradycyjnego systemu płatności. xCurrent pozwala na wykonywanie płatności w czasie rzeczywistym, xRapid wykorzystuje XRP jako walutę do likwidacji barier w postaci granic terytorialnych i politycznych w celu zapewnienia płynności na żądanie, a xVia ułatwia integrację i komunikację wszystkich uczestników RippleNet.

Śledź nas na bieżąco aby lepiej poznawać świat kryptowalut i technologii blockchain.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.