Mis on Venuse protokoll?
Avaleht
Artiklid
Mis on Venuse protokoll?

Mis on Venuse protokoll?

Keskmine
Avaldatud Nov 10, 2022Värskendatud Jun 16, 2023
6m

TL;DR

Venuse protokoll on algoritmipõhine rahaturusüsteem BNB Chainis. Selle eesmärk on võimaldada kasutajatel krüptot laenata ja laenu võtta detsentraliseeritud ja turvalisel viisil.

Protokoll on loatu, nii et igaüks saab seda kasutama hakata, ühendades krüptorahakotid nagu MetaMask. Venuse protokolli kogukond omab ja haldab protokolli oma natiivse juhtimistokeni XVS abil, mille saab panustada Venuse protokolli varahoidlasse, et teenida tokenipreemiaid.

Sissejuhatus

Detsentraliseeritud rahandus (DeFi) on hakanud pakkuma üha rohkem teenuseid, mis on tavaliselt seotud traditsioonilise rahandusega. Venuse protokolli abil saavad kasutajad loatult laenata või laenu võtta varade kogumikust ning tagatise andjad saavad kasu oma passiivsetest vahenditest.

Kuid selle asemel, et tsentraliseeritud tegija tehinguid haldaks, automatiseerib protokoll protsessi, kasutades selliseid tehnoloogiaid nagu nutilepingud.

Mis on Venuse protokoll ja kuidas see toimib?

Venuse protokoll on algoritmiline rahaturu ja sünteetilise stabiilsusraha protokoll. Traditsiooniliselt on rahaturg majanduse oluline osa, mis tegeleb lühiajaliste laenuvajadustega.

Nüüd aga toob Venus BNB Chaini detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) laenamise ja laenuvõtmise võimaluse. Samuti võimaldab see tagatise pakkujatel vermida positsioonide ületagatise kaudu platvormi sünteetilist stabiilsusraha (VAI-d).

Venuse protokoll on Compoundi ja MakerDAO kahvel. Mõlemad on Ethereumil põhinevad, kusjuures esimene on rahaturu protokoll ja teine stabiilsusraha vermimise protokoll. Venus ühendab need funktsioonid, võimaldades kasutajatel kasutada sama tagatist ühes ökosüsteemis, olenemata sellest, millist funktsiooni nad kasutavad.

Venuse protokollile võib mõelda kui loatule laenukeskkonnale. Esiteks võimaldab see BNB Chaini kasutajatel, kellel on vaba krüptot, pakkuda võrku tagatist. Teiseks, saavad kasutajad, kes vajavad rohkem, võtta ületagatisega krüptolaenu. Laenuandjad saavad seejärel liitintressi, samas kui laenuvõtjad maksavad intressi oma vastavatelt laenudelt.

Laenuandmise ja -võtmise intressimäärad määratakse protokolliga tulukõveraga, mis varieerub olenevalt kasutamisest. Need määrad on automatiseeritud vastavalt konkreetse turu nõudlustele, nagu BNB või ETH. Protokolli juhtimisprotsess määrab ka ära minimaalse ja maksimaalse intressimäära.

Sünteetilse stabiilsusraha vermimine toimub vTokenite abil, mis pärineb kasutajate poolt Venuse protokollile antud tagatisest. vTokenid esindavad hoiustatud tagatist – näiteks saavad kasutajad USDT pakkumise vastu eest vUSDT-d, mille nad saavad hiljem aluseks oleva tagatise eest lunastada. Kasutajad saavad ka võtta laenu kuni 50% tagatise väärtusest, mis neil on protokollis oma vTokensist, et vermida VAI-d.

Venuse protokoll määrab stabiilsusraha intressimäärad erinevalt laenu andmise ja laenu võtmise intressimääradest. Vermimise intressimäärad on fikseeritud ning neid määrasid alandada ja tõsta saab ainult protokolli haldusprotsess.

Venuse protokolli ajalugu

Venuse protokolli asutas globaalse krüptokrediitkaardi väljastaja Swipe'i projektiarendusmeeskond, käivitades Venusega (XVS) 2020. aastal. Selle eesmärk algusest peale oli ületada lõhe traditsioonilise rahanduse ja BNB Chaini DeFi vahel ning pakkuda kasutajatele alternatiivset rakendust, mis oleks ilma Ethereumis kogetud probleemideta.

Kuigi Swipe toetas Venuse protokolli arendamist, ei toimunud arendajatele ega asutajatele mõeldud XVS tokeni eelkaevandamist. Seega on XVSi omanikel täielik kontroll protokolli ja tokeni üle.

Venuse protokoll määratleb oma reeglid ümber vastavalt kogukonna eelistustele. Näiteks sisaldas Venus V2 uuendamine suuremaid VAI likvideerimistrahve. Samuti kehtestati teenustasud VAI vermimise ja platvormilt väljavõtmise eest, mis mõlemad lisati Venuse reservkassasse. Lisaks hõlmas uuendus ka Venuse preemiatokeni (VRT) tasuta jagamist preemiana praegustele XVS-i omanikele.

Mida Venuse protokoll võimaldab?

Venuse protokoll võimaldab kasutajatel varade kogumikust loatult laenata ja laenu võtta. Kasutajad saavad vermida ka ületagatisega positsioonidega stabiilsusraha (VAI-d) ja osaleda protokolli juhtimises.

Laenamine

Kasutajad saavad laenata ja teenida muutuvat tasu nende pakutavatelt varadelt. Venuse protokoll loob laenatud krüptorahade kogumi kasutades nutilepinguid ja jagab nendesse perioodiliselt vTokeneid. Nii avab protokoll kasutamata väärtuse, mis on juba BNB Chainis, kuid millel puudub laenuturg nagu Bitcoinil ja Litecoinil.

Laenu võtmine

Venuse protokoll kasutab ületagatisega laenusüsteemi, mis nõuab laenuvõtjatelt enne laenu võtmist tagatise pantimist. Näiteks kui Ethereumi tagatisväärtus on 50%, saavad kasutajad võtta laenu kuni 50% oma ETH väärtusest. Seejärel saavad nad protokolli juhtimisprotsessi kaudu tagatise määra osas kaasa rääkida.

Venuse protokolli valge raamatu kohaselt on tagatise väärtus aga tavaliselt umbes 40–75%. Kasutajad peavad olema ettevaatlikud, sest kui tagatisvara väärtus langeb liiga madalale, siis nende positsioon likvideeritakse. 

Stabiilsusraha vermimine

Sünteetilise stabiilsusraha VAI vermimine ja lunastamine on fikseeritud 1 USD-le, kuigi selle hind võib aga kõikuda vastavalt pakkumisele ja nõudlusele. 

Venuse protokolli kasutajad saavad vermida stabiilsusraha, kasutades eelmiste vTokenide hoiuste järelejäänud tagatist. Lisaks sellele võib igaüks ilma keskasutusteta vermida stabiilsusraha ja kasutada äsja vermitud stabiilsusraha näiteks teistes DeFi projektides tulu teenimiseks.

Juhtimine

Kasutajad saavad mõjutada ka Venuse protokolli tulevikku. Protokolli kontrollib täielikult kogukond oma juhtimistokeni XVS abil, mis on BEP-20 token, mida saab kasutada hääletamiseks.

Kasutajad saavad hääletada mitme protokolliga seotud küsimuste üle, sealhulgas täiustuste, uute tokenite lisamise üle protokolli, intressimäärade kohandamise ja levitamisgraafiku delegatsioonide reserveerimise üle. Venuse protokoll kavatseb luua ka toote nimega Venuse varahoidla, mis võimaldab kasutajatel lukustada juhtimistokeneid, et parandada protokolli riskivastast võimekust ja jagada panustamispreemiaid.

Mis muudab Venuse protokolli ainulaadseks?

Venuse protokoll aitab tuua levinud finantslaenuteenused plokiahelapõhistele detsentraliseeritud protokollidele, kuigi see pole nende põhieesmärk – on Ethereumil põhinevaid DeFi rakendusi, millesse on lukustatud miljardeid dollareid väärt vara.

Siiski on neil rakendustel omad puudused, näiteks kõrged kulud, madal võrgukiirus ja teiste plokiahelate (nt XRP ja Litecoin) krüptorahade puudumine. Venuse protokoll erineb paljudest teistest rahaturuprotokollidest selle poolest, et see võimaldab kasutada esitatud tagatisi mitte ainult laenuvõtmiseks, vaid ka stabiilsusraha vermimiseks.

Lisaks saavad kasutajad teenida tulu vermitud tokenitelt, erinevalt teistest protokollidest, mis lukustavad sellised tokenid nutilepingutesse, ilma et nad saaksid alusvaradest tulu. Venuse protokoll välistab vajaduse eemaldada oma vara rahaturult, et vermida stabiilsusraha.

Erinevalt paljudest tuntud stabiilsusrahadest ei ole Venuse protokolli sünteetiline stabiilsusraha tagatud traditsiooniliste finantsvarade või fiatiga, vaid teiste krüptorahade valikuga. Lisaks muudab BNB Chain tehingud kiireks ja odavaks, pakkudes samal ajal mähitud tokenite võrgustikku ja likviidsust.

Lõppmärkused

Venuse protokoll ühendab rahaturu ja stabiilsusraha genereerimise samas protokollis, mis võib tuua kasu krüptoraha ökosüsteemile, vabastades tagatist. Lisaks sellele võimaldab BNB Chaini kiirus ja madalad tehingutasud neid finantstooteid kõigile, kellel on krüptorahakott. Nüüd saavad inimesed kogu maailmas laenu võtta, teenida intressi, pakkuda tagatist ning vermida nõudmisel stabiilsusraha.

Lisalugemist