Czym jest Compound Finance w DeFi?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest Compound Finance w DeFi?

Czym jest Compound Finance w DeFi?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Sep 7, 2020Zaktualizowane May 19, 2022
5m

TL;DR

Compound Finance to miejsce, w którym możesz pożyczać kryptowaluty komuś, lub od kogoś. Wszystko, czego potrzebujesz, to portfel Ethereum, trochę środków i możesz od razu zaciągnąć pożyczkę lub zarabiać na odsetkach.

Dostarczanie aktywów dla Compound jest dość proste, a Twoje fundusze nigdy nie są w posiadaniu osób trzecich. Zainteresowany? Zapraszamy do lektury.


Spis Treści


Wprowadzenie

Pożyczanie w systemie Zdecentralizowanych Finansów (DeFi) nigdy nie było łatwiejsze. Compound Finance jest jednym z wiodących protokołów krypto-pożyczek w przestrzeni DeFi. W pewnym sensie Compound to konto oszczędnościowe, na którym możesz zarabiać odsetki bez konieczności powierzania swoich funduszy stronie trzeciej. 
Korzystanie z tego protokołu jest dość płynne i intuicyjne, a ponadto był on przez jakiś czas testowany "na wolności". Dodatkowo, wielu yield farmerów używa Compound do pożyczania aktywów i dostarczania ich do innych protokołów DeFi.

Ale jak działa Compound Finance? Dowiedzmy Się.


Czym jest Compound Finance?

Compound Finance to protokół pożyczkowy DeFi. Mówiąc bardziej technicznie, jest to algorytmiczny protokół rynku pieniężnego. Można by pomyśleć o tym jako o otwartym rynku pieniędzy. Pozwala użytkownikom zdeponować kryptowaluty i zarabiać odsetki lub pożyczać. Wykorzystuje smart kontrakty, które automatyzują przechowywanie i zarządzanie kapitałem dodawanym do platformy. 
Każdy użytkownik może połączyć się z Compound i zarabiać na odsetkach za pomocą portfela Web 3.0, takiego jak Metamask. Właśnie dlatego Compound jest protokołem typu permissionless (nie wymagającym pozwoleń). Oznacza to, że każdy, kto posiada portfel kryptowalutowy i połączenie z Internetem, może z nim swobodnie wchodzić w interakcje.

Dlaczego Compound jest przydatny? Cóż, dostawcy i pożyczkobiorcy nie muszą negocjować warunków, tak jak w przypadku bardziej tradycyjnych rozwiązań. Obie strony współpracują bezpośrednio z protokołem, który obsługuje zabezpieczenia i stopy procentowe. Żaden kontrahent nie posiada funduszy, ponieważ aktywa są przechowywane w smart kontraktach zwanych pulami płynności.

Stopy procentowe za dostawy i pożyczki w Compound są korygowane algorytmicznie. Oznacza to, że protokół automatycznie dostosowuje je na podstawie podaży i popytu. Ponadto posiadacze tokenów COMP mają również prawo do dokonywania korekt stóp procentowych.


Jak działa Compound Finance?

Pozycje (dostarczone zasoby) w Compound są śledzone w tokenach zwanych cTokens, natywnych tokenach Compound. cTokens to tokeny ERC-20, które reprezentują roszczenia do części puli aktywów w Compound. 

Na przykład, jeśli zdeponujesz ETH w Compound, zostanie on zamieniony na cETH. Jeśli zdeponujesz stablecoina DAI, zostanie on zamieniony na cDAI. Jeśli zdeponujesz wiele monet, każda z nich będzie zarabiała odsetki na podstawie swojej indywidualnej stopy procentowej. Innymi słowy, cDAI otrzyma stopę procentową cDAI, a cETH - stopę procentową cETH.

cTokens można wymienić na część puli, którą reprezentują, dzięki czemu dostarczone aktywa są dostępne w połączonym portfelu. W miarę jak rynek pieniężny zarabia odsetki (pożyczki rosną), cTokeny zarabiają odsetki i stają się wymienialne na większą część aktywów bazowych. Zasadniczo oznacza to, że zarabianie odsetek na Compound to po prostu posiadanie tokena ERC-20.

Proces rozpoczyna się od podłączenia przez użytkowników portfela obsługującego Web 3.0, takiego jak Metamask. Następnie mogą wybrać dowolny zasób do odblokowania, z którym chcą wejść w interakcję. Jeśli zasób jest odblokowany, użytkownicy mogą go pożyczać lub pożyczać go komuś.

Pożyczanie komuś jest dość proste. Odblokuj aktywa, dla których chcesz zapewnić płynność, i podpisz transakcję za pośrednictwem swojego portfela, aby zacząć dostarczać kapitał. Aktywa są natychmiast dodawane do puli i zaczynają zarabiać na odsetkach w czasie rzeczywistym. To w tym momencie następuje konwersja na cTokens.

Pożyczanie w drugą stronę jest nieco bardziej skomplikowane. Po pierwsze, użytkownicy wpłacają środki (zabezpieczenie) w celu pokrycia pożyczki. W zamian zdobywają „Moc Pożyczania”, która jest wymagana do pożyczania od Compound. Każdy zasób, który jest dostępny, doda inną ilość Mocy Pożyczania. Użytkownicy mogą następnie dokonywać pożyczek zgodnie z posiadaną Mocą Pożyczkową.

Podobnie jak wiele innych projektów DeFi, Compound działa zgodnie z koncepcją overcollateralization (nad-zabezpieczania). Oznacza to, że pożyczkobiorcy muszą dostarczyć więcej środków, niż chcą pożyczyć, aby uniknąć likwidacji.
Warto zauważyć, że każdy aktyw ma unikalną Roczną Stopę Procentową (APR) pożyczek i dostarczania. Ponieważ stopy pożyczki i dostarczania są korygowane w zależności od podaży i popytu, każdy składnik aktywów będzie miał inną stopę procentową dla obu rodzai pożyczek (od kogoś i dla kogoś). Jak omówiliśmy wcześniej, każdy aktyw będzie miał inne stopy procentowe.


Jakie aktywa są wspierane przez Compound Finance?

Od 01/09/2020 obsługiwane aktywa w zakresie pożyczek w Compound obejmują:

Dodatkowe tokeny zostaną prawdopodobnie dodane w przyszłości.


Jak działa system zarządzania w Compound?

Compound powstało jako firma założona przez Roberta Leshnera i zostało sfinansowane przez inwestorów venture capital. Jednak "zarząd" Compound Finance jest stopniowo decentralizowany dzięki tokenowi COMP. Token nadaje posiadaczom prawo do opłat oraz zarządzania protokołem. 

W związku z tym posiadacze tokenów mogą wprowadzać zmiany w protokole poprzez propozycje ulepszeń i głosowania on-chain. Każdy token reprezentuje jeden głos, a użytkownicy mogą głosować na propozycje zmian za pomocą swoich tokenów. W przyszłości protokół może być całkowicie kontrolowany przez posiadaczy COMP.

Jakie są najczęstsze kwestie, podlegające głosowaniom?Zalety i wady Compound Finance

Do czego użytkownicy używają Compound? Cóż, zdobywanie odsetek to najprostszy przypadek użycia, a doświadczenie użytkownika w Compound jest dość przyjazne dla początkujących. Jednak Compound może być również dobrym sposobem, dla bardziej zaawansowanych traderów, na zwiększenie dźwigni finansowej na pozycji. 

Na przykład, powiedzmy, że trader longuje ETH i dostarcza to ETH do protokołu Compound. Następnie pożycza USDT w zamian za dostarczone przez siebie ETH i kupuje za jego pomocą więcej ETH. Jeśli cena ETH wzrośnie, a zyski będą większe niż odsetki zapłacone za pożyczkę, osiągnie zysk.

Jednak zwiększa to również ryzyko. Jeśli cena ETH spadnie, nadal będzie musiał spłacić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, a ETH, które złożył jako zabezpieczenie, może zostać zlikwidowane.

Jakie są inne zagrożenia? Compound był audytowany przez takie firmy jak Trail of Bits i OpenZeppelin. Chociaż są one ogólnie uważane za renomowane firmy w tej dziedzinie, błędy i luki w zabezpieczeniach mogą powodować nieoczekiwane problemy i są one częścią każdego software'u.

Przed wysłaniem środków do smart kontraktu należy dokładnie rozważyć wszystkie ryzyka. Niezależnie od rodzaju produktu finansowego nigdy nie powinieneś ryzykować więcej środków, niż możesz stracić.


Przemyślenia końcowe

Compound to jedno z najpopularniejszych rozwiązań pożyczkowych w DeFi. Ponieważ wiele innych produktów łączy jego smart kontrakty ze swoimi aplikacjami, Compound jest integralną częścią ekosystemu DeFi.

Gdy zarządzanie zostanie w pełni zdecentralizowane, Compound może wzmocnić swoje miejsce w DeFi jako jeden z podstawowych protokołów rynku pieniężnego.

Nadal masz pytania dotyczące Compound Finance i DeFi? Sprawdź naszą platformę pytań i odpowiedzi Ask Academy, gdzie społeczność Binance odpowie na Twoje pytania.