Czym Jest EOS?

Czym Jest EOS?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Feb 10, 2023Zaktualizowane Jun 15, 2023
7mTL;DR

EOS jest blockchainem Warstwy 1, zaprojektowanym w celu rozwiązania problemów skalowalności, z którymi borykają się blockchainy pierwszej i drugiej generacji. Jako najdłużej działający blockchain po Bitcoinie i Ethereum w branży, został wykorzystany przez deweloperów do budowy aplikacji i ekosystemów blockchain. To z kolei odblokowało przypadki użycia między innymi w sektorze łańcucha dostaw, zdecentralizowanych finansów (DeFi) i finansowania gier (GameFi).

Wprowadzenie

EOS został uruchomiony w 2018, przy użyciu technologii open-source od firmy B1 z siedzibą na Kajmanach. W swoich początkach EOS był znany z tego, że dzięki innowacjom technicznym przewyższał inne projekty.

Jednakże rozwój uległ spowolnieniu, a kapitał wysokiego ryzyka obiecany projektom społecznościowym opartym na EOS upadł. W obliczu tych wyzwań, projekty w EOS nie miały już zasobów potrzebnych do dalszego funkcjonowania w sieci.

W geście solidarności, Producenci Bloków EOS osiągnęli konsensus w sprawie utworzenia nowego podmiotu o nazwie Fundacja Sieci EOS (ENF), który jest teraz odpowiedzialny za efektywne pozyskiwanie kapitału i dbanie o rozwój EOS. Producenci Bloków EOS uchwalili również propozycję zaprzestania blokowania tokenów — lub nabywania tokenów — do wykorzystania przez B1, a Sieć EOS stała się zdecentralizowaną organizacją autonomiczną (DAO). 

21 Września 2022, aby osiągnąć absolutną niezależność kodu, inżynierowie społeczności pod przewodnictwem ENF przesunęli się z EOSIO 2.0 na Leap 3.1, implementację C++ nowego protokołu Antelope. Dziś, dzięki swoim nowym funkcjom, EOS kontynuuje rozwiązywanie problemów skalowalności, z którymi borykają się blockchainy.

Czym Jest EOS?

Token EOS

W systemie EOS jako mechanizm konsensusu stosuje się Delegated proof-of-stake (DPoS). Jego natywny token, EOS jest tokenem użytkowym wykorzystywanym w sieci do zakupu zasobów systemowych, uczestnictwa w zarządzaniu EOS, przekazywania wartości w natywnych aplikacjach oraz rozliczania wartości przez inwestorów i spekulantów.

Posiadacze tokenów mogą również stakować swoje nieaktywne tokeny EOS, aby otrzymać procent opłat pobieranych przez użytkowników, którzy chcą korzystać z zasobów systemu EOS za pośrednictwem modelu EOS PowerUp.

Wprowadzenie do Blockchaina EOS

W wielu rzeczywistych sytuacjach, skalowalność jest najistotniejszą barierą dla ustanowienia publicznych blockchainów. Problem skalowalności blockchainów pojawia się zazwyczaj, gdy sieć się rozrasta i zwiększa się ilość zawieranych w niej transakcji. 

Powszechnie dyskutowane miary wydajności blockchaina, takie jak wymiana na sekundę, przepustowość transakcji i opóźnienie, nie osiągnęły jeszcze wystarczającego poziomu jakości usług w wielu blockchainach.

Dzięki wspomnianym funkcjom ekosystemu, EOS ma na celu rozwiązanie tych ograniczeń bez uszczerbku dla bezpieczeństwa sieci lub wolności deweloperów.

Silnik WebAssembly C++

U podstaw blockchaina EOS leży wysoko-wydajny silnik WebAssembly (WASM), który wykonuje kod smart kontraktu. Silnik ten został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom aplikacji blockchain, które wymagają od silnika WASM znacznie więcej niż przeglądarki internetowe.

Wysoka przepustowość, szybsze potwierdzenia i niskie opóźnienia

Dobre wrażenia użytkownika, wymagają niezawodnej informacji zwrotnej, z opóźnieniem nie większym niż kilka sekund. EOS osiąga wysoką przepustowość transakcji, ponieważ jego mechanizm DPoS nie musi czekać na zakończenie transakcji przez wszystkie węzły, aby osiągnąć końcowy rezultat. Ten asynchroniczny styl walidacji, skutkuje szybszymi potwierdzeniami i mniejszym opóźnieniem, czyli czasem potrzebnym na potwierdzenie poprawności transakcji po jej zainicjowaniu. 

Integracja EVM

EOS posiada Maszynę Wirtualną kompatybilną z Ethereum (EOS EVM), która pozwala deweloperom Solidity na Ethereum korzystać ze skalowalności i niezawodności blockchaina EOS. Obejmuje to niemal darmowe transakcje dla ich użytkowników, a także dostęp do bibliotek kodu open-source i narzędzi, do których są już przyzwyczajeni. 

Uprawnienia poprzez klucze dostępu

Podstawowy projekt blockchaina EOS, obejmuje kompleksowy i wysoce elastyczny system uprawnień, umożliwiający tworzenie niestandardowych modeli uprawnień dla różnych przypadków użycia. Właściciele kont mogą nadawać określone uprawnienia stronom zewnętrznym, mając jednocześnie prawo do cofnięcia tych uprawnień w dowolnym momencie.

EOS obsługuje hierarchiczne struktury kont, które umożliwiają każdemu użytkownikowi zarządzanie wieloma smart kontraktami w ramach jednego konta nadrzędnego. Alternatywnie, właściciel konta może podzielić uprawnienia wymagane do modyfikacji smart kontraktu na różne konta.

Elastyczność

Ze względu na konstrukcję protokołu, aplikacje wdrożone na EOS można uaktualniać. Oznacza to, że programiści mogą wdrażać poprawki do kodu, dodawać funkcje i zmieniać logikę aplikacji, o ile mają do tego odpowiednie uprawnienia.

EOS umożliwia również deweloperom wdrażanie smart kontraktów, które nie mogą być modyfikowane. Decyzje te są pozostawione w gestii programistów EOS, a nie na łasce protokołu.

Programowalny przydział i zarządzanie zasobami

Programiści mogą modyfikować systemowe smart kontrakty, aby stworzyć niestandardowe modele ekonomiczne i zasady zarządzania. Ponieważ warstwa podstawowa kodu nie zawsze musi być aktualizowana aby nastąpiły zmiany, ten mechanizm on-chain może być modyfikowany, za pomocą systemowych smart kontraktów.

Co Sprawia, że EOS jest Wyjątkowy?

Konta czytelne dla człowieka

EOS wykorzystuje konta czytelne dla człowieka, aby ułatwić użytkownikom zapamiętanie własnych kont, jak również tych, z którymi wchodzą w interakcje. Zamiast długich ciągów losowych znaków, konta EOS używają zwykle rozpoznawalnych adresów, takich jak "Alice.gm".

Przystępne opłaty transakcyjne

EOS oferuje swoim użytkownikom prawie darmowe transakcje, co czyni go idealnym do wysyłania lub otrzymywania mikropłatności. Niskie opłaty mogą usunąć niektóre z największych barier wejścia na rynek Web3, ponieważ opłaty gas w innych sieciach, mogą znacząco zwiększyć koszty pojedynczego zakupu. 

Prawie natychmiastowa finalność

W transakcjach kryptowalutowych, finalnośc odnosi się do zapewnienia lub gwarancji, że transakcje nie mogą być odwrócone lub zmienione po zakończeniu. Szybkość blockchaina będzie miała wpływ na jego współczynnik finalności, ponieważ określa, jak szybko transakcje są potwierdzane i finalizowane.

Obecnie finalność EOS wynosi około trzech minut — znacznie szybciej niż 60 minut Bitcoina i sześć minut Ethereum. 

W przeciwieństwie do finalności Web2, trzy minuty to jednak nadal wolno. Dlatego ENF i jego kluczowi partnerzy technologiczni — znani jako koalicja Antelope — uruchomili inicjatywę Instant Finality, aby zaoferować użytkownikom natychmiastowe i nieodwracalne rozliczenie transakcji.

Efektywność energetyczna

Mechanizm DPoS systemu EOS pozwala jego węzłom na szybsze zatwierdzanie transakcji, przy mniejszej ilości zasobów sieciowych. Ponieważ nie wymaga wydobycia jak sieci proof-of-work (PoW), Sieć EOS jest jednym z bardziej energooszczędnych blockchainów w branży.

Ubezpieczenie warstwy podstawowej 

Recover+ (w skrócie R+) to portal poświęcony bezpieczeństwu cybernetycznemu i program szybkiego reagowania na incydenty, którego celem jest ochrona projektów EOS DeFi i ich użytkowników za pomocą bug bounties i zachęt typu white-hat. Dzięki programowi reagowania, skradzione środki można szybko odzyskać w przypadku złośliwych włamań. 

5 Listopada 2021, blockchainowa platforma pożyczkowa Pando Rings została wykorzystana na ponad 70 mln $. Chociaż Pando Rings nie jest aplikacją opartą na EOS, atakujący ukradł ponad 2 mln $ w tokenach EOS. Dzięki temu programowi, zespół Recover+ był w stanie interweniować i zamrozić skradzione środki, chroniąc tym samym użytkowników EOS DeFi.

EOS Working Groups

Od czasu ustanowienia ENF w 2021, sfinansował on kilka EOS Working Groups w celu ulepszenia ekosystemu. Zaleca również szereg działań poprzez "Blue Papers", które oferują sugestie dotyczące ulepszeń w kilku obszarach, w tym infrastruktury podstawowej, API, SDK, DeFi i narzędzi do analizy bezpieczeństwa.

EOS Network Ventures

EOS Network Ventures (ENV) są funduszem venture capital o wartości 100 milionów $, którego misją jest pozyskiwanie inwestycji kapitałowych i wykorzystywanie ich na rzecz Sieci EOS. Dokonują również strategicznych inwestycji kapitałowych i w oparte na tokenach start-upy technologiczne w przestrzeni Web3. Zakres działalności ENV obejmuje — ale nie ogranicza się do — GameFi, metaverse, eSport, NFT, oraz fintech.

EOS Network Foundation

EOS Network Foundation (ENF) jest organizacją non-profit kierowaną przez społeczność, założoną przez Yves La Rose we wrześniu 2021. Jej misją jest identyfikacja możliwości inwestycji, finansowania we wczesnym etapie rozwoju i współpracy w dążeniu do innowacji Web3.

W tym celu, ENF koordynuje finansowanie dóbr publicznych i wsparcie niefinansowe na rzecz wzrostu, rozwoju i ogólnoświatowej adopcji Sieci EOS. Od czasu jej powstania, zorganizowano i sfinansowano wiele programów dóbr publicznych, które przyczyniły się do kluczowych zmian w systemie EOS.

9 Listopada 2022 roku ENF ogłosił, że zainicjował propozycję uruchomienia funduszu ekosystemowego o wartości 100 mln $, który ma być zarządzany przez ENV.

Wnioski Końcowe

Jako najdłużej działający blockchain po Bitcoinie i Ethereum, EOS od czasu swojej inauguracji pokonał wyzwania z przeszłości i dostosował się do obecnych wymagań. Nadal zmierza w kierunku solidnego systemu, wykorzystując jego wydajność, elastyczność i skalowalność do tworzenia natywnych doświadczeń Web3 GameFi zarówno dla programistów, jak i użytkowników końcowych.

Dalsza Lektura

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.