Co je EOS?
Domů
Články
Co je EOS?

Co je EOS?

Pokročilí
Zveřejněno Feb 10, 2023Aktualizováno Feb 16, 2024
7mTL;DR

EOS je blockchain první vrstvy navržený tak, aby řešil problémy se škálovatelností, se kterými se potýkají blockchainy první a druhé generace. Vývojáři ho jako nejdéle fungující blockchain po Bitcoinu a Ethereu využívají k budování blockchainových aplikací a ekosystémů. Díky tomu byla objevena nová využití v odvětvích dodavatelského řetězce, decentralizovaných financí (DeFi), herních financí (GameFi) a dalších odvětvích.

Úvod

Platforma EOS byla spuštěna v roce 2018 za pomoci opensourcové technologie společnosti B1 se sídlem na Kajmanských ostrovech. V počátcích své existence proslula platforma EOS svými technickými inovacemi, které překonávaly ostatní projekty.

Vývoj se ale zpomalil a z rizikového kapitálu přislíbeného na komunitní projekty postavené na platformě EOS sešlo. Tváří v tvář těmto výzvám došly projektům na platformě EOS prostředky potřebné k dalšímu fungování.

Tvůrci bloků na síti EOS se v rámci solidarity dohodli na vytvoření nového subjektu s názvem EOS Network Foundation (ENF), který dnes zodpovídá za efektivní rozdělování kapitálu a další rozvoj platformy EOS. Tvůrci bloků na síti EOS také schválili návrh proti uzamykání tokenů, které používala společnost B1, a ze sítě EOS se stala decentralizovaná autonomní organizace (DAO). 

Inženýři v komunitě pod vedením ENF přešli 21. září 2022 kvůli absolutní nezávislosti kódu z EOSIO 2.0 na Leap 3.1, což je implementace nového protokolu Antelope v jazyce C++. Platforma EOS tak dnes díky svým novým funkcím pokračuje v řešení problémů se škálovatelností, kterým čelí ostatní blockchainy.

Co je EOS?

Token EOS

Mechanismem konsenzu sítě EOS je Delegated proof-of-stake (DPoS). Nativním tokenem je užitkový token EOS, který se na síti používá k nákupu systémových zdrojů, správě platformy EOS, převodu hodnoty v nativních aplikacích a zohlednění hodnoty ze strany investorů a spekulantů.

Držitelé mohou své nepoužívané tokeny EOS také stakovat a získávat určité procento z poplatků vybraných uživateli, kteří využívají systémové zdroje platformy EOS prostřednictvím modelu EOS PowerUp Model.

Úvod do blockchainu EOS

V mnoha reálných situacích je nejvýznamnější překážkou k vybudování veřejných blockchainů škálovatelnost. Problém se škálovatelností blockchainů obvykle nastává, když se síť rozrůstá a navyšuje se počet transakcí. 

Běžně diskutovaná výkonnostní měřítka blockchainů, jako je počet swapů za sekundu, propustnost transakcí nebo latence, zatím v mnoha blockchainech nedosahují dostatečné úrovně kvality služeb.

Platforma EOS se tato omezení snaží řešit prostřednictvím výše uvedených funkcí ekosystému, aniž by ohrozila bezpečnost sítě nebo svobodu vývojářů.

Engine WebAssembly C++

Jádrem blockchainu EOS je vysoce výkonný engine WebAssembly (WASM), který realizuje kód chytrých kontraktů. Engine WASM je navržený tak, aby splňoval požadavky blockchainových aplikací, které od něj vyžadují mnohem víc než webové prohlížeče.

Vysoká propustnost, rychlejší potvrzování a nízká latence

Dobrý uživatelský komfort vyžaduje spolehlivou zpětnou vazbu se zpožděním maximálně několika sekund. Síť EOS dosahuje vysoké propustnosti transakcí díky mechanismu DPoS, který nemusí čekat, až transakci dokončí úplně všechny uzly. Tento asynchronní styl ověřování vede k rychlejšímu potvrzování a nižší latenci, tj. době potřebné k potvrzení správnosti transakce od jejího odeslání. 

Integrace EVM

EOS je kompatibilní s virtuálním strojem Ethereum (EOS EVM), takže vývojáři používající jazyk Solidity na Ethereu mohou využít škálovatelnosti, spolehlivosti a dalších výhod blockchainu EOS. Mezi tyto výhody patří téměř bezplatné transakce pro uživatele platformy EOS nebo přístup ke knihovnám a nástrojům s otevřeným kódem, na které jsou zvyklí. 

Oprávnění prostřednictvím přístupových klíčů

Podkladový návrh blockchainu EOS používá komplexní a vysoce flexibilní systém oprávnění, který umožňuje vytvářet vlastní modely oprávnění s různými možnostmi využití. Majitelé účtů mohou třetím stranám udělovat konkrétní oprávnění a zároveň mají možnost tato oprávnění kdykoli odvolat.

Platforma EOS podporuje hierarchické struktury účtů, které umožňují libovolnému uživateli spravovat pod jedním nadřazeným účtem několik chytrých kontraktů. Případně může vlastník účtu rozdělit pravomoci potřebné k úpravě chytrého kontraktu mezi různé účty.

Flexibilita

Aplikace nasazené na platformě EOS je díky návrhu protokolu možné upgradovat. To znamená, že pokud mají vývojáři potřebná oprávnění, mohou provádět opravy kódu, přidávat funkce a měnit logiku aplikace.

EOS umožňuje vývojářům spouštět i chytré kontrakty, které nelze upravovat. Vývojáři se tak mohou rozhodovat podle potřeb a nejsou závislí na nastavení protokolu.

Programovatelné přidělování a správa zdrojů

Vývojáři mohou upravovat chytré kontrakty systému a vytvářet vlastní ekonomické modely a pravidla správy. Vzhledem k tomu, že základní vrstvu kódu není nutné kvůli změnám pokaždé aktualizovat, je možné tento onchainový mechanismus upravovat pomocí chytrých kontraktů systému.

V čem je platforma EOS jedinečná?

Pro člověka čitelné účty

Síť EOS využívá pro člověka čitelné účty k tomu, aby si uživatelé dokázali své vlastní účty i účty, se kterými komunikují, zapamatovat. Místo dlouhých řetězců náhodných znaků používají účty sítě EOS obvykle rozpoznatelné adresy, jako je „Alice.gm“.

Cenově dostupné transakční poplatky

Transakce v rámci ekosystému EOS uživatele skoro nic nestojí, takže jsou vhodné k odesílání i přijímání mikroplateb. To řeší jednu z největších překážek pro nástup Webu 3, protože poplatky gas na jiných blockchainech značně zvyšují náklady na jeden nákup. 

Téměř okamžité dokončení

V případě kryptoměnových transakcí se dokončením rozumí jistota nebo záruka, že transakci už po dokončení nelze zvrátit nebo změnit. Rychlost blockchainu ovlivňuje rychlost dokončení transakcí, protože stanovuje, jak rychle je možné transakce potvrdit a dokončit.

V současné době trvá dokončení transakce na síti EOS přibližně 3 minuty, což je mnohem rychlejší než 60 minut na Bitcoinu a 6 minut na Ethereu. 

V porovnání s rychlostí dokončení transakcí Webu 2 jsou ale tři minuty pořád pomalé. Proto organizace ENF a její klíčoví technologičtí partneři – známí jako koalice Antelope – zahájili iniciativu Instant Finality (okamžité dokončení), která má uživatelům nabídnout okamžité a nevratné vypořádání transakcí.

Energetická úspora

Mechanismus DPoS sítě EOS umožňuje uzlům ověřovat transakce rychleji a s menším množstvím síťových prostředků. Vzhledem k tomu, že síť EOS nevyžaduje ke svému fungování těžbu (jako sítě používající mechanismus proof-of-work), je jedním z energeticky nejúspornějších blockchainů vůbec.

Pojištění základní vrstvy 

Recover+ (zkráceně R+) je portál kybernetické bezpečnosti a program rychlé reakce na incidenty, který má pomocí odměn za nalezené chyby a pobídek pro etické hackery chránit projekty DeFi na platformě EOS a jejich uživatele. Díky programu rychlé reakce je možné v případě hackerských útoků získat ukradené finanční prostředky rychle zpět. 

Dne 5. listopadu 2021 bylo z blockchainové úvěrové platformy Pando Rings odcizeno víc než 70 milionů dolarů. Přestože tato platforma není součástí ekosystému EOS, útočník ukradl víc než 2 miliony dolarů v tokenech EOS. Díky tomuto programu se týmu Recover+ podařilo zasáhnout a ukradené prostředky zmrazit, čímž ochránil uživatele, kteří měli na této platformě DeFi tokeny EOS.

Pracovní skupiny EOS

Od svého založení v roce 2021 financovala organizace ENF několik pracovních skupin EOS s cílem zlepšit ekosystém. Prostřednictvím takzvaných „modrých knih“, které nabízejí návrhy na vylepšení v několika oblastech, včetně základní infrastruktury, rozhraní API, sad SDK, nástrojů DeFi a nástrojů pro bezpečnostní analýzu, doporučila také řadu realizovatelných opatření.

EOS Network Ventures

EOS Network Ventures (ENV) je fond rizikového kapitálu, který disponuje prostředky ve výši 100 milionů dolarů, a jeho posláním je přilákat kapitálové investice a využít je ve prospěch sítě EOS. Realizuje také strategické kapitálové a tokenové investice do technologických start-upů v oblasti Webu 3. Do oblasti působnosti ENV patří mimo jiné GameFi, metaverzum, esporty, NFT a finanční technologie.

EOS Network Foundation

EOS Network Foundation (ENF) je komunitní nezisková organizace, kterou v září 2021 založil Yves La Rose. Jejím posláním je vyhledávat příležitosti k investicím, počátečnímu financování a spolupráci v oblasti inovací Webu 3.

Za tímto účelem ENF koordinuje financování veřejných statků a nefinanční podporu pro růst, rozvoj a celosvětové přijetí sítě EOS. Od jejího založení bylo zorganizováno a zafinancováno několik programů zaměřených na veřejné statky, které přispěly ke klíčovému vývoji systému EOS.

Dne 9. listopadu 2022 organizace ENF oznámila, že iniciovala návrh na spuštění fondu ekosystému s prostředky ve výši 100 milionů dolarů, který bude spravovat ENV.

Závěrem

EOS je po Bitcoinu a Ethereu nejdéle fungujícím blockchainem, který od svého vzniku překonával minulé výzvy a přizpůsoboval se současným požadavkům. I nadále směřuje k robustnímu systému, který svůj výkon, flexibilitu a škálovatelnost využívá k vytvoření nativního prostředí GameFi Webu 3 pro vývojáře i koncové uživatele.

Související články:

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.