Co je Puffer Finance?
Domů
Články
Co je Puffer Finance?

Co je Puffer Finance?

Pokročilí
Zveřejněno Apr 17, 2024Aktualizováno Jun 12, 2024
5m

Hlavní body

  • Puffer je protokol pro nativní likvidní restakování (nLRP) postavený na platformě EigenLayer. 

  • Je navržený tak, aby zvýšil výkonnost a rozmanitost validátorů mechanismu Proof of Stake (PoS) Etherea, což činí nativní restakování přístupnějším a decentralizovanějším.

  • Mechanismus ochrany proti slashingu protokolu Puffer a validátorské lístky zajišťují stakujícím stabilní odměny a vyšší bezpečnost.

Úvod

Hlavním cílem protokolu Puffer je vytvořit nový standard pro bezpečné operace validátorů, aniž by ohrozil decentralizaci Etherea. 

Projekt Puffer Finance představil nový přístup ke stakování na Ethereu, který zpřístupňuje likvidní restakování. Otázky centralizace a dostupnosti při stakování řeší prostřednictvím svého rámce bez kontroly přístupu, možností nativního restakování a závazku k decentralizaci. Tento protokol může díky validátorským lístkům a robustním mechanismům ochrany proti slashingu nabídnout uživatelům stakujícím ETH stabilní odměny a vyšší bezpečnost.

Než se ale podíváme na to, jak Puffer funguje, měli bychom si vyjasnit rozdíly mezi likvidním stakováním a likvidním restakováním.

Likvidní stakování vs. likvidní restakování

Likvidní stakování odkazuje na tokenizaci stakovaných aktiv. Když například stakujete ETH na platformě, jako je Lido, dostanete za to stETH. Tokeny likvidního stakování, jako je stETH, vám umožňují přispívat k bezpečnosti sítě, aniž byste se museli vzdát likvidity. Tokeny likvidního stakování pak můžete používat jinde, zatímco se nativní ethery stakují.

Likvidní restakování posouvá tento koncept ještě dál a umožňuje použití stakovaných etherů k rozšíření blockchainového zabezpečení na další „externí“ moduly a systémy, jako jsou orákly, sidechainy a rollupy. Validátoři tak mohou svá aktiva lépe využít a získávat další odměny za stakování.

Jak funguje protokol Puffer Finance?

Puffer je navržený tak, aby zvýšil výkonnost a rozmanitost validátorů mechanismu Proof of Stake (PoS) Etherea. Na rozdíl od tradičních modelů stakování, které po validátorech vyžadují uzamčení značného množství kapitálu (32 ETH) a udržování technické infrastruktury, přináší Puffer dostupnější alternativu. S protokolem Puffer se mohou jednotlivci stát validátory už od 1 ETH, což snižuje bariéru vstupu a podporuje decentralizaci.

Protokol pro nativní likvidní restakování (nLRP)

Protokol Puffer je postavený na platformě EigenLayer, což je specializovaná blockchainová vrstva optimalizovaná pro stakování. Puffer funguje jako protokol pro nativní likvidní restakování (nLRP):

  • Nativní znamená, že Puffer pracuje pouze s nativními ethery. 

  • Likvidní odkazuje na mechanismus likvidního stakování, který uživatelům poskytuje tokeny likvidního stakování. Za každý ETH, který na protokolu Puffer stakujete, získáte jeden pufETH, který můžete použít v jiných aplikacích DeFi, zatímco stakujete své ETH. 

  • Restakování se týká mechanismu likvidního restakování, který umožňuje, aby se ethery uložené na protokolu Puffer použily k zajištění služeb na platformě EigenLayer.

Jinými slovy, mechanismus nativního likvidního restakování protokolu Puffer umožňuje validátorům používat stakované ethery k jiným účelům a přitom si zachovat status validátora i výnos. To zvyšuje kapitálovou efektivitu a zajišťuje plné využití aktiv validátorů, což přispívá k robustnějšímu ekosystému stakování.

Rámec bez kontroly přístupu

Puffer Finance používá rámec bez kontroly přístupu, který umožňuje stát se validátorem na tomto protokolu každému. Tato demokratizace stakování zajišťuje, že skupina validátorů zůstává různorodá a decentralizovaná, což snižuje riziko centralizace. Odstraněním překážek vstupu může Puffer umožnit jednotlivým stakerům podílet se na mechanismu konsenzu Etherea, což je v souladu s decentralizovaným charakterem platformy.

Ochrana proti slashingu a autonomie MEV

Aktiva validátorů na protokolu Puffer jsou chráněna inovativním mechanismem ochrany proti slashingu. Využitím hardwarové podpory proti slashingu a robustních bezpečnostních protokolů minimalizuje protokol Puffer pravděpodobnost odejmutí prostředků validátorů kvůli škodlivému chování nebo provozním chybám.

Protokol Puffer navíc dává validátorům v oblasti strategií MEV (maximální vytěžitelná hodnota) naprostou autonomii, což jim umožňuje optimalizovat odměny při zachování bezpečnosti a integrity.

Validátorské lístky a větší odměny

Puffer Finance zavádí koncept validátorských lístků, které stakerům zaručují odměny bez ohledu na výkon validátora. Tento inovativní přístup zajišťuje stakujícím stabilní odměny a motivuje je začít protokol co nejdřív využívat. Integrace protokolu Puffer s platformou Eigenlayer zvyšuje odměny pro validátory a přináší další pobídky k účasti a přispívání.

Airdrop protokolu Puffer

K dubnu 2024 neexistují žádná oficiální oznámení týkající se airdropu protokolu Puffer. Uživatelé ale mohou za vložení stETH nebo poskytnutí likvidity platformě Puffer získávat Puffer Points. I když to není jisté, někteří uživatelé spekulují, že tyto body by mohly být později použity při určování způsobilosti k distribuci airdropu.

Závěrem

Cílem projektu je vytvořit nový standard pro bezpečné operace validátorů se zaměřením na zachování decentralizace Etherea. Dosahuje toho zavedením technologie proti slashingu, která zmírňuje rizika, a zvýšením rozmanitosti validátorů, což zlepšuje decentralizaci provozovatelů uzlů.

Protokol Puffer Finance nabízí decentralizované, dostupné a inovativní řešení pro validátory a stakující na Ethereu. Využitím likvidního stakování, ochrany proti slashingu a možností nativního likvidního restakování může Puffer zefektivnit ekosystém Etherea a zpřístupnit ho všem.

Související články:


Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.