Puffer Finance là gì?
Trang chủ
Bài viết
Puffer Finance là gì?

Puffer Finance là gì?

Trung cấp
Đã đăng Apr 17, 2024Đã cập nhật Jun 12, 2024
5m

Các điểm chính

  • Puffer là một giao thức liquid restaking gốc (nLRP) được xây dựng trên EigenLayer. 

  • Puffer được thiết kế để nâng cao hiệu suất và tính đa dạng của các trình xác thực Bằng chứng cổ phần (PoS) trên Ethereum, giúp giao thức restaking gốc trở nên dễ tiếp cận và phi tập trung hơn.

  • Cơ chế chống cắt giảm và vé trình xác thực của Puffer đảm bảo phần thưởng nhất quán và tăng tính bảo mật cho người tham gia stake.

Giới thiệu

Mục tiêu chính của Puffer là thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các hoạt động của trình xác thực bảo mật trong khi vẫn bảo toàn được tính phi tập trung của Ethereum. 

Puffer Finance đã giới thiệu một cách tiếp cận mới để stake Ethereum, giúp liquid restaking trở nên dễ tiếp cận hơn. Puffer Finance giải quyết các thách thức về tính tập trung và khả năng tiếp cận trong cơ chế staking thông qua khuôn khổ không cần cấp quyền, khả năng restaking gốc và cam kết giữ tính phi tập trung. Thông qua cơ chế chống cắt giảm mạnh mẽ và vé trình xác thực, giao thức này có thể mang đến phần thưởng nhất quán và tăng cường bảo mật cho người tham gia stake ETH.

Nhưng trước khi thảo luận về cách hoạt động của Puffer, cần làm rõ sự khác biệt giữa liquid staking và liquid restaking.

So sánh Liquid Staking và Liquid Restaking

Liquid Staking là quá trình token hóa tài sản đã stake. Ví dụ: khi bạn stake ETH trên một nền tảng như Lido, bạn sẽ nhận lại stETH. Token liquid staking (LST) như stETH cho phép bạn góp phần bảo mật mạng lưới mà không phải hy sinh tính thanh khoản. Sau đó, bạn vẫn có thể sử dụng LST ở nơi khác trong khi ETH gốc được stake.

Liquid restaking đã đưa khái niệm này đi xa hơn, cho phép sử dụng ETH đã stake để mở rộng bảo mật blockchain sang các mô-đun và hệ thống "bên ngoài" khác, như oracle, sidechain và rollup. Liquid restaking cho phép các trình xác thực sử dụng tài sản của họ tốt hơn và bổ sung phần thưởng staking.

Puffer Finance hoạt động như thế nào?

Puffer được thiết kế để nâng cao hiệu suất và tính đa dạng của các trình xác thực Bằng chứng cổ phần (PoS))trên Ethereum. Không giống như các mô hình staking truyền thống yêu cầu các trình xác thực khóa một số tiền lớn (32 ETH) và duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Puffer cung cấp một giải pháp thay thế dễ tiếp cận hơn. Với Puffer, các cá nhân có thể tham gia với tư cách là các trình xác thực chỉ với 1 ETH, giảm bớt rào cản tham gia và thúc đẩy tính phi tập trung.

Giao thức liquid restaking gốc (nLRP)

Puffer được xây dựng trên EigenLayer, nơi lớp blockchain chuyên biệt được tối ưu hóa cho các hoạt động staking. Puffer hoạt động như một giao thức liquid restaking gốc (nLRP):

  • Gốc có nghĩa là Puffer chỉ sử dụng ETH gốc. 

  • Liquid đề cập đến việc cơ chế liquid staking đưa token liquid staking (LST) đến cho người dùng. Với mỗi ETH stake trên Puffer, bạn sẽ nhận được một pufETH có thể dùng được trong các ứng dụng DeFi khác, trong khi ETH của bạn được stake. 

  • Restaking là cơ chế liquid restaking cho phép dùng ETH đã nạp vào Puffer làm tài sản thế chấp cho các dịch vụ trên EigenLayer.

Nói cách khác, cơ chế liquid restaking gốc của Puffer cho phép các trình xác thực sử dụng ETH đã stake của họ vào các hoạt động khác trong khi duy trì trạng thái của các trình xác thực và tạo ra lợi suất. Cơ chế liquid restaking gốc của Puffer nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo rằng tài sản của các trình xác thực được tận dụng tối da, giúp hệ sinh thái staking mạnh mẽ hơn.

Framework không cần cấp quyền

Puffer Finance áp dụng một framework không cần cấp quyền, cho phép bất kỳ ai cũng có thể chạy trình xác thực trên giao thức. Việc dân chủ hóa staking đảm bảo duy trì tính đa dạng và phi tập trung của các trình xác thực, đồng thời giảm thiểu rủi ro của tính tập trung. Bằng cách loại bỏ các rào cản tham gia, Puffer có thể trao quyền tham gia cho các cá nhân đã stake vào cơ chế đồng thuận của Ethereum, phù hợp với đặc tính phi tập trung của nền tảng.

Cơ chế chống cắt giảm và quyền tự chủ MEV

Tài sản của các trình xác thực được bảo vệ thông qua cơ chế chống slashing (mất tiền đặt cọc) đổi mới của Puffer. Tận dụng khả năng hỗ trợ phần cứng chống bị slashing và các giao thức bảo mật mạnh mẽ, Puffer giảm thiểu khả năng cắt giảm các trình xác thực vì hành vi độc hại hoặc lỗi vận hành.

Ngoài ra, Puffer cung cấp cho các trình xác thực quyền tự chủ đối với chiến lược MEV (Giá trị khai thác tối đa) của họ, cho phép họ tối ưu hóa phần thưởng trong khi duy trì tính bảo mật và toàn vẹn.

Vé trình xác thực và phần thưởng nâng cao

Puffer Finance giới thiệu khái niệm vé trình xác thực, bảo đảm phần thưởng cho người tham gia stake bất kể hiệu suất của trình xác thực như thế nào. Cách tiếp cận sáng tạo này bảo đảm phần thưởng nhất quán cho những người tham gia stake và khuyến khích tham gia sớm vào giao thức. Hơn nữa, sự tích hợp của Puffer với Eigenlayer còn gia tăng phần thưởng cho các trình xác thực, cung cấp các ưu đãi bổ sung cho việc tham gia và đóng góp.

Airdrop Puffer

Tính đến tháng 4/2024, chưa có thông báo chính thức nào về việc airdrop Puffer. Tuy nhiên, người dùng có thể kiếm được điểm Puffer bằng cách nạp stETH hoặc cung cấp thanh khoản cho nền tảng Puffer. Dù chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng một số người dùng suy đoán rằng điểm Puffer có thể được dùng như một phần của quy trình kiểm tra tính đủ điều kiện nhận airdrop và phân bổ sau này.

Tổng kết

Nhiệm vụ của Puffer là thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các hoạt động của trình xác thực bảo mật, tập trung duy trì tính phi tập trung của Ethereum. Để đạt được điều đó, Puffer triển khai công nghệ chống cắt giảm để giảm thiểu rủi ro và bằng cách cho phép nhiều trình xác thực hơn, tăng cường tính đa dạng trong các bên vận hành node.

Giao thức Puffer Finance cung cấp một giải pháp phi tập trung, dễ tiếp cận và sáng tạo cho các trình xác thực và người tham gia stake Ethereum. Bằng cách tận dụng liquid staking, chống slashing và khả năng liquid restaking gốc, Puffer có thể làm cho hệ sinh thái Bằng chứng cổ phần (PoS) của Ethereum hiệu quả và dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Đọc thêm:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi ở đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi rocủa chúng tôi.