Domů
Glosář
Poskytovatelé likvidity

Poskytovatelé likvidity

Pokročilí
Poskytovatelé likvidity jsou subjekty nebo jednotlivci, kteří finančním trhům zajišťují prodejní a nákupní příkazy s cílem zvýšit tržní likviditu. Jsou zdrojem objemu obchodování, který pomáhá zajistit realizaci obchodů podle plánu a za ceny, za které chce protistrana obchodovat.

Poskytovatelé likvidity mohou být tvůrci trhu, firmy zabývající se vysokofrekvenčním obchodováním, investiční banky nebo jiné finanční instituce. Jejich úloha je nesmírně důležitá, protože poskytují nepřetržitý zdroj nákupních a prodejních příkazů, který pomáhá zajistit, že je na trhu vždy dostatek kupujících a prodávajících, a to i v obdobích nízké poptávky. Na trhu s nízkou likviditou je málo kupujících a prodávajících, což znamená obtížnější realizaci transakcí, která může vést k velkým cenovým výkyvům.

Bez poskytovatelů likvidity by finanční trhy byly pro účastníky trhu méně efektivní a méně atraktivní. Pokud například určité aktivum nakupuje a prodává jen několik obchodníků, pro investory může být obtížné uskutečnit obchod za férovou cenu. To vede k nepříznivé ceně s velkou odchylkou od zamýšlené realizační ceny.

Na kryptoměnovém trhu se významnou alternativou k centralizovaným burzám (CEX) staly decentralizované burzy (DEX). Na DEX uživatelé obchodují přímo mezi sebou, aniž by k tomu potřebovali jakéhokoli prostředníka. Se zajištěním tržní likvidity se decentralizované burzy obvykle spoléhají na poskytovatele likvidity.

Jedním ze způsobů, jak poskytovatelé likvidity zvyšují tržní likviditu, je poskytováním dvou nebo více tokenů do poolu likvidity, za které dostanou „potvrzení“ v podobě tokenu LP. Pool likvidity je kapitálový fond od více poskytovatelů likvidity, který usnadňuje obchodování a udržování tržní likvidity. Poskytovatelé likvidity získávají za poskytnutí svého kapitálu poolu z každého uskutečněného swapu poplatek a obchodníci získají lepší likviditu a schopnost realizovat obchody rychle a za stabilní ceny.

S poskytováním likvidity ale souvisí i určitá rizika. Trh s kryptoměnami je volatilní, což znamená, že ceny prudce kolísají a poskytovatelům likvidity může vzniknout podstatná dočasná ztráta. Pokud nejsou řádně zajištění, ztráty mohou značně převýšit jejich zisky. Navíc pokud pool likvidity není dostatečně aktivní, může se stát, že poskytovatelé likvidity nakonec nebudou moct své podíly prodat a skončí ve ztrátě.

Závěrem lze říci, že poskytovatelé likvidity mají na trhu s kryptoměnami zásadní roli. Zajišťováním nákupních a prodejních příkazů zvyšují tržní likviditu a udržují stabilní ceny. S poskytováním likvidity ale souvisí i určitá rizika. Než se na kryptoměnovém trhu stanete poskytovatelem likvidity, měli byste pečlivě zvážit možné ztráty.