Strona G艂贸wna
S艂owniczek
Dostawca P艂ynno艣ci

Dostawca P艂ynno艣ci

艢rednio zaawansowany
Dostawcy p艂ynno艣ci (LP) to podmioty lub osoby, kt贸re dostarczaj膮 rynkom finansowym zlece艅 kupna i sprzeda偶y w celu zwi臋kszenia p艂ynno艣ci rynku. LP s膮 藕r贸d艂em wolumenu handlowego, kt贸re dba o to, aby realizacja transakcji by艂a mo偶liwa zgodnie z planem i po cenach, po kt贸rych dana strona chcia艂aby je realizowa膰.

Dostawcami p艂ynno艣ci mog膮 by膰 animatorzy rynku, firmy zajmuj膮ce si臋 handlem o wysokiej cz臋stotliwo艣ci, banki inwestycyjne lub inne instytucje finansowe. Rola LP jest niezwykle wa偶na, poniewa偶 s膮 ci膮g艂ym 藕r贸d艂em zlece艅 kupna i sprzeda偶y, a to daje wi臋ksz膮 pewno艣膰, 偶e na rynku zawsze b臋dzie dostateczna liczba kupuj膮cych i sprzedaj膮cych 鈥 nawet w okresach niskiego popytu. Na rynku o niskiej p艂ynno艣ci jest niewielu kupuj膮cych i sprzedaj膮cych, co utrudnia realizacj臋 transakcji i mo偶e skutkowa膰 du偶ymi wahaniami cen.

Bez LP rynki finansowe by艂yby mniej wydajne i mniej atrakcyjne dla uczestnik贸w rynku. Je偶eli np. na dane aktywa przypada tylko kilku kupuj膮cych i sprzedaj膮cych, inwestorzy mog膮 mie膰 trudno艣ci z realizacj膮 transakcji po uczciwej cenie. Skutkuje to niekorzystn膮 cen膮 i powoduje du偶e odchylenie od zak艂adanej ceny wykonania.

Na rynku kryptowalut jako silna alternatywa wobec Gie艂d Scentralizowanych (CEX) pojawiaj膮 si臋 Gie艂dy Zdecentralizowane (DEX). Na gie艂dzie DEX u偶ytkownicy handluj膮 bezpo艣rednio mi臋dzy sob膮 bez potrzeby korzystania z organu centralnego. Utrzymanie p艂ynno艣ci rynku na gie艂dach DEX cz臋sto zale偶y od dostawy token贸w przez LP.

LP zwi臋kszaj膮 p艂ynno艣膰 rynku m.in. w ten spos贸b, 偶e dostarczaj膮 do puli p艂ynno艣ci dwa lub wi臋cej token贸w i w zamian, w charakterze pokwitowania, otrzymuj膮 token LP. Pula p艂ynno艣ci to pula kapita艂u dostarczanego przez wielu LP, kt贸ra mo偶e s艂u偶y膰 do prowadzenia transakcji i utrzymywania p艂ynno艣ci rynku. LP w puli dostaj膮 op艂aty za dostarczanie kapita艂u za ka偶d膮 transakcj臋 wymiany zawart膮 w puli i poza ni膮, a traderzy zyskuj膮 wi臋ksz膮 p艂ynno艣膰 oraz mo偶liwo艣膰 szybkiej realizacji transakcji po stabilnych cenach.

Z funkcj膮 LP wi膮偶膮 si臋 jednak r贸wnie偶 zagro偶enia. Np. rynek kryptowalut s艂ynie z tego, 偶e jest zmienny, co oznacza, 偶e ceny podlegaj膮 gwa艂townym wahaniom i nietrwa艂a strata mo偶e by膰 dla LP znacz膮ca. Je偶eli nie b臋d膮 odpowiednio zabezpieczeni, straty mog膮 znacznie przekroczy膰 zyski. Ponadto je偶eli w puli p艂ynno艣ci niewiele si臋 dzieje, mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e LP nie b臋d膮 mie膰 mo偶liwo艣ci sprzeda偶y swoich zasob贸w i ostatecznie nara偶膮 si臋 na strat臋.

Podsumowuj膮c, LP odgrywaj膮 na rynku kryptowalut krytyczn膮 rol臋. Dostarczaj膮c zlece艅 kupna oraz sprzeda偶y, zwi臋kszaj膮 p艂ynno艣膰 rynku i u艂atwiaj膮 utrzymanie stabilno艣ci cenowej. Funkcja LP wi膮偶e si臋 jednak r贸wnie偶 z ryzykiem. Wa偶ne jest, aby przed obj臋ciem funkcji LP na rynku kryptowalut dok艂adnie rozwa偶y膰 potencjalne straty.