Какво представляват страничните вериги?
Начало
Статии
Какво представляват страничните вериги?

Какво представляват страничните вериги?

Напреднал
Публикувано Dec 11, 2023Актуализирано Mar 19, 2024
5m

Резюме

  • Страничните вериги са независими блокчейни, свързани с основния блокчейн чрез двупосочен мост, позволяващ прехвърлянето на активи между тях.

  • Те могат да работят автономно с уникални консенсусни механизми и блокови параметри, позволяващи ефективна обработка на трансакции и персонализиране за конкретни цели.

  • Страничните вериги предлагат мащабируемост, гъвкавост и съвместимост с EVM, но включват компромиси, включително потенциални предизвикателства пред децентрализацията и необходимостта от стабилни мерки за сигурност.

Въведение

В света на блокчейн технологията нарастващото търсене на мащабируемост и ефективност доведе до появата на иновативни решения и една такава концепция са страничните вериги. 

Първоначалната идея за странична верига се появи през октомври 2014 г. в статия, озаглавена „Разрешаване на блокчейн иновации с фиксирани странични вериги“. Документът е публикуван от Адам Бек в сътрудничество с други криптографи и разработчици на биткойн, включително Мат Корало, Люк Дашджр, Андрю Поелстра и Питер Вуил.

Но какво точно представляват страничните вериги и как те допринасят за еволюцията на блокчейн екосистемите?

Дефиниране на странични вериги

В основата си страничната верига е паралелен блокчейн, който работи независимо от основния блокчейн (наричан още основна верига). Обикновено тази връзка се установява чрез двупосочен мост, позволяващ безпроблемното прехвърляне на цифрови активи или токени между основната верига и страничната верига.

Как работят страничните вериги?

Отличителната черта на страничните вериги се крие в тяхната автономия. За разлика от основната верига, страничните вериги имат гъвкавостта да приемат уникални консенсусни алгоритми и блокови параметри, съобразени с техните специфични цели. Тази свобода им позволява да обработват трансакции ефективно, предлагайки предимства като по-бързо време за потвърждение и по-ниски такси.

Алгоритмите за консенсус в страничните вериги могат да варират от доказателство за пълномощие до делегирано доказателство за залог. Валидаторите в мрежата на страничната верига играят решаваща роля при проверката на трансакциите, производството на блокове и гарантирането на цялостната сигурност на веригата.

Освен това страничните вериги често се различават от основната верига по отношение на блоковите параметри. Докато основният блокчейн налага ограничения върху времето и размерите на блоковете, страничните вериги могат да коригират тези параметри, за да постигнат по-висока производителност. Това обаче идва с компромиси, тъй като по-свободните блокови параметри могат да компрометират децентрализацията, като разчитат на по-малък брой мощни възли.

Съвместимост с EVM

Забележителна характеристика на някои странични вериги е съвместимостта с виртуалната машина на Ethereum (EVM). Тази съвместимост позволява на страничните вериги да изпълняват смарт договори, написани на езици като Solidity, осигурявайки позната среда за разработчиците. По същество, ако една странична верига е съвместима с EVM, тя може безпроблемно да изпълнява децентрализирани приложения (DApp-ове) и да изпълнява смарт договори, предназначени за блокчейна на Ethereum.

Плюсове и минуси на страничните вериги

Както при всяка технологична иновация, страничните вериги идват с набор от предимства и ограничения. Нека разгледаме някои от плюсовете и минусите на страничните вериги.

Плюсове

  • Мащабируемост: Страничните вериги предоставят мащабируемо решение, като разтоварват част от обработката на трансакции от основната верига, намаляват задръстванията и подобряват производителността.

  • Гъвкавост: Автономията на страничните вериги позволява експериментиране с различни консенсусни механизми и параметри, насърчавайки иновациите и персонализирането.

  • Съвместимост с EVM: Съвместимите с EVM странични вериги предлагат безпроблемен преход за разработчиците, като им позволяват да внедрят съществуващи смарт договори на Ethereum в страничната верига.

Минуси

  • Компромиси с децентрализацията: Постигането на висока производителност на страничните вериги често включва жертване на известна степен на децентрализация. Това може да доведе до концентриране на власт в няколко валидиращи възела, което може да повлияе на сигурността на веригата.

  • Проблеми със сигурността: Страничните вериги са отговорни за собствената си сигурност. Въпреки че компромисът със сигурността на страничната верига не засяга пряко основната верига, тази независимост може да въведе повече рискове за сигурността.

  • Сложност: Внедряването и поддържането на странични вериги изисква значителни усилия и ресурси. Първоначалната сложност на настройката и текущата поддръжка може да създаде предизвикателства за възприемането.

Примери за проекти за странична верига

Няколко проекта възприемат концепцията за страничните вериги, като всеки предлага уникални характеристики и отговаря на специфични нужди в рамките на блокчейн екосистемата. Някои забележителни примери включват:

1. Polygon: Polygon използва комбинация от странични вериги, за да подобри мащабируемостта на Ethereum с помощта на рамката Plasma. Той има за цел да осигури бързи и евтини трансакции за децентрализирани приложения (DApp-ове).

2. SKALE: SKALE използва еластични странични вериги, за да предложи на разработчиците платформа за изграждане на децентрализирани приложения с висока производителност и мащабируемост. Той се фокусира върху осигуряването на удобна за разработчици среда.

3. Gnosis: Gnosis Chain използва страничната верига xDai, за да улесни бързите и стабилни трансакции. Той подчертава използваемостта и често се избира за приложения, изискващи бързи и достъпни трансакции.

4. Loom Network: Loom Network е специализирана в създаването на мащабируеми игри и социални приложения в блокчейна. Тя използва DPoS (делегирано доказателство за залог) като свой консенсусен механизъм за постигане на висока производителност.

Заключителни мисли

В непрекъснато развиващия се пейзаж на блокчейн технологията страничните вериги се открояват като обещаващо решение на предизвикателството пред мащабируемостта. Способността им да работят независимо, съчетана с функции като съвместимост с EVM и мостове, отваря пътища за различни приложения и случаи на употреба.

Въпреки това, потребителите и разработчиците трябва внимателно да се ориентират в компромисите, като вземат предвид фактори като децентрализация, сигурност и сложност на прилагането. Тъй като блокчейн пространството продължава да се развива, ролята на страничните вериги за оформяне на по-мащабируема и гъвкава екосистема вероятно ще стане все по-значима.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.