Какво е хешрейт?
Начало
Статии
Какво е хешрейт?

Какво е хешрейт?

Напреднал
Публикувано Nov 16, 2023Актуализирано Jan 11, 2024
5m

Резюме

 • Хешрейтът е решаващ показател при копаене на криптовалута и представлява скоростта, с която компютърът може да извършва хеширащи изчисления.

 • По-високият хешрейт увеличава шансовете на копача за успешно копаене на блок от трансакции и получаване на блок награда.

 • Хешрейтът обикновено се измерва в хешове за секунда (h/s), като се използват префикси като мега, гига или тера.

 • Хешрейтът на биткойн претърпя значителен ръст от създаването си, достигайки впечатляващите 470 000 000 Th/s през ноември 2023 г.

Какво е хешрейт и как работи?

В света на криптовалутите терминът хешрейт има голямо значение като ключов показател за оценка на ефективността и сигурността на блокчейн операциите. По същество хешрейтът се отнася до скоростта, с която компютърът може да извършва хеширащи изчисления по време на процеса на валидиране на трансакции (т.е. копаене на криптовалута).

Тези изчисления включват серия от опити за намиране на валидно решение на сложен математически проблем. Те се извършват със специализирани машини за копаене на криптовалута, които изпращат данни чрез алгоритми, известни като хеш функции.

Разбиране на хешрейта и копаенето на криптовалута

Когато става дума за биткойн и други криптовалути, хешрейтът служи като индикатор за ефективността на специализираните машини за копаене. Той представлява скоростта, с която хардуерът за копаене обработва данни в стремежа си да изчисли хеш на валиден блок. Копачите на криптовалути имат за цел да произведат хеш, който се придържа към специфични критерии, обикновено започващ с определен брой нули.

Като такава, рентабилността на даден копач или пул за копаене е пряко свързана с хешрейта. По-високият хешрейт съответства на по-голяма вероятност за успешно изкопаване на блок, като по този начин увеличава шансовете на копача да получи желаната блок награда. Тази корелация подчертава фундаменталната роля, която хешрейтът играе в икономиката на копаенето на криптовалута.

В контекста на копаене на биткойни, всеки път, когато копач успешно валидира нов блок от трансакции, той получава определено количество BTC като награда (заедно с таксите за трансакцията, платени от потребителите). Текущата блок награда за копачи на биткойн е 6,25 BTC, но с халвинга на биткойн през 2024 г. блок наградата ще бъде намалена до 3,125 BTC.

Измерване и мащаб на хешрейта

На практика хешрейтът се измерва в хешове за секунда (h/s), често придружени от SI префикси като мега, гига или тера. Например, мрежа, изчисляваща един трилион хешове в секунда, ще се похвали със скорост на хеширане от 1 Th/s. Тази скала на измерване позволява цялостно разбиране на мащаба, в който се извършват операциите по копаене и съответната използвана изчислителна мощност.

Еволюция на хешрейта на биткойн

Историята на растежа на хешрейта на биткойн е ясно доказателство за еволюцията на технологията за копаене. От първите си дни хешрейтът на биткойн мрежата претърпя забележителен скок, катализиран от разработването на специализиран хардуер за копаене, известен като ASIC копачи. 

Въпреки че ранните потребители на биткойн можеха да копаят BTC с обикновените си компютри, бързото нарастване на хешрейта направи персоналните компютри и графични карти остарели за копаене на биткойни, което наложи преминаване към по-мощно и ефективно оборудване за копаене.

Важните етапи на разширяването на хешрейта на биткойн подчертават монументалния мащаб на изчислителната мощ на мрежата. Хешрейтът надмина:

 • 1 Th/s през 2011 г.;

 • 1000 Th/s през 2013 г.;

 • 1 000 000 Th/s през 2016 г.;

 • 10 000 000 Th/s през 2017 г.;

 • 60 000 000 Th/s през 2019 г.;

 • 100 000 000 Th/s през 2020 г.;

 • 400 000 000 Th/s през 2023 г.

Към ноември 2023 г. биткойн мрежата работи с хешрейт от приблизително 460 000 000 Th/s, което илюстрира огромните изчислителни ресурси, посветени на поддържането на сигурността и ефективността на мрежата.

Хешрейт в криптовалутните екосистеми

Разбирането на хешрейта е от основно значение за разбирането на основната механика и последиците за сигурността на мрежите за криптовалута, особено тези, които използват протоколи от типа доказателство за работа (PoW). Динамичната връзка между хешрейта, трудността на копаене и сигурността на мрежата подчертава сложното взаимодействие между изчислителната мощност и устойчивостта на блокчейн екосистемата.

Заключителни мисли

В обобщение, хешрейтът служи като основен стълб в архитектурата на копаене на криптовалута, очертавайки скоростта и ефективността, с която хардуерът за копаене работи в мрежата. Основната му роля в осигуряването на мрежова сигурност и конкурентния характер на дейностите за копаене подчертава значението на хешрейта като централен показател в света на криптовалутите. 

Непрекъснатият растеж и развитие на хешрейта не само отразяват технологичния напредък в хардуера за копаене, но също така подчертават устойчивостта на съответната блокчейн мрежа. Тъй като пейзажът на криптовалутите продължава да се развива, разбирането и наблюдението на хешрейта остават особено важни за копачите, но също така са подходящи за инвеститори, търговци и ентусиасти.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите личен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.