Vad är inslagna/wrapped token?
Hem
Artiklar
Vad är inslagna/wrapped token?

Vad är inslagna/wrapped token?

Avancerad
Publicerad Jan 20, 2021Uppdaterad Jun 23, 2023
7m

TL;DR

En inslagen token är en kryptovalutatoken knuten till värdet av en annan krypto. Den kallas för en inslagen/wrapped token eftersom den ursprungliga tillgången läggs i en wrapper, som är ett slags digitalt bankvalv som gör att den inslagna versionen kan skapas på en annan blockkedja.

Vad är poängen med detta? Olika blockkedjor erbjuder ju olika funktioner. Och de kan inte interagera med varandra. Bitcoin-blockkedjan vet inte vad som händer på Ethereum-blockkedjan. Men med inslagna token kan det skapas fler broar mellan olika blockkedjor.


Introduktion

Har du någonsin frustrerats över att du inte kan använda BTC på Ethereum? Eller ETH på BNB Smart Chain (BSC)? Coins som finns på en viss blockkedja kan inte bara överföras till en annan.

Inslagna token är ett sätt att kringgå denna begränsning och använda icke-original tillgångar på en blockkedja.


Vad är en inslagen token?

En inslagen token är en tokeniserad version av en annan kryptovaluta. Den är knuten till värdet på den tillgång den representerar och kan vanligtvis lösas in för den (ej inslagen) när som helst. Den representerar vanligtvis en tillgång som inte finns naturligt på blockkedjan som den utfärdas på.

Du kan föreställa dig en inslagen token som en stablecoin eftersom den härleder sitt värde från en annan tillgång. I en stablecoins fall är det vanligtvis fiatvaluta. I en inslagen tokens fall är det vanligtvis en tillgång som finns på en annan blockkedja.

Eftersom blockkedjor är distinkta system finns det inget bra sätt att flytta information mellan dem. Inslagna token ökar interoperabiliteten mellan olika blockkedjor – dess underliggande token kan i princip flyttas till olika kedjor.

Det är värt att notera att om du är en vanlig användare behöver så du inte oroa dig för inslagnings- och uppackningsprocessen. Du kan helt enkelt handla dessa inslagna token precis som alla andra kryptovalutor. Detta är till exempel WBTC/BTC-marknaden på Binance.


Hur fungerar inslagna token?

Låt oss använda Wrapped Bitcoin (WBTC) som ett exempel. Detta är en tokeniserad version av Bitcoin på Ethereum. WBTC är en ERC-20-token som ska vara knuten 1:1 till värdet på Bitcoin, så att du enkelt kan använda BTC på Ethereum-nätverket.

Inslagna token kräver vanligtvis en förvaringsenhet – en enhet som innehar ett motsvarande belopp av tillgången som representerar det inslagna beloppet. Denna förvaringsenhet kan vara en handlare, en multisig-plånbok, en DAO eller till och med ett smart kontrakt. Så i WBTC:s fall måste förvaringsenheten hålla 1 BTC för varje 1 WBTC som skapas. Bevis på denna reserv finns på kedjan. 

Men hur fungerar inslagningsprocessen? En handlare skickar BTC som förvaringsenheten ska skapa. Förvaringsenheten skapar då WBTC på Ethereum enligt mängden BTC som skickas. När WBTC ska bytas tillbaka till BTC lägger handlaren in en bränningsbegäran till förvaringsenheten och BTC frigörs då från reserverna. Du kan föreställa dig förvaringsenheten som den som slår in och packar upp. I WBTC:s fall utförs tillägget och borttagningen av förvaringsenheter och handlare av en DAO.

Även om vissa i communityn kallar Tether (USDT) för en inslagen token, stämmer inte detta. Även om USDT i allmänhet handlas med USD i förhållandet 1:1, har Tether inte den exakta mängden fysisk USD för varje USDT som cirkulerar i dess reserver. Istället består denna reserv av kontanter och andra riktiga likvida medel, tillgångar och fordringar på lån. Idén är dock väldigt snarlik. Varje USDT-token fungerar som en slags inslagen version av en fiat-USD.


Inslagna token på Ethereum

Inslagna token på Ethereum är token från andra blockkedjor som är gjorda för att vara kompatibla med ERC-20-standarden. Detta innebär att du kan använda tillgångar som inte är skapade för Ethereum på Ethereum. Som du kanske har gissat kostar inslagning och uppackning av token på Ethereum gas.

Implementeringarna av dessa token kan vara mycket olika varandra. Vi skrev mer om dem i vår artikel om tokeniserade Bitcoin

Ett intressant exempel på en inslagen token på Ethereum är inslagen/wrapped ether (WETH). En snabb sammanfattning – ETH (ether) krävs för att betala för transaktioner på Ethereum-nätverket, medan ERC-20 är en teknisk standard för att utfärda token på Ethereum. Till exempel är Basic Attention Token (BAT) och OmiseGO (OMG) ERC-20-token.

Men eftersom ETH utvecklades före ERC-20-standarden är de inte kompatibla. Detta skapar ett problem, eftersom många DApps kräver att du konverterar mellan ether och en ERC-20-token. Det är därför inslagen/wrapped ether (WETH) skapades. Det är en inslagen version av ether som överensstämmer med ERC-20-standarden. Det är i grunden en tokeniserad version av ether på Ethereum!


Inslagna token på BNB Smart Chain (BSC)

Precis som inslagna token på Ethereum kan du slå in Bitcoin och många andra kryptor för att använda dem på BNB Smart Chain (BSC).


Binance Bridge låter dig slå in dina kryptotillgångar (BTC, ETH, XRP, USDT, BCH, DOT och många fler) för att använda dem på BNB Smart Chain i form av BEP-20-token. När du har tagit dina tillgångar till BSC kan du handla med dem eller använda dem i olika applikationer för avkastningsfarming.

Inpackningen och uppackningen kostar gas. När det gäller BSC kan du dock förvänta dig betydligt lägre gaskostnader än för andra blockkedjor. Du kan läsa mer om Binance Bridge i vår genomgående artikel.


Fördelar med att använda inslagna token

Även om många blockkedjor har sina egna tokenstandarder (ERC-20 för Ethereum och BEP-20 för BSC), kan dessa standarder inte användas över flera kedjor. Inslagna token tillåter att icke-original token används på en viss blockkedja.

Dessutom kan inslagna token öka likviditeten och kapitaleffektiviteten, både för centraliserade och decentraliserade börser. Möjligheten att slå in inaktiva tillgångar och använda dem i en annan kedja kan skapa mer koppling mellan annars isolerad likviditet.

Och slutligen är en stor fördel minskningen av transaktionstider och avgifter. Även om Bitcoin har flera fantastiska egenskaper är den inte så snabb och kan ibland vara dyr att använda. Även om det inte innebär några större problem, kan det ibland kännas onödigt. Dessa problem kan mildras genom att använda en inslagen version på en blockkedja med snabbare transaktionstider och lägre avgifter.


Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin (BTC) på Binance!


Begränsningar med att använda inslagna token

De flesta av de nuvarande implementeringarna av inslagna token kräver förtroende för förvaringsenheten som innehar tillgångarna. När det gäller den nuvarande tillgängliga tekniken kan inslagna token inte användas för riktiga transaktioner över kedjan – de måste vanligtvis gå igenom en förvaringsenhet. 

Några mer decentraliserade alternativ är dock på gång, och kan bli tillgängliga i framtiden för att kunna ge möjligheten att skapa och lösa in inslagna token i en komplett trustless-miljö.

Skapningsprocessen kan också vara relativt kostsam på grund av höga gasavgifter, och kan medföra viss avvikelse.


Sammanfattningsvis

Inslagna token hjälper till att skapa fler broar mellan olika blockkedjor. En inslagen token är en tokeniserad form av en tillgång som finns i original på en annan blockkedja.

Detta främjar interoperabiliteten i ekosystemen för kryptovaluta och decentraliserad finans (DEFi). Inslagna token öppnar upp en värld där kapitalet är mer effektivt och applikationerna enkelt kan dela likviditet med varandra.