Čo je to automatické pálenie BNB?
Obsah
Čo je spaľovanie coinov?
Ako sa spaľuje BNB?
Štvrťročné spaľovanie BNB
Mechanizmus spaľovania podľa dokumentu BEP-95
Čo je automatické spaľovanie BNB?
Čo je to program BNB Pioneer Burn?
Ako skontrolovať históriu automatického spaľovania BNB?
Záverečné myšlienky
Čo je to automatické pálenie BNB?
Domov
Články
Čo je to automatické pálenie BNB?

Čo je to automatické pálenie BNB?

Začiatočník
Zverejnené Jan 12, 2022Aktualizované Feb 6, 2023
11m

Zhrnutie

Spaľovanie coinov je mechanizmus používaný na odstránenie coinov z obehu, čím sa natrvalo znižuje celková zásoba. Mnohé kryptomenové projekty uskutočňujú pravidelné spaľovanie coinov, aby vytvorili efekt deflácie.

BNB na spaľovanie svojho coinu používa dva mechanizmy, ktoré z dlhodobého hľadiska znížia jeho celkovú zásobu o 50 %. Prvý mechanizmus pozostáva zo spálenia časti BNB, ktorá bola použitá ako poplatky gas v reťazci BNB Chain (predstavené v dokumente BEP-95). Druhý mechanizmus pozostáva zo štvrťročných udalostí spaľovania BNB.

V minulosti boli štvrťročné spaľovania BNB založené na objeme obchodov BNB uskutočnených na burze Binance. V decembri 2021 však Binance oznámila, že štvrťročné spaľovanie bude nahradené novým automatickým spaľovaním BNB.

Mechanizmus automatického spaľovania BNB automaticky upraví množstvo BNB, ktoré sa má spáliť, na základe ceny BNB a počtu blokov vygenerovaných v reťazci BNB Chain počas príslušného štvrťroka. Komunite BNB to ponúka väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť. Používatelia, ktorí v určitých prípadoch prišli o tokeny, môžu svoje stratené tokeny započítať do spálenia, na základe čoho im v rámci programu BNB Pioneer budú vrátené prostriedky.

Čo je spaľovanie coinov?

Spaľovanie coinov označuje proces trvalého odstránenia kryptomien z obehu, aby sa znížila celková zásoba coinov. Inak povedané, coiny sa zničia a už sa nedajú použiť na obchodovanie ani na nič iné. 

Keďže sa coiny stanú vzácnejšími, cieľom spaľovania coinov je vytvoriť efekt deflácie a potenciálne zvýšiť hodnotu kryptomeny v prospech jej držiteľov. Čo sa týka BNB, cieľom spaľovania coinov je postupne znižovať ich celkovú zásobu, až kým nedosiahne hranicu menej ako 100 miliónov BNB.

Aj keď existuje viacero spôsobov spaľovania kryptomeny, niektoré projekty implementujú špecifickú funkciu spaľovania ako súčasť svojho protokolu. Napríklad BNB pri spustení zahrnula funkciu spaľovania smart kontraktov.

S rozmachom protokolov decentralizovaných financií (DeFi) sa spaľovanie coinov v blockchainovom priestore rozšírilo. Blockchain Ethereum (ETH) začal spaľovať základný poplatok ETH za všetky transakcie na blockchaine po implementácii London hard fork v roku 2021.

Pri spaľovaní coinov sa určité množstvo kryptomien odošle na smart kontrakt alebo adresu peňaženky, ktorú nemožno použiť na uskutočňovanie transakcií a nemá žiadne privátne kľúče. To znamená, že keď sa coiny dostanú na adresu, budú navždy stratené, a tým odstránené z dostupnej zásoby.

Viac informácií o tom, ako funguje spaľovanie coinov, nájdete v článku Čo je spaľovanie coinov?.

Ako sa spaľuje BNB?

BNB je úžitkový token, ktorý poháňa ekosystém BNB. Počiatočná celková zásoba bola 200 000 000 BNB, postupne sa však znižuje spaľovaním coinov. Udalosti spaľovania sa budú diať dovtedy, kým nebude zničených 50 % celkovej zásoby, čím sa jeho zásoba zníži pod 100 000 000 BNB. 

Existujú dva spôsoby spaľovania BNB. Prvým spôsobom je štvrťročné spaľovanie BNB. Druhý spôsob bol predstavený v dokumente BEP-95. Zahŕňa spálenie časti BNB použitej na poplatky gas v reťazci BNB Chain.

V minulosti boli štvrťročné spaľovania BNB založené na objeme obchodov BNB uskutočnených na burze Binance. V decembri 2021 však spoločnosť Binance oznámila nové automatické spaľovanie BNB. Mechanizmus automatického spaľovania BNB automaticky upraví množstvo BNB, ktoré sa má spáliť, na základe ceny BNB a počtu blokov vygenerovaných v reťazci BNB Chain počas príslušného štvrťroka. Komunite BNB to ponúka väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť.

Štvrťročné spaľovanie BNB

Do júla 2022 spoločnosť Binance uskutočnila 20 udalostí spaľovania coinov BNB. Celkovo bolo spálených 38 683 447,66 BNB coinov, čím sa znížila počiatočná zásoba 200 miliónov o 19,34 % (zásoba je teraz na úrovni 161 316 552,34 BNB).

Pálenie mincí

Pálenie BNB

Približná cena BNB

Približná hodnota USD

% z maximálnej zásoby

1,52 USD

1 500 000 USD

0,49 %

21,96 USD

40 000 000 USD

0,91 %

13,52 USD

30 000 000 USD

1,11 %

12,93 USD

32 700 000 USD

1,26 %

10,34 USD

17 000 000 USD

0,82 %

5,83 USD

9 400 000 USD

0,81 %

18,79 USD

15 600 000 USD

0,41 %

29,47 USD

23 800 000 USD

0,40 %

17,80 USD

36 700 000 USD

1,03 %

17,50 USD

38 800 000 USD

1,11 %

15,55 USD

52 466 000 USD

1,69 %

17,40 USD

60 500 000 USD

1,74 %

30,17 USD

68 000 000 USD

1,13 %

45,80 USD

165 791 000 USD

1,81 %

541,25 USD

595 314 380 USD

0,55 %

303,59 USD

393 673 653 USD

0,65 %

478,68 USD

639 462 868 USD

0,66 %

474 USD

798 399 490 USD

0,84 %

403,22 USD

741 840 738 USD

0,91 %

226,89 USD

444 632 106 USD

0,97 %

CELKOM

38 683 447,66

-

4 205 580 236 USD

19,34 %

História likvidácie BNB (štvrťročné spaľovanie coinov).

18. štvrťroku (január 2022) BNB uskutočnila svoje prvé štvrťročné automatické spaľovanie BNB. Celkovo bolo z obehu stiahnutých 1 684 387,11 BNB, vrátane 6 296 305 493 BNB spálených v rámci programu Pioneer Burn.

Mechanizmus spaľovania podľa dokumentu BEP-95

Začiatkom roka 2021 generálny riaditeľ Binance CZ predstavil plán na urýchlenie spaľovania BNB, pretože celková rýchlosť spaľovania bola pomalšia, než pôvodne predpokladal. Na urýchlenie procesu, prostredníctvom dokumentu BEP-95, zaviedla spoločnosť Binance v novembri 2021 nový mechanizmus spaľovania.

BEP-95 je dokument Binance Evolution Proposal, ktorý do reťazca BNB Chain pridáva mechanizmus spaľovania v reálnom čase. Smart kontrakt automaticky spáli časť poplatkov gas vyzbieraných validátormi z každého bloku. Čím viac ľudí používa reťazec BNB Chain, tým viac BNB sa spáli a tým sa proces spaľovania efektívne urýchli.

Od júla 2022 reťazec BNB Chain spáli každý deň približne 285 BNB. Vývoj je možné sledovať na Twitteri. Keďže dokument BEP-95 je výhradne závislý od siete BNB Chain, v spaľovaní BNB bude pokračovať aj po dosiahnutí cieľa 100 miliónov BNB.

Čo je automatické spaľovanie BNB?

Ako už bolo uvedené, automatické spaľovanie BNB automaticky upraví množstvo spaľovania na základe ceny BNB a dynamiky ponuky a dopytu. To znamená, že ak cena BNB klesne, množstvo spálených BNB sa zvýši.

Automatické spaľovanie BNB je objektívne aj overiteľné. Jeho cieľom je poskytnúť väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť transakcií. Na rozdiel od štvrťročného spaľovania, automatické spaľovanie BNB je nezávislé od objemu obchodov BNB na burze Binance. Namiesto toho používa informácie z reťazci na výpočet množstva na spálenie.

Keď celková cirkulujúca zásoba BNB klesne pod 100 miliónov, automatické spaľovanie BNB sa zastaví. Mechanizmus podľa dokumentu BEP-95 však bude pokračovať v spaľovaní BNB. Automatické spaľovanie BNB sa vykonáva podľa vzorca na automatické spaľovanie BNB. Tento vzorec je založený na údajoch o celkovom počte vygenerovaných blokoch a priemernej cene BNB:

B predstavuje BNB, ktoré sa majú spáliť. N je celkový počet blokov BSC vytvorených počas štvrťroka. P je priemerná cena BNB a K je kotva konštantnej ceny (pôvodne nastavená na 1000). Ďalšie informácie o tom, ako tento vzorec funguje, nájdete v tomto blogu

Čo je to program BNB Pioneer Burn?

V roku 2020 Binance predstavila program BNB Pioneer Burn určený na pomoc používateľom, ktorí náhodou prišli o svoje prostriedky BNB. Používatelia, ktorí spĺňajú určité kritériá, si môžu uplatniť nárok na svoje BNB, o ktoré prišli, a spoločnosť Binance im vráti prostriedky zo sumy, ktorá sa má automaticky spáliť. Kritériá sú nasledujúce:

1. Stratené tokeny, ktoré boli zabalené (napr. WBNB) alebo viazané tokeny (napr. BTCB) a podporované prostredníctvom projektu Binance „Token Canal“.

2. Tokeny prenesené na overené zmluvné adresy BEP20 overené na bscscan.com. Tieto straty je možné verejne overiť ako presun aktív natrvalo z obehu.

3. Tokeny stratené neúmyselnou chybou v hodnote viac ako 1 000 USD, ale menej ako je plánované množstvo automatického spálenia BNB v nadchádzajúcom štvrťroku.

Tokeny, ktoré sa majú spáliť v rámci automatického spaľovania, sa potom odovzdajú oprávneným žiadateľom. Stratené tokeny sa potom započítajú do spálenia v rámci daného štvrťroka.

Ako skontrolovať históriu automatického spaľovania BNB?

Každá udalosť spálenia je verejne prístupná na blockchaine a na webovej stránke Binance. Spálenia môžete sledovať aj na BNBBurn.info, platforme vytvorenej komunitou BNB Chain.

Záverečné myšlienky

Od uvedenia na trh v roku 2017 sa BNB v mnohých ohľadoch vyvinul ako úžitkový token. Blockchainový priestor rýchlo rastie, rovnako rýchlo rastie aj ekosystém BNB. Nové automatické spaľovanie BNB ďalej vylepší mechanizmy spaľovania BNB, zlepší jeho deflačné schopnosti a komunite prinesie väčšiu transparentnosť.