Průvodce fundamentální analýzou kryptoměn
Domů
Články
Průvodce fundamentální analýzou kryptoměn

Průvodce fundamentální analýzou kryptoměn

Pokročilí
Zveřejněno Sep 21, 2020Aktualizováno Nov 11, 2022
21m

TL;DR

Fundamentální analýza kryptoměn zahrnuje hloubkový rozbor dostupných informací o finančním aktivu. Můžete se například podívat na jeho způsoby využití, počet lidí, kteří jej používají, nebo na tým, který za projektem stojí.

Vaším cílem je dospět k závěru, zda je aktivum nadhodnocené nebo podhodnocené. V této fázi můžete své poznatky využít pro tvorbu obchodních pozic.


Úvod

Obchodování s tak volatilními aktivy, jako jsou kryptoměny vyžaduje určité dovednosti. Výběr strategie, porozumění rozsáhlému světu obchodování a zvládnutí technické a fundamentální analýzy jsou postupy, které s sebou nesou proces učení.
Pokud jde o technickou analýzu, některé odborné znalosti lze přebrat z tradičních finančních trhů. Mnoho obchodníků s kryptoměnami používá stejné technické ukazatele jako u devizového trhu, při obchodování s akciemi a komoditami. Nástroje jako RSI, MACD, a Bollingerova pásma se snaží předvídat chování trhu bez ohledu na obchodované aktivum. Tyto nástroje technické analýzy jsou proto velmi populární i v oblasti kryptoměn.

Ačkoli je přístup k fundamentální analýze kryptoměn podobný tomu, který se používá na tradičních trzích, nelze vlastně pro hodnocení kryptoaktiv použít osvědčené nástroje. Abychom mohli správně provádět FA v kryptoměnách, musíme pochopit, odkud odvozují svou hodnotu.

V tomto článku se pokusíme určit metriky, které lze použít k vytvoření vlastních ukazatelů.


Co je fundamentální analýza (FA)?

Fundamentální analýza (FA) je přístup, který investoři používají ke stanovení „vnitřní hodnoty“ aktiva nebo firmy. Jejich hlavním cílem je na základě zkoumání řady vnitřních a vnějších faktorů určit, zda je uvedené aktivum (nebo podnik) nadhodnocené nebo podhodnocené. Tyto informace pak mohou využít ke strategickému vstupu do pozic nebo k jejich opuštění.

Technická analýza také přináší cenná data z obchodování, ale jejím výsledkem jsou jiné poznatky. Uživatelé TA se domnívají, že mohou předvídat budoucí pohyby cen na základě minulé výkonnosti aktiv. Toho je dosaženo identifikací svíčkových formací a studiem klíčových ukazatelů.
Tradiční fundamentální analytici se obvykle zaměřují na měření výkonnosti firem, aby zjistili, jaká je podle nich jejich skutečná hodnota. Mezi používané ukazatele patří zisk na akcii (kolik zisku společnost vydělá na každou vydanou akcii) nebo price-to-book ratio (jak investoři oceňují společnost v porovnání s její účetní hodnotou). Mohou tak učinit například u několika podniků v rámci určitého odvětví, aby zjistili, jak si jejich potenciální investice stojí ve srovnání s ostatními.
Podrobnější úvod do fundamentální analýzy naleznete v článku Co je fundamentální analýza?


Problém s fundamentální analýzou kryptoměn

Kryptoměnové sítě nelze posuzovat stejnou optikou jako tradiční podniky. Když už, tak decentralizovanější nabídky jako Bitcoin (BTC) mají blíže ke komoditám. Ale ani v případě centralizovanějších kryptoměn (např. vydávaných organizacemi) nám tradiční ukazatele FA mnoho neřeknou.

Musíme se tedy zaměřit na jiné modely. Prvním krokem v tomto procesu je identifikace silných metrik. Silnými myslíme takové, které nelze snadno obelstít. Například followeři na Twitteru nebo uživatelé Telegramu/Redditu pravděpodobně nejsou dobrou metrikou, protože je snadné vytvářet falešné účty nebo kupovat angažovanost na sociálních sítích.

Je důležité si uvědomit, že neexistuje jediné měřítko, které by nám poskytlo úplný obraz o posuzované síti. Můžeme se podívat na počet aktivních adres na blockchainu a zjistíme, že prudce roste. To nám však samo o sobě mnoho neřekne. Z toho, co víme, může jít o samostatného aktéra, který si převádí peníze tam a zpět pokaždé s novými adresami.
V následujících odstavcích se podíváme na tři kategorie metrik FA kryptoměn: metriky na chainu, projektové metriky a finanční metriky. Tento seznam nebude vyčerpávající, ale měl by nám poskytnout slušný základ pro následnou tvorbu ukazatelů.


Metriky na chainu


Metriky na chainu jsou ty, které lze sledovat při pohledu na data poskytovaná blockchainem. Mohli bychom to udělat sami provozem uzlu pro požadovanou síť a následným exportem dat, ale to může být časově náročné a drahé. Zejména pokud uvažujeme pouze o investici a nechceme na toto úsilí plýtvat časem nebo prostředky.
Jednodušším řešením by bylo získávat informace z webových stránek nebo API speciálně navržených pro účely investičních rozhodnutí. Například on-chainová analýza Bitcoinu od CoinMarketCap nám poskytuje nesčetné množství informací. Mezi další zdroje patří datové grafy Coinmetrics nebo zprávy o projektech v rámci Binance Research.


Počet transakcí

Počet transakcí je dobrým měřítkem aktivity probíhající na síti. Zakreslením tohoto počtu za určitá období (nebo pomocí klouzavých průměrů), můžeme sledovat, jak se aktivita mění v čase.

Upozorňujeme, že s touto metrikou je třeba zacházet opatrně. Stejně jako u aktivních adres si nemůžeme být jisti, že prostředky mezi vlastními peněženkami nepřevádí pouze jedna strana, aby nafoukla aktivitu na chainu.


Hodnota transakce

Hodnotu transakce nelze zaměňovat s počtem transakcí, hodnota transakce nám říká, jaká hodnota byla v daném období zobchodována. Pokud by například ve stejný den bylo odesláno celkem deset transakcí na síti Ethereum a každá v hodnotě 50 USD, řekli bychom, že denní objem transakcí byl 500 USD. Můžeme to měřit ve fiat měně, jako je USD, nebo v nativní jednotce protokolu (ETH).


Aktivní adresy

Aktivní adresy jsou adresy blockchainu, které jsou v daném období aktivní. Přístupy k výpočtu se liší, ale oblíbenou metodou je počítání odesílatelů i příjemců každé transakce za určité období (např. dny, týdny nebo měsíce). Některé metody také zkoumají počet jedinečných adres kumulativně, což znamená, že sledují celkový počet v průběhu času.


Uhrazené poplatky

U některých kryptoaktiv je možná důležitější než u jiných to, že zaplacené poplatky mohou vypovídat o poptávce po blokovém prostoru. Můžeme si je představit jako nabídky v aukci: uživatelé mezi sebou soutěží o včasné zařazení svých transakcí. Těm, kteří nabídnou vyšší cenu, budou jejich transakce potvrzeny (vytěženy) dříve, zatímco ti, kteří nabídnou nižší cenu, budou muset čekat déle.
Pro kryptoměny s klesajícími emisními plány je to zajímavá metrika ke studiu. Hlavní blockchainy v systému Proof of Work (PoW) poskytují odměnu za blok. U některých se skládá z odměny za blok a poplatků za transakci. Odměna za blok se pravidelně snižuje (při událostech, jako je půlení Bitcoinu).

Protože náklady na těžbu mají v průběhu času tendenci růst, ale odměna za blok se pomalu snižuje, je logické, že transakční poplatky by se měly zvyšovat. V opačném případě by těžaři pracovali se ztrátou a začali by ze sítě odcházet. To by mělo následný vliv na bezpečnost chainu.


Hash rate a stakovaná částka

Blockchainy dnes používají mnoho různých algoritmů konsenzu, z nichž každý má své vlastní mechanismy. Vzhledem k tomu, že hrají tak důležitou roli při zabezpečení sítě, může být pro fundamentální analýzu cenné proniknout do dat, která se k nim vztahují.

Hash rate se často používá jako měřítko stavu sítě v kryptoměnách typu Proof of Work. Čím vyšší je hash rate, tím obtížnější je úspěšně provést 51% útok. Nárůst v čase však může také ukazovat na rostoucí zájem o těžbu, pravděpodobně v důsledku levných režijních nákladů a vyšších zisků. Naopak pokles hash rate ukazuje, že těžaři přecházejí do stavu offline („kapitulace těžařů“), protože se jim již nevyplatí síť zabezpečovat.

Mezi faktory, které mohou ovlivnit celkové náklady na těžbu, patří například aktuální cena aktiva, počet zpracovaných transakcí a placené poplatky. Důležitou roli samozřejmě hrají i přímé náklady na těžbu (elektřina, výpočetní výkon).

Stakování (například v systému Proof of Stake) je další pojem související s podobnou teorií her jako těžba PoW. Co se týče mechanismů, funguje to ale jinak. Základní myšlenka spočívá v tom, že uživatelé stakují své vlastní držby, aby se mohli podílet na validaci bloků. Proto bychom se mohli podívat na stakovanou částku v daném okamžiku, abychom změřili zájem (nebo jeho nedostatek).


Projektové metriky


Zatímco metriky na chainu se týkají pozorovatelných dat na blockchainu, projektové metriky zahrnují kvalitativní přístup, který se zaměřuje na faktory, jako je výkonnost týmu (pokud nějaký existuje), bílá kniha a nadcházející plán.


Bílá kniha

Důrazně doporučujeme, abyste si před investicí přečetli bílou knihu projektu. Jedná se o technický dokument, který nám poskytuje přehled o kryptoměnovém projektu. Dobrá bílá kniha by měl definovat cíle sítě a v ideálním případě nám poskytnout náhled na:

  • Použitou technologii (jedná se o open source?)
  • Případ(y) použití, na které se zaměřuje
  • Plán aktualizací a nových funkcí
  • Systém nabídky a distribuce coinů nebo tokenů

Tyto informace je vhodné porovnat s diskusemi o projektu. Co o něm říkají ostatní? Jsou zde nějaké varovné signály? Zdají se cíle realistické?


Tým

Pokud za kryptoměnovou sítí stojí konkrétní tým, mohou dosavadní výsledky činnosti jeho členů prozradit, zda má tým potřebné schopnosti k tomu, aby projekt dotáhl do konce. Podnikali členové v tomto odvětví úspěšně již dříve? Jsou jejich odborné znalosti dostatečné k dosažení plánovaných milníků? Byli zapojeni do nějakých pochybných projektů nebo podvodů?
Pokud tým neexistuje, jak vypadá komunita vývojářů? Pokud má projekt veřejný GitHub, podívejte se, kolik je tam přispěvatelů a jaká je tam aktivita. Coin, jehož vývoj neustále probíhá, může být atraktivnější než coin, jehož úložiště nebylo aktualizováno dva roky.


Konkurence

Dobrá bílá kniha by nám měla poskytnout představu o případu použití, na který je kryptoaktivum zaměřeno. V této fázi je důležité identifikovat projekty, kterým konkuruje, a také tradiční infrastrukturu, kterou se snaží nahradit.

V ideálním případě by jejich fundamentální analýza měla být stejně důkladná. Aktivum může samo o sobě vypadat atraktivně, ale stejné ukazatele aplikované na podobné kryptoaktivum by mohly odhalit, že to naše je slabší než ostatní.


Tokenomika a počáteční distribuce

Některé projekty vytvářejí tokeny jako řešení hledající problém. Tím nechceme říci, že projekt sám o sobě není životaschopný, ale jeho přidružený token nemusí být v tomto kontextu příliš užitečný. Proto je důležité zjistit, zda je token skutečně užitečný. A následně, zda je tato užitečnost něčím, co uzná širší trh, a na jakou hodnotu by ji pravděpodobně ocenil.
Dalším důležitým faktorem, který je třeba v této souvislosti zvážit, je způsob, jakým byly prostředky na počátku rozděleny. Bylo to prostřednictvím ICO or IEO, nebo je mohli uživatelé získat těžbou? V prvním případě by mělo být v bílé knize uvedeno, jaká část je určena pro zakladatele a tým a jaká část bude k dispozici investorům. V druhém případě bychom se mohli podívat na důkazy o předtěžbě tvůrce aktiva (těžba v síti před jejím oznámením).
Zaměření na distribuci nám může poskytnout představu o případném riziku. Pokud by například drtivou většinu nabídky vlastnilo jen několik málo subjektů, mohli bychom dojít k závěru, že se jedná o rizikovou investici, protože tyto subjekty by mohly případně manipulovat s trhem.


Finanční metriky


Informace o tom, jak se aktivum aktuálně obchoduje, za kolik se obchodovalo dříve, jaká je jeho likvidita atd., se mohou hodit při fundamentální analýze. Další zajímavé metriky, které by mohly spadat do této kategorie, jsou však ty, které se týkají ekonomiky a pobídek protokolu kryptoaktiva.


Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace (neboli hodnota sítě) se vypočítá vynásobením množství v oběhu aktuální cenou. V podstatě představuje hypotetické náklady na nákup každé dostupné jednotky kryptoaktiva (za předpokladu, že nedojde k prokluzu).

Tržní kapitalizace může být sama o sobě zavádějící. Teoreticky by bylo snadné vydat zbytečný token v množství deseti milionů kusů. Pokud by se jeden z těchto tokenů obchodoval za 1 dolar, tržní kapitalizace by činila 10 milionů dolarů. Tato hodnota je zjevně zkreslená – bez silné hodnotové nabídky je nepravděpodobné, že by se o token zajímal širší trh.

V souvislosti s tím je nemožné skutečně určit, kolik jednotek je v oběhu u dané kryptoměny nebo tokenu. Coiny mohou být spáleny, klíče se mohou ztratit a na prostředky se může jednoduše zapomenout. Místo toho vidíme jen aproximace, které se snaží odfiltrovat coiny, které již nejsou v oběhu.

Tržní kapitalizace se nicméně hojně používá k určení růstového potenciálu sítí. Někteří kryptoinvestoři považují coiny s „malou kapitalizací“ za coiny s větší pravděpodobností růstu ve srovnání s coiny s „velkou kapitalizací“. Jiní se domnívají, že společnosti s velkou kapitalizací mají silnější síťové efekty, a proto mají větší šanci než nezavedené společnosti s malou kapitalizací.


Likvidita a objem

Likvidita je měřítkem toho, jak snadno lze aktivum koupit nebo prodat. Likvidní aktivum je takové, které bychom neměli problém prodat za jeho obchodní cenu. Souvisejícím pojmem je pojem likvidní trh, což je konkurenční trh zaplavený poptávkami a nabídkami (což vede k užšímu cenovému spreadu).

Problém, se kterým se můžeme setkat na nelikvidním trhu, spočívá v tom, že nejsme schopni prodat svá aktiva za „férovou“ cenu. To nám říká, že nejsou žádní kupující, kteří by byli ochotni obchod uskutečnit, takže máme dvě možnosti: snížit požadovanou cenu nebo počkat na zvýšení likvidity.

Objem obchodování je ukazatel, který nám může pomoci určit likviditu. Lze jej měřit několika způsoby a slouží k prokázání toho, jak velká hodnota byla v daném časovém období zobchodována. Grafy obvykle zobrazují denní objem obchodů (denominovaný v nativních jednotkách nebo v dolarech).

Znalost likvidity může být užitečná v kontextu fundamentální analýzy. V konečném důsledku slouží jako ukazatel zájmu trhu o potenciální investici.


Mechanismy nabídky

Pro někoho jsou mechanismy nabídky coinů nebo tokenů jedny z nejzajímavějších vlastností z investičního hlediska. Modely jako poměr Stock-to-Flow (S2F) jsou totiž stále populárnější mezi zastánci Bitcoinu.
Maximální nabídka, množství v oběhu, a míra inflace mohou být podkladem pro rozhodování. Některé coiny v průběhu času snižují počet nově vytvořených jednotek, což je činí atraktivními pro investory, kteří věří, že poptávka po nových jednotkách převýší jejich dostupnost. 
Na druhou stranu mohou různí investoři považovat přísně prosazovaný strop za dlouhodobě škodlivý. Zdrojem takových obav může být to, že to odrazuje od používání coinů/tokenů, protože uživatelé se místo toho rozhodnou je hromadit. Další kritika spočívá v tom, že to neúměrně odměňuje ty, kteří se na trhu objevili dříve, zatímco stabilní inflační politika by byla spravedlivější pro nováčky.


Ukazatele, metriky a nástroje fundamentální analýzy

Metriky jsme již definovali jako kvantitativní a někdy i kvalitativní data používaná v základní analýze. Tyto metriky však samy o sobě často nevypovídají o všem. Abychom získali hlubší vhled do základů coinu, měli bychom se také podívat na ukazatele.

Ukazatel často kombinuje více metrik pomocí statistických vzorců, aby se vytvořily snadněji analyzovatelné vztahy. Metrika a indikátor se však stále v mnohém překrývají, takže definice je poměrně volná. 

Počet aktivních peněženek je sice cenný, ale můžeme jej kombinovat s dalšími daty a získat tak hlubší přehled. Můžete to brát jako procento z celkového počtu peněženek nebo vydělit tržní kapitalizaci coinu počtem aktivních peněženek. Tímto výpočtem získáte průměrnou částku připadající na jednu aktivní peněženku. Obojí by vám umožnilo vyvodit závěry o aktivitě sítě a důvěře uživatelů v držení aktiva. Hlouběji se tomuto tématu budeme věnovat v následující části.

Nástroje fundamentální analýzy usnadňují shromažďování všech těchto metrik a ukazatelů. I když se můžete podívat na surová data na blockchainových prohlížečích, agregátor nebo ovládací panel představují efektivnější využití vašeho času. Některé nástroje vám umožňují vytvořit vlastní ukazatele s vybranými metrikami.


Kombinace metrik a vytváření ukazatelů FA

Nyní, když jsme se seznámili s rozdílem mezi metrikami a ukazateli, pojďme si říci, jak kombinovat metriky, abychom lépe porozuměli finančnímu zdraví aktiv, se kterými pracujeme. Proč bychom to měli dělat? Jak jsme uvedli v předchozích částech, každá metrika má své nedostatky. Pokud se navíc díváte pouze na soubor čísel pro každý kryptoměnový projekt, přehlížíte mnoho zásadních informací. Zvažte následující scénář:


Coin A

Coin B

Tržní kapitalizace

100 000 000 dolarů

5 000 000 dolarů

Počet transakcí (za 6 měsíců)

20 000 000

40 000 000

Průměrná hodnota transakce (6 měsíců)

50 dolarů

100 $

Aktivní adresy (6 měsíců)

30 000

2 000


Pokud porovnáme obě nabídky izolovaně, aktivní adresy nám samy o sobě nic podstatného neřeknou. Jistě bychom mohli říci, že coin A měl v posledních šesti měsících více aktivních adres než coin B, ale to zdaleka není komplexní analýza. Jak tento údaj souvisí s tržní kapitalizací? Nebo s počtem transakcí?
Prozíravějším přístupem by bylo vytvořit nějaký poměr, který bychom mohli použít na některé statistiky coinu A, a pak jej porovnat se stejným poměrem použitým na coin B. Tímto způsobem nebudeme slepě porovnávat jednotlivé ukazatele jednotlivých coinů. Místo toho můžeme vytvořit standard pro nezávislé oceňování coinů. 
Můžeme se například rozhodnout, že vztah mezi tržní kapitalizací a počtem transakcí je mnohem výmluvnější než samotná tržní kapitalizace. V takovém případě bychom mohli vydělit tržní kapitalizaci počtem transakcí. Pro coin A dostaneme poměr 5 a pro coin B je náš poměr 0,125.
Pouze na základě tohoto poměru bychom si mohli myslet, že coin B je vnitřně hodnotnější než coin A, protože vypočtené číslo je nižší. To znamená, že v coinu B je mnohem větší množství transakcí v poměru k tržní kapitalizaci. Mohlo by se tedy zdát, že coin B má větší užitek, nebo že coin A je nadhodnocený. 
Žádný z těchto postřehů by neměl být chápán jako investiční rada – jedná se pouze o příklad toho, jak bychom mohli vykreslit malý kousek většího obrazu. Bez pochopení cílů projektů a funkce coinů nemůžete určit, zda je relativně menší počet transakcí na coinu A pozitivním nebo negativním jevem.
Podobným poměrem, který zaznamenal určitou popularitu na trzích kryptoměn, je poměr NVT. Poměr hodnoty k transakcím v síti, který vymyslel analytik Willy Woo, byl nazván „poměrem ceny k zisku ve světě kryptoměn“. Zjednodušeně řečeno jde o vydělení tržní kapitalizace (nebo hodnoty sítě) objemem transakcí (obvykle na denním grafu).

Pokud jde o druhy ukazatelů, které lze použít, probrali jsme jenom zlomek. Fundamentální analýza spočívá ve vytvoření systému, který lze použít k oceňování projektů ve všech oblastech. Čím kvalitnější výzkum provádíme, tím více dat, se kterými lze pracovat, máme k dispozici.


Klíčové ukazatele a metriky FA

Na výběr je obrovské množství ukazatelů a metrik. Pro začátečníky je dobré začít s těmi nejpopulárnějšími. Každý ukazatel vypovídá pouze o části příběhu, proto jich při analýze používejte více.


Poměr hodnoty k transakcím v síti (NVT)

Pokud jste slyšeli o poměru ceny k zisku, který se používá k analýze akcií, pak podobnou analýzu poskytuje ukazatel hodnoty síťových transakcí (denní). Vypočítá se jednoduše vydělením tržní kapitalizace coinu denním objemem transakcí. 

Denní objem transakcí používáme jako zástupný ukazatel podkladové, vniřní hodnoty coinu. Tento koncept vychází z předpokladu, že čím větší objem se v systému pohybuje, tím větší hodnotu projekt má. Pokud tržní kapitalizace coinu roste, zatímco denní objem transakcí zaostává, trh by se mohl dostat do bublinové oblasti. Ceny rostou, aniž by tomu odpovídal růst podkladové hodnoty. V opačném případě může cena coinu nebo tokenu zůstat stabilní, zatímco denní objem transakcí se zvyšuje. Tento scénář by mohl naznačovat možnou nákupní příležitost.

Čím vyšší je hodnota poměru, tím větší je pravděpodobnost vzniku bubliny. Tento bod se obvykle objevuje, když je poměr NVT vyšší než 90–95. Klesající poměr naznačuje, že kryptoměna je čím dál méně nadhodnocená. 


Poměr tržní hodnoty k realizované hodnotě (MVRV)

Než se ponoříme do této statistiky, musíme pochopit, co znamená realizovaná hodnota kryptoaktiva. Tržní hodnota, jinak známá jako tržní kapitalizace, je jednoduše celková nabídka coinů vynásobená aktuální tržní cenou. Realizovaná hodnota se naopak snižuje o coiny ztracené v nepřístupných peněženkách. 

Coiny uložené v peněženkách se místo toho oceňují podle tržní ceny v době jejich posledního pohybu. Například bitcoin ztracený v peněžence od února 2016 bude mít hodnotu jen asi 400 dolarů.

Náš ukazatel MVRV získáme jednoduše tak, že tržní kapitalizaci vydělíme realizovanou kapitalizací. Pokud je tržní kapitalizace mnohem vyšší než realizovaná kapitalizace, dostaneme se k poměrně vysokému poměru. Poměr nad 3,7 naznačuje, že může dojít k výprodeji, protože obchodníci vybírají své zisky kvůli nadhodnocení coinu. 

Toto číslo znamená, že coin může být v současné době nadhodnocený. Je to možné vidět před dvěma velkými výprodeji Bitcoinu v roce 2014 (MRVR přibližně 6) a 2018 (MRVR přibližně 5). Pokud je hodnota příliš nízká a nižší než 1, je trh podhodnocený. Tato situace by byla vhodným okamžikem pro nákup, protože se zvyšuje nákupní tlak a cena roste.


Model stock-to-flow

Ukazatel stock-to-flow je oblíbeným indikátorem ceny kryptoměny, obvykle s omezenou nabídkou. Tento model nahlíží na každou kryptoměnu jako na fixní, vzácný zdroj podobně jako na drahé kovy nebo kameny. Protože existuje známá a omezená nabídka, aniž by bylo možné nalézt nové zdroje, investoři využívají tato aktiva jako uchovatele hodnoty.

Ukazatele vypočítáme tak, že vezmeme celkovou celosvětovou nabídku v oběhu a vydělíme ji množstvím vyprodukovaným za rok. V případě Bitcoinu to lze provést pomocí snadno zjistitelných údajů o oběhu a údajů o nově vytěžených coinech. Klesající výnosy z těžby vedou k vyššímu poměru odrážejícímu jeho vzácnost, což zvyšuje hodnotu aktiva. Vzhledem k tomu, že Bitcoin pravidelně prochází událostí půlení odměn, můžeme vidět, že se to odráží v přílivu nových coinů na trh.


Jak vidíte, model stock-to-flow je poměrně dobrým ukazatelem ceny Bitcoinu. Cena Bitcoinu byla navrstvena na 365denní průměr tohoto poměru a ukazuje dobrou shodu. Tento model má však i některé nevýhody. 

Například zlato má v současnosti poměr stock-to-flow přibližně 60, což znamená, že vytěžit současnou zásobu zlata při současném toku by trvalo 60 let. Bitcoin bude zhruba na cestě k poměru 1600 za přibližně 20 let, čímž se stanoví cenové předpovědi a tržní kapitalizace vyšší než současné světové bohatství. 

Modely stock-to-flow mají problémy i v případě deflace, protože ta by naznačovala mínusovou cenu. Až lidé ztratí klíče od svých peněženek a nebudou se produkovat další bitcoiny, uvidíme záporný poměr. Kdybychom si to zobrazili graficky, viděli bychom, že poměr stock-to-flow směřuje k nekonečnu a poté se stává mínusovým.

Pokud se chcete o tomto modelu dozvědět více, podívejte se na našeho průvodce Bitcoin a model stock-to-flow.


Příklady nástrojů fundamentální analýzy

Baserank

Baserank je platforma pro výzkum kryptoaktiv, která shromažďuje informace a recenze od analytiků a investorů. Kryptoměna získá celkové skóre od 0 do 100 po zprůměrování skóre jednotlivých recenzí. Zatímco pro předplatitele jsou k dispozici i některé prémiové recenze, uživatelé s bezplatným účtem mohou i tak vidět komplexní přehled recenzí rozdělených do sekcí, včetně týmu, užitečnosti a investičního rizika. Pokud máte málo času a potřebujete rychlý přehled o projektu nebo coinu, je pro tento úkol vhodný agregátor, jako je Baserank. Vždy byste se však měli před investicí hlouběji seznámit s projekty, které vás zajímají.


Crypto Fees

Jak jste možná uhodli z názvu, tento nástroj zobrazuje poplatky jednotlivých sítí za posledních 24 hodin nebo sedm dní. Je to snadná metrika, kterou lze použít při analýze provozu a využití blockchainové sítě. Sítě s vysokými poplatky se obvykle potýkají s velkou poptávkou.

Tuto metriku byste však neměli používat jen v nominální hodnotě. Některé blockchainy jsou vytvořeny s ohledem na nízké poplatky, takže srovnání s jinými sítěmi je náročné. V těchto případech je nejlepší sledovat tento údaj společně s částkou transakce nebo jiným ukazatelem. Například coiny s velkou tržní kapitalizací, jako je Dogecoin nebo Cardano, jsou v celkových grafech nízko kvůli levným transakčním poplatkům.


Glassnode Studio

Glassnode Studio nabízí panel zobrazující širokou škálu metrik a dat na chainu. Stejně jako většina nabízených nástrojů je založen na předplatném. Množství bezplatných údajů o chainu, které nabízí, je však vhodné pro amatérské investory a je poměrně podrobné. Je mnohem snazší najít všechny informace na jednom místě, než je shromažďovat sám pomocí blockchainových prohlížečů. Hlavní předností Glassnode je obrovské množství metrických kategorií a podkategorií, které můžete procházet. Pokud vás však zajímají projekty sítě Binance Smart Chain, jste zde velmi omezeni.

Pro všechny, kteří chtějí kombinovat své metriky s technickou analýzou, má Glassnode Studio také zabudovaný TradingView se všemi svými nástroji pro tvorbu grafů. Je běžné, že investoři a obchodníci při rozhodování kombinují více typů analýz. Výhodou je, že to vše můžete dělat na jednom místě.


Závěrem

Správně provedená fundamentální analýza může poskytnout neocenitelné informace o kryptoměnách způsobem, který technická analýza nedokáže. Umět oddělit tržní cenu od „skutečné“ hodnoty sítě je při obchodování vynikající dovednost. Samozřejmě existují věci, které nám TA může říct a které nelze předpovědět pomocí FA. Proto mnoho obchodníků v dnešní době používá kombinaci obou metod.

Stejně jako u mnoha jiných strategií ani u FA neexistuje univerzální příručka. Doufejme, že vám tento článek pomůže porozumět některým faktorům, které je třeba vzít v úvahu před vstupem do pozic nebo opuštěním pozic v kryptoaktivech.