Zdecentralizowane Organizacje Autonomiczne (DAO)
Strona Główna
Artykuły
Zdecentralizowane Organizacje Autonomiczne (DAO)

Zdecentralizowane Organizacje Autonomiczne (DAO)

Średnio zaawansowany
Opublikowane Apr 6, 2020Zaktualizowane Jan 31, 2023
8m

Zawartość


Wprowadzenie

Blockchainy już teraz radykalnie zmieniają nasz system finansowy. Jednakże właściwości, takie jak brak wymagania zaufanianiezmienność nie są tylko przydatne przy zastosowaniach monetarnych.
Kolejnym potencjalnym kandydatem, który może zostać zachwiany przez tę technologię, jest system zarządczy. Blockchain może pozwolić na zupełnie nowy typ organizacji, który mógłby działać autonomicznie bez potrzeby koordynowania go przez centralną jednostkę. W tym artykule przybliżmy, jak takie organizacje mogłyby wyglądać. 


Czym jest DAO i jak ono działa?

Zdecentralizowane Organizację Autonomiczne (w skrócie DAO), to organizacje, które zarządzane są przez kod komputerowy i programy. Dzięki temu mogą one funkcjonować autonomicznie, przez potrzeby posiadania centralnej władzy. 

Dzięki zastosowaniu inteligentnych kontraktów DAO mogą działać na podstawie zewnętrznych informacji i wykonywać na ich bazie polecenia; wszystko bez interwencji człowieka. DAO zazwyczaj jest operowane przez społeczność interesariuszy zachęcanych do tego przez jakiś mechanizm związany z tokenami. 
Zasady, a także zapisy z transakcji, są przechowywane w sposób przejrzysty na blockchain. Zasady są zazwyczaj ustalane przez głosowania interesariuszy. Decyzję są przeważnie podejmowane na DAO poprzez propozycję. Jeżeli zostanie ona przegłosowana przez większość interesariuszy (lub spełnia parę innych zestawów zasad z  konsensusu zasad sieci), zostaję ona zaimplementowana.   
W pewien sposób DAO działają podobnie do korporacji, jednak funkcjonują one w bardziej zdecentralizowanym stylu. Tradycyjne organizacje pracują dzięki strukturze hierarchicznej i wielu warstwom biurokracji, DAO ich nie wymaga. Zamiast tego, DAO używa mechanizmów ekonomicznych, by dopasować potrzeby organizacji z potrzebami jej członków, zazwyczaj poprzez zastosowanie teorii gier.

Członkowie DAO nie są związani przez żaden oficjalny kontrakt. Łączy ich wspólny cel oraz sieć zachęt związanych z zasadami konsensusu. Te zasady są w pełni przejrzyste i zapisane w programie typu open-source, który zarządza organizacją. Z racji, że DAO operują bez zważania na granicę państw, mogą podlegać one pod różne jurysdykcje prawne

Jak sama nazwa wskazuję, DAO są zdecentralizowane oraz autonomiczne. Są zdecentralizowane, gdyż żadna konkretna jednostka nie służy jako autorytet wprowadzający i wykonywujący decyzję. Są autonomiczne, gdyż działają same z siebie

Kiedy DAO zostanie włączone, nie może być kontrolowane przez pojedynczą osobę, tylko przez całą społeczność jej członków. Jeżeli zasady zarządzania są dobrze zaprojektowane w protokole, powinny one samoczynnie prowadzić całą organizację w kierunku największego zysku dla całej sieci.

Ujmując prościej, DAO dostarczają system operacyjny umożliwiający otwartą kolaborację. Ten system pozwala zarówno osobom indywidualnym, jak i instytucjom, wejść w kolaborację bez potrzeby znania siebie nawzajem oraz ufania sobie


DAO, a problem principal-agent

DAO podejmują problem w ekonomii zwany dylematem principal-agent. Zachodzi on, gdy osoba lub jednostka (“agent”) ma możliwość podjęcia decyzji, lub akcji w imieniu innej osoby, lub jednostki (“principal”). Jeżeli agent myśli o działaniu służącym wyłącznie jego zyskowi, może on zignorować potrzeby principal'a.

Ta sytuacja pozwala agentowi podejmować ryzyka w imieniu principal'a. Problem pogłębia fakt, iż może istnieć asymetria informacyjna pomiędzy principal'em a agentem. Principal może nigdy się nie dowiedzieć, że ktoś go wykorzystuje i nie ma możliwości sprawdzenia, czy agent działa w jego najlepszym interesie.

Znanym przykładem tego problemu mogą być wybrane osoby reprezentujące mieszkańców, pośrednicy reprezentujący inwestorów, czy menadżerzy reprezentujący interesariuszy.

Zezwalając na wyższy poziom przejrzystości, na jaki pozwala blockchain, dobrze zaprojektowane modele zachęt stojące za DAO mogą wyeliminować ten problem. Zachęty wewnątrz organizacji są równe i nie prawie nie istnieje żadna asymetria informacyjna. Z racji, że wszystkie transakcje są rejestrowane na blockchainie, operowanie DAO jest w pełni przejrzyste dla wszystkich, co w teorii, czyni je niemożliwymi do skorumpowania.


Przykłady DAO

Mimo iż bardzo prymitywna, to sieć  Bitcoin można uznać za pierwszy przykład DAO. Operuje ona w zdecentralizowany sposób i jest koordynowana przez protokół konsensusu bez żadnej hierarchii między uczestnikami.  
Protokół Bitcoin  definiuje zasady organizacji, a bitcoiny jako waluta pomagają stworzyć system zachęt dla uczestników, by ci zabezpieczali sieć. To pozwala na współpracę różnych uczestników, dzięki czemu Bitcoin może działać dalej jako zdecentralizowana autonomiczna organizacja.

Wspólnym celem w przypadku Bitcoin jest przetrzymywanie i transferowanie wartości bez konieczności posiadania centralnej jednostki do koordynowania systemu. Ale do czego innego mogą zostać wykorzystane DAO?

Bardziej złożone DAO mogą być zastosowane w różnych miejscach, takich jak zarządzanie tokenami, decentralizacja przedsięwzięć funduszowych, czy platformy social media. DAO mogą także koordynować operacjami urządzeń podłączonych do  Internetu Rzeczy (IoT).

Ponadto te innowacje wprowadzają nowy podzbiór DAO zwany Zdecentralizowanymi Korporacjami Autonomicznymi (DAC). DAC może oferować podobne usługi tradycyjnym firmą, na przykład usługi aplikacji ridesharingowych. Różnicą jest, że działałyby one bez korporacyjnej struktury zarządczej, jaką możemy znaleźć w tradycyjnych biznesach.

Dla przykładu samochód, który sam sobie jest właścicielem, może dostarczać usługi ridesharingowe jako część DAC, mógłby operować autonomicznie, przeprowadzając transakcję z ludźmi i innymi urządzeniami. Dzięki zastosowaniu cudów związanych z blockchain mógłby on nawet rozpoczynać inteligentne kontrakty i przeprowadzać samodzielnie określone akcje, np. wyjazd do mechanika.


Ethereum, a “DAO”

Jednym z najwcześniejszych przykładów DAO jest trafnie nazwane “The DAO ”. Zostało stworzone ze złożonych inteligentnych kontraktów działających na podstawie blockchainu Ethereum, które miały działać jako autonomiczne przedsięwzięcia funduszowe.
Tokeny DAO były sprzedawane jako Initial Coin Offering (ICO) i dostarczały prawo własności oraz prawo do głosu w tym zdecentralizowanym funduszu. Jednakże krótko po starcie około jedna trzecia funduszy została ściągnięta z niego w jednym z największym ataków hackerskich w historii kryptowalut.
W wyniku tego wydarzenia Ethereum zostało podzielone na dwa chainy z racji hard fork'a. Na jednym nieuczciwe transakcje zostały efektywnie odwrócone w taki sposób, jakby do hacku nigdy nie doszło. Ten łańcuch jest aktualnie znany jako Ethereum Blockchain. Drugi chain, wierny zasadzie “kod jest prawem”, pozostawił nieuczciwe transakcje i pozostał niezmiennym. Ten blockchain aktualnie nazywa się Ethereum Classic.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance możesz dokonywać bezpiecznych zakupów bitcoinów!Z jakimi problemami musi mierzyć się DAO?

System regulacyjny związany z DAO jest bardzo niepewny. Jak różne jurysdykcje będą tworzyć ramy regulacyjne wokół tych nowych typów organizacji, jest dalej niewiadome. To właśnie ten niepewny grunt regulacji może okazać się gigantyczną barierą dla adopcji DAO.


Skoordynowane ataki

Pożądane właściwości DAO (decentralizacja, niezmienność oraz brak wymagania co do zaufania) niosą ze sobą znaczące problemy z działaniem i bezpieczeństwem. Bardzo ekscytującym jest wizja powstania wielu organizacji używających DAO, niestety niesie ona ze sobą też wiele zagrożeń, których tradycyjne organizację zwyczajnie nie posiadają.


Punkty centralizacji

Można się spierać, że decentralizacja nie jest określonym stanem, ale bardziej spektrum, na którym dane zastosowanie może się umiejscowić. W niektórych przypadkach pełna autonomia i decentralizacja może nawet nie być możliwa, lub nie ma sensu.

DAO mogą zezwalać na większą ilość uczestników w kolaboracjach niż kiedykolwiek wcześniej, jednak zasady zarządzania zawsze będą punktem centralizacji. Można się nawet kłócić, że scentralizowane organizacje mogą operować ze znacznie większą efektywnością, jednakże muszą w zamian porzucić wizję otwartego współuczestnictwa.


Słowa końcowe

DAO pozwalają organizacjom uwolnić się i zostać niezależnym wobec tradycyjnych instytucji. Zamiast centralnej jednostki koordynującej działaniami uczestników, zasady zarządzania są zautomatyzowane i kierują uczestnikami w stronę najlepszego wyniku dla całej sieci.

Sieć Bitcoin może zostać uznana za bardzo proste DAO, jednakże na dzień dzisiejszy, brakuje większej ilości przykładów. Kluczem do zaprojektowania dobrego DAO jest stworzenie efektywnego zestawu zasad konsensusu, które mogą rozwiązywać złożone problemy uczestników. Prawdziwym wyzwanie w implementacji DAO mogą nie być ograniczenia technologiczne, lecz trudności socjalne.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat DAO, sprawdź raport Binance Research Theory and Praxis of DAO.