En nybörjarguide till decentraliserad finans (DeFi)
Hem
Artiklar
En nybörjarguide till decentraliserad finans (DeFi)

En nybörjarguide till decentraliserad finans (DeFi)

Avancerad
Publicerad Dec 16, 2019Uppdaterad Jun 9, 2023
15m

TL;DR

DeFi låter användarna komma åt kryptofinansiella tjänster med hjälp av bara en plånbok med lite krypto. En rad DApps underlättar utlåning, likviditetsförsörjning, byten, staking och mycket annat över många blockkedjor.

Även om Ethereum var DeFi:s ursprungliga hem är de flesta blockkedjor med smarta kontraktsfunktioner nu värd för DeFi DApps. Smarta kontrakt är viktiga för de tjänster som DeFi erbjuder, vilka inkluderar staking, investeringar, utlåning, farming och mycket annat.

Hittills har DeFi gjort det möjligt för människor att optimera avkastningen, gå med i decentraliserade marknadsplatser, få tillgång till banktjänster och delta i snabb upplåning och utlåning. DeFi har dock sina risker och du bör alltid undersöka alla projekt noggrant innan du tar risker.


Introduktion

Att komma in i DeFi-världen kan vara spännande för många, men också förvirrande. Efter en period med HODL:ing är det vanligt att undra hur du kan pressa ut några extra vinster ur din portfölj. Det finns dock mycket att lära sig när det gäller DeFi.

När de används på ett ansvarsfullt sätt kan DeFi DApps och projekt bli kraftfulla verktyg. Men om du tar dig in för tidigt är det lätt att bli överväldigad och fatta fel investeringsbeslut. Det bästa sättet att engagera sig är att lära dig riskerna och hitta det som passar dig. Med detta i åtanke ska vi nu utforska grunderna du behöver när du börjar din DeFi-resa.


Vad är decentraliserad finans (DeFi)?

Decentraliserad finansiering (eller helt enkelt DeFi) hänvisar till ett ekosystem av finansiella applikationer byggda på blockkedje-nätverk. 

Mer specifikt hänvisar termen DeFi till trenden som siktar på att skapa ett ekosystem med öppen källkod, utan behörighet och en transparent finansiell tjänst. Ett system som är tillgängligt för alla och fungerar utan någon central myndighet. Användarna skulle kunna behålla fullständig kontroll över sina tillgångar och interagera med detta ekosystem via peer-to-peer (P2P)decentraliserade applikationer (DApps).

Huvudfördelen med DeFi är att möjliggöra enkel åtkomst till finansiella tjänster, särskilt för dem som är isolerade från det traditionella finansiella systemet. En annan fördel med DeFi är det modulära ramverket det bygger på, med interoperabla DeFi-applikationer på offentliga blockkedjor. Dessa har potential att skapa helt nya finansmarknader, produkter och tjänster.


Vilka är de främsta fördelarna med DeFi?

Traditionell finansiering förlitar sig på att vissa institutioner, till exempel banker, fungerar som mellanhänder och domstolar för att tillhandahålla skiljedom.

DeFi-applikationerna behöver inga mellanhänder eller skiljemän. Koden anger lösningen av alla möjliga tvister och användarna behåller alltid kontrollen över sina tillgångar. Denna automatisering minskar kostnaderna för att tillhandahålla och använda dessa produkter och möjliggör ett mer friktionsfritt finansiellt system.

När dessa nya finansiella tjänster distribueras på blockkedjor elimineras enskilda felpunkter. Uppgifterna registreras på blockkedjan och sprids över tusentals noder, vilket gör censur eller potentiell avstängning av en tjänst mycket komplicerat. 

En annan stor fördel med ett sådant här öppet ekosystem är den enkla åtkomsten för personer som annars inte skulle ha tillgång till några finansiella tjänster. Eftersom det traditionella finansiella systemet är beroende av att mellanhänder gör vinst, finns deras tjänster vanligtvis inte på platser med många låginkomsttagare. Men med DeFi minskar kostnaderna avsevärt och låginkomsttagare kan också dra nytta av ett bredare utbud av finansiella tjänster.


Vilka är de potentiella användningsområden för DeFi?

Upplåning och utlåning

Öppna utlånings-protokoll är bland de mest populära applikationstyperna i DeFi-ekosystemet. En öppen, decentraliserad upplåning och utlåning har många fördelar jämfört med det traditionella kreditsystemet. Dessa inkluderar omedelbar transaktionsavräkning utan kreditkontroller och möjligheten att säkra digitala tillgångar, utan kreditkontroller.

Eftersom dessa utlåningstjänster är byggda på offentliga blockkedjor minimerar de mängden förtroende som krävs och har försäkran via kryptografiska verifieringsmetoder. Utlåningsmarknader på blockkedjan minskar motpartsrisken och gör upplåning och utlåning billigare, snabbare och tillgänglig för fler människor.

Monetära banktjänster

Eftersom DeFi-applikationer per definition är finansiella applikationer, är monetära banktjänster ett uppenbart användningsområde för dem. Dessa kan inkludera utfärdandet av stablecoin, lån och försäkringar.

I och med att blockkedje-industrin mognar finns det ett ökat fokus på att skapa stablecoin. De är kryptotillgångar som vanligtvis är knutna till verkliga tillgångar som enkelt kan överföras digitalt. Eftersom kryptovalutapriserna ibland fluktuerar snabbt, kan decentraliserade stablecoin användas för daglig användning som digitala valutor, vilka inte utfärdas och övervakas av en central myndighet. 

På grund av antalet inblandade mellanhänder är det dyrt och tidskrävande att få ett lån. Med smarta kontrakt kan försäkrings- och advokatkostnaderna minska avsevärt.

Försäkringar på blockkedjan kan eliminera behovet av mellanhänder och möjliggöra riskfördelning mellan många deltagare. Detta kan leda till lägre priser med samma servicekvalitet. 

Om du vill läsa mer om ämnet blockkedja och bank kan du kolla in Hur blockkedje-teknologin kommer att påverka bankbranschen.

Decentraliserade marknadsplatser

Några av de mest populära DeFi-applikationerna som finns tillgängliga är decentraliserade börser (DEX:er), till exempel Binance DEX. Dessa plattformar tillåter användarna att handla digitala tillgångar utan att en betrodd mellanhand ( börsen) behövs för att inneha tillgångar. Handeln görs direkt mellan användarnas plånböcker med hjälp av smarta kontrakt. 

Vissa börser, så kallade Automated Market Makers (AMM:er), använder likviditetspooler för att underlätta handel utan att direkt behöva en motpart för att matcha din handel. Uniswap och Pancake Swap är två av de mest kända exemplen. Eftersom de kräver mindre underhållsarbete och hantering, har decentraliserade börser vanligtvis lägre handelsavgifter än centraliserade börser.

Blockkedje-tekniken kan också användas för att utfärda och tillåta ägande av en rad konventionella finansiella instrument. Dessa applikationer skulle kunna fungera på ett decentraliserat sätt, som tar bort förvar och eliminerar enskilda felpunkter.

Plattformar för utfärdande av säkerhetskrypto kan till exempel tillhandahålla verktyg och resurser för emittenter att lansera tokeniserade värdepapper på blockkedjan med anpassningsbara parametrar.

Andra projekt kan möjliggöra skapandet av derivat, syntetiska tillgångar, decentraliserade förutsägelsemarknader och många fler.

Avkastningsoptimering

DeFi DApps kan användas för att automatisera och optimera den sammansatta avkastningen från staking, belöningspooler och andra räntebärande produkter. Ibland kan avkastningsoptimering kallas avkastningsfarming

Du kan till exempel få regelbundna belöningar från Bitcoin-utvinning, delegeringn av BNB eller tillhandahållandet av likviditet. Ett smart kontrakt kan ta hand om dina belöningar, köpa mer av den underliggande tillgången och återinvestera den. Denna process kommer att öka din ränta, vilket ofta höjer avkastningen avsevärt.

Naturligtvis kan du även göra detta manuellt. Att använda ett smart kontrakt sparar dock tid och optimerar sammansättningen. Dina tillgångar samlas vanligtvis tillsammans med andra användares, vilket innebär att gasavgifterna delas mellan alla medlemmar i det smarta kontraktet som optimerar avkastningen. 


Vilken roll spelar smarta kontrakt i DeFi?

De flesta av de befintliga och potentiella tillämpningarna av decentraliserad finansiering innebär att skapa och verkställa smarta kontrakt. Där ett vanligt kontrakt använder juridisk terminologi för att specificera villkoren för förhållandet mellan de enheter som ingår i kontraktet, använder ett smart kontrakt datorkod.

Eftersom dessa villkor är skrivna i datorkod har smarta kontrakt den unika förmågan att genomdriva dessa villkor på ett automatiserat sätt. Detta möjliggör tillförlitligt utförande och automatisering av många handelsprocesser som för närvarande kräver manuell övervakning.

Att använda smarta kontrakt är snabbare, enklare och minskar risken för båda parter. Å andra sidan introducerar smarta kontrakt även nya typer av risker. Eftersom datorkod är benägen att ha buggar och sårbarheter, är värdet och konfidentiell information som är låst i smarta kontrakt i fara.


Vilka utmaningar står DeFi inför?

  • Dålig prestanda: blockkedjor är i sig långsammare än sina centraliserade motsvarigheter, vilket påverkar de applikationer som bygger på dem. Utvecklarna av DeFi-applikationer måste ta hänsyn till dessa begränsningar och optimera sina produkter därefter.

  • Hög risk för användarfel: DeFi-applikationerna överför ansvaret från mellanhänderna till användarna. Detta kan vara en negativ aspekt för många. Att designa produkter som minimerar risken för användarfel är en tuff utmaning när produkterna distribueras på oföränderliga blockkedjor.

  • Dålig användarupplevelse: för närvarande kräver användningen av DeFi-applikationer extra ansträngning från användarens sida. För att DeFi-applikationerna ska kunna bli ett baselement i det globala finansiella systemet måste de ge en konkret fördel som uppmuntrar användarna att byta från det traditionella systemet.

  • Rörigt ekosystem: det kan vara en skrämmande uppgift att hitta den lämpligaste applikationen för ett specifikt användningsområde och användarna måste ha möjlighet att hitta de bästa valen. Utmaningen är inte bara att bygga applikationerna, utan också att tänka på hur de passar in i det bredare DeFi-ekosystemet.


Vilka är riskerna med DeFi?

Även om DeFi-världen kan erbjuda tilltalande APY:er, är det inte utan risker. Även om de är decentraliserade så konsumerar du i huvudsak finansiella tjänster och några av riskerna är bekanta:

1. Motpartsrisk: om du deltar i kryptolån eller någon annan typ av utlåning riskerar du att motparten inte betalar tillbaka sin skuld.

2. Regleringsrisk: lagligheten för vissa tjänster och projekt kan vara svår att fastställa. Om du investerar i ett smart kontrakt som sedan stängs av på grund av regleringsproblem kan dina tillgångar vara i fara.

3. Tokenrisk: dina tillgångar har olika risknivåer som påverkas av deras likviditet, pålitlighet, säkerheten för tokens smarta kontrakt, samt tillhörande projekt och team. Eftersom DeFi-världen har många token med låga marknadsvärden kan tokenrisken bli extra hög.

4. Programvarurisk: sårbarheter i koden kan bli ett hot mot säkerheten för smarta kontrakt som du investerar i. Din plånbok kan också hamna i riskzonen på grund av att du ansluter till DeFi DApps och ger dem vissa behörigheter.

5. Övergående förlust: om du satsar i likviditetspooler kommer avvikelser från prisförhållandet du gick in i göra att du förlorar några tokens som deponerats i poolen om du tar ut dem.


Var hittar jag DeFi-projekt?

Ethereum har länge varit det traditionella hemmet för DeFi. Nu finns det dock många blockkedjor med hälsosamma DeFi-ekosystem att välja mellan. Nästan alla nätverk med smarta kontraktsfunktioner kan bli värd för DeFi DApps. BNB Smart Chain är ett populärt val, tillsammans med Fantom, SolanaPolkadot och Avalanche.

Att hitta projekt och DeFi-protokoll kräver viss efterforskning. Onlineforum, meddelandetjänster och webbplatser kan hjälpa dig att lära dig mer om nya möjligheter. Du måste dock vara extremt försiktig med all information du hittar. Var alltid försiktig och dubbelkolla säkerheten för alla projekt du läser eller hör talas om.


Vad behöver jag för att komma åt DeFi-projekt?

För att ansluta till DeFi DApps behöver du: 

1. En kompatibel plånbok. En webbläsartilläggsplånbok som MetaMask eller en mobil plånbok som Trust Wallet kommer att göra jobbet. En förvarande plånbok (en där du inte äger de privata nycklarna) är mindre benägen att låta dig ansluta till DApps.

2. Krypto. Detta verkar uppenbart, men du kan behöva en blandning av tillgångar. Om du till exempel använder en DApp på BNB Smart Chain måste BNB betala dina gasavgifter. Ethereum kommer att kräva Ether (ETH). Om du vill komma igång med likviditetspooler och manuell staking behöver du ett par coin av det monetära värde som motsvaras.

Detta är det mest grundläggande du behöver. Om du inte känner dig bekväm med att konfigurera detta själv kan du fortfarande komma åt vissa DeFi-tjänster via en centraliserad enhet. Vi kommer att gå igenom detta i ett senare avsnitt som diskuterar centraliserad finansiering (CeFi).


DeFi kontra traditionell ekonomi

Förmodligen är tillgängligheten den viktigaste skillnaden mellan DeFi och traditionell ekonomi. Vem som helst kan skapa en plånbok och börja använda DeFi-tjänster, så länge man har lite krypto. Det behövs inga registreringar eller någon identitetsverifiering. För att få tillgång till traditionella finanstjänster måste Know Your Customer (KYC)-kontroller slutföras och andra villkor uppfyllas. Denna grundläggande skillnad gör DeFi tillgängligt för de som inte har en bank, vilket förbättrar ekonomisk inkludering.

DeFi erbjuder även finansiella tjänster som inte är tillgängliga i det traditionella området. Genom att lägga på flera lager av olika DeFi-tjänster (ibland kända som DeFi-legos) är det möjligt att skapa helt nya produkter som använder flera plattformar. Denna flexibilitet möjliggör innovativa produkter som vem som helst kan utveckla strategier för.


DeFi kontra centraliserad finans (CeFi)

Inte ens i kryptovärlden är alla finansiella tjänster decentraliserade. Till exempel kräver staking genom en centraliserad börs som Binance ofta att du ger upp förvaret för dina token. I det här fallet måste du lita på den centraliserade enheten som hanterar dina tillgångar.

Majoriteten av de tjänster som erbjuds kommer att vara desamma. De görs sannolikt via samma DeFi-plattformar som en användare kan komma åt direkt. CeFi tar dock bort den ofta komplicerade delen av att hantera DeFi-investeringar själv. Du kan även få extra garantier på dina insättningar.

CeFi är varken sämre eller bättre än DeFi. Dess lämplighet beror bara på dina önskemål och behov. Även om du offrar viss kontroll i CeFi får du ofta starkare garantier och avlastar ett visst ansvar för att hantera tillgångar och genomföra transaktioner.


Vad är skillnaden mellan DeFi och vanliga banktjänster?

Vanliga banktjänster är ett banksystem där tredjepartsleverantörer av finansiella tjänster får säker tillgång till finansiella data via API:er. Detta möjliggör nätverk av konton och data mellan banker och andra finansinstitut som inte är banker. I huvudsak möjliggör detta nya produkter och tjänster inom det traditionella finansiella systemet. 

DeFi föreslår dock ett helt nytt finansiellt system, som är oberoende av den nuvarande infrastrukturen. DeFi kallas ibland även för öppen finansiering.

Vanliga banktjänster skulle till exempel kunna möjliggöra förvaltning av alla traditionella finansiella instrument i en applikation, genom att på ett säkert sätt hämta data från flera banker och institutioner. 

Decentraliserad finansiering, å andra sidan, skulle kunna möjliggöra förvaltning av helt nya finansiella instrument och nya sätt att interagera med dessa.


Sammanfattningsvis

Decentraliserad finansiering är inriktad på att bygga finansiella tjänster separat från det traditionella finansiella och politiska systemet. Detta skulle möjliggöra ett öppnare finansiellt system och skulle potentiellt kunna förhindra risken för censur, finansiell övervakning och diskriminering över hela världen.

Även om det är en frestande idé, tjänar inte alla på decentralisering. Att hitta de användningsområden som är mest lämpade för blockkedjornas egenskaper är avgörande för att bygga en värdefull samling med öppna finansiella produkter.

Om detta lyckas kan DeFi ta makten från stora centraliserade organisationer och lägga den i händerna på öppen källkod och individen. Huruvida detta skapar ett mer effektivt finansiellt system återstår att se när DeFi blir mer lättanvänt.