Hvad er investerings-DAO'er?
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Hvad er en investerings-DAO?
Hvad er en DAO?
Hvordan fungerer investerings-DAO'er?
Hvor får en investerings-DAO sine midler fra?
Er investerings-DAO'er lovlige?
Hvilke risici er der ved investerings-DAO'er
Traditionelle ventureinvestorer vs. investerings-DAO'er
Sammenfatning
Hvad er investerings-DAO'er?
Hjem
Artikler
Hvad er investerings-DAO'er?

Hvad er investerings-DAO'er?

Let øvet
Offentliggjort Jul 5, 2022Opdateret Feb 1, 2023
7m

TL;DR

En investerings-DAO er en decentraliseret organisation, der investerer midler som en gruppe. Enhver, der ejer investerings-DAO'ens governance-token, kan deltage i beslutningsprocessen. Jo mere af tokenet du har, desto mere stemmeret har du. Investerings-DAO'er finansierer deres kasse gennem tokensalg, udstedelse af NFT'er og levering af indtægtsgenererende tjenester. Lovligheden af investerings-DAO'er afhænger af lovgivningen i din jurisdiktion.

Introduktion

Med sine decentraliserede muligheder har blockchain utvivlsomt ændret måden investeringer ser ud for altid. Iværksættere og opstartsvirksomheder behøver ikke længere udelukkende at stole på venturekapitalfirmaer, seed-runder og traditionelle fundraising-modeller. Det er relativt enkelt at oprette dit eget token og bruge en af de forskellige metoder på kæden til at sælge dit projekt-token. 

Det er heller ikke kun fundraisere, der har oplevet en markant ændring: Det har investorerne også. Med investerings-DAO'er har vi nu en ny tilgang til finansiering af projekter, der er let tilgængelige for selv de mindste investorer.

Hvad er en investerings-DAO?

En investerings-DAO giver sine medlemmer mulighed for at beslutte, hvornår og hvor dens midler skal investeres. Det kan være i fast ejendom, DeFi-investeringsredskaber eller ethvert andet aktiv, som DAO vælger at investere i. En investerings-DAO bruger DAO-modellen (decentraliseret autonom organisation) til at demokratisere og decentralisere hele investeringsprocessen. 

Traditionelle modeller lægger investeringskraft i hænderne på en relativt lille gruppe pengeforvaltere af venturekapitalmidler og familiekontorer og hedgefonde. Alternativt tilbyder investerings-DAO'er enhver, som er indehaver af dens governance-token, muligheden for at træffe beslutninger vedrørende dens investeringer. I stedet for at bruge ekspertisen hos en snæver gruppe individer, prioriterer denne model mængdens visdom, når der skal træffes investeringsbeslutninger.

Hvad er en DAO?

En decentraliseret autonom organisation (DAO) er en organisation, der styres af smart contracts, selvudførende stykker kode, der kører på en blockchain. DAO-medlemmer overvejer og træffer beslutninger, der derefter udføres ved hjælp af disse smart contracts. En DAO kan i realiteten fungere uden menneskelig vedligeholdelse og køre kontinuerligt. Selvom DAO-medlemmer mister interessen eller forlader projektet, vil DAO's rammer stadig leve videre på grund af dets uforanderlige karakter.

Den mest almindelige måde, hvorpå DAO'er træffer beslutninger, er gennem afstemningsmekanismer baseret på governance-tokens. Jo flere governance-tokens du ejer, jo mere stemmeret har du. Nogle DAO'er giver ethvert medlem mulighed at fremsætte et forslag, mens andre kan begrænse denne ret til en bestemt gruppe. DAO'er bruges ofte til at styre DeFi-projekter (decentraliseret finansiering), blockchains og andre protokoller i kryptoverdenen.

Hvordan fungerer investerings-DAO'er?

En investerings-DAO vil normalt have et overordnet mål eller princip, den arbejder efter. Nogle investerer i specifikke branchesegmenter såsom GameFi- eller DeFi-protokoller. Investeringsbeslutninger træffes i overensstemmelse med disse principper ved hjælp af en forslagsmekanisme.

Indehavere af investerings-DAO'ens governance-token har mulighed for at fremsætte forslag. Nogle DAO'er vil begrænse dette til indehavere af en vis mængde tokens eller en anden underafdeling af gruppen. Dette kan være for at stoppe spam eller kun tillade medlemmer med en høj nok indsats at foreslå investeringsbeslutninger.

Når forslaget er fremsat, vil brugerne enten stake deres tokens eller bruge en snapshot-mekanisme til at udøve deres stemmeret. Snapshot ser på antallet af governance-tokens i hver wallet og distribuerer stemmerettigheder baseret på det uden at låse tokens. Dette hjælper med at undgå, at brugerne påvirker afstemningen ved at købe flere tokens, når de har set et forslag. Når afstemningen er overstået, gennemføres beslutningen i henhold til resultaterne.

Gevinster fra investeringer fordeles enten via airdrops til indehavere af governance-tokens eller gennem en staking-mekanisme. Ved at stake dit governance-token modtager du derefter en andel af belønninger, som du kan hæve fra smart contract'en.  

Investerings-DAO'er kører ofte aktive fællesskabskanaler på Discord og Telegram for at hjælpe med at organisere, informere og muliggøre deres forslag. En DAO kan højst være lige så succesfuld som sit fællesskab, så den skal opretholde et sundt og aktivt medlemskab.

Hvor får en investerings-DAO sine midler fra?

Der er flere måder, hvorpå en investerings-DAO kan opbygge sin kasse. Den mest almindelige metode er et governance-tokensalg. En ny DAO vil præge sit token og tilbyde det til markedet ved hjælp af en af de forskellige tilgængelige salgsmekanismer. Investorer vil købe det enten til spekulative formål, for stemmerettigheder eller begge dele. 

En DAO oprettet af erfarne investorer med en solid investeringsstrategi vil sandsynligvis tiltrække et stort fællesskab af potentielle DAO-medlemmer. Efter at have solgt deres governance-token for en kryptovaluta såsom bitcoin (BTC), ether (ETH), BUSD eller en anden stablecoin, vil DAO derefter have midler i sin kasse. De kan også beholde nogle governance-tokens i kassen til fremtidigt salg.

En anden populær metode er udstedelse og salg af non-fungible tokens (NFT'er). Disse kan blot være samlerobjekter eller også tilbyde et andet utility. For eksempel kan der udstedes en NFT, der giver ekstra governance-rettigheder.

Endelig vil nogle investerings-DAO'er allerede have kassemidler og digitale aktiver fra tidligere succeser. For eksempel kan et DeFi-projekt allerede have indtægter til rådighed fra sine tilbudte tjenester. Dens DAO kunne derefter beslutte at investere pengene. Men når vi henviser til investerings-DAO'er, mener vi normalt dem, der kun beskæftiger sig med investeringer.

Er investerings-DAO'er lovlige?

Svaret her afhænger af din jurisdiktion. Du kan også opleve, at der ikke er nogen specifikke regler, når det drejer sig om investerings-DAO'er, hvilket gør, at det kan være svært at bestemme deres status. For at få en overordnet idé skal du først se på, om investeringens-DAO'ens token er tilstrækkeligt reguleret. Det kan måske kategoriseres som en sikkerhed i dit land og kræve en specifik licens. Det kan også falde ind under en anden kryptoregulering.

Konceptet med at investere sammen som et kollektiv er ikke nyt, og mange lande har allerede regler for investeringsklubber. Det amerikanske skattevæsen har for eksempel specifikke krav til grupper, der kollektivt investerer med henblik på at dele gevinsten. Hvorvidt en investerings-DAO ville blive reguleret på samme måde, skal du undersøge med dine lokale reguleringsmyndigheder.

Hvilke risici er der ved investerings-DAO'er

Selv om investerings-DAO'er decentraliserer magt i henhold til token-ejerskab, er der stadig risici involveret. Glem ikke, at der er risici forbundet med at eje enhver kryptovaluta, og der er også specifikke risici forbundet med investerings-DAO'er:

1. Fejlslagen smart contract – de smart contracts, der kører DAO'en, kan mislykkes på grund af et hackerangreb, udnyttelse eller defekt kode. Dette kan bryde de mekanismer, der er nødvendige for at køre effektivt og forvalte DAO'ens midler.

2. Dårlige investeringsbeslutninger – investerings-DAO'en kunne investere i projekter, der giver negative investeringsafkast. Der er jo ingen garanti for, at en flertalsbeslutning altid er den bedste.

3. Dårlig forvaltning af midler – investerings-DAO'er skal opretholde deres kasse på korrekt vis. Hvis de ikke diversificerer deres portefølje eller forvalter den godt, kan DAO'ens investeringsmidler være i høj risiko. 

Traditionelle ventureinvestorer vs. investerings-DAO'er

Der er en række fordele og ulemper, når man sammenligner ventureinvestorer og investerings-DAO'er overfor hinanden. Mens en investerings-DAO har åbnet en traditionelt lukket industri op, gør dens "grå" status det vanskeligt for investorer og projekter, der rejser midler, at arbejde med den. På grund af de strenge krav i traditionelle investeringer ville de fleste investerings-DAO'er i praksis kun være i stand til at arbejde med andre kryptoprojekter.

Men når det kommer til Web3, har investerings-DAO'er nogle betydelige fordele. Traditionelle venturekapitalfirmaer har vist stor interesse for potentialet i Web3, men kræver typisk meget til gengæld for deres investering og ekspertise. Men når det kommer til Web3 og blockchain-teknologi, ved venturekapitalfirmaer ofte ikke så meget som deres decentraliserede kolleger. Derfor kunne finansiering fra en investerings-DAO yde det samme princip, crowdsource-ekspertise og en mere retfærdig aftale.

For mere traditionelle industrier er den merværdi, som et venturekapitalfirma kan bringe, enorm. Disse virksomheder har ofte etableret netværk og en række støttetjenester. Frem for alt har de også den juridiske og lovgivningsmæssige opbakning, der er nødvendig for at operere med ro i sindet.

Sammenfatning

Investerings-DAO'er er blevet et varmt emne siden det sidste kryptoboom i 2020/2021. Idéen om, at den mangeårige venturekapitalmodel kan forstyrres, er attraktiv for små investorer og blockchain-fans. Vi har endnu ikke set, hvordan forholdet mellem de to typer spillere vil udvikle sig, da konceptet stadig er ungt. Som altid, hvis du beslutter dig for at eksperimentere med investerings-DAO'er, skal du forstå risiciene fuldt ud, og hvordan de passer ind i din porteføljestrategi.