Hjem
Artikler
Hvad er Ethereum?

Hvad er Ethereum?

Begynder
Offentliggjort Mar 18, 2020Opdateret Aug 23, 2023
12m

Kapitler

 1. Grundlæggende om Ethereum

 2. Hvor stammer Ether fra?

 3. Kom i gang med Ethereum

 4. Skalerbarhed, ETH 2.0 og fremtiden for Ethereum

 5. Ethereum og Decentralized Finance (DeFi)

 6. Deltagelse i Ethereum-netværket


Kapitel 1 – Grundlæggende om Ethereum

Indhold


Hvad er Ethereum?

Ethereum er en decentraliseret databehandlingsplatform. Det kan sammenlignes med en laptop eller pc, men den kører ikke på en enkelt enhed. I stedet for kører den samtidig på tusindvis af maskiner over hele verden, hvilket betyder, at der ikke er nogen ejer.

Ethereum giver dig, lige som Bitcoin og andre kryptovalutaer, mulighed for at overføre digitale penge. Det kan dog meget mere end det – du kan implementere din egen kode og interagere med applikationer, der er udviklet af andre brugere. På grund af fleksibiliteten kan alle mulige avancerede programmer startes på Ethereum.

Groft sagt kan man sige, at hovedidéen bag Ethereum er, at udviklere kan oprette og starte kode, som kører på tværs af et distribueret netværk, i stedet for at ligge på en centraliseret server. Det vil i teorien sige, at disse applikationer ikke kan lukkes eller censureres.


Hvad er forskellen på Ethereum og ether (ETH)?

Det er muligvis ikke særligt intuitivt, men de enheder, der bruges i Ethereum, kaldes ikke Ethereum eller Ethereums. Ethereum er selve protokollen, men den underliggende valuta kaldes ether (eller ETH).

Ether-mønter, som bliver afvist


Hvad gør Ethereum værdifuld?

Vi har allerede nævnt, at Ethereum kan behandle kode på tværs af et distribueret system. Det vil sige, at eksterne parter ikke kan komme til at røre ved programmerne. De tilføjes i Ethereums database (dvs. blockchain) og kan programmeres, så koden ikke kan ændres. Derudover kan databasen ses af alle, så brugere kan kontrollere koden, før de interagerer med den.

Det vil sige, at alle, uanset hvor de befinder sig, kan starte applikationer, som ikke kan tages offline. Og da dens tilhørende enhed – ether – lagrer værdi, kan disse applikationer angive betingelser for, hvordan værdi overføres. Vi kalder de programmer, der udgør applikationer, for intelligente kontrakter. I de fleste tilfælde kan de indstilles til at køre uden menneskelig indgriben.

Det er helt forståeligt, at idéen om "programmerbare penge" har tryllebundet brugere, udviklere og virksomheder verden over.


Hvad er blockchainen?

Blockchainen er kernen i Ethereum – det er den database, der indeholder de oplysninger, som bruges af protokollen. Hvis du læser vores artikel Hvad er bitcoin?, vil du få en grundlæggende forståelse af hvordan en blockchain fungerer. Ethereum-blockchainen minder om bitcoins, selvom der er forskel på de data, den lagrer – og måden de lagres på.

Du kan tænke på Ethereums blockchain som en bog, der hele tiden får tilføjet nye sider. Hver side kaldes en blok, og den er fyldt med oplysninger om transaktioner. Når vi vil tilføje en ny side, skal vi inkludere en speciel værdi øverst på siden. Denne værdi betyder, at alle kan se, når en ny side er tilføjet efter den forrige side og ikke blot er blevet indsat et vilkårligt sted i blokken.

Grundlæggende er det lidt som et sidetal, der refererer til den forrige side. Når vi ser på den nye side, kan vi sige med sikkerhed, at den følger efter den forrige side. Dette kræver brug af en proces, der kaldes hashing

Hashing tager et stykke data – i dette tilfælde alt på vores side – og returnerer en unik identifikator (vores hash). Chancen for, at to stykker data giver os samme hash er astronomisk lille. Det er en énvejsproces: Du kan nemt beregne en hash, men det er stort set umuligt at tilbageføre hashen for at finde de oplysninger, der blev brugt til at oprette den. I et senere kapitel skal vi se på, hvorfor det er vigtigt i forbindelse med mining.

Vi har nu en mekanisme, hvormed vi kan forbinde vores sider i den rigtige rækkefølge. Alle forsøg på at ændre rækkefølgen eller fjerne sider vil gøre det tydeligt, at nogen har forsøgt at pille ved vores bog. 

Vil du vide mere om blockchains? Du kan læse vores begyndervejlening til blockchain-teknologi.


Ethereum vs. Bitcoin – hvad er forskellen?

Bitcoin bruger blockchain-teknologi og økonomiske incitamenter til at skabe et globalt, digitalt kontantsystem. Den har introduceret et par kerneinnovationer, der muliggør koordinering mellem brugere over hele verden uden behov for en central part. Ved at hver deltager kører et program på sin computer, gør Bitcoin det muligt for brugere at blive enige om tilstanden af en økonomisk database i et tillidsløst og decentraliseret miljø.

Bitcoin kaldes ofte en førstegenerations-blockchain. Den blev ikke udviklet som et meget komplekst system, og det er en styrke i forbindelse med sikkerhed. Det er helt bevidst ufleksibelt for at prioritere sikkerheden på basisniveau. De intelligente kontrakter i Bitcoin er ekstremt begrænsede, og der er ikke meget rum for applikationer uden for transaktioner.

Den anden generation af blockchains giver derimod mulighed for mere. Udover økonomiske transaktioner giver disse platforme mulighed for en større grad af programmerbarhed. Ethereum giver udviklere meget mere frihed til at eksperimentere med deres egen kode og oprette det, vi kalder decentraliserede applikationer (DApps).

Ethereum var den første andengenerationsbølge af blockchains, og indtil videre er det den mest fremtrædende. Den har ligheder med Bitcoin og omfatter mange af de samme funktioner. Ved nærmere eftersyn er de to dog meget forskellige, og hver af dem har sine fordele og ulemper.


Hvordan fungerer Ethereum?

Vi kunne definere Ethereum som en tilstandsmaskine. Det vil sige, at du på et givent tidspunkt har et øjebliksbillede af alle kontosaldi og intelligente kontrakter, som de ser ud i det øjeblik. Bestemte handlinger medfører, at tilstanden opdateres, hvilket vil sige, at alle noder opdaterer deres eget snapshot for at afspejle ændringerne.

Transaktionsark, der viser erin, der sender 5 eth til alice.

En overgang i Ethereums tilstand.


De intelligente kontrakter, der kører på Ethereum, udløses af transaktioner (enten fra brugere eller fra andre kontrakter). Når en bruger sender en transaktion til en kontrakt, kører alle noder på netværket kontraktens kode og registrerer outputtet. Det sker ved hjælp af Ethereum Virtual Machine (EVM), der konverterer de intelligente kontrakter til instruktioner, som computeren kan læse.

For at opdatere tilstanden anvendes en særlig mekanisme kaldet mining (i øjeblikket). Mining udføres med en Proof of Work-algoritme, på samme måde som bitcoins. Det kommer vi nærmere ind på senere.


Hvad er en intelligent kontrakt?

En intelligent kontrakt er blot kode. Koden er hverken intelligent eller en kontrakt i traditionel forstand. Vi kalder den intelligent, fordi den effektuerer sig selv under bestemte betingelser, og den kan betragtes som en kontrakt, fordi den håndhæver aftaler mellem parter.

Computerforskeren Nick Szabo fik idéen i slutningen af 1990'erne. Han brugte salgsautomater til at forklare begrebet, fordi han mente, at de kunne ses som forløber for den moderne intelligente kontrakt. I en salgsautomat er der en simpel kontrakt, der skal gennemføres. Brugeren kommer mønter i, og til gengæld frigiver maskinen et produkt, som brugeren har valgt.

En intelligent kontrakt anvender denne type logik inden for den digitale verden. Du kan specificere noget enkelt i koden såsom at den skal svare med “Hej verden!” når to ether sendes til denne kontrakt.

hej verden-kontrakt


I Ethereum ville udvikleren kode dette, så det senere kan læses af EVM. Derefter bliver det publiceret til en særlig adresse, der registrerer kontrakten. På dette tidspunkt kan alle bruge den. Og kontrakten kan ikke slettes, medmindre udvikleren specificerer en undtagelse under udformningen af koden.

Nu har kontrakten en adresse. For at interagere med den skal brugere blot sende 2 ETH til adressen. Det vil udløse kontraktens kode – alle computere på netværket vil køre den, sikre, at betalingen er udført til kontrakten og registrere outputtet (“Hej verden!”).

Ovenstående er muligvis et meget simpelt eksempel på, hvad man kan med Ethereum. Men avancerede applikationer, der forbinder mange kontrakter kan – og er blevet – bygget.


Hvem skabte Ethereum?

I 2008 publicerede en ukendt udvikler (eller gruppe af. udviklere) Bitcoin-hvidbogen under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Det ændrede det digitale pengelandskab for altid. Et par år senere forudså en ung programmør, Vitalik Buterin, en måde, hvormed han kunne føre idéen videre og anvende den på alle typer applikationer. Begrebet blev til Ethereum.

Buterin foreslog Ethereum i et blogindlæg i 2013 med titlen Ethereum: The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. I indlægget beskrev han idéen om en Turing-fuldført blockchain – en decentraliseret computer, der, med tilstrækkelig tid og tilstrækkelige ressourcer, kunne køre enhver applikation. 

Over tid ville de typer af applikationer, der kunne anvendes på en blockchain, kun være begrænset af udviklernes fantasi. Ethereum har til formål at finde ud af, om blockchain-teknologi har gyldige anvendelser uden for Bitcoins tilsigtede designbegrænsninger.


Hvordan blev ether distribueret?

Ethereum startede i 2015 med en indledende forsyning på 72 millioner ether. Mere end 50 millioner af disse tokens blev distribueret i et offentligt tokensalg kaldet et indledende møntudbud (ICO), hvor personer der ønskede at deltage, kunne købe ether-tokens i bytte for bitcoins eller fiatpenge.


Hvad var DAO, og hvad er Ethereum Classic?

Med Ethereum er der blevet mulighed for helt nye måder for åbent samarbejde over internettet. Et eksempel er DAO'er (decentraliserede autonome organisationer), som er enheder, der styres af computerkode på samme måde som et computerprogram.

Et af de tidligste og mest ambitiøse forsøg på en sådan organisering var “DAO”. Det ville have bestået af komplekse, intelligente kontrakter, der kører oven på Ethereum, og som skulle fungere som en autonom venturefond. DAO-tokens blev distribueret i en ICO og gav token-indehavere en ejerskabs-stake samt stemmerettigheder.

Ikke så længe efter lanceringen udnyttede ondsindede aktører dog en sårbarhed og fik fingrene i næsten en tredjedel af DAOs midler. Man skal dog huske, at på daværende tidspunkt var 14 % af hele ether-beholdningen fastlåst i DAO. Men det var naturligvis en katastrofal hændelse for det netop nystartede Ethereum-netværk.

Efter grundige overvejelser blev kæden hard forked i to kæder. I den ene blev de skadelige transaktioner tilbageført for at gendanne midlerne – denne kæde er den, der nu kaldes Ethereum-blockchain. Den oprindelige kæde, hvor transaktionerne ikke blev tilbageført til, og uforanderlighed blev fastholdt, kaldes nu Ethereum Classic.

Hændelsen var en alvorlig påmindelse om risikoen ved denne teknologi og om, hvordan det kan give bagslag at betro autonom kode med store formuer. Det er desuden et interessant eksempel på, hvordan det kan give betydelige udfordringer at træffe fælles beslutninger i et åbent miljø. Men hvis man ser udover sikkerhedsproblemerne illustrerede DAO potentialet ved intelligente kontrakter, da de medfører tillidsløst samarbejde i stort omfang via internettet.Kapitel 2 – Hvor stammer ether fra?

Indhold


Hvordan skabes ny ether?

Vi har tidligere kort nævnt mining. Hvis du kender til Bitcoin, ved du, at mining-processen er uundværlig i forbindelse med at beskytte og opdatere blockchainen. I Ethereum gælder det samme princip: for at belønne de brugere, der miner (hvilket er dyrt), belønner protokollen dem med ether.


Hvor mange ether er der?

I februar 2020 lå det samlede udbud af ether på omkring 110 millioner. 

I modsætning til Bitcoin var Ethereums token-emissionsplan ikke fastlagt ved lanceringen. Bitcoin forsøgte at fastholde værdi ved at begrænse forsyningen og langsomt reducere mængden af nye mønter, der blev frigivet. Ethereum forsøger på den anden side at danne et grundlag for decentraliserede applikationer (DApps). Det er stadig uklart, hvilken type token-emissionsplan der passer bedst til dette formål.


Hvordan fungerer Ethereum-mining?

Mining er kritisk i beskyttelsen af netværket. Det sikrer, at blockchainen kan opdateres, og betyder, at netværket kan fungere uden en enkelt beslutningstager. I mining dedikerer et undersæt af noder (kaldet minere) computerkraft med henblik på at løse en kryptografisk gåde.

Det de rent faktisk gør er at hashe et sæt afventende transaktioner samt andre data. For at blokken kan betragtes som værende gyldig, skal hashen falde under en værdi, der er fastsat af protokollen. Hvis det mislykkes, kan noget af dataen redigeres, og man kan prøve igen.

For at kunne konkurrere med andre skal minere derfor kunne hashe hurtigst muligt – vi måler dette i hashrate. Jo mere hashrate, der er på netværket, jo sværere er det at løse gåden. Det er kun minere, der skal finde løsningen – når den er kendt, er det nemt for alle andre deltagere at kontrollere, om den er gyldig.

Som du nok kan forestille dig, er kontinuerlig hashing ved høj hastighed meget dyrt. For at skabe et incitament for minere til at beskytte netværket, optjener de en belønning. Den består af alle transaktionsgebyrer i blokken. De modtager også helt nye ether – 2 ETH i skrivende stund.


Hvad er Ethereum-gas?

Kan du huske vores Hej verden!-kontrakt fra tidligere? Det var et nemt program at køre. Det er ikke spor tungt. Men du kører det ikke kun på din egen pc – du beder alle i Ethereum-økosystemet om også at køre det.

Det leder os til følgende spørgsmål: Hvad sker der, når titusindvis af mennesker kører avancerede kontrakter? Hvis en person indstiller sin kontrakt til at køre i loop med den samme kode, ville hver node skulle køre den uendeligt. Det ville overbelaste ressourcerne, og systemet ville formentlig ende med at gå ned.

Heldigvis introducerer Ethereum begrebet gas for at afhjælpe denne risiko. På samme måde som at din bil ikke kan køre uden brændstof, kan kontrakter ikke køre uden gas. Kontrakter angiver en mængde gas, som brugere skal betale, for at de kan køre dem. Hvis der ikke er nok gas, stopper kontrakten. 

Det er i bund og grund en gebyrmekanisme. Det samme begreb gælder for transaktioner: Minere er hovedsagligt motiverede af profit, så de vil formentlig ignorere transaktioner med et lavere gebyr.

Bemærk, at ether og gas ikke er det samme. Gennemsnitsprisen for gas svinger og fastsættes hovedsagligt af minerne. Når du foretager en transaktion, betaler du for gas med ETH. Her minder det om Bitcoins gebyrer – Hvis netværket er belastet, og mange brugere forsøger at udføre transaktioner, vil den gennemsnitlige gaspris formentlig stige. Omvendt vil den falde ved lav aktivitet.

Selvom prisen på gas svinger, skal der bruges en fast mængde gas til hver transaktion. Det betyder, at en kompleks kontrakt bruger meget mere end en simpel transaktion. Det vil sige, at gas er en måling af computerkraft. Det sikrer, at systemet kan levere et passende gebyr til brugere, afhængigt af deres brug af Ethereums ressourcer.

Gas koster generelt kun en brøkdel af ether. Heldigvis introducerer Ethereum begrebet (gwei) til at betegne det. Én gwei svarer til én milliarddel af en ether.

Kort sagt kunne du køre et program, der kører i loop i lang tid. Men det bliver hurtigt meget dyrt. Derfor kan noder på Ethereum-netværket afhjælpe spam.

Den gennemsnitlige gaspris i gwei over tid

Den gennemsnitlige gaspris i gwei over tid. Kilde: etherscan.io


Gas og gasgrænser

Lad os antage, at Alice gennemfører en transaktion for en kontrakt. Hun finder frem til, hvor meget hun vil bruge på gas (f.eks. ved at bruge ETH Gas Station). Hun kunne angive en højere pris for at give minere incitament til at inkludere hendes transaktioner så hurtigt som muligt. 

Men hun indstiller også en gasgrænse for at beskytte sig selv. Der kunne opstå problemer med kontrakten, så der ville skulle bruges mere gas end planlagt. Gasgrænsen angives for at sikre, at når x gange gas er opbrugt, stopper operationen. Kontrakten mislykkes, men Alice vil ikke ende med at skulle betale mere end hun har accepteret at ville betale.

Det kan virke lidt forvirrende. Men tag det bare roligt – du kan angive den pris, du vil betale for gas (og gasgrænsen) manuelt, men de fleste tegnebøger klarer det for dig. Kort sagt definerer gasprisen, hvor hurtigt minere tager din transaktion, og gasgrænsen definerer det maksimale beløb, du vil betale for det. 


Hvor lang tid tager det at mine en Ethereum-blok?

Det tager i gennemsnit mellem 12-19 sekunder at tilføje en ny blok i kæden. Det vil formentlig ændre sig, når netværket overgår til Proof of Stake, som bl.a. har til formål at muliggøre hurtigere bloktider. Hvis du vil vide mere om dette emne, skal du se Forklaring på Ethereum Casper.


Hvad er Ethereum-tokens?

Noget af det, der gør Ethereum tiltrækkende er brugernes mulighed for at oprette egne aktiver på kæden, som så kan lagres og overføres som ether. De styrende regler er opsat i intelligente kontrakter, så udviklere har mulighed for at angive specifikke parametre for deres tokens. Disse kan omfatte, hvor mange der skal udstedes, hvordan de skal udstedes, om de kan opdeles, om de er ombyttelige og meget andet. Den mest fremtrædende af de tekniske standarder, der muliggør oprettelse af tokens på Ethereum, kaldes ERC-20 – og det er derfor, at tokens populært kaldes ERC-20-tokens.

Tokenfunktionalitet giver innovatorer en kæmpe legeplads, hvor de kan eksperimentere med applikationer inden for avanceret finans og teknologi. Lige fra at udstede ensartede tokens, der fungerer som valuta i en app, til at fremstille unikke tokens, der er understøttede af fysiske aktiver, giver det alt sammen en stor designfleksibilitet. Det er muligt, at nogen af de bedste use cases for nem og strømlinet tokenoprettelse, slet ikke er blevet fundet endnu. Kapitel 3 – Kom i gang med Ethereum

Indhold


Hvordan køber jeg ETH?

Sådan køber du ETH med et kredit-/debetkort

Med Binance kan du problemfrit købe ETH i din browser. Sådan gør du:


 1. Gå til portalen for køb og salg af kryptovaluta

 2. Vælg den kryptovaluta, du vil købe (ETH), og den valuta, du vil betale i.

 3. Log ind på Binance, eller opret en konto, hvis du ikke allerede har en.

 4. Vælg betalingsmetode.

 5. Indtast dine kortoplysninger, hvis du bliver bedt om det, og gennemfør identitetskontrol.

 6. Sådan! Din ETH bliver krediteret til din Binance-konto.


Sådan køber du ETH på peer to peer-markeder

Du kan også købe og sælge ETH på peer to peer-markeder. På denne måde kan du købe mønter fra andre brugere direkte fra Binance-mobilappen. Sådan gør du:


 1. Start appen, og log på, eller opret en konto.

 2. Vælg Køb og sælg med et enkelt klik, og klik derefter på fanen Køb øverst til venstre i grænsefladen.

 3. Du får vist en række forskellige tilbud – tryk på Køb på det, du ønsker at benytte.

 4. Du kan betale med andre kryptovalutaer (fanen Med krypto) eller fiatpenge (fanen Med fiatpenge). 

 5. Nedenfor bliver du bedt om at angive din betalingsmetode. Vælg den, du ønsker at bruge.

 6. Vælg Køb ETH.

 7. Nu skal du foretage betalingen. Når du er færdig, skal du trykke på Markér som betalt og Bekræft.

 8. Transaktionen gennemføres, når sælgeren sender dine mønter.


Hvad kan jeg købe med ether (ETH)?

I modsætning til Bitcoin er Ethereum ikke beregnet til kun at blive brugt som et kryptovalutanetværk. Det er en platform til opbygning af decentrale applikationer, og som et omsætteligt token er ether brændstoffet i dette økosystem. Så den primære use case for ether er uden tvivl det værktøj, der leveres inden for Ethereum-netværket.

Når det er sagt, kan ether også bruges på samme måde som traditionel valuta, hvilket betyder, at du kan købe varer og tjenester med ETH ligesom med enhver anden valuta.

Heatmap over forhandlere, der accepterer ether som betaling.

Heatmap over forhandlere, der accepterer ether som betaling. Kilde: cryptwerk.com/coinmap


Hvad bruges Ethereum til?

Folk kan bruge Ethereums oprindelige valuta, ETH, som digitale penge eller sikkerhedsstillelse. Mange ser det også som et værdilager, der ligner Bitcoin. I modsætning til Bitcoin er Ethereum-blockchainen dog mere programmerbar, så du kan gøre meget mere med ETH. Det kan bruges som livsnerve til decentrale finansielle applikationer, decentrale markeder, børser, spil og og meget mere


Hvad sker der, hvis jeg mister min ETH?

Da der ikke er nogen banker involveret, er du ansvarlig for dine egne midler. Du kan gemme dine mønter på en børs eller i din egen tegnebog. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du bruger din egen tegnebog, skal du passe på din seed phrase. Beskyt den, fordi du skal bruge den til at gendanne dine midler, hvis du mister adgangen til din tegnebog.


Kan jeg tilbageføre Ethereum-transaktioner?

Når data er føjet til Ethereum-blockchainen, er det næsten umuligt at ændre eller fjerne dem. Det betyder, at når du foretager en transaktion, så er den faktisk mejslet i sten. Derfor bør du altid dobbelttjekke, om du sender midler til den rigtige adresse. Hvis du sender et stort beløb, kan det være nyttigt at sende et lille beløb først for at være sikker på, at du sender til den rigtige adresse.

Når det er sagt, så foretog Ethereum en hard fork pga. et hack i en intelligent kontrakt i 2016, hvor ondsindede transaktioner blev "tilbageført". Det var dog en ekstrem foranstaltning til en usædvanlig hændelse, hvilket ikke er normen.


Er Ethereum-transaktioner private?

Nej. Alle transaktioner, der tilføjes på Ethereum-blockchainen, er offentligt synlige. Selvom dit rigtige navn ikke er i din Ethereum-adresse, kan en observatør muligvis knytte den til din identitet via andre metoder.


Kan jeg tjene penge med Ethereum?

Da det er et volatilt aktiv, kan du tjene penge med ETH, ligesom du kan miste penge med det. Nogle mennesker kan være i besiddelse af ether over længere tid og satse på, at netværket bliver et globalt, programmerbart afregningslag. Andre vælger at handle det med andre altcoins. Alligevel bærer begge disse strategier deres egne økonomiske risici.

Da det er den vigtigste søjle inden for Decentralized Finance (DeFi), kan ETH også bruges til udlån, som sikkerhed for at optage lån, præge syntetiske aktiver og – på et tidspunkt i fremtiden – staking.

Nogle investorer har muligvis kun en langsigtet position i Bitcoin og inkluderer ikke noget andet digitalt aktiv i deres portefølje. I modsætning hertil kan andre vælge at holde ETH og andre altcoins i deres portefølje eller allokere en vis procentdel af den til kortsigtet handel (f.eks. dagshandel eller svinghandel). Der findes ikke en løsning, der passer til alle, når det drejer sig om at tjene penge på markederne, og hver investor bør selv bestemme, hvad den mest passende strategi kan være for deres profil og omstændigheder.


Hvordan kan jeg lagre min ETH?

Der er mange muligheder for at lagre mønter, hver med deres egne fordele og ulemper. Som med alt, hvad der indebærer risiko, kan dit bedste valg være at diversificere mellem de forskellige tilgængelige muligheder.

Generelt kan opbevaringsløsninger enten være med forvalter eller uden forvalter. En løsning med forvalter betyder, at du overlader dine mønter til en tredjepart (f.eks. en børs). I dette tilfælde skal du logge ind på forvalterens platform for at foretage transaktioner med dine kryptoaktiver.

En løsning uden forvalter er det modsatte – du fastholder kontrollen over dine egne midler, mens du bruger en kryptovalutategnebog. En tegnebog indeholder ikke dine mønter som din fysiske tegnebog – snarere indeholder den kryptografiske nøgler, der giver dig adgang til dine aktiver på blockchain. Det er værd at bemærke igen: det er bydende nødvendigt, at du sikkerhedskopierer din seed phrase, når du bruger en tegnebog uden forvalter!


Sådan indsætter du ETH på Binance

Hvis du allerede har ether og vil indsætte det på Binance, kan du blot følge disse hurtige trin:

 1. Log ind på Binance, eller opret en konto, hvis du ikke allerede har en.

 2. Gå til din Spot-tegnebog, og vælg Indsæt.

 3. Vælg ETG på møntlisten.

 4. Vælg netværket, og send din ETH til den tilsvarende adresse.

 5. Sådan! Når din transaktion er bekræftet, bliver din ether krediteret til din Binance-konto.


Sådan lagrer du ETH på Binance

Hvis du gerne vil handle aktivt med din ether, skal du gemme den på din Binance-konto. Det er nemt og sikkert at gemme din ETH på Binance. Det giver dig desuden mulighed for nemt at få gavn af fordelene ved Binance-økosystemet gennem udlån, staking, airdrop-kampagner og giveaways.


Sådan hæver du ETH på Binance

Hvis du allerede har ether og vil hæve dem på Binance, kan du blot følge disse hurtige trin:

 1. Log ind på Binance.

 2. Gå til din Spot-tegnebog, og vælg Hæv.

 3. Vælg ETG på møntlisten.

 4. Vælg netværket

 5. Indsæt modtagerens adresse og beløbet.

 6. Bekræft processen via e-mail.

 7. Det var det! Når transaktionen er bekræftet, bliver ETH krediteret til den angivne adresse.


Sådan lagrer du ETH i en Ethereum-tegnebog

Hvis du vil gemme din ETH i din egen tegnebog, har du to muligheder: online-tegnebøger og offline-tegnebøger.


Online-tegnebøger

En kryptovalutategnebog, der er forbundet til internettet på en eller anden måde, kaldes en online-tegnebog. Typisk vil det være en mobil- eller desktop-applikation, der giver dig mulighed for at kontrollere dine saldi og til at sende eller modtage tokens. Fordi online-tegnebøger er online, er de oftest mere sårbare over for angreb, men også mere bekvemme til betalinger i hverdagen. Trust-tegnebøger er et eksempel på en brugervenlig mobiltegnebog med mange understøttede mønter.

Offline-tegnebøger

En offline-tegnebog er en kryptotegnebog, der ikke er forbundet til internettet. Da der ikke er nogen online angrebsvektor, er risikoen for et angreb generelt lavere. Samtidig er offline-tegnebøger typisk mindre intuitive at bruge end online-tegnebøger. Eksempler på offline-tegnebøger kan omfatte hardware-tegnebøger eller papirtegnebøger, men brugen af papirtegnebøger frarådes ofte, da mange anser dem for at være forældede og risikable at bruge.

Du kan se en oversigt over tegnebogstyper i Forklaring på typer af kryptotegnebøger.


Hvad er Ethereums logo og symbol?

Vitalik Buterin designede det tidligste Ethereum-emblem. Det bestod af to roterede summeringssymboler Σ (Sigma fra det græske alfabet). Det endelige design af logoet (baseret på dette emblem) består af en romboid-form kaldet et oktahedron omgivet af fire trekanter. I lighed med andre valutaer kan det være nyttigt for ether at have et standardiseret Unicode-symbol, så apps og websteder nemt kan vise ether-værdier. Selvom det ikke er så udbredt såsom $ for USD, er det mest almindeligt anvendte symbol for ether Ξ.Kapitel 4 – Skalerbarhed, ETH 2.0 og fremtiden for Ethereum

Indhold


Hvad er skalerbarhed?

Kort fortalt er skalerbarhed en måling af et systems evne til at vokse. Inden for databehandling kan et netværk eller en server f.eks. skaleres til at håndtere mere efterspørgsel gennem forskellige metoder.

Inden for kryptovaluta refererer skalerbarhed til, hvor godt en blockchain kan vokse for at imødekomme flere brugere. Flere brugere betyder, at flere operationer og transaktioner "konkurrerer" om at blive inkluderet i blockchain.


Hvorfor skal Ethereum kunne skaleres?

Ethereum-fortalere mener, at den næste iteration af internettet vil blive bygget på platformen. Det såkaldte Web 3.0 ville medføre en decentraliseret topologi præget af mangel på formidlere, fokus på privatlivets fred og et skifte mod ægte ejerskab af ens egne data. Dette fundament ville blive bygget ved hjælp af distribueret databehandling i form af intelligente kontrakter og distribuerede lagrings/kommunikationsprotokoller.

For at opnå dette skal Ethereum dog drastisk øge antallet af transaktioner, det kan behandle uden at skade netværkets decentralisering. På nuværende tidspunkt begrænser Ethereum ikke antallet af transaktioner ved at begrænse blockstørrelsen som Bitcoin gør. I stedet er der en gasgrænse for blokken – der passer kun en vis mængde gas i en blok.

Hvis du f.eks. havde en blokgasgrænse på 100.000 gwei og ønskede at inkludere ti transaktioner med en gasgrænse på 10.000 gwei hver, ville det fungere. Det samme ville to transaktioner på 50.000 gwei. Alle andre transaktioner, der indsendes sammen med disse, ville skulle vente på den næste blok. 

Det er ikke ideelt for et system, som alle bruger. Hvis der er flere afventende transaktioner end der er ledig plads i en blok, ender du snart med et efterslæb. Gasprisen vil stige, og brugerne bliver nødt til at overbyde andre for at få deres transaktioner inkluderet først. Afhængigt af, hvor travlt netværket er, kan driften blive for dyr i visse use cases.

Stigningen i populariteten af CryptoKitties var et glimrende eksempel på Ethereums begrænsninger i denne forbindelse. I 2017 fik det Ethereum-baserede spil mange brugere til at foretage transaktioner for at deltage i opdræt af deres egne digitale katte (repræsenteret som ikke-ombyttelige tokens). Det blev så populært, at antallet af afventende transaktioner steg eksplosivt, hvilket resulterede i ekstrem overbelastning af netværket i nogen tid.


Blockchain Trilemma i forbindelse med skalerbarhed

Det ser ud til, at man ved at sætte blokgasgrænsen op ville ville afhjælpe alle skalerbarhedsproblemerne. Jo højere loftet er, jo flere transaktioner, der kan behandles inden for en given tidsramme, ikke sandt?

Desværre er det bare ikke muligt uden at gå på kompromis med Ethereums nøgleegenskaber. Vitalik Buterin foreslog Blockchain Trilemma (visualiseret nedenfor) for at forklare den delikate balance, som blockchains skal omfatte.

Blockchain Trilemma

Blockchain Trilemma: skalerbarhed (1), sikkerhed (2) og decentralisering (3).


Ved at vælge at optimere to ud af tre af ovenstående egenskaber, vil den tredje mangle. Blockchains som Ethereum og Bitcoin prioriterer sikkerhed og decentralisering. Deres konsensusalgoritmer sikrer sikkerheden i deres netværk, som består af tusindvis af noder, men det fører til dårlig skalerbarhed. Med så mange noder, der modtager og validerer transaktioner, er systemet meget langsommere end centraliserede alternativer.

I et andet scenarie kan blokgasgrænsen hæves, så netværket opnår sikkerhed og skalerbarhed, men det vil ikke være lige så decentraliseret. 

Det skyldes, at flere transaktioner i en blok resulterer i større blokke. Alligevel skal noder på netværket downloade og udbrede dem med jævne mellemrum. Og denne proces er intensiv for hardwaren. Når blokgasgrænsen øges, bliver det vanskeligere for noder at validere, gemme og udsende blokke.

Som resultat ville man forvente, at noder, der ikke kunne følge med, ville falde af netværket. Ved at fortsætte på denne måde ville kun en brøkdel af effektive noder være i stand til at deltage – hvilket fører til mere centralisering. Du kunne ende med en blockchain, der er sikker og skalerbar, men som ikke ville være decentraliseret.

Endelig kan vi forestille os en blockchain, der fokuserer på decentralisering og skalerbarhed. For at være både hurtig og decentraliseret skal der laves ofringer i forbindelse med den anvendte konsensusalgoritme, hvilket fører til svagere sikkerhed.


Hvor mange transaktioner kan Ethereum behandle?

I de senere år har Ethereum sjældent overskredet ti transaktioner i sekundet (TPS). For en platform, der sigter mod at blive en "verdenscomputer", er dette tal overraskende lavt.

Skaleringsløsninger har dog længe været en del af Ethereums køreplan. Plasma er et eksempel på en skaleringsløsning. Det sigter mod at øge effektiviteten af Ethereum, men teknikken kan også anvendes på andre blockchain-netværk.


Hvad er Ethereum 2.0?

I forhold til sit potentiale har Ethereum i øjeblikket betydelige begrænsninger. Vi har allerede diskuteret skalerbarhed. Kort sagt kan man sige, at hvis Ethereum sigter mod at være rygraden i det nye finansielle system, skal det kunne behandle mange flere transaktioner pr. sekund. I betragtning af netværkets distribuerede karakter er dette et uhyre vanskeligt problem at løse, og Ethereum-udviklere har tænkt over det i årevis.

For det første skal grænserne håndhæves for at holde netværket tilstrækkeligt decentraliseret. Jo højere kravene til at betjene en node er, jo færre deltagere vil der være, og jo mere centraliseret bliver netværket. Så at øge antallet af transaktioner, som Ethereum kan behandle, kan true systemets integritet, da det også ville øge byrden for noderne.

En anden kritik af Ethereum (og andre Proof of Work-kryptovalutaer) er, at det er utroligt ressourcekrævende. For at kunne tilføje en blok til blockchain med succes, skal de udføre mining. For at skabe en blok på denne måde skal de dog hurtigt udføre beregninger, der bruger enorme mængder elektricitet.

For at imødegå ovenstående begrænsninger er der blevet foreslået et større sæt opgraderinger, samlet kendt som Ethereum 2.0 (eller ETH 2.0). Når ETH 2.0 er fuldt udrullet, skulle det i høj grad forbedre netværkets ydeevne.


Hvad er Ethereum-sharding?

Som nævnt ovenfor gemmer hver node en kopi af hele blockchainen. Hver gang den forlænges, skal hver af noderne opdateres, hvilket bruger deres båndbredde og tilgængelige hukommelse.

Ved hjælp af en metode kaldet sharding er dette muligvis ikke længere nødvendigt. Navnet refererer til processen med at opdele netværket i undergrupper af noder – de er vores shards. Hver af disse shards vil behandle deres egne transaktioner og kontrakter, men kan ikke desto mindre kommunikere med det bredere netværk af shards efter behov. Da hver shard validerer uafhængigt, er det ikke længere nødvendigt for dem at gemme data fra andre shards.

netværk uden sharding vs netværk med sharding

Netværket i marts 2020 vs. netværket med implementeret sharding.


Sharding er en af de mest komplekse tilgange til skalering, der kræver meget arbejde at designe og implementere. Men hvis det gennemføres med succes, vil det også være en af de mest effektive, hvilket øger netværkets gennemstrømningskapacitet helt enormt.


Hvad er Ethereum-plasma?

Ethereum-plasma er det, vi kalder en skalerbarhedsløsning uden for blockchain – det vil sige, den sigter mod at øge transaktionsgennemstrømningen ved at skubbe transaktioner ud af blockchainen. I den henseende har den visse ligheder med sidekæder og betalingskanaler.

Med Plasma er sekundære kæder forankret i den primære Ethereum-blockchain, men de holder kommunikationen på et minimum. De fungerer mere eller mindre uafhængigt, selv om brugerne stadig er afhængige af den primære kæde i forbindelse med bilæggelse af tvister eller "fuldførelse" af deres aktiviteter i de sekundære kæder.

En reduktion af mængden af data, som noder skal gemme, er afgørende for Ethereums vellykkede skalering. Plasma-tilgangen giver udviklere mulighed for at skitsere funktionen af deres underordnede kæder i en intelligent kontrakt på den primære kæde. Derefter kan de frit oprette applikationer med information eller processer, der ville være for dyre at gemme/køre på den primære kæde.

For et mere omfattende overblik over plasma kan du læse Hvad er Ethereum-plasma?


Hvad er Ethereum-rollups?

Rollups ligner plasma i den forstand, at de sigter mod at skalere Ethereum ved at flytte transaktioner fra den primære blockchain. Hvordan fungerer de? 

En enkelt kontrakt på den primære kæde indeholder alle midlerne i den sekundære kæde og holder et kryptografisk bevis for denne kædes nuværende tilstand. Operatører af denne sekundære kæde, der lægger en binding i hovednet-kontrakten, sørger for, at der kun overføres gyldige tilstandsovergange til hovednet-kontrakten. Idéen er, at da denne tilstand opretholdes uden for kæden, er der ingen grund til at gemme data på blockchainen. Den vigtigste differentiator for rollups fra plasma ligger imidlertid i den måde, hvorpå transaktioner indsendes til den primære kæde. Ved hjælp af en særlig transaktionstype kan et stort antal transaktioner "rulles op" (bundtet) sammen i en speciel blok kaldet en rollup-blok.   

Der er to typer rollup: Optimistic og ZK Rollup. Begge garanterer rigtigheden af tilstandsovergange på forskellige måder. 

ZK Rollups sender transaktioner ved hjælp af en kryptografisk verifikationsmetode kaldet vindensløse beviser. Mere specifikt er det en tilgang, der kaldes en zk-SNARK. Vi vil ikke gå i detaljer om, hvordan det fungerer, men vi vil forklare lidt om, hvordan det kan bruges til rollups. Det er en måde, hvorpå forskellige parter kan bevise over for hinanden, at de har bestemt information uden at afsløre hvad informationen er. 

I forbindelse med ZK Rollups er denne information tilstandsovergange, der indsendes til hovedkæden. En stor fordel ved dette er, at denne proces kan ske næsten øjeblikkeligt, og der er næsten ingen risiko for beskadigede tilstandsindsendelser. 

Optimistic Rollups ofrer en vis skalerbarhed for mere fleksibilitet. Ved at bruge en virtuel maskine kaldet Optimistic Virtual Machine (OVM) giver de mulighed for kørsel af intelligente kontrakter på disse sekundære kæder. På den anden side er der ikke noget kryptografisk bevis for, at den tilstandsovergang, der er indsendt til hovedkæden, er korrekt. For at afhjælpe dette problem er der en lille forsinkelse, der giver brugerne mulighed for at udfordre og afvise ugyldige blokeringer, der er indsendt til hovedkæden. 


Hvad er Ethereum Proof of Stake (PoS)?

Proof of Stake (PoS) er en alternativ metode til Proof of Work til validering af blokke. I et Proof of Stake-system bliver blokke ikke minet som sådan, men de præges (undertiden omtalt som smedet). I stedet for at minerne konkurrerer med hashkraft, vælges der jævnligt en vilkårlig node (eller validator) for at validere en kandidatblok. Hvis det gøres korrekt, modtager de alle denne bloks transaktionsgebyrer og, afhængigt af protokollen, muligvis en blokbelønning.

Da der ikke er mining involveret, betragtes Proof of Stake som mindre skadeligt for miljøet. Validatorer bruger ikke tilnærmelsesvist så meget energi som minere, og kan i stedet præge blokke på hardware af forbrugerkvalitet.

Ethereum er planlagt til at overgå fra PoW til PoS som en del af Ethereum 2.0, med en opgradering kendt som Casper. Selvom der endnu ikke er fremsat en officiel dato, vil den første iteration sandsynligvis blive lanceret i 2020.


Hvad er Ethereum-staking?

I Proof of Work-protokoller garanteres netværkets sikkerhed af minere. Minere vil ikke snyde, da det ville spilde elektricitet og få dem til at gå glip af potentielle belønninger. I Proof of Stake er der ingen spilteori, og forskellige kryptoøkonomiske foranstaltninger er på plads for at sikre netværkssikkerhed.

I stedet for risikoen for spild er det, der forhindrer uærlig adfærd, risikoen for at miste midler. Validatorer skal fremsætte en stake (dvs. en tokenbeholdning) for at være berettiget til validering. Dette er en bestemt mængde ether, der går tabt, hvis noden forsøger at snyde, eller som langsomt udtømmes, hvis noden ikke reagerer eller er offline. Men hvis validatoren kører yderligere noder, står de til at få flere belønninger.


Hvor meget ETH skal jeg bruge til at stake på Ethereum?

Den estimerede minimums-stake for Ethereum er 32 ETH pr. validator. Dette er sat så højt for at gøre omkostningerne ved forsøg på at udføre et 51 %-angreb ekstremt høje.


Hvor meget ETH kan jeg optjene ved at stake på Ethereum?

Dette er ikke et nemt spørgsmål at besvare. Det er naturligvis baseret på din stake, men også på den samlede mængde ETH, der er staket på netværket og inflationsraten. Som et meget groft skøn forudser de nuværende beregninger ca. 6 % årligt afkast. Husk, at dette kun er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.


Hvor længe er min ETH låst ved staking?

Der vil være en kø for at trække din ETH tilbage fra din validator. Hvis der ikke er nogen kø, er minimum-udbetalingstiden 18 timer, men den justeres dynamisk baseret på, hvor mange validatorer, der hæver på et givet tidspunkt.


Er der en risiko i forbindelse med staking af ETH?

Da du er en validator på netværket, der er ansvarlig for at opretholde netværkssikkerheden, er der visse risici. Hvis din validatornode går offline i en længere periode, kan du miste en betydelig del af din indbetaling. Hvis din indbetaling falder til under 16 ETH på et hvilket som helst tidspunkt, fjernes du fra validatorsættet.

Det er også værd at tage højde for en mere systemisk risikofaktor. Proof of Stake er ikke blevet implementeret i en sådan skala før, så vi kan ikke være helt sikre på, at det ikke vil mislykkes på en eller anden måde. Software vil altid have fejl og sårbarheder, og det kan have en ødelæggende effekt – især når milliarder af dollars af værdi står på spil.Kapitel 5 – Ethereum og Decentralized Finance (DeFi)

Indhold


Hvad er Decentralized Finance (DeFi)?

Decentralized Finance (eller blot DeFi) er en bevægelse, der sigter mod at decentralisere finansielle applikationer. DeFi er bygget på offentlige, open source-blockchains, der kan tilgås gratis af alle med en internetforbindelse (uden krav om tilladelse). Dette er et afgørende element for onboarding af potentielt milliarder af mennesker til dette nye, globale finansielle system.

I det voksende DeFi-økosystem interagerer brugerne med intelligente kontrakter og hinanden gennem peer-to-peer (P2P)-netværk og decentraliserede applikationer (DApps). Den store fordel ved DeFi er, at selvom det gør alt dette muligt, opretholder brugerne stadig ejerskab af deres midler til enhver tid. 

Kort sagt er formålet med Decentralized Finance (DeFi) at skabe et nyt finansielt system, der er fri for begrænsningerne i det nuværende. Tilfældigvis, og på grund af den relativt høje grad af decentralisering og store udviklerbase, er det meste af DeFi i øjeblikket bygget på Ethereum.  


Hvad kan Decentralized Finance (DeFi) bruges til?

Du ved det sikkert allerede, men en af de store fordele ved Bitcoin er, at der ikke er behov for nogen central part til at koordinere driften af netværket. Men hvad nu hvis vi bruger dette som vores kerneidé og laver programmerbare applikationer oven på det? Dette er potentialet i DeFi-applikationer. Ingen centrale koordinatorer eller formidlere og ingen enkeltvise fejlpunkter. 

Som nævnt ovenfor er en af de store fordele ved DeFi åben adgang. Der er milliarder af mennesker rundt om i verden, der ikke har ordentlig adgang til nogen form for finansielle tjenester. Kan du forestille dig, hvordan du ville styre din dagligdag uden nogen sikkerhed for din økonomi? Der er milliarder af mennesker, der lever sådan, og i sidste ende er dette den demografi, som DeFi forsøger at hjælpe.


Vil Decentralized Finance (DeFi) nogensinde blive mainstream?

Det lyder alt sammen meget godt, så hvorfor har DeFi ikke overtaget verden endnu? I øjeblikket er de fleste DeFi-applikationer svære at bruge, klodsede, går ofte ned og er meget eksperimentelle. Det viser sig at være ekstremt vanskeligt at konstruere selv rammerne for dette økosystem, især i et distribueret udviklingsmiljø.

Det er en stor udfordring at løse alle udfordringerne ved at opbygge DeFi-økosystemet for software-udviklere, spilteoretikere, mekanismedesignere og mange flere. Derfor er det stadig uvist om DeFi-applikationer nogensinde bliver almindeligt udbredt.


Hvilke Decentralized Finance (DeFi)-applikationer findes der?

En af de mest populære use cases til Decentralized Finance (DeFi) er stablecoins. Helt grundlæggende er det tokens på en blockchain, som har deres værdi knyttet til et aktiv i den virkelige verden, såsom en fiat-valuta. For eksempel er BUSD knyttet til værdien af USD. Disse tokens er praktiske at bruge, fordi de er meget nemme at gemme og overføre, fordi de findes på en blockchain.

En anden populær type applikation er udlån. Der er mange peer to peer (P2P)-tjenester, der giver dig mulighed for at udlåne dine midler til andre og opkræve renter til gengæld. Faktisk er en af de nemmeste måder at gøre det på gennem Binance Lending. Alt hvad du skal gøre er at overføre dine midler til din udlånstegnebog, og så kan du begynde at optjene renter den næste dag!

Formentlig er den mest spændende del af DeFi dog de applikationer, der er vanskelige at kategorisere. Disse kan omfatte alle former for peer to peer, decentrale markedspladser, hvor brugerne kan udveksle unikke krypto-samleobjekter og andre digitale elementer. De kan også muliggøre oprettelsen af syntetiske aktiver, hvor enhver kan skabe et marked for stort set alt, hvad der har værdi. Andre anvendelser kan omfatte forudsigelsesmarkeder, derivater og mange flere.


Decentralized Exchanges (DEXs) på Ethereum

En Decentralized Exchange (DEX) (decentraliseret børs) er et sted, hvor der kan handles direkte mellem brugertegnebøger. Når du handler på Binance, en centraliseret børs, sender du dine midler til Binance og handler gennem dens interne systemer.

Decentraliserede børser er noget helt andet. Gennem magien ved intelligente kontrakter giver de dig mulighed for at handle direkte fra din kryptotegnebog, hvilket eliminerer muligheden for børshacks og andre risici.

Et godt eksempel på en decentraliseret børs er Binance DEX. Nogle andre bemærkelsesværdige eksempler bygget på Ethereum er Uniswap, Kyber Network og IDEX. Mange vil endda lade dig handle fra en hardware-tegnebog for maksimal sikkerhed.

Centraliserede vs. decentraliserede børser.

Centraliserede vs. decentraliserede børser.


Ovenfor har vi illustreret forskellene mellem centraliserede og decentraliserede børser. Til venstre kan vi se, at Binance står midt i transaktioner mellem brugere. Så hvis Alice ønsker at bytte Token A til Bobs Token B, skal de først indsætte deres aktiver på børsen. Efter handlen vil Binance omfordele deres saldi i overensstemmelse hermed.

Til højre er der imidlertid en decentraliseret børs. Du kan se, at der ikke er en tredjepart involveret i transaktionen. I stedet byttes Alices token direkte til Bobs ved hjælp af en intelligent kontrakt. På denne måde behøver ingen af parterne at have tillid til en mellemmand, da vilkårene i deres kontrakt automatisk kan håndhæves.

Fra februar 2020 har DEX'er en tendens til at være de mest anvendte applikationer oven på Ethereum blockchain. Handelsbeløbet er dog stadig lille sammenlignet med centraliserede børser. Ikke desto mindre gælder det, at hvis DEX-udviklere og -designere konkretiserer brugeroplevelsen, så den bliver mere indbydende, så kan DEX'er konkurrere med centraliserede børser i fremtiden.Kapitel 6 – Deltagelse i Ethereum-netværket

Indhold


Hvad er en Ethereum-node?

"Ethereum-node" er et udtryk, der kan bruges til at beskrive et program, der interagerer med Ethereum-netværket på en eller anden måde. En Ethereum-node kan være alt fra en simpel tegnebogsapplikation på en mobiltelefon til en computer, der gemmer en hel kopi af blockchain. 

Alle noder fungerer som et kommunikationspunkt på en eller anden måde, men der er forskellige typer noder på Ethereum-netværket.


Hvordan fungerer en Ethereum-node?

Ethereum, i modsætning til Bitcoin, har ikke et enkelt program som referenceimplementering. Hvor Bitcoin-økosystemet har Bitcoin Core som sin primære node-software, har Ethereum en række individuelle (men kompatible) programmer baseret på dets Yellow Paper. Populære muligheder omfatter Geth og Parity.


Ethereums komplette noder

For at kommunikere med Ethereum-netværket på en måde, der giver dig mulighed for at validere blockchain-data uafhængigt, skal du køre en komplet node ved hjælp af software som dem, der er nævnt ovenfor. 

Denne software downloader blokke fra andre noder og kontrollerer, om de inkluderede transaktioner er korrekte. Den vil også køre alle de intelligente kontrakter, der er blevet påkaldt, for at sikre, at du modtager de samme oplysninger som andre ligemænd. Hvis alt fungerer som det skal, kan vi forvente, at hver node har en identisk kopi af blockchainen på deres maskiner.

Komplette noder er afgørende for Ethereums funktion. Uden forskellige noder spredt over hele verden ville netværket miste sine censurresistente og decentrale egenskaber.


Ethereums lette noder

At køre en komplet node giver dig mulighed for at bidrage direkte til netværkets sundhed og sikkerhed. Men en komplet node kræver ofte en separat maskine for at kunne fungere såvel som jævnlig vedligeholdelse. Lette noder kan udgøre en bedre mulighed for de brugere, der ikke kan køre en komplet node (eller som simpelthen foretrækker ikke at gøre det).

Som navnet måske antyder, er lette noder letvægt – de bruger færre ressourcer og optager minimal plads. Som sådan kan de køre på enheder med lavere specifikationer såsom telefoner eller laptops. Men disse lave omkostninger har en pris: lette noder er ikke helt selvstyrende. De synkroniserer ikke blockchainen fuldt ud og kræver derfor komplette noder for at fodre dem med relevante oplysninger.

Lette noder er populære blandt handlende, tjenester og brugere. De bruges i vid udstrækning til at foretage og modtage betalinger i tilfælde af scenarier, hvor komplette noder anses for unødvendige og for dyre at køre.

Ethereums mining-noder

En mining-node kan enten være en komplet klient eller en let klient. Udtrykket "mining-node" bruges ikke rigtig, da det er i Bitcoin-økosystemet, men det er ikke desto mindre værd at identificere disse deltagere.

Brugere skal have yderligere hardware for at kunne udføre mining af Ethereum. En almindelig praksis indebærer konstruktionen af en miningcomputer. Med disse kan brugere forbinde flere GPU'er (grafikbehandlingsenheder) sammen for at hashe data ved høje hastigheder.

Minere har to muligheder: mining-solo eller en miningpulje. Solo-mining betyder, at mineren arbejder alene for at skabe blokke. Hvis de har succes, deler de ikke deres miningbelønninger med nogen. Alternativt, når de deltager i en miningpulje, kombinerer de deres hashing-kraft med andre brugere. Dette vil gøre dem mere tilbøjelige til at finde en blok, men de skal også dele deres belønninger med de andre i puljen.


Sådan køres en Ethereum-node

Et af de store aspekter ved blockchains er åben adgang. Det betyder, at alle kan køre en Ethereum-node og styrke netværket ved at validere transaktioner og blokke. 

På samme måde som Bitcoin er der en række virksomheder, der tilbyder plug-n-play Ethereum-noder. Dette kan være den bedste løsning, hvis du bare gerne vil have en node op at køre – du skal dog være parat til at betale ekstra for bekvemmeligheden.

Som nævnt har Ethereum en række forskellige nodesoftwareimplementeringer, såsom Geth eller Parity. Hvis du vil køre din egen node, skal du sætte dig ind i opsætningsprocessen for den implementering, du vælger at køre.

Medmindre du gerne vil køre en speciel node kaldet en arkiv-node, bør en laptop i forbrugerkvalitet være tilstrækkelig til at køre en komplet Ethereum-node. Samtidig er det bedst ikke at bruge din daglige maskine, da den kan blive betydeligt langsommere. 

Kørsel af egen node fungerer bedst på enheder, der altid kan være online. Hvis din node går offline, kan det tage lang tid, før den synkroniseres med netværket, når den er online igen. Som sådan er de bedste løsninger enheder, der er billige at bygge og nemme at vedligeholde. For eksempel kan du køre en let node på en Raspberry Pi.


Sådan udføres mining på Ethereum

Da netværket snart overgår til Proof of Stake, er mining på Ethereum ikke det sikreste langsigtede sats. Efter overgangen vil Ethereum-minere sandsynligvis pege deres miningudstyr til et andet netværk eller sælge det helt.

Hvis du alligevel gerne vil deltage i Ethereum-mining, skal du bruge specialiseret hardware, såsom GPU'er eller ASIC'er. Hvis du ønsker et rimeligt afkast, skal du have en brugerdefineret miningcomputer og adgang til billig elektricitet. Derudover skal du oprette en Ethereum-tegnebog og konfigurere mining-software til at bruge den. Alt dette kræver en betydelig investering af tid og penge, så overvej nøje, om du er klar til udfordringen. 


Hvad er Ethereum ProgPoW?

ProgPoW står for Programmatic Proof of Work. Det er en foreslået udvidelse af Ethereum-mining-algoritmen, Ethash, der er designet til at gøre GPU'er mere konkurrencedygtige med ASIC'er

ASIC-resistance har være debatteret i årevis inden for både Bitcoin- og Ethereum-fællesskabet. I forbindelse med Bitcoin er ASICs blevet den dominerende mining-styrke på netværket. 

På Ethereum er ASICs til stede, men meget mindre fremtrædende – en betydelig del af minere bruger stadig GPU'er. Denne situation kan dog snart ændre sig, da flere og flere virksomheder bringer Ethereum ASIC-minere til markedet. Men hvorfor kunne ASICs udgøre et problem? 

For det første kan ASICs drastisk reducere decentraliseringen af netværket. Hvis GPU-minere ikke er rentable og er nødt til at lukke deres mining-operationer, kan hash-raten koncentrere sig i hænderne på kun en håndfuld minere. Derudover er det dyrt at udvikle ASIC-chips, og kun få virksomheder har kapaciteter og ressourcer til at gøre det. Dette skaber en trussel om monopolisering på produktionssiden ved potentielt at centralisere Ethereum-miningbranchen i hænderne på nogle få virksomheder.

Integrationen af ProgPow har været til debat siden 2018. Mens nogle mener, at det kan være sundt for Ethereum-økosystemet, er andre imod det på grund af potentialet i, at det forårsager en hard fork. Med den kommende overgang til Proof of Stake er det stadig uvist, om ProgPow nogensinde implementeres på netværket.


Hvem udvikler Ethereum-software?

Ligesom Bitcoin er Ethereum open source. Alle kan deltage i udviklingen af selve protokollen eller i at bygge applikationer oven på den. Faktisk har Ethereum i øjeblikket det største udviklersamfund på blockchain-området.

Ressourcer som Andreas Antonopoulos og Gavin Woods Mastering Ethereum og Ethereum.org’s Developer Resources er fremragende udgangspunkter for udviklere, der ønsker at blive involveret. 


Hvad er Solidity?

Intelligente kontrakter blev oprindeligt beskrevet i 1990'erne, men at aktivere dem oven på blockchains medførte helt nye udfordringer. Gavin Wood foreslog Solidity i 2014, og siden er det blevet det primære programmeringssprog til udvikling af intelligente kontrakter på Ethereum. Syntaktisk ligner det Java, JavaScript og C++.

Grundlæggende set er Solidity det, der gør det muligt for udviklere at skrive kode, der kan nedbrydes i instruktioner, som Ethereum Virtual Machine (EVM) kan forstå. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan det fungerer, er Solidity GitHub et godt sted at starte.

Det skal bemærkes, at Solidity ikke er det eneste sprog, der er tilgængeligt for Ethereum-udviklere. En anden populær mulighed er Vyper, som mere ligner Python i sin syntaks.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.