En begyndervejledning til risikostyring
Hjem
Artikler
En begyndervejledning til risikostyring

En begyndervejledning til risikostyring

Begynder
Offentliggjort Nov 4, 2019Opdateret Oct 18, 2022
7m

Hvad er risikostyring?

Vi styrer konstant risici gennem hele vores liv – enten i form af enkle handlinger (såsom at køre bil), eller når vi laver nye forsikringer eller medicinske planer. I bund og grund handler risikostyring om at vurdere og reagere på risici.

De fleste af os styrer dem ubevidst under hverdagens aktiviteter. Men når det kommer til finansielle markeder og virksomhedsadministration, er vurdering af risici en afgørende og meget bevidst praksis.

I økonomi kan vi beskrive risikostyring som den ramme, der definerer, hvordan en virksomhed eller investor håndterer finansielle risici, som er iboende i alle former for virksomheder. 

For handlende og investorer kan rammen omfatte forvaltning af flere aktivklasser såsom kryptovalutaer, valuta, råvarer, aktier, indekser og fast ejendom.

Der er mange typer finansielle risici, som kan klassificeres på forskellige måder. Denne artikel giver et overblik over risikostyringsprocessen. Den præsenterer også nogle strategier, der kan hjælpe handlende og investorer med at afbøde finansielle risici.

Hvordan fungerer risikostyring?

Risikostyringsprocessen involverer typisk fem trin: fastsættelse af mål, identifikation af risici, risikovurdering, definition af svar og overvågning. Afhængigt af konteksten kan disse trin dog ændre sig betydeligt.

Fastsættelse af mål

Det første skridt er at definere, hvad der er de vigtigste mål. Det er ofte relateret til virksomhedens eller individets risikotolerance. Med andre ord, hvor meget risiko de er villige til at tage for at bevæge sig mod deres mål.

Identificering af risici

Det andet trin indebærer at opdage og definere de potentielle risici. Det har som mål at identificere alle mulige hændelser, der kan forårsage negative virkninger. I forretningsmiljøet kan dette trin også give indsigtsfulde oplysninger, der ikke er direkte relateret til finansielle risici.

Risikovurdering

Efter at have identificeret risiciene er det næste trin at evaluere deres forventede hyppighed og sværhedsgrad. Risiciene rangeres derefter i rækkefølge efter betydning, hvilket letter oprettelsen eller tilpasningen af et passende svar.

Definition af svar

Det fjerde trin består i at definere svar for hver type risiko i henhold til deres betydningsniveau. Det fastlægger de foranstaltninger, der skal træffes, hvis der opstår en uheldig hændelse.

Overvågning

Det sidste trin i en risikostyringsstrategi er at overvåge dens effektivitet som reaktion på hændelser. Dette kræver ofte en løbende indsamling og analyse af data.

Håndtering af finansielle risici

Der er flere grunde til, at en strategi eller en handelsopsætning kan mislykkes. F.eks. kan en handlende miste penge, fordi markedet bevæger sig mod dennes futureskontraktposition, eller fordi vedkommende bliver følelsesmæssigt påvirket og ender med at sælge på grund af panik.

Følelsesmæssige reaktioner får ofte handlende til at ignorere eller opgive deres oprindelige strategi. Dette er især mærkbart under baissemarkeder og perioder med kapitulation.

På de finansielle markeder er de fleste enige om, at det at have en ordentlig risikostyringsstrategi bidrager drastisk til deres succes. I praksis kan dette være så simpelt som at indstille stoploss-ordrer eller ordrer for at realisere gevinst.

En robust handelsstrategi bør give et klart sæt mulige handlinger, hvilket betyder, at handlende kan være mere parate til at håndtere alle mulige situationer. Som nævnt er der dog mange måder at styre risici på. Ideelt set bør strategierne revideres og tilpasses løbende.

Nedenfor er et par eksempler på finansielle risici sammen med en kort beskrivelse af, hvordan folk kan afbøde dem.

  • Markedsrisiko: Kan minimeres ved at indstille stoplossordrer på hver handel, så positioner automatisk lukkes, før de pådrager sig større tab.

  • Likviditetsrisiko: Kan afbødes ved at handle på markeder med stor volumen. Normalt har aktiver med en høj markedsværdi tendens til at være mere likvide.

  • Kreditrisiko: Kan reduceres ved at handle gennem en troværdig børs, så låntagere og långivere (eller købere og sælgere) ikke behøver at stole på hinanden.

  • Operationel risiko: Investorer kan mindske operationelle risici ved at sprede deres porteføljer og forhindre eksponering for et enkelt projekt eller selskab. De kan også sætte sig ind i tingene for at finde virksomheder, der er mindre tilbøjelige til at opleve operationelle fejl.

  • Systemisk risiko: Kan også reduceres ved porteføljespredning. Men i dette tilfælde bør spredningen involvere projekter med forskellige forslag eller virksomheder fra forskellige brancher. Helst dem, der har en meget lav korrelation.

Fælles risikostyringsstrategier

Der er ingen enkelt måde at nærme sig risikostyring på. Investorer og handlende bruger ofte en kombination af risikostyringsværktøjer og strategier til at øge deres chancer for at udvide deres porteføljer. Nedenfor er et par eksempler på strategier, som handlende bruger til at afbøde risici.

1 %-handelsreglen

1 %-handelsreglen (eller 1 %-risikoreglen) er en metode, som handlende bruger til at begrænse deres tab til maksimalt 1 % af deres handelskapital pr. handel. Det betyder, at de enten kan handle med 1 % af deres portefølje pr. handel eller med en større ordre med et stoploss svarende til 1 % af deres porteføljeværdi. Handelsreglen på 1 % bruges almindeligvis af daghandlere, men kan også anvendes af svinghandlere.

Mens 1 % er en generel tommelfingerregel, justerer nogle handlende denne værdi i henhold til andre faktorer såsom kontostørrelse og individuel risikovillighed. F.eks. kan en person med en større konto og konservativ risikovillighed vælge at begrænse sin risiko pr. handel til en endnu mindre procentdel.

Stoplossordrer og ordrer for at realisere gevinst

Stoplossordrer giver handlende mulighed for at begrænse tab, når en handel går galt. Ordrer for at realisere gevinst sikrer, at de låser overskud, når en handel går godt. Ideelt set bør stoplossordrer og ordrer for at realisere gevinst defineres, inden de indgår en position, og ordrerne skal indstilles, så snart handlen er åben.

Det er vigtigt at vide, hvornår tabene skal reduceres, især i et volatilt marked, hvor priserne kan falde hurtigt. Planlægning af din exitstrategi forhindrer også dårlig beslutningstagning fra følelsesmæssig handel. Niveauerne for stoplossordre og ordrer for at realisere gevinst er også afgørende for beregning af risiko-/belønningsforholdet for hver handel.

Afdækning

Afdækning er en anden strategi, som handlende og investorer bruger til at afbøde den finansielle risiko. Den består i at tage to positioner, der udligner hinanden. Kort sagt kan handlende afdække en handel ved at foretage en modsatrettet handel af lignende eller samme størrelse. 

Det kan virke kontraintuitivt at gå ind i positioner i modsatte retninger, men hvis det gøres ordentligt, kan afdækning reducere virkningerne af en markedsbevægelse. Forestil dig f.eks., at du er lang på BTC og holder den i en personlig tegnebog. Hvis markedet går ind i en nedadgående tendens, kan du tage en kort position for at udligne din lange position uden at skulle flytte din BTC. Det er det, vi kalder en markedsneutral strategi. 

Hvis du handler futures, kan du handle via Afdækningsform på Binance Futures for at holde positioner i både lange og korte retninger samtidigt med den samme kontrakt.

Spredning

Som det gamle ordsprog siger, bør du ikke lægge alle dine æg i samme kurv. Med andre ord skal du sprede din portefølje. I teorien giver en velspredt portefølje mere beskyttelse mod massive tab sammenlignet med en portefølje, der kun består af et enkelt aktiv. Hvis du har et kryptoaktiv i en spredt portefølje, er den maksimale skade, du vil modtage, hvis prisen falder, en procentdel af din portefølje. I modsat fald, hvis din portefølje udelukkende består af et enkelt aktiv, kan du potentielt miste 100 % af din porteføljes værdi. 

Forholdet mellem risiko og belønning

Forholdet mellem risiko og belønning beregner den risiko, som en handlende vil tage i forhold til den potentielle belønning. For at beregne risiko-/belønningsforholdet for en handel, du overvejer, skal du blot dividere det potentielle tab med den potentielle fortjeneste. Så hvis dit stoploss er på 5 %, og dit mål er på 15 % fortjeneste, vil dit risiko-/belønningsforhold være 1:3, hvilket betyder, at den potentielle fortjeneste er tre gange højere end risikoen.

Sammenfatning

Før åbning af en handelsposition eller allokering af kapital til en portefølje, bør handlende og investorer overveje at oprette en risikostyringsstrategi. Alligevel er det vigtigt at huske på, at finansielle risici ikke helt kan undgås.

Overordnet set definerer risikostyring, hvordan man håndterer risici, men det handler bestemt ikke kun om at undgå risici helt. Det indebærer også strategisk tænkning, så de uundgåelige risici kan tages på den mest effektive måde. 

Med andre ord handler det også om at identificere, vurdere og overvåge risici i henhold til konteksten og strategien. Processen med risikostyring sigter mod at evaluere risiko-/belønningsforholdet, så de mest gunstige positioner kan prioriteres.