En begyndervejledning til risikostyring
Hjem
Artikler
En begyndervejledning til risikostyring

En begyndervejledning til risikostyring

Begynder
Offentliggjort Nov 4, 2019Opdateret Oct 18, 2022
7m

Hvad er risikostyring?

Vi styrer konstant risici gennem hele vores liv ‚Äď enten i form af enkle handlinger (s√•som at k√łre bil), eller n√•r vi laver nye forsikringer eller medicinske planer. I bund og grund handler risikostyring om at vurdere og reagere p√• risici.

De fleste af os styrer dem ubevidst under hverdagens aktiviteter. Men n√•r det kommer til finansielle markeder og virksomhedsadministration, er vurdering af risici en afg√łrende og meget bevidst praksis.

I √łkonomi kan vi beskrive risikostyring som den ramme, der definerer, hvordan en virksomhed eller investor h√•ndterer finansielle risici, som er iboende i alle former for virksomheder.¬†

For handlende og investorer kan rammen omfatte forvaltning af flere aktivklasser såsom kryptovalutaer, valuta, råvarer, aktier, indekser og fast ejendom.

Der er mange typer finansielle risici, som kan klassificeres p√• forskellige m√•der. Denne artikel giver et overblik over risikostyringsprocessen. Den pr√¶senterer ogs√• nogle strategier, der kan hj√¶lpe handlende og investorer med at afb√łde finansielle risici.

Hvordan fungerer risikostyring?

Risikostyringsprocessen involverer typisk fem trin: fastsættelse af mål, identifikation af risici, risikovurdering, definition af svar og overvågning. Afhængigt af konteksten kan disse trin dog ændre sig betydeligt.

Fastsættelse af mål

Det f√łrste skridt er at definere, hvad der er de vigtigste m√•l. Det er ofte relateret til virksomhedens eller individets risikotolerance. Med andre ord, hvor meget risiko de er villige til at tage for at bev√¶ge sig mod deres m√•l.

Identificering af risici

Det andet trin indeb√¶rer at opdage og definere de potentielle risici. Det har som m√•l at identificere alle mulige h√¶ndelser, der kan for√•rsage negative virkninger. I forretningsmilj√łet kan dette trin ogs√• give indsigtsfulde oplysninger, der ikke er direkte relateret til finansielle risici.

Risikovurdering

Efter at have identificeret risiciene er det n√¶ste trin at evaluere deres forventede hyppighed og sv√¶rhedsgrad. Risiciene rangeres derefter i r√¶kkef√łlge efter betydning, hvilket letter oprettelsen eller tilpasningen af et passende svar.

Definition af svar

Det fjerde trin består i at definere svar for hver type risiko i henhold til deres betydningsniveau. Det fastlægger de foranstaltninger, der skal træffes, hvis der opstår en uheldig hændelse.

Overvågning

Det sidste trin i en risikostyringsstrategi er at overv√•ge dens effektivitet som reaktion p√• h√¶ndelser. Dette kr√¶ver ofte en l√łbende indsamling og analyse af data.

Håndtering af finansielle risici

Der er flere grunde til, at en strategi eller en handelsops√¶tning kan mislykkes. F.eks. kan en handlende miste penge, fordi markedet bev√¶ger sig mod dennes futureskontraktposition, eller fordi vedkommende bliver f√łlelsesm√¶ssigt p√•virket og ender med at s√¶lge p√• grund af panik.

F√łlelsesm√¶ssige reaktioner f√•r ofte handlende til at ignorere eller opgive deres oprindelige strategi. Dette er is√¶r m√¶rkbart under baissemarkeder og perioder med kapitulation.

På de finansielle markeder er de fleste enige om, at det at have en ordentlig risikostyringsstrategi bidrager drastisk til deres succes. I praksis kan dette være så simpelt som at indstille stoploss-ordrer eller ordrer for at realisere gevinst.

En robust handelsstrategi b√łr give et klart s√¶t mulige handlinger, hvilket betyder, at handlende kan v√¶re mere parate til at h√•ndtere alle mulige situationer. Som n√¶vnt er der dog mange m√•der at styre risici p√•. Ideelt set b√łr strategierne revideres og tilpasses l√łbende.

Nedenfor er et par eksempler p√• finansielle risici sammen med en kort beskrivelse af, hvordan folk kan afb√łde dem.

  • Markedsrisiko: Kan minimeres ved at indstille stoplossordrer p√• hver handel, s√• positioner automatisk lukkes, f√łr de p√•drager sig st√łrre tab.

  • Likviditetsrisiko: Kan afb√łdes ved at handle p√• markeder med stor volumen. Normalt har aktiver med en h√łj markedsv√¶rdi tendens til at v√¶re mere likvide.

  • Kreditrisiko: Kan reduceres ved at handle gennem en trov√¶rdig b√łrs, s√• l√•ntagere og l√•ngivere (eller k√łbere og s√¶lgere) ikke beh√łver at stole p√• hinanden.

  • Operationel risiko: Investorer kan mindske operationelle risici ved at sprede deres portef√łljer og forhindre eksponering for et enkelt projekt eller selskab. De kan ogs√• s√¶tte sig ind i tingene for at finde virksomheder, der er mindre tilb√łjelige til at opleve operationelle fejl.

  • Systemisk risiko: Kan ogs√• reduceres ved portef√łljespredning. Men i dette tilf√¶lde b√łr spredningen involvere projekter med forskellige forslag eller virksomheder fra forskellige brancher. Helst dem, der har en meget lav korrelation.

Fælles risikostyringsstrategier

Der er ingen enkelt m√•de at n√¶rme sig risikostyring p√•. Investorer og handlende bruger ofte en kombination af risikostyringsv√¶rkt√łjer og strategier til at √łge deres chancer for at udvide deres portef√łljer. Nedenfor er et par eksempler p√• strategier, som handlende bruger til at afb√łde risici.

1 %-handelsreglen

1 %-handelsreglen (eller 1 %-risikoreglen) er en metode, som handlende bruger til at begr√¶nse deres tab til maksimalt 1 % af deres handelskapital pr. handel. Det betyder, at de enten kan handle med 1 % af deres portef√łlje pr. handel eller med en st√łrre ordre med et stoploss svarende til 1 % af deres portef√łljev√¶rdi. Handelsreglen p√• 1 % bruges almindeligvis af daghandlere, men kan ogs√• anvendes af svinghandlere.

Mens 1 % er en generel tommelfingerregel, justerer nogle handlende denne v√¶rdi i henhold til andre faktorer s√•som kontost√łrrelse og individuel risikovillighed. F.eks. kan en person med en st√łrre konto og konservativ risikovillighed v√¶lge at begr√¶nse sin risiko pr. handel til en endnu mindre procentdel.

Stoplossordrer og ordrer for at realisere gevinst

Stoplossordrer giver handlende mulighed for at begr√¶nse tab, n√•r en handel g√•r galt. Ordrer for at realisere gevinst sikrer, at de l√•ser overskud, n√•r en handel g√•r godt. Ideelt set b√łr stoplossordrer og ordrer for at realisere gevinst defineres, inden de indg√•r en position, og ordrerne skal indstilles, s√• snart handlen er √•ben.

Det er vigtigt at vide, hvorn√•r tabene skal reduceres, is√¶r i et volatilt marked, hvor priserne kan falde hurtigt. Planl√¶gning af din exitstrategi forhindrer ogs√• d√•rlig beslutningstagning fra f√łlelsesm√¶ssig handel. Niveauerne for stoplossordre og ordrer for at realisere gevinst er ogs√• afg√łrende for beregning af risiko-/bel√łnningsforholdet for hver handel.

Afdækning

Afd√¶kning er en anden strategi, som handlende og investorer bruger til at afb√łde den finansielle risiko. Den best√•r i at tage to positioner, der udligner hinanden. Kort sagt kan handlende afd√¶kke en handel ved at foretage en modsatrettet handel af lignende eller samme st√łrrelse.¬†

Det kan virke kontraintuitivt at g√• ind i positioner i modsatte retninger, men hvis det g√łres ordentligt, kan afd√¶kning reducere virkningerne af en markedsbev√¶gelse. Forestil dig f.eks., at du er lang p√• BTC og holder den i en personlig tegnebog. Hvis markedet g√•r ind i en nedadg√•ende tendens, kan du tage en kort position for at udligne din lange position uden at skulle flytte din BTC. Det er det, vi kalder en markedsneutral strategi.¬†

Hvis du handler futures, kan du handle via Afdækningsform på Binance Futures for at holde positioner i både lange og korte retninger samtidigt med den samme kontrakt.

Spredning

Som det gamle ordsprog siger, b√łr du ikke l√¶gge alle dine √¶g i samme kurv. Med andre ord skal du sprede din portef√łlje. I teorien giver en velspredt portef√łlje mere beskyttelse mod massive tab sammenlignet med en portef√łlje, der kun best√•r af et enkelt aktiv. Hvis du har et kryptoaktiv i en spredt portef√łlje, er den maksimale skade, du vil modtage, hvis prisen falder, en procentdel af din portef√łlje. I modsat fald, hvis din portef√łlje udelukkende best√•r af et enkelt aktiv, kan du potentielt miste 100 % af din portef√łljes v√¶rdi.¬†

Forholdet mellem risiko og bel√łnning

Forholdet mellem risiko og bel√łnning beregner den risiko, som en handlende vil tage i forhold til den potentielle bel√łnning. For at beregne risiko-/bel√łnningsforholdet for en handel, du overvejer, skal du blot dividere det potentielle tab med den potentielle fortjeneste. S√• hvis dit stoploss er p√• 5 %, og dit m√•l er p√• 15 % fortjeneste, vil dit risiko-/bel√łnningsforhold v√¶re 1:3, hvilket betyder, at den potentielle fortjeneste er tre gange h√łjere end risikoen.

Sammenfatning

F√łr √•bning af en handelsposition eller allokering af kapital til en portef√łlje, b√łr handlende og investorer overveje at oprette en risikostyringsstrategi. Alligevel er det vigtigt at huske p√•, at finansielle risici ikke helt kan undg√•s.

Overordnet set definerer risikostyring, hvordan man håndterer risici, men det handler bestemt ikke kun om at undgå risici helt. Det indebærer også strategisk tænkning, så de uundgåelige risici kan tages på den mest effektive måde. 

Med andre ord handler det ogs√• om at identificere, vurdere og overv√•ge risici i henhold til konteksten og strategien. Processen med risikostyring sigter mod at evaluere risiko-/bel√łnningsforholdet, s√• de mest gunstige positioner kan prioriteres.