Vergankelijk verlies uitgelegd
Vergankelijk verlies uitgelegd
StartpaginaArtikelen

Vergankelijk verlies uitgelegd

Gemiddeld
2h ago
6m

TL;DR

Als je al langer de ontwikkelingen op het gebied van DeFi volgt, dan heb je vast wel eens gehoord over vergankelijk verlies (impermanent loss in het Engels). Er is sprake van een vergankelijk verlies als de prijs van je tokens verandert nadat je ze in een liquidity pool hebt gestort. Hoe groter deze verandering is, hoe groter het verlies.

Wacht, kan ik mijn geld verliezen door liquiditeit te verstrekken? En waarom is het verlies vergankelijk? Kortgezegd is het een eigenschap van een speciale marktvorm die we automated market making of geautomatiseerde marktmakers noemen.Het verstrekken van liquiditeit kan zeker de moeite waard zijn, maar je moet altijd rekening houden met de mogelijkheid van vergankelijk verlies.


Inleiding

DeFi-protocollen zoals Uniswap, SushiSwap of PancakeSwap zijn explosief toegenomen in volume en liquiditeit. Met deze liquiditeitsprotocollen kan eigenlijk iedereen een marktmaker worden en transactievergoedingen verdienen. Het democratiseren van market making heeft veel wrijvingsloze economische activiteit mogelijk gemaakt op het gebied van cryptocurrency's.

Wat moet je weten als je liquiditeit aan deze platformen wilt verstrekken? In dit artikel bespreken we een van de belangrijkste concepten van geautomatiseerde marktmakers: vergankelijk verlies.


Wat is vergankelijk verlies?

Er is dus sprake van vergankelijk verlies wanneer je liquiditeit verstrekt aan een liquidity pool en de prijs van de tokens die je hebt gestort daarna verandert. Hoe groter deze verandering is, hoe meer je wordt blootgesteld aan vergankelijk verlies. Het verlies is in dit geval gelijk aan het verschil in dollars of euro's tussen het moment van storting en opname.

Pools die activa bevatten die binnen een relatief kleine prijsbreedte blijven, hebben minder last van vergankelijk verlies. Stablecoins of wrapped varianten van een cryptovaluta zullen bijvoorbeeld relatief weinig van prijs veranderen. Het risico van vergankelijk verlies is dan ook kleiner voor de liquiditeitsverleners (LP's).

Waarom verstrekken liquiditeitsverleners, ondanks het risico op verlies, eigenlijk liquiditeit aan liquidity pools? Het antwoord is vrij eenvoudig: vergankelijk verlies kan worden gecompenseerd met transactievergoedingen. Zelfs de pools op Uniswap waar er regelmatig sprake is van vergankelijk verlies, kunnen dankzij deze vergoedingen toch renderen.

Uniswap brengt voor elke transactie 0,3 procent aan kosten in rekening, wat direct aan de liquiditeitsverleners wordt uitgekeerd. Als er veel in een bepaalde liquidity pool wordt gehandeld, kan het verstrekken van liquiditeit ondanks een hoge mate van vergankelijk verlies dus nog steeds winstgevend zijn. Dit hangt echter af van het protocol, de specifieke liquidity pool en de marktomstandigheden in het algemeen.


Hoe ontstaat vergankelijk verlies?

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe vergankelijk verlies eruit kan zien voor een liquiditeitsverstrekker.

Alice stort 1 ETH en 100 DAI in een liquidity pool. In deze specifieke geautomatiseerde marktmaker (AMM) moet het gestorte tokenpaar van gelijke waarde zijn. Dit houdt in dat de prijs van ETH gelijk is aan 100 DAI op het moment van storten. Voor het gemak gaan we ervan uit dat de dollarwaarde van de storting van Alice in eerste instantie gelijk is aan $ 200.

Daarnaast bevat de liquidity pool in totaal 10 ETH en 1.000 DAI, gestort door andere LP's net als Alice. Alice bezit dus een belang van 10 procent in de liquidity pool, waarvan de liquiditeit in totaal $ 10.000 is.

Stel dat de prijs van ETH toeneemt tot 400 DAI. Terwijl deze stijging plaatsvindt, storten arbitragehandelaars DAI in de pool en nemen zij ETH op tot de verhouding tussen ETH en DAI gelijk is aan de huidige prijs. Onthoud dat AMM's geen orderboeken hebben. De prijs van de activa in de liquidity pool wordt enkel bepaald door hun onderlinge verhouding. In dit voorbeeld blijft de liquiditeit ($ 10.000) dus gelijk, maar verandert de verhouding tussen ETH en DAI.

Als de prijs van 1 ETH nu 400 DAI is, dan zal de verhouding tussen ETH en DAI in de liquidity pool ook moeten veranderen. Door het werk van de arbitragehandelaars zal de liquidity pool uiteindelijk 5 ETH en 2.000 DAI bevatten.

Alice besluit dat ze haar geld wil opnemen. Zoals we weten, kan ze aanspraak maken op 10 procent van de liquidity pool: met andere woorden, ze kan 0,5 ETH en 200 DAI, gelijk aan $ 400, opnemen.

We zien nu dat het voor Alice beter was geweest om te HODLen in plaats van deel te nemen aan de liquidity pool. Dit noemen we vergankelijk verlies. In dit voorbeeld was het uiteindelijke verlies te overzien, omdat de storting relatief klein was. Vergeet alleen niet dat vergankelijk verlies uiteindelijk een grote impact kan hebben op de waarde van je initiële storting.

Dat gezegd hebbende, laat het bovenstaande voorbeeld de transactievergoedingen buiten beschouwing die Alice zou hebben ontvangen in ruil voor het verstrekken van liquiditeit. In veel gevallen compenseren deze vergoedingen ruimschoots eventuele verliezen, waardoor het verstrekken van liquiditeit alsnog winstgevend is. Desondanks is het belangrijk dat je begrijpt wat vergankelijk verlies inhoudt voordat je liquiditeit verleent aan een DeFi-protocol.


Een schatting maken van vergankelijk verlies

Vergankelijk verlies ontstaat dus wanneer de prijs van de activa in de liquidity pool verandert. Maar hoe groot is dit verlies eigenlijk? We kunnen dit plotten op een grafiek. Let op dat er hierbij dus geen rekening wordt gehouden met de vergoedingen die worden ontvangen voor het verlenen van liquiditeit.


Hieronder staat een overzicht van wat deze grafiek ons vertelt over verliezen vergeleken met HODLen:

  • 1,25x prijsverandering = 0,6% verlies
  • 1,50x prijsverandering = 2,0% verlies
  • 1,75x prijsverandering = 3,8% verlies
  • 2x prijsverandering = 5,7% verlies
  • 3x prijsverandering = 13,4% verlies
  • 4x prijsverandering = 20% verlies
  • 5x prijsverandering = 25,5% verlies
Een ander belangrijk punt is het volgende: een vergankelijk verlies ontstaat ongeacht de richting waarin de prijs verandert. Het enige dat van belang is, is de prijsverhouding tussen de tokens vergeleken met het moment van storting. Als je meer over dit onderwerp wilt weten, lees dan vooral dit artikel van Pintail.


De risico's van liquiditeit verstrekken aan een AMM

Vergankelijk verlies is eigenlijk geen goede naam. We gebruiken deze term echter om aan te geven dat de verliezen pas worden gerealiseerd als je je storting weer opneemt uit de liquidity pool. Op dat punt is het verlies niet langer vergankelijk, maar permenant. De transactievergoedingen die je verdient kunnen dit verlies compenseren, maar de naam is hoe dan ook ietwat misleidend.

Wees extra voorzichtig bij het storten van geld in een AMM. Zoals we in dit artikel hebben uitgelegd, kan de blootstelling aan vergankelijk verlies in de ene liquidity pool veel groter zijn dan in de andere. Als vuistregel kun je aanhouden dat hoe volatieler de activa in een liquidity pool zijn, hoe groter de kans is dat je uiteindelijk met vergankelijk verlies te maken krijgt. Ook kan het een goed idee zijn om eerst met een klein bedrag te beginnen. Zo krijg je een beter idee van het rendement dat je kunt verwachten. 

Een laatste aanbeveling is om eerst te kijken naar bekende en betrouwbare AMM's. DeFi maakt het voor iedereen eenvoudig om een bestaande AMM te forken met een aantal kleine aanpassingen. Hierdoor kunnen er echter bugs in de AMM sluipen, waardoor je mogelijk je geld niet meer uit de AMM kunt opnemen. Als een liquidity pool ongebruikelijk hoge rendementen belooft, zit er waarschijnlijk ergens een addertje onder het gras.Tot slot

Vergankelijk verlies is een fundamenteel concept voor iedereen die denkt aan het verstrekken van liquiditeit aan een AMM. Kortgezegd houdt het in dat als de prijsverhouding tussen de tokens in een liquidity pool verandert, er voor de LP een verlies ontstaat.
Heb je nog steeds vragen over vergankelijk verlies of slippage? Ga dan naar ons Q&A-platform, Ask Academy, waar de Binance-community al je vragen graag zal beantwoorden.