Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi Nedir?
Ana sayfa
Makaleler
Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi Nedir?

Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi Nedir?

Orta Seviye
Yayınlanma: Jul 15, 2020Güncellenme: Dec 28, 2022
8m

İçerik


Giriş

Teknik analizde çok sayıda grafik formasyonu bulunur. Yeni Başlayanlar İçin Klasik Grafik Formasyonları ve Teknik Analizde Kullanılan 12 Popüler Mum Grafik Formasyonu makalelerinde daha önce bunlardan bahsetmiştik. Fakat, günlük alım satım ya da dalgalı alım satım yapanlar ve uzun vadeli yatırımcılar için kullanışlı başka birçok formasyon daha mevcuttur. Altın kesişim ve ölüm kesişimi de bu formasyonların arasında yer alır.
Altın kesişim ve ölüm kesişimine geçmeden önce hareketli ortalamanın (MA) ne olduğunu anlamak önemlidir. Kısaca MA, belirli bir zaman aralığı için bir varlığın ortalama fiyatını ölçen ve fiyat grafiğinin üzerine çizilen bir çizgidir. Örneğin 200 günlük hareketli ortalama, varlığın son 200 gün için ortalama fiyatını ölçer. Hareketli ortalamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Hareketli Ortalama Nedir? makalemizi okuyabilirsiniz.
Peki, altın kesişim ve ölüm kesişimi nedir ve bu formasyonlar alım satım stratejilerinde nasıl kullanılabilir?


Altın kesişim nedir?

Altın kesişim (ya da altın kesişme), bir kısa vadeli hareketli ortalama ve bir de uzun vadeli hareketli ortalama içeren grafik formasyonudur. Genellikle, kısa vadeli ortalama için 50 günlük MA ve uzun vadeli ortalama için de 200 günlük MA kullanılır. Fakat, altın kesişimi belirlemenin tek yolu bu değildir. Bu kesişim, herhangi bir zaman aralığında ortaya çıkabilir ve ana fikir kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru kesmesidir.

Altın kesişim tipik olarak üç aşamada ortaya çıkar:

  1. Bir düşüş trendi sırasında kısa vadeli MA, uzun vadeli MA'nın altındadır.
  2. Trend değişir ve kısa vadeli MA, uzun vadeli MA'nın üzerine çıkar.
  3. Kısa vadeli MA, uzun vadeli MA'nın üzerinde kalmayı sürdürürse bir yükseliş trendi başlar.


Altın kesişim, Bitcoin'de yeni bir yükseliş trendinin başladığını gösteriyor.


Çoğu durumda altın kesişim bir boğa sinyali olarak kabul edilebilir. Bu nasıl olur? Altta yatan fikir basittir. Bir hareketli ortalama, varlığın belirli bir zaman aralığı için ortalama fiyatını ölçer. Bu bağlamda, kısa vadeli MA uzun vadeli MA'nın altındaysa kısa vadeli fiyat hareketlerinin uzun vadeli hareketlere kıyasla ayı yönünde olduğu anlamı ortaya çıkar. 
Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkarsa ne olur? Kısa vadeli fiyat ortalaması, uzun vadeli fiyat ortalamasından daha yüksek hale gelir. Bu da piyasa trendinin yönünde potansiyel bir değişimi gösterir ve altın kesişimin boğa yönlü olarak kabul edilmesinin sebebi budur.

Geleneksel yorumlamada altın kesişim, 50 günlük MA'nın 200 günlük MA'nın üzerine çıkmasından oluşur. Fakat, altın kesişimin arkasındaki genel fikir kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıdır. Bu bağlamda, farklı zaman aralıklarında ortaya çıkan altın kesişimler de kullanılabilir (15 dakika, 1 saat, 4 saat, vb.) Yine de, zaman aralığı ne kadar geniş olursa sinyaller de kısa zaman aralıklarına kıyasla daha güvenilir olma eğilimindedir.

Şu ana kadar, basit hareketli ortalamalardaki (SMA) altın kesişimlerden bahsettik. Fakat, hareketli ortalamaları hesaplamanın üssel hareketli ortalama (EMA) adlı bir diğer popüler yöntemi daha vardır. EMA, yakın dönemdeki fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren farklı bir formül kullanır.

EMA'lar, altın kesişim dahil boğa ve ayı kesişimlerini bulmak için de kullanılabilir. EMA'lar yeni fiyat hareketlerine daha hızlı tepki verdiğinden ortaya çıkan kesişim sinyalleri de daha az güvenilirdir ve daha fazla yanlış sinyal görülür. Yine de EMA kesişimleri, trend değişimlerini belirlemek isteyen kişiler arasında popüler bir araçtır.


Ölüm kesişimi nedir?

Ölüm kesişimi en temelde altın kesişimin tersidir. Ölüm kesişimi, kısa vadeli MA'nın uzun vadeli MA'nın altına indiği bir grafik formasyonudur. Örneğin, 50 günlük MA 200 günlük MA'yı yukarıdan aşağıya doğru keser. Dolayısıyla, ölüm kesişimi genellikle bir ayı sinyali olarak kabul edilir.

Ölüm kesişimi tipik olarak üç aşamada ortaya çıkar:

  1. Bir yükseliş trendi sırasında kısa vadeli MA, uzun vadeli MA'nın üzerindedir.
  2. Trend değişir ve kısa vadeli MA uzun vadeli MA'nın altına iner.
  3. Kısa vadeli MA, uzun vadeli MA'nın altında kalmayı sürdürürse bir düşüş trendi başlar.


Ölüm kesişimi Bitcoin'deki bir düşüş trendini doğruluyor.


Artık altın kesişimin ne olduğunu bildiğimiz için ölüm kesişiminin neden bir ayı sinyali olduğunu kolayca anlayabiliriz. Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın altına iner, bu da piyasada bir ayı eğilimi olduğunu gösterir.

Ölüm kesişimi, 1929 ve 2008'deki gibi tarihteki önemli ekonomik gerilemelerden önce ayı sinyalleri vermiştir. Fakat, örneğin 2016'daki gibi yanlış sinyaller verdiğine de rastlamak mümkündür.


SPX için 2016'daki yanlış ölüm kesişimi sinyali


Bu örnekte görebileceğiniz gibi, piyasada bir ölüm sinyali ortaya çıkmış, fakat yükseliş trendi devam etmiş ve kısa bir süre sonra bir altın kesişim oluşmuştur.


Altın kesişim ve ölüm kesişiminin farkı nedir?

Bu iki kesişim sinyalinden de bahsettiğimize göre ikisinin arasındaki farklı anlamak zor olmayacaktır. Bu ikisi temelde birbirinin tam zıttıdır. Altın kesişim bir boğa sinyali olarak kabul edilirken, ölüm kesişimi ayı sinyali olarak görülür. 

Her ikisi de yüksek işlem hacmiyle doğrulanabilir. Bazı teknik analistler, kesişimlerin bağlamını incelerken diğer teknik göstergelerden de faydalanabilir. Yaygın kullanılan teknik göstergelerin arasında Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) sayılabilir. 
Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise hareketli ortalamaların artçı göstergeler olduğu ve tahmine yönelik güçlerinin olmadığıdır. Bu da, her iki kesişimin de halihazırda gerçekleşmiş bir trend değişimini güçlü bir şekilde doğrulayabileceği fakat bu doğrulamayı devam etmekte olan trend değişimleri için yapamayacağı anlamına gelir.Altın kesişim ve ölüm kesişimiyle nasıl alım satım yapılır?

Bu formasyonların arkasındaki ana fikir oldukça basittir. Alım satım yapanların MACD'yi nasıl kullandığını biliyorsanız, bu kesişim sinyalleriyle nasıl alım satım yapılacağını da kolayca anlayabilirsiniz.
Standart altın kesişim ve ölüm kesişiminde genellikle günlük grafikler kullanılır. Dolayısıyla basit bir strateji, altın kesişimde almak ve ölüm kesişiminde satmak olabilir. Aslında geriye dönük baktığımızda bu yaklaşımın son birkaç yılda Bitcoin için başarılı bir strateji olabileceği görülebilir, fakat aynı zamanda bu süre içinde birçok yanlış sinyal de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bir sinyali körü körüne takip etmek doğru bir strateji değildir. Piyasa analizi teknikleri söz konusu olduğunda diğer etmenlerin de dikkate alınması gerekir.
Uzun vadeli pozisyonlar yaratırken kullanabileceğiniz kolay bir strateji hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Dolar Maliyeti Ortalaması (DCA) Nedir? makalemizi okuyabilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen kesişim stratejisi, günlük MA'ların kesişimine dayanır. Peki diğer zaman aralıklarında durum ne olur? Altın kesişim ve ölüm kesişimi diğer zaman aralıklarında da aynı şekilde ortaya çıkar ve alım satım yapanlar bunlardan da faydalanabilir. 

Fakat diğer birçok grafik analizi tekniğinde olduğu gibi, daha geniş zaman aralığındaki sinyaller daha kısa zaman aralığındaki sinyallere kıyasla daha güçlüdür. Siz saatlik bir grafikte ortaya çıkan ölüm kesişimini incelerken, haftalık grafikte bir altın kesişim ortaya çıkabilir. Bir adım geri atarak grafikteki daha büyük resmi incelemek ve farklı birkaç okumayı dikkate almak bu yüzden faydalıdır.

Çoğu kişinin altın kesişim ve ölüm kesişimi üzerinden işlem yaparken dikkate aldığı bir diğer nokta ise işlem hacmidir. Diğer grafik formasyonlarına benzer şekilde burada da hacim önemli bir doğrulama aracıdır. Dolayısıyla, kesişim sinyaline hacimde bir artış da eşlik ediyorsa birçok kişinin sinyalin geçerliliğine yönelik güveni artar.
Altın kesişimin ortaya çıkmasının ardından uzun vadeli hareketli ortalama, potansiyel bir destek alanı olarak kabul edilebilir. Bunun aksine ölüm kesişimi ortaya çıktığında ise hareketli ortalama, potansiyel bir direnç alanı olarak görülebilir.
Kesişim sinyalleri, örtüşme olup olmadığını değerlendirmek için diğer teknik göstergelerin sinyalleriyle de kıyaslanabilir. Örtüşmeler üzerinden alım satım yapan kişiler, alım satım sinyallerini daha güvenilir hale getirmek amacıyla birden fazla sinyali ve göstergeyi bir alım satım stratejisinde bir araya getirebilir.


Son düşünceler

Bu makalemizde en popüler kesişim sinyallerinden altın kesişim ve ölüm kesişiminden bahsettik.

Altın kesişim, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıkmasından oluşur. Ölüm kesişiminde ise kısa vadeli MA, uzun vadeli MA'nın altına iner. Bu iki gösterge de, hisse senedi piyasası, forex ve kripto para piyasalarında uzun vadeli trend değişimlerini doğrulamak için güvenilir araçlar olarak kullanılabilir.
Altın kesişim ve ölüm kesişimi gibi alım satım kesişim sinyalleri hakkında sorularınız varsa, topluluğumuzun alım satıma yönelik sorularınızı yanıtlayacağı soru-cevap platformumuz Academy'ye Sor'a göz atabilirsiniz.