Hvad er en stablecoin?
Hjem
Artikler
Hvad er en stablecoin?

Hvad er en stablecoin?

Begynder
Offentliggjort Apr 24, 2023Opdateret Jun 13, 2023
9m

TL;DR

  • En stablecoin er et kryptoaktiv, der er tilknyttet et andet aktiv, f.eks. fiatvalutaer eller ædelmetaller. 

  • Stablecoins er designet til at opretholde en relativt stabil pris, så brugerne kan undgå de risici for volatilitet, der er almindelige på kryptomarkederne.

  • Der findes tre typer stablecoins: fiatopbakkede, kryptoopbakkede og algoritmiske.

  • På grund af deres praktiske anvendelse og store markedskapitalisering er tilsynsmyndighederne begyndt at se nærmere på stablecoins.

Introduktion

Kryptovalutaer handler ikke kun om volatilitet. Faktisk er stablecoins specifikt designet til at opretholde en fast pris. I en branche, hvor prisen på coins og tokens kan styrtdykke fra den ene dag til den anden, er der en massiv efterspørgsel efter valutaer, der blander blockchain-fordelene med muligheden for at spore et mere stabilt aktiv. Hvis du ikke er begyndt at bruge stablecoins i forbindelse med handel eller investering, er det værd at lære mere om dem og om de fordele og ulemper, de medfører.

Hvad er en stablecoin i kryptovaluta?

Stablecoins er digitale aktiver, der følger værdien af fiatvalutaer eller andre aktiver. Du kan f.eks. købe tokens, der er tilknyttet dollar, euro, yen og endda guld og olie. En stablecoin gør det muligt for indehaveren at fastlåse gevinst og tab og overføre værdi til en stabil pris på peer to peer-blockchain-netværk.

Bitcoin (BTC), Ether (ETH) og andre altcoins har historisk set været ustabile. Dette giver mange muligheder for spekulation, men har også ulemper. Volatiliteten gør det udfordrende at bruge kryptovalutaer til daglige betalinger. F.eks. kan en forhandler tage 5 USD i BTC for en kop kaffe den ene dag, men opdage, at dennes BTC er 50 % mindre værd den næste dag. Det gør det udfordrende at planlægge og drive en virksomhed, der accepterer kryptobetalinger.

Førhen havde kryptoinvestorer og handlende ingen mulighed for at sikre sig en gevinst eller undgå volatilitet uden at konvertere krypto tilbage til fiatpenge. Oprettelsen af stablecoins var en enkel løsning på disse problemer. I dag kan du nemt komme ind og ud af kryptovolatilitet ved hjælp af stablecoins såsom TrueUSD (TUSD).

Hvordan fungerer stablecoins?

Skabelsen af en coin, der følger et andet aktivs pris eller værdi, kræver en tilknytningsmekanisme. Der er flere måder at gøre dette på, og de fleste er afhængige af, at et andet aktiv fungerer som sikkerhedsstillelse. Nogle metoder har vist sig at være mere vellykkede end andre, men der findes stadig ikke noget, der garanterer en fast tilknytning.

Fiat-støttede stablecoins

En fiatopbakket stablecoin har en fiatvaluta såsom USD eller GBP i reserver. F.eks. er hver TUSD opbakket af 1 USD som sikkerhedsstillelse. Brugerne kan derefter konvertere deres fiatpenge til en stablecoin og omvendt til den fastlåste kurs.

Krypto-støttede stablecoins

Kryptoopbakkede stablecoins fungerer på samme måde som fiatopbakkede stablecoins. Men i stedet for at bruge USD eller en anden valuta som reserve, har vi kryptovalutaer, der fungerer som sikkerhedsstillelse. Eftersom kryptomarkedet er meget volatilt, oversikkerhedsstiller kryptoopbakkede stablecoins normalt reserverne som en foranstaltning mod prissvingninger.

Kryptoopbakkede stablecoins bruger smart contracts til at administrere prægning og brænding. Dette gør processen mere pålidelig, da brugere uafhængigt kan revidere kontrakterne. Nogle kryptoopbakkede stablecoins drives dog af decentraliserede autonome organisationer (DAO'er), hvor fællesskabet kan stemme om ændringer i projektet. I dette tilfælde kan du blive involveret eller stole på, at DAO'en træffer de bedste beslutninger.

Lad os se på et eksempel. For at præge 100 DAI, der er tilknyttet USD, skal du levere 150 USD i krypto som 1,5x sikkerhedsstillelse. Når du har fået din DAI, kan du bruge den, som du vil. Du kan overføre den, investere den eller blot beholde den som den er. Hvis du vil have din sikkerhedsstillelse tilbage, skal du betale de 100 DAI tilbage. Men hvis din sikkerhedsstillelse falder under et vist sikkerhedsstillelsesforhold eller lånets værdi, vil den blive likvideret.

Når stablecoinen er under 1 USD, er der skabt incitamenter for indehavere til at returnere deres stablecoin for sikkerhedsstillelsen. Dette mindsker udbuddet af coinen, hvilket får prisen til at stige tilbage til 1 USD. Når den er over 1 USD, får brugerne et incitament til at oprette tokenet, hvilket øger udbuddet og sænker prisen. DAI er blot ét eksempel, men alle kryptobaserede stablecoins er baseret på en blanding af spilteori og algoritmer på kæden for at skabe incitamenter til prisstabilitet.

Algoritmiske stablecoins

Algoritmiske stablecoins har en anden tilgang ved at fjerne behovet for reserver. I stedet styrer algoritmerne og smart contracts udbuddet af de udstedte tokens. Denne model er langt mere sjælden end krypto- eller fiatopbakkede stablecoins og mere udfordrende at drive med succes.

Grundlæggende vil et algoritmisk stablecoin-system reducere beholdningen af tokens, hvis prisen falder under den fiatvaluta, den sporer. Dette kan ske ved hjælp af låst staking, brænding eller tilbagekøb. Hvis prisen overstiger værdien af fiatvalutaen, kommer nye tokens i omløb for at reducere stablecoinens værdi.

Hvad er fordelene ved stablecoins?

Stablecoins er alsidige og effektive værktøjer for investorer, handlende og kryptovalutabrugere. Deres vigtigste styrker omfatter følgende: 

1. Stablecoins kan bruges til daglige betalinger. Virksomheder og enkeltpersoner sætter pris på stabilitet. På grund af deres volatilitet har kryptovalutaer ikke opnået udbredt brug til daglige betalinger. Store stablecoins er kendt for at bevare deres tilknytning, hvilket gør dem velegnede til daglig brug.

2. Stablecoins har fordel af at være blockchain-baserede. Du kan sende en stablecoin til alle globalt, der har en kompatibel krypto-wallet (som kan oprettes gratis på få sekunder). Det er desuden næsten umuligt at støde på dobbeltforbrug og falske transaktioner. Disse egenskaber gør stablecoins utroligt alsidige.

3. Stablecoins kan bruges af handlende og investorer til at afdække deres porteføljer. Allokering af en vis procentdel af en portefølje til stablecoins er en effektiv måde at reducere den samlede risiko på. Din portefølje som helhed vil være mere modstandsdygtig over for udsving i markedspriserne, og du vil også have midler til rådighed, hvis der skulle opstå en god mulighed. Du kan også sælge krypto for stablecoins under en nedgang i markedet og købe dem tilbage til en lavere pris (dvs. short selling). Stablecoins giver dig mulighed for at gå ind og ud af positioner på en nem måde, uden at du behøver at tage penge off-chain.

Hvad er ulemperne ved stablecoins?

Til trods for potentialet for understøttelse af udbredt brug af kryptovaluta har stablecoins stadig begrænsninger: 

1. Stablecoins er ikke garanteret at opretholde deres tilknytning. Nogle store projekter har gode resultater, men der har også været mange projekter, der er slået fejl. Når en stablecoin har konstante problemer med at opretholde sin tilknytning, kan den miste sin værdi på dramatisk vis.

2. Manglende gennemsigtighed. Ikke alle stablecoins frigiver fuldstændige offentlige revisioner, og mange giver kun regelmæssige attesteringer. Private revisorer udfører disse på vegne af stablecoin-udstederne.

3. Stablecoins, der er bakket op af fiatpenge, er normalt mere centraliserede end andre kryptovalutaer. En central enhed opbevarer sikkerhedsstillelsen og kan også være underlagt ekstern finansiel regulering. Det giver dem en betydelig kontrol over coinen. Du skal også have tillid til, at udstederen har de reserver, som denne hævder at have. 

4. Coins, der har sikkerhedsstillelse i form af krypto, eller som ikke har sikkerhedsstillelse, er stærkt afhængige af deres fællesskab for at fungere. Det er almindeligt at have åbne styringsmekanismer i kryptoprojekter, hvilket betyder, at brugerne får indflydelse på udviklingen og driften af hvert enkelt projekt. Du skal derfor involvere dig eller stole på, at udviklerne og fællesskabet driver projektet på en ansvarlig måde.

Eksempler på stablecoins

Kryptoopbakket stablecoin: MakerDAO (DAI)

DAI er en kryptoopbakket stablecoin, der følger USD, på Ethereum. Coinen administreres af MakerDAO-fællesskabet, der har governance-tokenet MKR. Du kan bruge MKR til at oprette og stemme om forslag til ændring af projektet. DAI er oversikkerhedsstillet for at håndtere volatiliteten i krypto, og brugerne indgår i CDP'er (Collateralized Debt Positions), som administrerer deres sikkerhedsstillelse. Hele processen kører via smart contracts.

Fiatopbakket stablecoin: TrueUSD (TUSD)

TUSD er en uafhængigt verificerbar dollartilknyttet stablecoin. Det er den første stablecoin til at styre prægning på programmatisk vis med øjeblikkelig verifikation på kæden af USD-reserver, der holdes off-chain. TUSD's reserver overvåges ved hjælp af Chainlink Proof of Reserve, så indehaverne selvstændigt kan verificere, at deres TUSD er bakket op af USD i reserver.

Er stablecoins reguleret?

Stablecoins har vakt tilsynsmyndighedernes interesse verden over på grund af deres unikke blanding af fiat og krypto. Eftersom de er designet med henblik på at opretholde en stabil pris, er de nyttige af andre grunde end spekulation. De kan også lette højhastighedstransaktioner internationalt til en lav pris. Nogle lande eksperimenterer endda med at skabe deres egne stablecoins. Eftersom en stablecoin er en type kryptovaluta, vil den sandsynligvis være omfattet af de samme regler som kryptovaluta i din lokale jurisdiktion. Udstedelse af stablecoins med fiatreserver kan også kræve myndighedsgodkendelse.

Sammenfatning

Det er svært at finde en investor eller handlende i dag, som ikke har haft en stablecoin på et tidspunkt. Stablecoins opbevares ofte på kryptobørser, så handlende hurtigt kan udnytte nye markedsmuligheder. De er også meget nyttige til at gå ind og ud af positioner uden at skulle udbetale til fiatpenge. Ud over handel og investering kan stablecoins også bruges til at foretage betalinger og internationale overførsler.

Selv om de er en integreret del af krypto og har gjort det muligt at skabe et nyt finansielt system, bør du ikke undervurdere risiciene. Vi har set stablecoin-projekter med fejlslagne tilknytninger, manglende reserver og retssager. Så selv om stablecoins er utroligt alsidige værktøjer, skal du huske på, at de stadig er kryptovalutaer og indebærer lignende risici. Du kan mindske risikoen ved at sprede din portefølje, men sørg for at sætte dig godt ind i tingene, før du investerer eller handler, og invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør selv søge råd fra relevante, professionelle rådgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, bør du bemærke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilhører denne tredjepartsbidragsyder og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Dette materiale bør ikke anses for værende økonomisk, juridisk eller anden rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.