Ansvarsfraskrivelse
Hjem
Artikler
Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Begynder
Offentliggjort Oct 8, 2020Opdateret Sep 27, 2023
5m

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at følgende vilkår og ansvarsfraskrivelser gælder for din brug af vores Binance Academy-website. Hvis du ikke er enig, bedes du undlade at bruge vores website.

 • Alt Academy-indhold er udarbejdet og præsenteret for dig udelukkende til informations- og uddannelsesformål og er til enhver tid underlagt yderligere ændringer og opdateringer.

 • Academy-indhold bør ikke lægges til grund for nogen investeringsbeslutning eller opfattes som en anbefaling til at deltage i nogen transaktion eller som en anbefaling af nogen investeringsstrategi.

 • Artikler, videoer og kurser udarbejdet af Binance Academy, en afdeling af Binance, er ikke relateret til levering af rådgivningstjenester vedrørende investering eller skat eller juridiske, finansielle, regnskabs- eller rådgivningsmæssige anliggender eller andre relaterede tjenester og er ikke anbefalinger om at købe, sælge eller eje noget aktiv. Indholdet i Academy må derfor ikke opfattes som finansiel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.  

 • Denne meddelelse er ikke en personlig anbefaling og tager ikke hensyn til, om en transaktion er egnet for en bestemt person.

 • Alt indhold fra Academy præsenteres udelukkende for dig "som det er og forefindes". Binance Academy fremsætter ingen erklæringer, garantier eller giver nogen garanti for, at dets indhold er nøjagtigt, opdateret, egnet til formålet eller komplet.

 • I det omfang Binance Academy henviser til oplysninger, der er indhentet eller udledt fra tredjepartskilder eller statistiske tjenester, er Binance ikke ansvarlig for det samme.

 • Du mindes hermed om, at priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For yderligere oplysninger kan du se vores vilkår for anvendelse og Binances risikoadvarsel.

 • Hverken Binance Academy eller nogen af dets direktører, ledere, medarbejdere, repræsentanter eller agenter påtager sig noget som helst ansvar for direkte eller indirekte skader eller følgeskader (i kontrakt, erstatning eller andet) som følge af brugen af denne meddelelse eller dens indhold eller afhængighed af oplysningerne heri.

Hvis du desuden bruger Binance Sensei-chatbotten, der er integreret på vores Binance Academy-website ("chatbot"), gælder følgende vilkår og ansvarsfraskrivelser også. Hvis du ikke er enig, må du ikke bruge chatbotten. For klarhedens skyld er nedenstående betingelser supplerende og i tillæg til de betingelser, der er angivet ovenfor.

 • Chatbotten er kun beregnet til at være et faciliterende værktøj, der hjælper dig med at få svar effektivt ved hjælp af indhold fra Binance Academy-platformen. Det er ikke hensigten at give nogen form for specifik rådgivning til din påtænkte forespørgsel. Ved at bruge chatbotten accepterer du, at alle svar eller oplysninger, der indhentes, er på din egen risiko og efter eget skøn. Binance Academy er hverken ansvarlig for eller på nogen måde bundet af de oplysninger eller resultater, der opnås.

 • I det omfang chatbottens svar henviser til eller er baseret på indhold fra Binance Academy-websitet, gælder de sædvanlige Binance Academy-ansvarsfraskrivelser som nævnt ovenfor. 

 • Chatbotten er integreret med og drevet af ChatGPT. Ved at tilgå og bruge chatbotten accepterer du også alle vilkår og betingelser, der gælder for brugere af ChatGPT.  Afhængigt af dine spørgsmål kan de svar, som chatbotten giver dig, også indeholde offentligt tilgængelige tredjepartsoplysninger, synspunkter og meninger, som er hentet fra internettet. I det omfang sådant tredjepartsindhold er inkorporeret som en del af chatbottens svar til dig, bedes du bemærke, at: (a) alt sådant indhold præsenteres for dig på et "som det er"-grundlag udelukkende til generelle informationsformål, uden erklæring eller garanti af nogen art; (b) alt sådant indhold, synspunkter, kommentarer og/eller meninger tilhører tredjeparter og foregiver ikke at afspejle synspunkter, kommentarer eller meninger fra Binance Academy; og (c) tilsvarende er chatbottens levering til dig af sådant indhold fra tredjeparter ikke beregnet til at være og skal ikke fortolkes som (og du vil heller ikke erklære det samme over for andre tredjeparter som) en godkendelse fra Binance Academy af de synspunkter eller meninger, der er angivet, eller pålideligheden eller nøjagtigheden af sådant indhold. Binance Academy er derfor ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, der opnås ved din brug af sådanne oplysninger.

 • Hvis indhold leveret af chatbotten til dig inkluderer links til tredjepartskilder (hvis nogen), bedes du også bemærke, at sådanne links og det indhold, der er angivet deri, heller ikke er under vores kontrol. Vi er heller ikke ansvarlige for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsites og deres indhold. Du er eneansvarlig for dine egne beslutninger i denne henseende, og vi påtager os ikke nogen pligt til omhu, ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle tab, du måtte lide.

 • Chatbottens svar, som genereres og sendes til dig, er også afhængige af brugerinput og dens underliggende algoritmer. Derfor, og som nævnt ovenfor, er Binance ikke ansvarlig for det samme og garanterer ikke nøjagtigheden af de svar, der gives. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at chatbotten er oprettet af tredjeparter, og at vi ikke garanterer eller giver nogen erklæringer eller garantier om dens ydeevne eller egnethed til dit tilsigtede formål. 

 • Hverken Binance Academy eller nogen af dets direktører, ledere, medarbejdere, repræsentanter eller agenter påtager sig noget som helst ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader (i kontrakt, erstatning eller andet), der opstår som følge af din brug af eller kommunikation med chatbotten, eller din henvisning til eller tillid til svar fra chatbotten (og alle oplysninger indeholdt heri). For klarhedens skyld omfatter dette, men er ikke begrænset til, eventuelle direkte eller indirekte skader og/eller følgeskader, som du måtte lide, som følge af oplysninger, som du har givet til chatbotten via forespørgsler, som du har indtastet.

 • For klarhedens skyld er alle intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til Binance Academys indhold (som uden begrænsning inkluderer indhold i chatbotsvar) fuldt ud ejet af og tilhører Binance Academy. Bestemmelser i Binances vilkår for anvendelse vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder gælder fortsat for dig.  

 • Endelig stilles denne chatbot til rådighed for dig med det ene formål at besvare spørgsmål og give svar, der udelukkende er af uddannelsesmæssig og informativ karakter. Chatbotten er ikke beregnet til at markedsføre, promovere eller sælge nogen kryptorelaterede produkter eller tjenester. Hvis du modtager et svar, hvor chatbotten har gjort dette, bedes du kontakte os på sensei_tech_support@binance.com, så vi kan justere svarene yderligere.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.