Fem risikostyringsstrategier
Hjem
Artikler
Fem risikostyringsstrategier

Fem risikostyringsstrategier

Let øvet
Offentliggjort Nov 4, 2022Opdateret Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Risikostyring er en væsentlig del af ansvarlig investering og handel. Det kan reducere din porteføljes samlede risiko på forskellige måder – f.eks. kan du sprede dine investeringer, afdække mod finansielle begivenheder eller implementere enkle stop-loss-ordrer og ordrer for at realisere gevinst.

Introduktion

Minimering af risiko er en prioritet for mange investorer og handlende. Selvom din risikotolerance er høj, vil du stadig på én eller anden måde afveje risikoen for dine investeringer i forhold til afkast. Der er dog mere til risikostyring end blot at vælge mindre risikable handler eller investeringer. Et omfattende værktøjssæt med risikostyringsstrategier er tilgængeligt, hvoraf mange også er velegnede til begyndere.

Hvad er risikostyring?

Risikostyring indebærer forudsigelse og identifikation af økonomiske risici i forbindelse med dine investeringer for at minimere dem. Investorer anvender derefter risikostyringsstrategier som en hjælp til at styre deres porteføljes risikoeksponering. Et kritisk første skridt er at vurdere din nuværende eksponering for risici og derefter opbygge dine strategier og planer omkring dem.

Risikostyringsstrategier er planer og strategiske handlinger, som handlende og investorer implementerer efter at have identificeret investeringsrisici. Disse strategier reducerer risikoen og kan involvere en bred vifte af finansielle aktiviteter, såsom at tegne tabsforsikring og sprede din portefølje på tværs af aktivklasser.

Ud over aktiv risikostyringspraksis er det vigtigt at forstå det grundlæggende i risikostyringsplanlægning. Der er fire vigtige planlægningsmetoder, du bør overveje, før du går i gang med en specifik risikostyringsstrategi, da den metode, du vælger, vil informere din foretrukne strategi.

Fire vigtige planlægningsmetoder for risikostyring

  1. Accept: Beslutning om at påtage sig risikoen ved at investere i et aktiv, men ikke bruge penge for at undgå det, da det potentielle tab ikke er signifikant.

  2. Overførsel: Overførsel af risikoen ved en investering til en tredjepart til en pris.

  3. Undgåelse: Ikke at investere i et aktiv med potentiel risiko.

  4. Reduktion: Reducering af de økonomiske konsekvenser af en risikabel investering ved at sprede på tværs af din portefølje. Dette kan være inden for samme aktivklasse eller endda på tværs af brancher og aktiver.

Hvorfor er en risikostyringsstrategi vigtig i krypto?

Det er almindeligt kendt, at krypto som aktivklasse, er én af de investeringer med højere risiko, der er tilgængelige for den gennemsnitlige investor. Priserne har vist sig at være volatile, projekter kan gå ned natten over, og teknologien bag blockchain kan være udfordrende for nytilkomne at forstå.

Eftersom krypto bevæger sig hurtigt, er det bydende nødvendigt at anvende sund risikostyringspraksis og strategier for at reducere din eksponering for potentielle risici. Dette er også et vigtigt skridt til at blive en succesrig og ansvarlig handlende.

Læs videre for at lære om fem risikostyringsstrategier, der kan gavne din kryptoportefølje.

Strategi nr. 1: Overvej 1 %-reglen

1 %-reglen er en simpel risikostyringsstrategi, der indebærer ikke at risikere mere end 1 % af din samlede kapital på en investering eller handel. Hvis du har 10.000 USD at investere og ønsker at overholde 1 %-reglen, er der et par måder at gøre det på. 

Den ene ville være at købe bitcoin (BTC) for 10.000 USD og sætte en stop-loss eller stop-limit ordre til at sælge til 9.900 USD. Her vil du reducere dine tab til 1 % af din samlede investeringskapital (100 USD).

Du kan også købe ether (ETH) for 100 USD uden at indstille en stop-loss-ordre, da du kun vil miste maksimalt 1 % af din samlede kapital, hvis prisen på ETH falder til 0. 1 %-reglen påvirker ikke størrelsen på dine investeringer, men det beløb, du er villig til at risikere på en investering.

1 %-reglen er især vigtig for kryptobrugere på grund af markedets volatilitet. Det kan være let at blive grådig, og nogle investorer lægger for meget i en investering og accepterer endda store tab i forventning om, at deres held vender.

Strategi nr. 2: ​​Indstilling af stop-loss-ordrer og ordrer for at realisere gevinst

En stop-loss-ordre fastsætter en forudbestemt pris for et aktiv, hvor positionen lukkes. Stopprisen er sat under den aktuelle pris og hjælper med at beskytte mod yderligere tab, når den udløses. En gevinstrealiseringsordre fungerer på den modsatte måde og fastsætter en pris, ved hvilken du vil lukke din position og låse en vis fortjeneste.

Stop-loss-ordrer og gevinstrealiseringsordrer hjælper dig med at styre din risiko på to måder. For det første kan de konfigureres på forhånd og udføres automatisk. Der er ingen grund til at være til rådighed 24/7, og dine forudindstillede ordrer udløses, hvis priserne er særligt volatile. Dette giver dig også mulighed for at indstille realistiske grænser for de tab og gevinster, du kan tage. 

Det er bedre at sætte disse grænser på forhånd snarere end i kampens hede. Selvom det kan være mærkeligt at tænke på gevinstrealiseringsordrer som en del af risikostyringen, bør du ikke glemme, at jo længere du venter med at realisere gevinsten, desto højere er risikoen for, at markedet kan falde igen, mens du venter på en ekstra gevinst.

Strategi nr. 3: Spredning og afdækning

Spredning af din portefølje er ét af de mest populære og grundlæggende værktøjer til at reducere din samlede investeringsrisiko. En spredt portefølje vil ikke være for meget investeret i noget aktiv eller nogen aktivklasse, hvilket minimerer risikoen for store tab fra et bestemt aktiv eller en bestemt aktivklasse. Du kan f.eks. have en række forskellige coins og tokens samt give likviditet og lån.

Afdækning er en lidt mere avanceret strategi til at beskytte gevinster eller minimere tab ved at købe et andet aktiv. Normalt er disse aktiver omvendt korreleret. Spredning kan være en type afdækning, men måske er det mest kendte eksempel futures.

En futures-kontrakt giver dig mulighed for at låse en pris for et aktiv på en fremtidig dato. Forestil dig f.eks., at du tror, at bitcoins pris vil falde, så du beslutter dig for at afdække mod denne risiko og åbne en futures-kontrakt for at sælge BTC for 20.000 USD om tre måneder. Hvis bitcoins pris faktisk falder til 15.000 USD tre måneder senere, vil du få gevinst af din futures-position. 

Det er værd at huske, at futures-kontrakter afvikles økonomisk, og du behøver ikke at levere coins fysisk. I dette tilfælde vil personen på den anden side af din kontrakt betale dig 5.000 USD (forskellen mellem spotprisen og futures-prisen), og du vil have afdækket risikoen for, at bitcoins pris falder.

Som nævnt er kryptoverdenen volatil. Der er dog stadig muligheder for at foretage spredning inden for denne aktivklasse og bruge afdækningsmuligheder. Spredning i krypto er meget mere afgørende end på mere traditionelle finansielle markeder med mindre volatilitet.

Strategi nr. 4: Hav en exitstrategi klar

At have en exitstrategi er en enkel, men effektiv, metode til at minimere risikoen for store tab. Ved at holde sig til planen kan du realisere gevinster eller reducere tab på et forudbestemt tidspunkt.

Ofte er det let at ønske at fortsætte, når man opnår gevinster eller at sætte for meget lid til en kryptovaluta, selv når priserne falder. At blive fanget i hype, maksimalisme eller et handelsfællesskab kan også sløre din beslutningstagning.

En måde at implementere en exitstrategi på er at bruge limitordrer. Du kan indstille dem til automatisk at udløse til din grænsepris, uanset om du vil realisere gevinster eller indstille et maksimalt tab. 

Strategy nr. 5: Lav din egen undersøgelse (DYOR)

DYOR er en integreret risikoreduktionsstrategi for enhver investor. I internetalderen er det lettere end nogensinde at lave din egne undersøgelser. Før du investerer i et token, en coin, et projekt eller et andet aktiv, skal du gøre dit eget hjemmearbejde. Det er vigtigt, at du kontrollerer vigtige oplysninger om et projekt, såsom dets hvidbog, tokenomics, partnerskaber, køreplan, fællesskab og andre grundlæggende elementer.

Misinformation spredes dog hurtigt, og alle kan give deres meninger online som fakta. Når du laver undersøgelser, skal du overveje, hvorfra du får dine oplysninger og den sammenhæng, hvori de præsenteres. Bondefangeri er almindeligt, og projekter eller investorer kan sprede falske, partiske eller salgsfremmende nyheder, som om de var oprigtige og faktuelle.

Sammenfatning

Med de fem risikostyringsstrategier skitseret har du et effektivt værktøjssæt, der hjælper med at reducere risikoen for din portefølje. Selv anvendelse af enkle metoder, der dækker de fleste områder, hjælper dig med at investere mere ansvarligt. I den anden ende af skalaen er der potentiale til at skabe risikostyringsplaner med mere avancerede, dybdegående strategier.

For at dykke dybere ned i emnet kan du læse følgende artikler: