Forklaring af finansiel risiko
Hjem
Artikler
Forklaring af finansiel risiko

Forklaring af finansiel risiko

Let √łvet
Offentliggjort Oct 28, 2019Opdateret Feb 9, 2023
6m

Hvad er finansiel risiko?

Finansiel risiko er kort sagt risikoen for at miste penge eller v√¶rdifulde aktiver. I forbindelse med de finansielle markeder kan vi definere risiko som det bel√łb, man kan tabe, n√•r man handler eller investerer. Risikoen er alts√• ikke det faktiske tab, men det, der i sidste ende kan g√• tabt.

Sagt på en anden måde: Mange finansielle tjenesteydelser eller transaktioner indeholder en iboende risiko for tab, og det er det, vi kalder finansiel risiko. I bred forstand kan begrebet anvendes på en række scenarier, f.eks. finansielle markeder, virksomhedsadministration og styrende organer. 

Processen med at vurdere og h√•ndtere finansielle risici betegnes ofte som risikostyring. Men f√łr du kaster dig ud i risikostyring, er det vigtigt at have en grundl√¶ggende viden om finansiel risiko og dens mange typer.

Der er mange forskellige måder at klassificere og definere finansielle risici på. Væsentlige eksempler herpå omfatter investeringsrisiko, operationel risiko, overholdelsesrisiko og systemisk risiko.


Typer af finansielle risici

Som nævnt er der forskellige måder at kategorisere finansielle risici på, og deres definitioner kan være meget forskellige alt efter konteksten. Denne artikel giver et kort overblik over investeringsrisici, operationelle risici, overholdelsesrisici og systemiske risici.


Investeringsrisiko

Som navnet antyder, er investeringsrisici de risici, der er forbundet med investerings- og handelsaktiviteter. Der er mange former for investeringsrisici, men de fleste af dem er forbundet med svingende markedspriser. Vi kan overveje markeds-, likviditets- og kreditrisici som en del af investeringsrisikogruppen.


Markedsrisiko

Markedsrisiko er den risiko, der er forbundet med den svingende pris p√• et aktiv. Hvis Alice f.eks. k√łber bitcoin, vil hun v√¶re udsat for markedsrisiko, fordi volatilitet kan f√• prisen til at falde.¬†

Markedsrisikostyring starter med at overveje, hvor meget Alice eventuelt kan tabe, hvis prisen på bitcoin bevæger sig imod hendes positioner. Det næste skridt er at udarbejde en strategi, som definerer, hvordan Alice skal reagere på markedsbevægelserne.

Typisk st√•r investorerne over for b√•de direkte og indirekte markedsrisici. Direkte markedsrisiko vedr√łrer det tab, som en handlende kan opleve som f√łlge af en negativ √¶ndring i prisen p√• et aktiv. Det foreg√•ende eksempel illustrerer en direkte markedsrisiko (Alice k√łbte bitcoin f√łr et prisfald).

P√• den anden side vedr√łrer indirekte markedsrisiko et aktiv, som har en sekund√¶r eller accessorisk risiko (dvs. mindre √•benlys). P√• aktiemarkederne p√•virker renterisikoen ofte aktiekursen indirekte, hvilket g√łr den til en indirekte risiko.

Hvis Bob f.eks. k√łber aktier i et selskab, kan hans aktier indirekte blive p√•virket af svingende renter. Virksomheden vil f√• sv√¶rere ved at vokse eller forblive rentabel p√• grund af stigende renter. Derudover tilskynder h√łjere renter andre investorer til at s√¶lge deres aktier. De g√łr det ofte for at bruge pengene til at betale deres g√¶ld, som nu er dyrere at vedligeholde.

Det er dog værd at bemærke, at renterne påvirker de finansielle markeder både direkte og indirekte. Mens renterne påvirker aktierne indirekte, har de en direkte indvirkning på obligationer og andre fastforrentede værdipapirer. Så afhængig af aktivet kan renterisiko betragtes som en direkte eller indirekte risiko.


Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for, at investorer og handlende ikke hurtigt kan k√łbe eller s√¶lge et bestemt aktiv uden en drastisk √¶ndring i prisen.

Forestil dig f.eks., at Alice har k√łbt 1.000 enheder af en kryptovaluta til 10 USD stykket. Lad os antage, at prisen forbliver stabil efter et par m√•neder, og at kryptovalutaen stadig handles til omkring 10 USD.

P√• et likvidt marked med stor volumen kan Alice hurtigt s√¶lge sin pose til 10.000 USD, fordi der er nok k√łbere, der er villige til at betale 10 USD for hver enhed. Men hvis markedet er illikvidt, vil der kun v√¶re f√• k√łbere, der er villige til at betale 10 USD for hver aktie. S√• Alice ville sandsynligvis v√¶re n√łdt til at s√¶lge en stor del af sine coins til en meget lavere pris.


Kreditrisiko

Kreditrisiko er risikoen for, at en l√•ngiver mister penge p√• grund af modpartens misligholdelse. Hvis Bob f.eks. l√•ner penge af Alice, l√łber hun en kreditrisiko. Med andre ord er der en mulighed for, at Bob ikke vil betale Alice, og denne mulighed er det, vi kalder kreditrisiko. Hvis Bob misligholder sine forpligtelser, taber Alice penge.

Set i et bredere perspektiv kan der opst√• en √łkonomisk krise, hvis en nations kreditrisiko vokser til et urimeligt h√łjt niveau. Den v√¶rste finanskrise i de sidste 90 √•r opstod delvist p√• grund af en global ekspansion af kreditrisikoen.

Dengang havde amerikanske banker millioner af udligningstransaktioner med hundredvis af modparter. Da Lehman Brothers gik fallit, spredte kreditrisikoen sig hurtigt over hele verden og skabte en finanskrise, der f√łrte til den store recession.


Operationel risiko

Operationel risiko er risikoen for finansielle tab som f√łlge af fejl i interne processer, systemer eller procedurer. Disse fejl skyldes ofte utilsigtede menneskelige fejl eller fors√¶tlige svigagtige aktiviteter.¬†

For at mindske de operationelle risici b√łr alle virksomheder foretage regelm√¶ssige sikkerhedsrevisioner, sammen med vedtagelse af solide procedurer og effektiv intern forvaltning.

Der var adskillige tilf√¶lde med d√•rligt ledede medarbejdere, som form√•ede at foretage uautoriserede handler med deres virksomheders midler. Denne form for aktivitet kaldes ofte for "rogue trading", og den for√•rsagede store finansielle tab p√• verdensplan ‚Äď is√¶r inden for banksektoren.

Driftsvigt kan også skyldes eksterne begivenheder, som indirekte påvirker virksomhedens drift, f.eks. jordskælv, tordenvejr og andre naturkatastrofer.


Overholdelsesrisiko

Overholdelsesrisikoen vedr√łrer tab, der kan opst√•, n√•r en virksomhed eller institution ikke overholder de love og regler, der g√¶lder i deres respektive jurisdiktioner. For at undg√• s√•danne risici indf√łrer mange virksomheder specifikke procedurer, s√•som bek√¶mpelse af hvidvask af penge (AML) og Kend din kunde (KYC).

Hvis en tjenesteudbyder eller virksomhed ikke overholder reglerne, kan de blive lukket eller blive pålagt alvorlige sanktioner. Mange investeringsselskaber og banker har været udsat for retssager og sanktioner på grund af manglende overholdelse af reglerne (f.eks. drift uden gyldig licens). Insiderhandel og korruption er også almindelige eksempler på risici i forbindelse med overholdelse af reglerne.


Systemisk risiko

Systemisk risiko vedr√łrer muligheden for, at en bestemt begivenhed kan udl√łse en negativ virkning p√• et bestemt marked eller i en bestemt branche. F.eks. udl√łste Lehman Brothers' kollaps i 2008 en alvorlig finanskrise i USA, som endte med at p√•virke mange andre lande.

Systemiske risici fremg√•r af den st√¶rke korrelation mellem virksomheder, der tilh√łrer den samme branche. Hvis Lehman Brothers-virksomheden ikke var s√• dybt involveret i hele det amerikanske finanssystem, ville dens konkurs have v√¶ret langt mindre virkningsfuld.

En nem m√•de at huske begrebet systemisk risiko p√• er at forestille sig en dominoeffekt, hvor en brik falder f√łrst og dern√¶st f√•r andre brikker til at falde.

Is√¶r oplevede √¶delmetalindustrien en betydelig v√¶kst efter finanskrisen i 2008. S√• spredning er en m√•de at afb√łde systemiske risici p√•.


Systemisk vs. systematisk risiko

Systemisk risiko b√łr ikke forveksles med systematisk eller aggregeret risiko. Sidstn√¶vnte er sv√¶rere at definere og henviser til en bredere vifte af risici ‚Äď ikke kun finansielle.¬†

Systematiske risici kan v√¶re forbundet med en r√¶kke √łkonomiske og socialpolitiske faktorer s√•som inflation, renter, krige, naturkatastrofer og st√łrre √¶ndringer i regeringens politik.

Systematisk risiko vedr√łrer grundl√¶ggende begivenheder, der p√•virker et land eller et samfund p√• flere omr√•der. Dette kan omfatte landbrug, byggeri, minedrift, produktion, finanssektoren og meget mere. S√• mens systemisk risiko kan afb√łdes ved at kombinere aktiver med lav korrelation, kan systematisk risiko ikke afb√łdes ved at sprede portef√łljen.


Sammenfatning

Her har vi gennemgået nogle af de mange former for finansiel risiko, herunder investeringsrisici, operationelle risici, overholdelsesrisici og systemiske risici. Inden for investeringsrisikogruppen har vi præsenteret begreberne markedsrisiko, likviditetsrisiko og kreditrisiko.

N√•r det g√¶lder de finansielle markeder, er det stort set umuligt at undg√• risici fuldst√¶ndigt. Det bedste, en handlende eller investor kan g√łre, er at afb√łde eller kontrollere disse risici p√• √©n eller anden m√•de. S√• at forst√• nogle af de vigtigste typer af finansielle risici er et godt f√łrste skridt i retning af at skabe en effektiv risikostyringsstrategi.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.