Hvad er forholdet mellem risiko og belønning, og hvordan bruger man det?
Hjem
Artikler
Hvad er forholdet mellem risiko og belønning, og hvordan bruger man det?

Hvad er forholdet mellem risiko og belønning, og hvordan bruger man det?

Begynder
Offentliggjort Aug 21, 2020Opdateret Nov 16, 2022
8m

TL;DR

Forholdet mellem risiko og belønning viser dig, hvor meget risiko du tager i forhold til hvor meget den potentielle belønning er.

Dygtige handlende og investorer vælger deres satsninger meget omhyggeligt. De ser efter den største potentielle gevinst med mindst potentielt tab. Hvis en investering kan give det samme afkast som en anden, men med lavere risiko, kan det være en bedre satsning.

Introduktion

Uanset om du udfører daghandel eller svinghandel, er der et par grundlæggende begreber om risiko, som du bør forstå. Disse danner grundlaget for din forståelse af markedet og giver dig et fundament til at guide dine handelsaktiviteter og investeringsbeslutninger. Ellers vil du ikke kunne beskytte og skabe vækst på din handelskonto.

Vi har allerede kigget på risikostyring, positionsstørrelse og indstilling af stoploss. Men hvis du handler aktivt, er der noget afgørende vigtigt at forstå. Hvor stor risiko tager du i forhold til den potentielle belønning? Hvordan kan den potentielle gevinst sammenlignes med det potentielle tab? Med andre ord, hvad er forholdet mellem risiko og belønning?

I denne artikel kigger vi nærmere på, hvordan du beregner forholdet mellem risiko og belønning for dine handler.

Hvad er forholdet mellem risiko og belønning?

Forholdet mellem risiko og belønning beregnes ud fra hvor stor risikoen, som en handlende påtager sig, er i forhold til hvor meget den potentielle belønning er. Med andre ord viser det, hvad de potentielle belønninger er for hver 1 USD, du risikerer i en investering.

Selve beregningen er meget enkel. Du dividerer din maksimale risiko med din nettomålsfortjeneste. Hvordan gør man det? Først ser du på, hvor du gerne vil gå ind i handlen. Derefter beslutter du, hvor du vil realisere gevinst (hvis handlen er vellykket), og hvor du vil placere dit stoploss (hvis du taber på handlen). Dette er afgørende, hvis du vil styre din risiko korrekt. Dygtige handlende angiver deres mål for gevinst og deres stoploss, inden de går ind i en handel.

Nu har du både dit indgangs- og udgangsmål, hvilket betyder, at du kan beregne forholdet mellem risiko og belønning. Det gør du ved at dividere din potentielle risiko med din potentielle belønning. Jo lavere forholdet er, jo større potentiel belønning får du pr. "risikoenhed". Lad os se, hvordan det fungerer i praksis.

Sådan beregnes forholdet mellem risiko og belønning

Lad os sige, at du vil starte en lang positionbitcoin. Du foretager en analyse og bestemmer, at din ordre for at realisere gevinst vil være 15 % fra din indgangspris. Samtidig stiller du følgende spørgsmål. Hvor skal din handelsidé ugyldiggøres? Det er her, du skal placere din stoploss-ordre. I dette tilfælde beslutter du, at dit ugyldighedspunkt er 5 % fra dit indgangspunkt.

Det er værd at bemærke, at disse generelt ikke bør være baseret på vilkårlige procenttal. Du bør fastsætte gevinstmålet og stoploss baseret på din analyse af markederne. Tekniske analyseindikatorer kan være meget nyttige.

Så vores gevinstmål er 15 %, og vores potentielle tab er 5 %. Hvad er forholdet mellem risiko og belønning? Beregningen er enkel:

Forhold mellem risiko og belønning = potentielt tab/potentiel gevinst

I dette tilfælde er det 5/15 = 1:3 = 0,33. Simpelt nok. Det betyder, at for hver risikoenhed vinder vi potentielt en tredoblet belønning. Med andre ord: Hver gang vi risikerer en dollar, kan vi vinde tre dollars. Så hvis vi har en position til en værdi af 100 USD, risikerer vi at miste 5 USD i forhold til en potentiel gevinst på 15 USD.

Vi kunne flytte stoploss tættere på indgangspunktet for at reducere forholdet. Men som tidligere nævnt bør indgangs- og udgangspunkter ikke beregnes ud fra vilkårlige tal. De bør beregnes ud fra vores analyse. Hvis forholdet mellem risiko og belønning for handelsopsætningen er stort, er det sandsynligvis ikke det værd at prøve at ændre på tallene. Det kan være bedre at gå videre og kigge efter en anden opsætning med et godt forhold mellem risiko og belønning.

Bemærk, at positioner med forskellige størrelser kan have samme forhold mellem risiko og belønning. Hvis vi f.eks. har en position til en værdi af 10.000 USD, risikerer vi at miste 500 USD for en potentiel gevinst på 1.500 USD (forholdet er stadig 1:3). Forholdet ændres kun, hvis vi ændrer den relative position for vores mål og stoploss.

Forholdet mellem belønning og risiko

Det er værd at bemærke, at mange handlende foretager denne beregning omvendt og i stedet beregner forholdet mellem belønning og risiko. Hvorfor? Det er blot et spørgsmål om præference. Nogle synes, at dette er lettere at forstå. Beregningen er modsat formlen for forholdet mellem risiko og belønning. Som sådan ville forholdet mellem belønning og risiko i eksemplet ovenfor være 15/5 = 3. Som forventet er et stort skel mellem belønning og risiko bedre end et lille skel mellem belønning og risiko.

Eksempel på handelsopsætning med et forhold mellem belønning og risiko på 3,28.

Eksempel på handelsopsætning med et forhold mellem belønning og risiko på 3,28.

Forklaring af risiko vs. belønning

Lad os sige, at vi er i zoologisk have, og vi indgår et væddemål. Jeg giver dig 1 BTC, hvis du sniger dig ind i fuglehuset og lader en papegøje spise fra dine hænder. Hvad er den potentielle risiko? Eftersom du gør noget, du ikke må, kan du blive anholdt af politiet. Hvis opgaven lykkes, får du til gengæld 1 BTC.

Samtidig foreslår jeg et alternativ. Jeg giver dig 1,1 BTC, hvis du sniger dig ind i tigerburet og med de bare hænder fodrer tigeren med råt kød. Hvad er den potentielle risiko her? Du kan helt sikkert blive anholdt af politiet. Men der er en chance for, at tigeren angriber dig med døden til følge. På den anden side er gevinsten lidt bedre end ved papegøjevæddemålet, da du får lidt flere BTC, hvis du lykkes med opgaven.

Hvilket af disse væddemål synes at være bedst? Teknisk set er de begge dårlige væddemål, fordi du ikke bør snige dig rundt på den måde. Ikke desto mindre påtager du meget mere risiko i tigervæddemålet mod kun en smule mere potentiel belønning.

På samme måde vil mange handlende kigge efter handelsopsætninger, hvor de står til at vinde meget mere, end de står til at tabe. Dette kaldes en asymmetrisk mulighed (den potentielle gevinst er større end det potentielle tab).

Brug af forholdet mellem risiko og belønning med andre forhold

Et af de forhold, der bruges sammen med forholdet mellem risiko og belønning, er gevinstraten. Din gevinstrate er antallet af handler med gevinst divideret med antallet af handler med tab. Hvis du f.eks. har en gevinstrate på 60 %, har du gevinst på 60 % af dine handler (i gennemsnit). Lad os se, hvordan du kan bruge dette i risikostyringen.

Eksempelvis kan en handlende, der beskæftiger sig med køb og salg af optioner, risikere at miste 100 USD i forhold til at få en gevinst på 700 USD. I dette tilfælde er forholdet mellem risiko og belønning 1:7. De optioner, vedkommende handler med, er dog risikable og kan kun give en gevinstrate på 20 %. 

Med gevinstraten in mente kan du se på et andet scenarie: Hvis den handlende fuldfører ti handler af 100 USD og bruger 1.000 USD på at gøre det, har vedkommende en chance for at vinde 1.400 USD. Ved hjælp af disse beregninger – både forholdet mellem risiko og belønning og gevinstraten – kan den handlende tro, at vedkommendes aktiviteter giver en større chance for gevinst end for tab. 

Men hvad nu hvis den handlende kun får 500 USD pr. gennemført optionshandel? Så ville vedkommende kun få 1.000 USD tilbage på sine handler, som har kostet 1.000 USD. Dette ville blot være break-even-punktet. Så med et gevinstforhold på 20 % skal forholdet mellem risiko og belønning være på mindst 1:5. 

Handlende kan se på deres historiske gevinstrate og bruge den til at beregne et forhold mellem risiko og belønning, der kan beregne nok potentiel gevinst for dem, når de handler. Brug af forholdet mellem risiko og belønning på denne måde er dog ret begrænset. Det er næsten umuligt at fastsætte gevinstforholdet for en fremtidig handel eller aktivitet, og du kan kun arbejde med tidligere data. Ikke desto mindre kan brug af forholdet mellem risiko og belønning sammen med en anden indikator være et ekstra redskab i værktøjskassen for handlende.

Sammenfatning

Vi har set på, hvad forholdet mellem risiko og belønning er, og hvordan handlende kan indarbejde det i deres handelsplan. Beregning af forholdet mellem risiko og belønning er afgørende, når det kommer til risikoprofilen for enhver pengestyringsstrategi.

Hvad angår risiko, er det også værd at overveje at føre en handelsdagbog. Ved at dokumentere dine handler kan du få et mere præcist billede af, hvordan dine strategier klarer sig. Derudover kan du potentielt tilpasse dem til forskellige markedsmiljøer og aktivklasser.

Alligevel kan nogle handlende opnå meget store gevinster med en meget lav gevinstrate. Hvorfor? Fordi forholdet mellem risiko og belønning for deres individuelle handelsopsætninger giver plads til det. Hvis de kun tager opsætninger med et forhold mellem risiko og belønning på 1:10, kan de tabe i ni handler i træk og stadig opnå break-even i én handel. I dette tilfælde ville de kun skulle få gevinst i to ud af ti handler for at få fortjeneste. På denne måde kan beregningen af risiko vs. belønning være effektiv.

Derudover kan forholdet mellem gevinst og tab også bruges til at beregne en handlendes forhold mellem risiko og belønning. Sammen med din gevinstrate er forholdet mellem gevinst og tab det antal handler, du vinder, i forhold til det antal handler, du taber, hvilket hjælper dig med at fastslå succesraten. Hvis du f.eks. har en tabsrate på 60 procent, taber du 60 % af tiden. Du kan også bruge dette i risikostyring, da det hjælper dig med at beregne forholdet mellem risiko og belønning.

Ved hjælp af formler til beregning af andre forhold såsom gevinstrate og forhold mellem gevinst og tab kan handlende beregne forholdet mellem risiko og belønning. De kan mere specifikt fastslå værdien af deres gevinster og tab, hvilket estimerer de risici, som en handlende måtte have.