Forklaring af allokering og spredning af aktiver
Hjem
Artikler
Forklaring af allokering og spredning af aktiver

Forklaring af allokering og spredning af aktiver

Begynder
Offentliggjort Jan 27, 2020Opdateret Feb 1, 2023
6m

Introduktion

Når det kommer til penge, er der altid en risiko. Enhver investering kan medføre et tab, mens en kontantposition kun vil se værdien langsomt blive eroderet gennem inflationen. Selvom risikoen ikke kan elimineres, kan den justeres for at være i overensstemmelse med en persons særlige investeringsmål.

Allokering og spredning af aktiver er begreber, der spiller en central rolle i bestemmelsen af disse risikoparametre. Selvom du er ny til at investere, er du sikkert bekendt med principperne bag dem, da de har eksisteret i tusinder af år. 

Denne artikel giver dig et overblik over, hvad de er, og hvordan de vedrører moderne pengeforvaltningsstrategier. 

Hvis du gerne vil læse mere om et lignende emne, kan du se Forklaring af finansiel risiko


Hvad er allokering og spredning af aktiver?

Begreberne allokering og spredning af aktiver bruges ofte udskifteligt. De kan dog henvise til lidt forskellige aspekter af risikostyring. 

Allokering af aktiver kan bruges til at beskrive en pengeforvaltningsstrategi, der skitserer, hvordan kapital skal fordeles mellem aktivklasser i en investeringsportefølje. Spredning kan derimod beskrive allokeringen af kapital inden for disse aktivklasser. 

Hovedformålet med disse strategier er at maksimere det forventede afkast og samtidig minimere den potentielle risiko. Dette indebærer typisk bestemmelse af investorens investeringstidshorisont, risikotolerance og undertiden overvejelse af de bredere økonomiske forhold. 

Kort sagt koges hovedideen bag allokering og spredning ned til ikke at lægge alle dine æg i én kurv. En kombination af aktivklasser og aktiver, der ikke er korreleret, er den mest effektive måde at opbygge en afbalanceret portefølje på.

Det, der gør disse to strategier stærke i kombinationen, er, at risikoen ikke kun fordeles mellem forskellige aktivklasser, men også inden for disse aktivklasser. 

Nogle finansielle eksperter mener endda, at fastlæggelse af aktivallokeringsstrategien kan være vigtigere end valget af individuelle investeringer selv. 


Moderne porteføljeteori

Moderne porteføljeteori (MPT) er en ramme, der formaliserer disse principper gennem en matematisk model. Den blev introduceret i en afhandling udgivet af Harry Markowitz i 1952, for hvilken han senere modtog Nobelprisen i økonomi.

Store aktivkategorier har tendens til at bevæge sig forskelligt. Markedsforhold, der får en bestemt aktivklasse til at fungere godt, kan få en anden aktivklasse til at klare sig dårligt. Hovedantagelsen er, at hvis en aktivklasse underpræsterer, kan tabene opvejes af en anden aktivklasse, der klarer sig godt.  

MPT antager, at porteføljens volatilitet kan reduceres ved at kombinere aktiver fra ikke-korrelerede aktivklasser. Dette bør også øge den risikojusterede præstation, hvilket betyder, at en portefølje med samme risikomængde vil give et bedre afkast. Det antages også, at hvis to porteføljer giver det samme afkast, vil enhver rationel investor foretrække porteføljen med mindre risiko. 

Kort sagt siger MPT, at det mest effektive er at kombinere aktiver i en portefølje, der ikke er korreleret.


Typer af aktivklasser og allokeringsstrategier

Inden for en typisk ramme for allokering af aktiver kan aktivklasser kategoriseres på følgende måde: 

  • Traditionelle aktiver – aktier, obligationer og kontanter. 

  • Alternative aktiver – ejendom, råvarer, derivater, forsikringsprodukter, kapitalfond og selvfølgelig kryptoaktiver.

Generelt er der to hovedtyper af aktivallokeringsstrategier, som begge bruger de antagelser, der er skitseret i MPT: Strategisk aktivallokering og taktisk aktivallokering. 

Strategisk aktivallokering anses for at være en traditionel tilgang, der er mere egnet til en passiv investeringsstil. Porteføljer baseret på denne strategi vil kun have tendens til at blive afbalanceret, hvis de ønskede allokeringer skifter baseret på en ændring i investorens tidshorisont eller risikoprofil. 

Taktisk aktivallokering passer bedre til mere aktive investeringsstile. Den giver investorer mulighed for at koncentrere deres portefølje om aktiver, der klarer sig bedre end markedet. Den antager, at hvis en sektor klarer sig bedre end markedet, kan den fortsætte med at klare sig bedre end det i en længere periode. Da det ligeledes er baseret på de principper, der er skitseret i MPT, giver det også mulighed for en vis grad af spredning.

Det er værd at bemærke, at aktiver ikke behøver at være fuldstændigt ukorrelerede eller omvendt korrelerede for, at spredning har en gavnlig effekt. Det kræver kun, at de ikke er fuldstændigt korrelerede. 


Anvendelse af aktivallokering og spredning på en portefølje

Lad os overveje disse principper gennem en eksempelportefølje. En aktivallokeringsstrategi kan bestemme, at porteføljen skal have følgende allokeringer mellem forskellige aktivklasser:

  • 40 % investeret i aktier

  • 30 % i obligationer

  • 20 % i kryptoaktiver

  • 10 % kontant 

En spredningsstrategi kan diktere, at blandt de 20 %, der investeres i kryptoaktiver: 

  • Skal 70 % tildeles bitcoin

  • 15 % til large-caps

  • 10 % til mid-caps

  • 5 % til small-caps

Når allokeringerne er fastlagt, kan porteføljens resultater overvåges og revideres regelmæssigt. Hvis allokeringerne skifter, kan det være tid til at afbalancere, hvilket betyder at købe og sælge aktiver for at justere porteføljen tilbage til de ønskede proportioner. Dette indebærer generelt at sælge de aktiver, der præsterer bedst, og købe dem, der underpræsterer. Udvælgelsen af aktiver er naturligvis helt afhængig af strategien og de enkelte investeringsmål. 

Kryptoaktiver er blandt de mest risikable aktivklasser. Denne portefølje kan betragtes som meget risikabel, da den har en betydelig del allokeret til kryptoaktiver. En mere risikovillig investor ønsker måske at allokere mere af porteføljen til f.eks. obligationer – en langt mindre risikabel aktivklasse. 

Hvis du gerne vil læse en dybdegående forskningsrapport om fordelene ved bitcoin i en diversificeret portefølje med flere aktiver, kan du se denne rapport fra Binance Research: Portfolio Management Series #1 - Exploring the diversification benefits with Bitcoin.


Spredning inden for en kryptoaktivportefølje

Mens principperne bag disse metoder i teorien bør gælde for en kryptoaktivportefølje, bør de tages med et gran salt. Kryptovalutamarkedet er stærkt korreleret med bitcoins prisbevægelser. Dette gør spredning til en urimelig opgave – hvordan kan man oprette en kurv med ukorrelerede aktiver fra en kurv med stærkt korrelerede aktiver?

Til tider kan specifikke altcoins vise en nedsat korrelation med bitcoin, og opmærksomme handlende kan drage fordel af det. Disse varer dog typisk ikke på en måde, der er så konsekvent anvendelig som lignende strategier på traditionelle markeder.  

Det kan imidlertid antages, at når markedet modnes, kan en mere systematisk tilgang til spredning blive mulig inden for en kryptoaktivportefølje. Markedet har utvivlsomt en lang vej at gå indtil da.


Problemer med allokering af aktiver

Selvom det er en ubestrideligt kraftfuld teknik, er nogle aktivallokeringsstrategier muligvis ikke egnede til visse investorer og porteføljer. 

At lægge en plan kan være relativt ligetil, men nøglen til en god aktivallokeringsstrategi er implementering. Hvis investoren ikke er i stand til at lægge sine fordomme til side, kan porteføljens effektivitet blive undermineret. 

Et andet potentielt problem kommer fra vanskeligheden ved at estimere en investors risikotolerance på forhånd. Når resultaterne begynder at komme ind efter en given periode, kan investoren indse, at han eller hun helst ville have mindre (eller endnu mere) risiko. 


Sammenfatning

Allokering og spredning af aktiver er grundlæggende begreber inden for risikostyring, der har eksisteret i tusinder af år. De er også ét af kernekoncepterne bag moderne porteføljeforvaltningsstrategier. 

Hovedformålet med at udtænke en aktivallokeringsstrategi er at maksimere det forventede afkast og samtidig minimere risikoen. Fordeling af risiko mellem aktivklasser kan øge porteføljens effektivitet.

Eftersom markederne er stærkt korrelerede med bitcoin, bør aktivallokeringsstrategier anvendes på kryptoaktivporteføljer med forsigtighed.