Vad är Ethereum?
Hem
Artiklar
Vad är Ethereum?

Vad är Ethereum?

Nybörjare
Publicerad Mar 18, 2020Uppdaterad Aug 23, 2023
12m

Kapitel

 1. Ethereums grunder
 2. Var kommer Ether ifrån?
 3. Kom igång med Ethereum
 4. Skalbarhet, ETH 2.0 och framtiden för Ethereum
 5. Ethereum och decentraliserad finans (DeFi)
 6. Delta i Ethereum-nätverket


Kapitel 1 – Grunderna om Ethereum

Innehåll


Vad är Ethereum?

Ethereum är en decentraliserad datorplattform. Du kan föreställa dig den som en bärbar dator eller PC, men som inte körs på en enda enhet. Istället körs den samtidigt på tusentals maskiner runt om i världen, vilket betyder att den inte har någon ägare.

Ethereum låter dig, precis som bitcoin och andra kryptovalutor, överföra digitala pengar. Men den kan mycket mer – du kan distribuera din egen kod och interagera med applikationer som har skapats av andra användare. Eftersom den är så flexibel kan alla möjliga sofistikerade program lanseras på Ethereum.

Enkelt uttryckt är huvudtanken bakom Ethereum att utvecklarna kan skapa och lansera kod som körs över ett distribuerat nätverk, istället för att existera på en centraliserad server. Detta innebär att dessa applikationer i teorin inte kan stängas av eller censureras.


Vad är skillnaden mellan Ethereum och ether (ETH)?

Det kan verka ologiskt, men enheterna som används i Ethereum kallas inte Ethereum eller Ethereums. Ethereum är själva protokollet, men valutan som driver detta är helt enkelt känd som ether (eller ETH).


Vad gör Ethereum värdefullt?

Vi nämnde att Ethereum kan köra kod över ett distribuerat system. Därför kan program inte manipuleras av externa parter. De läggs till i Ethereums databas (det vill säga blockkedjan) och kan programmeras så att koden inte kan redigeras. Dessutom är databasen synlig för alla, så användarna kan granska koden innan de interagerar med den.
Vad detta betyder är att vem som helst, var som helst kan starta applikationer som inte kan tas offline. Eftersom dess ursprungliga enhet – ether – lagrar värde kan dessa applikationer sätta villkor för hur värde överförs, vilket gör det hela ännu mer intressant. Vi kallar programmen som utgör applikationer för smarta kontrakt. I de flesta fall kan dessa ställas in för att fungera utan mänsklig inblandning.

Idén om "programmerbara pengar" har inte helt oväntat fängslat användare, utvecklare och företag runt om i hela världen.


Giá Ethereum (ETH) hôm nay là.


Vad är blockkedjan?

Blockkedjan är själva grunden av Ethereum – den är databasen som innehåller informationen som används av protokollet. Om du har läst vår artikel Vad är bitcoin? har du en grundläggande uppfattning om hur en blockkedja fungerar. Ethereum-blockkedjan liknar bitcoinblockkedjan, även om de data den lagrar – och hur den lagrar dessa – är annorlunda.
Du kan föreställa dig Ethereums blockkedja som en bok som du hela tiden lägger till sidor i. Varje sida kallas ett block och den är fylld med information om transaktioner. När vi vill lägga till en ny sida måste vi först inkludera ett speciellt värde överst på sidan. Detta värde tillåter vem som helst att se att den nya sidan har lagts till efter föregående sida och inte bara infogats i boken slumpmässigt.
I grund och botten är det lite som ett sidnummer som refererar till föregående sida. Genom att titta på den nya sidan kan vi med säkerhet säga att den följer den tidigare. För att göra detta använder vi en process som kallas hashing
Hashing tar en bit data – i det här fallet allt på vår sida – och returnerar en unik identifierare (vår hash). Risken för att två databitar ska ge oss samma hash är astronomiskt låg. Det är också en enkelriktad process: du kan enkelt beräkna en hash, men det är praktiskt taget omöjligt för dig att vända hashen för att få informationen som skapade den. Vi kommer in på varför detta är viktigt för utvinning i ett senare kapitel.

Nu har vi en mekanism som länkar ihop våra sidor i rätt ordning. Varje försök att ändra ordningen eller ta bort sidor gör det uppenbart att vår bok har manipulerats. 

Vill du lära dig mer om blockkedjor? Se till att kolla in vår nybörjarguide om blockkedjeteknologi.


Ethereum kontra bitcoin – vad är skillnaden?

Bitcoin förlitar sig på blockkedjeteknik och ekonomiska incitament för att skapa ett globalt digitalt kontantsystem. Bitcoin har introducerat flera viktiga innovationer som möjliggör samordning av användare över hela världen, utan ett behov av en central part. Genom att låta varje deltagare köra ett program på sin dator, gjorde bitcoin det möjligt för användare att komma överens om tillståndet för en finansiell databas i en trustless, decentraliserad miljö.
Bitcoin kallas ofta för första generationens blockkedja. Den skapades inte som ett alltför komplext system och detta är en styrka när det kommer till säkerhet. Den hålls avsiktligt inte så flexibel, för att prioritera säkerheten i basskiktet. Faktum är att det smarta kontraktsspråket i bitcoin är extremt begränsat och det passar inte applikationer utanför transaktioner särskilt bra.
Den andra generationens blockkedjor kan däremot göra mer. Förutom finansiella transaktioner möjliggör dessa plattformar en högre grad av programmerbarhet. Ethereum ger utvecklarna mycket mer frihet att experimentera med egna koder och skapa vad vi kallar decentraliserade applikationer (DApps).

Ethereum var den första av den andra generationens våg av blockkedjor och är fortfarande den mest framgångsrika. Den har likheter med bitcoin och kan utföra många av dess funktioner. I grunden är de två dock väldigt olika och var och en har sina egna fördelar framför den andra.


Hur fungerar Ethereum?

Vi skulle kunna definiera Ethereum som en statusmaskin. Allt detta innebär är att du när som helst kan få en bild av alla kontobalanser och smarta kontrakt som de ser ut just nu. Vissa åtgärder gör att tillståndet uppdateras, vilket innebär att alla noder uppdaterar sin egen bild för att återspegla förändringen.

En övergång i Ethereums status.


De smarta kontrakten som körs på Ethereum aktiveras av transaktioner (antingen från användare eller andra kontrakt). När en användare skickar en transaktion till ett kontrakt kör varje nod i nätverket kontraktets kod och registrerar dess utdata. Den gör detta genom att använda Ethereum Virtual Machine (EVM) som omvandlar de smarta kontrakten till instruktioner som datorn kan läsa.
För att uppdatera tillståndet används en speciell mekanism som kallas utvinning (för tillfället). Utvinning sker med en bevis på arbete-algoritm, ungefär som för bitcoin. Vi går in mer på detta inom kort.


Vad är ett smart kontrakt?

Ett smart kontrakt är bara kod. Koden är varken smart eller ett kontrakt i traditionell mening. Men vi kallar det smart eftersom det verkställer sig självt under vissa villkor och skulle kunna ses som ett kontrakt eftersom det upprätthåller avtal mellan parter.

Datavetaren Nick Szabo kan tillskrivas denna idé, då han var den som föreslog den i slutet av 1990-talet. Han använde exemplet med en godisautomat för att förklara konceptet och menade att det kunde ses som en föregångare till det moderna smarta kontraktet. När det gäller godisautomaten är det ett enkelt kontrakt som utförs. Användarna sätter in coin (coin) och i gengäld matar maskinen ut en produkt som de väljer.

Ett smart kontrakt tillämpar denna typ av logik, fast i en digital miljö. Du kan ange något enkelt i koden, som att skriva "Hallå världen!" när två ether skickas till detta kontrakt.


I Ethereum skulle utvecklaren koda detta så att det senare kan läsas av EVM:en. Detta publiceras sedan genom att skickas till en särskild adress som registrerar kontraktet. Vid den tidpunkten kan vem som helst använda det. Och kontraktet kan inte raderas, såvida inte ett villkor för detta angavs av utvecklaren när det skrevs.

Nu har kontraktet en adress. För att interagera med den behöver användarna bara skicka 2 ETH till den adressen. Detta aktiverar kontraktets kod – alla datorer i nätverket kan köra den, se att betalningen har gjorts till kontraktet och registrera dess utdata i form av ("Hallå världen!").

Ovanstående är kanske ett av de mest grundläggande exemplen på vad som kan göras med Ethereum. Mer sofistikerade applikationer som kopplar samman många kontrakt kan byggas – och har byggts.


Vem skapade Ethereum?

2008 publicerade en okänd utvecklare (eller grupp av utvecklare) bitcoin-vitboken, under pseudonymen Satoshi Nakamoto. Detta förändrade permanent världen med digitala pengar. Några år senare kom en ung programmerare vid namn Vitalik Buterin på ett sätt att ta idén till nästa steg och tillämpa den på alla typer av applikationer. Konceptet utvecklades så småningom till Ethereum.
Ethereum föreslogs av Buterin i ett blogginlägg 2013 med titeln Ethereum: The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. I sitt inlägg beskrev han en idé om en Turing-komplett blockkedja – en decentraliserad dator som, med tillräckligt mycket tid och resurser, skulle kunna köra vilken applikation som helst. 
Idag begränsas applikationstyperna som kan distribueras på en blockkedja endast av utvecklarnas fantasi. Ethereum syftar till att ta reda på om blockkedjeteknologin har giltiga användningsområden utanför bitcoins avsiktliga designbegränsningar.


Hur fördelades eth?

Ethereum lanserades 2015 med en initial tillgång på 72 miljoner ether. Drygt 50 miljoner av dessa token distribuerades i en offentlig token-försäljning kallad ett inledande coinerbjudande (ICO), där de som ville delta kunde köpa ether-token i utbyte mot bitcoin eller fiatvaluta.


Vad var DAO och vad är Ethereum Classic?

Med Ethereum har helt nya sätt för öppet samarbete över internet blivit möjliga. Ta till exempel DAO:er (decentraliserade autonoma organisationer) som är enheter som styrs av datorkod, liknande ett datorprogram.
Ett av de första och mest ambitiösa försöken till en sådan organisation var "The DAO". Den skulle ha bestått av komplexa smarta kontrakt som löpte ovanpå Ethereum och fungerade som en autonom risktillgång. DAO-token distribuerades i en ICO och gav en ägarandel, plus en rösträtt, till tokeninnehavarna.

Inte långt efter lanseringen utnyttjade dock illvilliga aktörer en sårbarhet i koden och tog nästan en tredjedel av DAO:s tillgångar. Vid den tiden var 14 % av hela ethertillförseln låst i DAO. Det behöver knappast nämnas att detta var en förödande händelse för det då nystartade Ethereum-nätverket.

Efter lite övervägande delades kedjan hårt upp i två kedjor. I den ena "omvändes" de olagliga transaktionerna, för att återställa tillgångarna – denna kedja är vad som nu kallas Ethereum-blockkedjan. Den ursprungliga kedjan, där dessa transaktioner inte vändes om och oföränderligheten bibehölls, är nu känd som Ethereum Classic.
Händelsen fungerade som en skarp påminnelse om riskerna med denna teknik och hur det kan gå så fel med att anförtro autonom kod med stora mängder pengar. Det är också ett intressant exempel på hur kollektiva beslut i en öppen miljö kan lösa stora utmaningar. Om du bortser från dess säkerhetsluckor illustrerade DAO perfekt potentialen hos smarta kontrakt för att möjliggöra trustless-samarbete i stor skala på internet.Kapitel 2 – Var kommer ether ifrån?

Innehåll


Hur skapas nya ether?

Vi har kort gått igenom utvinning tidigare. Om du är bekant med bitcoin vet du att utvinningsprocessen är en integrerad del av att säkra och uppdatera blockkedjan. I Ethereum gäller samma princip: för att belöna användarna som utvinner (vilket är kostsamt), belönar protokollet dem med ether.


Hur många ether finns det?

I februari 2020 var det totala utbudet av ether cirka 110 miljoner. 
Till skillnad från bitcoin fastställdes inte Ethereums token-utsläppsschema under lanseringen. Bitcoins mål är att bevara värdet genom att begränsa utbudet och sakta minska mängden nya coin som skapas. Ethereums, å andra sidan, syftar till att ge en grund för decentraliserade applikationer (DApps). Eftersom det är oklart vilken typ av token-utgivningsschema som passar detta ändamål bäst är frågan fortfarande öppen.


Hur fungerar Ethereum-utvinning?

Utvinning är avgörande för nätverkets säkerhet. Den säkerställer att blockkedjan kan uppdateras rättvist och låter nätverket fungera utan en enda beslutsfattare. Inom utvinning avsätter en undergrupp av noder (med det passande namnet miners) datorkraft till att lösa ett kryptografiskt pussel.

Vad de faktiskt gör är att hasha en uppsättning kommande transaktioner tillsammans med andra data. För att blocket ska anses giltigt måste hashen hamna under ett värde som anges av protokollet. Om detta misslyckas kan de ändra en del av dess data och försöka igen.

För att konkurrera med andra måste därför miners kunna hasha så snabbt som möjligt – vi mäter deras kraft i hashhastighet. Ju mer hashhastighet som finns på nätverket, desto svårare blir pusslet att lösa. Bara miners behöver hitta den faktiska lösningen – när den väl är känd är det lätt för alla andra deltagare att kontrollera att den är giltig.
Som du kanske förstår är det dyrt att hasha kontinuerligt i höga hastigheter. För att uppmuntra miners att säkra nätverket får de en belöning. Den består av alla avgifter för transaktionerna i blocket. De får också nyskapad ether – 2 ETH i skrivande stund.


Vad är Ethereum-gas?

Kommer du ihåg vårt Hallå världen!-kontrakt vi nämnde tidigare? Det var ett lätt program att bygga. Det är inte alls särskilt dyrt, beräkningsmässigt. Men du kör det inte bara på din egen dator – du ber alla på Ethereums ekosystem att köra det.
Detta leder oss till följande fråga: vad händer när tiotusentals människor har sofistikerade kontrakt? Om någon ställer in sitt kontrakt på att fortsätta gå igenom samma kod skulle varje nod behöva köra den i evighet. Detta skulle belasta resurserna för mycket och systemet skulle troligen kollapsa på grund av detta.
Lyckligtvis har Ethereum introducerat begreppet gas för att mildra denna risk. Precis som att din bil inte kan köras utan bränsle kan kontrakt inte utföras utan gas. Kontrakt anger en mängd gas som användarna måste betala för att kontrakten ska kunna köras. Om det inte finns tillräckligt med gas upphör kontraktet. 

I stort sett är det en avgiftsmekanism. Samma koncept sträcker sig till transaktioner: miners är främst motiverade av vinster, så de kan ignorera transaktioner med en lägre avgift.

Observera att ether och gas inte är samma sak. Det genomsnittliga priset på gas varierar och bestäms till stor del av alla miners. När du gör en transaktion betalar du för gasen i ETH. Det är precis som bitcoins avgifter i det avseendet – om nätverket är överbelastat och många användare försöker göra transaktioner stiger förmodligen det genomsnittliga gaspriset. Och om det tvärtom inte är mycket aktivitet, så minskar avgiften.
Även om priset på gas förändras har varje operation en fast mängd gas som krävs. Detta innebär att komplexa kontrakt konsumerar mycket mer än en enkel transaktion. Därför är gas ett mått på beräkningskraft. Det säkerställer att systemet kan ge en lämplig avgift till användarna beroende på deras användning av Ethereums resurser.
Gas kostar i allmänhet en bråkdel av en ether. Därför använder vi en mindre enhet (gwei) för att beteckna den. En gwei motsvarar en miljarddel av en ether.
För att göra en lång historia kort skulle du kunna köra ett program som loopar under lång tid. Men det blir snabbt väldigt dyrt för dig att göra detta. Tack vare detta kan noder på Ethereum-nätverket minska spam.
Tidigare genomsnittliga gaspriser i gwei. Källa: etherscan.io


Gas och gasgränser

Antag att Alice gör en transaktion till ett kontrakt. Hon räknar ut hur mycket hon vill spendera på gas (till exempel genom att använda ETH Gas Station). Hon kan sätta ett högre pris för att uppmuntra miners att inkludera hennes transaktion så snabbt som möjligt. 
Men hon sätter även en gasgräns som är där för att skydda henne. Något kan gå fel med kontraktet, vilket gör att det förbrukar mer gas än hon hade tänkt. Gasgränsen är där för att säkerställa att driften stoppas när x mängd gas är förbrukad. Kontraktet upphör, men Alice betalar i alla fall inte mer än vad hon först gick med på att betala.

Detta kan till en början verka som ett förvirrande koncept att förstå. Men oroa dig inte – du kan ställa in priset du är villig att betala för gas (och gasgränsen) manuellt, även om de flesta plånböckerna tar hand om detta åt dig. Kort sagt: gaspriset definierar hur snabbt miners tar din transaktion och gasgränsen definierar det maximala beloppet du betalar för detta. 


Hur lång tid tar det att utvinna ett Ethereum-block?

Den genomsnittliga tiden det tar för ett nytt block att läggas till i kedjan är mellan 12–19 sekunder. Detta ändras med största sannolikhet när nätverket gör övergången till Bevis på insats (PoS), som bland annat syftar till att möjliggöra snabbare blocktider. Om du vill lära dig mer om detta kan du kolla in Vi förklarar Ethereum Casper .


Vad är Ethereum-token?

En stor del av Ethereums fördel är möjligheten för användare att skapa sina egna tillgångar i kedjan, som kan lagras och överföras som ether. Reglerna som styr dem finns i smarta kontrakt, vilket gör att utvecklarna kan ställa in specifika parametrar för sina token. Dessa kan inkludera hur många som ska utfärdas, hur de ska utfärdas, om de är delbara, om var och en är fungibel samt många andra. Den mest framträdande av de tekniska standarderna som tillåter skapandet av token på Ethereum kallas ERC-20 – det är därför token populärt kallas ERC-20-token.

Token-funktionalitet ger innovatörer ett stort område för att experimentera med applikationer i framkanten av ekonomi och teknik. Från att ge ut enhetliga token som fungerar som valuta i appen till att producera unika som backas upp av fysiska tillgångar finns det en hel del designflexibilitet. Det är fullt möjligt att några av de bästa användningsområdena för enkelt och strömlinjeformat tokenskapande inte ens är kända än. Kapitel 3 – Komma igång med Ethereum

Innehåll


Hur köper jag ETH?

Hur du köper krypto med kredit-/betalkort

Binance låter dig enkelt köpa ETH i din webbläsare. Gör så här:


 1. Gå till portalen för att köpa och sälja kryptovaluta. 
 2. Välj kryptovalutan du vill köpa (ETH) och vilken valuta du vill betala med.
 3. Logga in på Binance eller registrera dig om du inte redan har ett konto.
 4. Välj din betalningsmetod.
 5. Ange dina kort- eller bankuppgifter och slutför identitetsverifieringen om du ombeds göra så.
 6. Detta är allt! Din kryptovaluta krediteras nu ditt Binance-konto.


Hur du köper ETH på peer-to-peer-marknader

Du kan även köpa och sälja ETH på peer-to-peer-marknader. Detta gör att du kan köpa coin från andra användare, direkt från Binance-mobilappen. Gör så här:


 1. Starta appen och logga in eller registrera dig.
 2. Välj Köp och sälj med ett klick följt av fliken Köp i det övre vänstra hörnet av gränssnittet.
 3. Du får då ett antal olika erbjudanden – tryck på Köp på det du vill ha.
 4. Du kan betala med andra kryptovalutor (via fliken krypto) eller fiatvaluta (via fliken Fiat). 
 5. Nedan blir du ombedd att ange din betalningsmetod. Välj den som passar dig bäst.
 6. Välj Köp ETH.
 7. Nu måste du göra betalningen. När du är klar trycker du på Markera som betald och bekräftar.
 8. Transaktionen är klar när säljaren skickar dina coin.


Vad kan jag köpa med ether (ETH)?

Till skillnad från bitcoin är Ethereum inte avsett att bara användas som ett nätverk för kryptovaluta. Det är en plattform för att bygga decentraliserade applikationer och som ett utbytbart token är ether bränslet i detta ekosystem. Så det primära användningsområdenet för ether är utan tvekan det verktyg som det tillhandahåller inom Ethereum-nätverket.

Med detta sagt kan ether också användas på samma sätt som traditionell valuta, vilket innebär att du kan köpa varor och tjänster med ETH precis som med vilken annan valuta som helst.

Karta över återförsäljare som accepterar ether som betalning. Källa: cryptwerk.com/coinmap


Vad används Ethereum till?

Personer kan använda Ethereums inhemska valuta, ETH, som digitala pengar eller säkring. Många ser det också som ett värdelager, liknande bitcoin. Till skillnad från bitcoin är dock Ethereum-blockkedjan mer programmerbar, så det finns mycket mer du kan göra med ETH. Den kan användas som livsnerven för decentraliserade finansiella applikationer, decentraliserade marknader, börser, spel och många andra


Vad händer om jag tappar bort min ETH?

Eftersom det inte finns några banker inblandade är du ansvarig för dina egna tillgångar. Du kan lagra dina coin på en börs eller i din egen plånbok. Observera att om du använder din egen plånbok måste du ta noga hand om din seed-fras. Håll denna säker, eftersom du behöver den för att återställa dina tillgångar om du förlorar åtkomst till din plånbok.


Kan jag återställa Ethereum-transaktioner?

När data väl har lagts till i Ethereum-blockkedjan är det nästan omöjligt att ändra eller ta bort dessa. Det betyder att när du gör en transaktion kan du se den som att den är där för alltid. Du bör därför alltid dubbelkolla att du skickar tillgångar till rätt adress. Om du skickar ett stort belopp kan det vara bra att skicka ett litet belopp först för att vara säker på att du skickar till rätt adress.
Med detta sagt och på grund av ett hackat smart kontrakt delades Ethereum hårt 2016, där de skadliga transaktionerna effektivt "omvändes". Detta var dock en extrem åtgärd för en exceptionell händelse och sker normalt sett inte.


Är Ethereum-transaktioner privata?

Nej. Alla transaktioner som läggs till i Ethereum-blockkedjan är offentligt synliga. Även om ditt riktiga namn inte finns på din Ethereum-adress kan någon kanske koppla det till din identitet genom andra metoder.


Kan jag tjäna pengar på Ethereum?

Eftersom det är en volatil tillgång kan du tjäna pengar med ETH, precis som du kan förlora pengar. Vissa kanske håller ether på lång sikt och satsar på att nätverket blir ett globalt, programmerbart avräkningslager. Andra väljer att handla det mot andra altcoin. Ändå har båda dessa strategier sina egna finansiella risker.
Eftersom det är grundpelaren i rörelsen decentraliserad finans (DEFi) kan ETH också användas för utlåning, som säkerhet för att ta lån, skapa syntetiska tillgångar och – någon gång i framtiden – staking.
Vissa investerare kanske bara har en långsiktig position i bitcoin och inkluderar inte någon annan digital tillgång i sin portfölj. Däremot kan andra välja att inneha ETH och andra altcoin i sin portfölj eller allokera en viss procent av detta till kortsiktig handel (till exempel dagshandel eller swinghandel). Det finns inte en säker metod för att tjäna pengar på marknaderna och varje investerare bör själv bestämma vilken strategi som är lämpligast för deras profil och omständigheter.


Hur kan jag spara min ETH?

Det finns många alternativ för att lagra coin, alla med sina egna för- och nackdelar. Som med allt som involverar risk kan det vara smart att diversifiera mellan de olika tillgängliga alternativen.
Generellt kan lagringslösningar vara antingen förvarings- eller icke-förvaringslösningar. En förvaringslösning innebär att du anförtror dina coin till en tredje part (som en börs). I det här fallet måste du logga in på förvaringsinstitutets plattform för att göra transaktionerna med dina kryptotillgångar.
En lösning utan förvaring är motsatsen – du behåller kontrollen över dina egna tillgångar samtidigt som du använder en kryptovaluta-plånbok. En plånbok innehar inte dina coin som din fysiska plånbok – snarare rymmer den kryptografiska nycklar som låter dig komma åt dina tillgångar i blockkedjan. Det är absolut nödvändigt att du säkerhetskopierar din seed-fras när du använder en icke-lagrande plånbok!


Hur du sätter in ETH på Binance

Om du redan har ether och vill sätta in den på Binance kan du helt enkelt följa dessa snabba steg:

 1. Logga in på Binance eller registrera dig om du inte redan har ett konto.
 2. Gå till din spotplånbok och välj Insättning.
 3. Välj ETH från coinlistan.
 4. Välj nätverk och skicka ETH till motsvarande adress.
 5. Detta är allt! Efter att transaktionen har bekräftats kommer din ether att krediteras till ditt Binance-konto.


Hur du sparar din ETH på Binance

Om du vill handla aktivt med din ether måste du lagra den på ditt Binance-konto. Att lagra din ETH på Binance är enkelt och säkert. Och det låter dig enkelt dra nytta av fördelarna med Binance-ekosystemet genom utlåning, insatser, airdrop-kampanjer och gåvotillfällen.


Hur du tar ut ETH från Binance

Om du redan har ether och vill ta ut det från Binance kan du helt enkelt följa dessa snabba steg:

 1. Logga in på Binance.
 2. Gå till din spotplånbok och välj Uttag.
 3. Välj ETH från coinlistan.
 4. Välj nätverket
 5. Ange mottagarens adress och belopp.
 6. Bekräfta processen via din e-post.
 7. Detta är allt! Efter att transaktionen har bekräftats kommer ETH:en att krediteras till den adress du angett.


Hur du sparar din ETH i en Ethereum-plånbok

Om du vill lagra din ETH i din egen plånbok har du två huvudalternativ: heta plånböcker och kalla plånböcker.


Heta plånböcker

En kryptovaluta-plånbok som är ansluten till internet på något sätt kallas en het plånbok. Vanligtvis kommer den att vara en mobil eller stationär applikation som låter dig kontrollera dina balanser och skicka eller ta emot token. Eftersom heta plånböcker är online så tenderar de att vara mer sårbara för attacker, men också mer bekväma för vardagliga betalningar. Trust Wallet är ett exempel på en lättanvänd mobilplånbok med många coin som stöds.

Kalla plånböcker

En kall plånbok är en kryptoplånbok som inte är exponerad för internet. Eftersom det inte finns någon attackvektor online är riskerna för en attack totalt sett lägre. Samtidigt är kalla plånböcker vanligtvis mindre intuitiva att använda jämfört med heta plånböcker. Exempel på kalla plånböcker kan vara hårdvaruplånböcker eller pappersplånböcker, men användningen av pappersplånböcker avråds ofta eftersom många anser att de är föråldrade och riskfyllda att använda.
För en uppdelning av plånbokstyper kan du kolla in Vi förklarar de olika kryptoplånbokstyperna.


Vad är Ethereums logotyp och symbol?

Vitalik Buterin designade det första Ethereum-emblemet. Det bestod av två roterade summeringssymboler Σ (Sigma från det grekiska alfabetet). Den slutliga designen av logotypen (baserat på detta emblem) består av en romboid form som kallas en oktaeder, omgiven av fyra trianglar. I likhet med andra valutor kan det vara användbart för ether att ha en standard Unicode-symbol så att appar och webbplatser enkelt kan visa ethervärden. Även om den inte används lika ofta som till exempel $ för USD, är den vanligaste symbolen för ether Ξ.Kapitel 4 – Skalbarhet, ETH 2.0 och framtiden för Ethereum

Innehåll


Vad är skalbarhet?

I enkla termer är skalbarhet ett mått på ett systems förmåga att växa. Inom datoranvändning kan till exempel ett nätverk eller en server skalas för att hantera större efterfrågan genom olika metoder.

Inom kryptovaluta är skalbarhet hur väl en blockkedja kan växa för att rymma fler användare. Fler användare innebär fler operationer och transaktioner som "tävlar" om att inkluderas i blockkedjan.


Varför behöver Ethereum skalas?

Ethereum-förespråkare tror att nästa iteration av internet kommer att byggas på plattformen. Den så kallade Web 3.0 skulle åstadkomma en decentraliserad topologi som kännetecknas av brist på mellanhänder, fokus på integritet och en förskjutning mot verkligt ägande av egna data. Denna bas skulle byggas med hjälp av distribuerad datoranvändning i form av smarta kontrakt och distribuerade lagrings-/kommunikationsprotokoll.
För att uppnå detta måste Ethereum dock massivt öka antalet transaktioner som det kan bearbeta, utan att skada nätverkets decentralisering. För närvarande begränsar Ethereum inte transaktionsvolymen genom att begränsa blockstorleken som bitcoin gör. Istället finns det en blockgasgräns – bara en viss mängd gas får plats i ett block.

Om du till exempel har en blockgasgräns på 100 000 gwei och vill inkludera tio transaktioner med en gasgräns på 10 000 gwei vardera, skulle det fungera. Det skulle även två transaktioner på 50 000 gwei. Alla andra transaktioner som skickas in tillsammans med dessa skulle behöva vänta på nästa block. 

Detta är inte idealiskt för ett system som alla använder. Om det finns fler pågående transaktioner än tillgängligt utrymme i ett block börjar de snart släpa efter. Gaspriset kommer att stiga och användarna måste bjuda över andra för att få sina transaktioner inkluderade först. Beroende på hur upptaget nätverket är kan driften bli för dyr för vissa användningsområden.

Ökningen i popularitet för CryptoKitties är ett utmärkt exempel på Ethereums begränsningar inom detta. Under 2017 fick det Ethereum-baserade spelet många användare att göra transaktioner för att delta i uppfödningen av sina egna digitala katter (representerade som icke-fungibla token). Det blev så populärt att pågående transaktioner sköt i höjden, vilket resulterade i extrem överbelastning av nätverket under en tid.


Blockchains dilemma med skalbarhet

Det verkar som att bara en höjning av blockgasgränsen skulle klara av alla skalbarhetsproblem. Ju högre tak, desto fler transaktioner kan bearbetas inom en given tidsram, eller?

Tyvärr är detta inte möjligt utan att offra viktiga egenskaper hos Ethereum. Vitalik Buterin föreslog Blockchain Trilemma (visualiserat nedan), för att förklara den känsliga balansen som blockkedjor måste hitta.

Blockchain Trilemma: Skalbarhet (1), säkerhet (2) och decentralisering (3).


Genom att välja att optimera två av tre av de ovanstående egenskaperna kommer den tredje att saknas. Blockkedjor som Ethereum och bitcoin prioriterar säkerhet och decentralisering. Deras konsensusalgoritmer säkerställer säkerheten för deras nätverk, som består av tusentals noder, men detta leder till sämre skalbarhet. Med så många noder som tar emot och validerar transaktioner, är systemet mycket långsammare än centraliserade alternativ.
I ett annat scenario skulle blockgasgränsen kunna hävas så att nätverket uppnår säkerhet och skalbarhet, men det blir inte lika decentraliserat. 

Detta beror på att fler transaktioner i ett block resulterar i större block. Ändå måste noder på nätverket ladda ned och sprida dem med jämna mellanrum. Och denna process är intensiv för hårdvaran. När blockgasgränsen höjs blir det svårare för noder att validera, spara och sända block.

Som ett resultat skulle det kunna hända att noder som inte kan hänga med skulle hoppa av nätverket. Genom att fortsätta på detta sätt skulle bara en bråkdel av kraftfulla noder kunna delta – vilket leder till mer centralisering. Det skulle kunna sluta med en blockkedja som är säker och skalbar, men den skulle inte vara decentraliserad.

Slutligen kan vi föreställa oss en blockkedja som fokuserar på decentralisering och skalbarhet. För att vara både snabb och decentraliserad måste uppoffringar göras vad gäller konsensusalgoritmen som används, vilket leder till svagare säkerhet.


Hur många transaktioner kan Ethereum bearbeta?

Under de senaste åren har Ethereum sällan överstigit tio transaktioner per sekund (TPS). För en plattform som siktar på att bli en "världsdator" är denna siffra förvånansvärt låg.
Skalningslösningar har dock länge varit en del av Ethereums färdplan. Plasma är ett exempel på en skalningslösning. Den syftar till att öka effektiviteten hos Ethereum och tekniken kan även appliceras på andra blockkedjenätverk.


Vad är Ethereum 2.0?

Trots all sin potential har Ethereum för närvarande stora begränsningar. Vi har redan diskuterat skalbarheten. Kort sagt – om Ethereum siktar på att bli ryggraden i ett nytt finansiellt system, måste det kunna hantera många fler transaktioner per sekund. Med tanke på nätverkets distribuerade karaktär är detta ett oerhört svårt problem att lösa och Ethereum-utvecklarna har tänkt på detta i flera år.

För att hålla nätverket tillräckligt decentraliserat måste gränser upprätthållas. Ju högre kraven är för att driva en nod, desto färre deltagare blir det och desto mer centraliserat blir nätverket. Så att öka antalet transaktioner som Ethereum kan behandla skulle kunna hota systemets integritet, eftersom det också skulle öka bördan på noderna.

En annan kritik mot Ethereum (och andra bevis på arbete-kryptovalutor) är att de är otroligt resurskrävande. För att kunna lägga till ett block till blockkedjan måste de utvinna. För att skapa ett block på detta sätt måste de snabbt utföra beräkningar som förbrukar enorma mängder elektricitet.

För att ta itu med ovanstående begränsningar har en stor uppsättning uppgraderingar föreslagits, tillsammans kända som Ethereum 2.0 (eller ETH 2.0). När ETH 2.0 väl har introducerats borde det förbättra nätverkets prestanda avsevärt.


Vad är Ethereum-sharding?

Som nämnts ovan lagrar varje nod en kopia av hela blockkedjan. Varje gång den utökas måste var och en av noderna uppdateras, vilket förbrukar deras bandbredd och minne.

Om du använder en metod som kallas sharding är detta eventuellt inte längre är nödvändigt. Namnet syftar på processen att dela upp nätverket i delmängder av noder – dessa är våra sharding/skärvor. Var och en av dessa skärvor behandlar sina egna transaktioner och kontrakt, men kan ändå kommunicera med det bredare nätverket av skärvor efter behov. Eftersom varje skärva valideras oberoende är det inte längre nödvändigt för dem att lagra data från andra skärvor.

Nätverket i mars 2020 jämfört med nätverket med implementerad sharding.


Sharding är en av de mest komplexa metoderna för skalning och kräver mycket arbete att designa och implementera. Men om det genomförs framgångsrikt skulle det också vara en av de mest effektiva, vilket ökar nätverkets genomströmningskapacitet i storleksordningen.


Vad är Ethereum-plasma?

Ethereum Plasma är vad vi kallar en skalbarhetslösning utanför kedjan – det vill säga den syftar till att öka transaktionernas genomströmning genom att driva transaktioner bort från blockkedjan. I detta avseende har det vissa likheter med sidokedjor och betalningskanaler.

Med Plasma är sekundära kedjor förankrade i Ethereums huvudblockkedja, men de behåller kommunikationen till ett minimum. De arbetar mer eller mindre oberoende, även om användarna fortfarande litar på huvudkedjan för att lösa tvister eller "slutföra" sina aktiviteter på de sekundära kedjorna.

Att minska mängden data som noder måste lagra är avgörande för Ethereums lyckade skalning. Plasma-metoden tillåter utvecklare att beskriva hur deras "underordnade" kedjor fungerar i ett smart kontrakt på huvudkedjan. Sedan kan de skapa applikationer med information eller processer som skulle vara för dyra att lagra/köra i huvudkedjan.

För en omfattande introduktion till plasma kan du kolla in Vad är Ethereum Plasma?


Vad är Ethereum-rollups?

Rollups liknar Plasma i den meningen att de syftar till att skala Ethereum genom att flytta transaktioner från huvudblockkedjan. Hur fungerar de då? 
Ett enda kontrakt på huvudkedjan innehåller alla tillgångar i den sekundära kedjan och håller ett kryptografiskt bevis på denna kedjas nuvarande tillstånd. Operatörer av denna sekundära kedja, som sätter en bindning i huvudnäts-kontraktet, ser till att endast giltiga tillståndsövergångar är anslutna till huvudnäts-kontraktet. Tanken är att, eftersom detta tillstånd upprätthålls utanför kedjan, det inte ska finnas något behov av att lagra data i blockkedjan. Den viktigaste skillnaden mellan rollups från Plasma ligger dock i det sätt som transaktionerna skickas till huvudkedjan. Med hjälp av en speciell transaktionstyp kan ett stort antal transaktioner "rullas upp" (buntas ihop) till ett speciellt block som kallas ett Rollup-block.   
Det finns två typer av rollups: optimistiska och ZK Rollup. Båda garanterar korrektheten av tillståndsövergångar på olika sätt. 
ZK Rollups skickar transaktioner med hjälp av en kryptografisk verifieringsmetod som kallas nollkunskapsbevis. En inställning till det kallas mer specifikt en zk-SNARK. Vi kommer inte in att på detaljerna om hur det fungerar här, men för rollups kan den användas som ett sätt för olika parter att bevisa för varandra att de har en viss information utan att avslöja vad den informationen är. 

När det gäller ZK Rollups är denna information tillståndsövergångar som skickas till huvudkedjan. En stor fördel med detta är att denna process kan ske nästan omedelbart och det praktiskt taget inte finns någon risk för korrupta statliga inlämningar. 

Optimistiska rollups offrar viss skalbarhet för mer flexibilitet. Genom att använda en virtuell maskin som kallas Optimistic Virtual Machine (OVM) tillåter de smarta kontrakt att köras på dessa sekundära kedjor. Å andra sidan finns det inga kryptografiska bevis för att tillståndsövergången som skickats till huvudkedjan är korrekt. För att minska det här problemet finns det en liten fördröjning för att tillåta användare att utmana och avvisa ogiltiga block som skickats till huvudkedjan. 


Vad är Ethereum-bevis på insats (PoS)?

Bevis på insats (PoS) är en alternativ metod till bevis på arbete för att validera block. I ett bevis på insatssystem utvinns inte block som sådana, utan skapas (eller förfalskas). Istället för att miners tävlar med hashkraft, väljs periodvis en nod (eller validator) slumpmässigt för att validera ett kandidatblock. Om detta görs på rätt sätt får de alla transaktionsavgifter för det blocket och, beroende på protokollet, eventuellt en blockbelöning.

Eftersom det inte är någon utvinning inblandad anses bevis på insats vara mindre skadligt för miljön. Validatorer förbrukar inte alls lika mycket energi som miners och kan istället skapa block med hårdvara på konsumentnivå.

Ethereum är planerad att övergå från PoW till PoS som en del av Ethereum 2.0, med en uppgradering som kallas Casper. Ett exakt datum har ännu inte har angivits.


Vad är Ethereum-staking?

I bevis på arbete-protokoll garanteras nätverkets säkerhet av miners. Miners fuskar inte, eftersom det skulle slösa med elektricitet och göra att de förlorade potentiella belöningar. I bevis på insats finns det ingen sådan spelteori, och olika kryptoekonomiska åtgärder finns på plats för att säkerställa nätverkets säkerhet.
Istället för risken med slöseri är det risken att förlora tillgångar som förhindrar oärliga beteenden. Validatorerna måste göra en insats (vilket betyder ett tokeninnehav) för att vara berättigade till validering. Detta är en fast mängd ether som går förlorad om noden försöker fuska eller som långsamt töms ut om noden inte svarar eller är offline. Men om valideraren kör fler noder får de fler belöningar.


Hur mycket ETH behöver jag för staking på Ethereum?

Den uppskattade minsta insatsen för Ethereum är 32 ETH per validerare. Detta är så högt att kostnaden för att försöka sig på en 51 %-attack blir extremt hög.


Hur mycket ETH kan jag tjäna genom staking på Ethereum?

Detta är inte en enkel fråga att svara på. Det baseras naturligtvis på din insats, men också på den totala mängden ETH som satsas på nätverket och inflationstakten. En mycket grov uppskattning av de nuvarande beräkningarna är cirka 6 % årlig avkastning. Tänk på att detta bara är en uppskattning och kan komma att ändras i framtiden.


Hur länge är min ETH låst efter min staking?

Det kommer att finnas en kö för att ta ut din ETH från din validerare. Om det inte finns någon kö är den minsta uttagstiden 18 timmar, men den justeras dynamiskt baserat på hur många validerare som tar ut vid en given tidpunkt.


Finns det en risk med staking på ETH?

Eftersom du är en validerare på nätverket som ansvarar för att upprätthålla nätverkssäkerheten, finns det vissa risker att ta hänsyn till. Om din valideringsnod är offline under en längre period kan du förlora en avsevärd del av din insättning. Om din insättning dessutom sjunker under 16 ETH vid något tillfälle tas du bort från valideringsuppsättningen.

Det är också värt att överväga en mer systemisk riskfaktor. Bevis på insats har inte implementerats i en sådan skala tidigare, så vi kan inte vara helt säkra på att det inte kommer att misslyckas på något sätt. Programvara kommer alltid att ha buggar och sårbarheter och detta kan ha en förödande effekt – särskilt när miljarder kronor i värde står på spel.Kapital 5 – Ethereum och decentraliserad finans (DeFi)

Innehåll


Vad är decentraliserad finans (DeFi)?

Decentraliserad finans (förkortat DeFi) är en idé som syftar till att decentralisera finansiella applikationer. DeFi är byggt på offentliga blockkedjor med öppen källkod som är gratis för alla som har en internetanslutning (utan behörighet). Detta är en avgörande faktor för att potentiellt miljarder människor ska kunna ta sig in i detta nya, globala finansiella system. 
I det växande DeFi-ekosystemet interagerar användare med smarta kontrakt och varandra genom peer-to-peer-nätverk (P2P) och decentraliserade applikationer (DApps). Den stora fördelen med DeFi är att även om den gör allt detta möjligt, behåller användarna fortfarande ägandet av sina tillgångar hela tiden. 

Enkelt uttryckt siktar decentraliserad finans (DEFi) på att skapa ett nytt finansiellt system som är fritt från begränsningarna som finns i det nuvarande. På grund av dess relativt höga grad av decentralisering och stora utvecklarbas byggs det mesta av DeFi för närvarande på Ethereum.  


Vad kan decentraliserad finans (DEFi) användas till?

Du vet säkert redan om detta, men en av de stora fördelarna med bitcoin är att det inte behövs någon central part för att samordna driften av nätverket. Men, vad händer om vi använder detta som vår grundidé och även skapar programmerbara applikationer? Detta är potentialen hos DeFi-applikationer. Inga centrala samordnare eller mellanhänder och inga enskilda felpunkter. 

Som nämnts ovan är en av de stora fördelarna med DeFi den öppna tillgången. Det finns miljarder människor runt om i världen som inte har ordentlig tillgång till någon typ av finansiella tjänster. Kan du föreställa dig hur du skulle klara av din vardag utan att vara säker på din ekonomi? Det finns miljarder människor som lever så just nu och i slutändan är detta den demografi som DeFi försöker hjälpa.


Kommer decentraliserad finans (DEFi) någonsin att bli mainstream?

Allt detta låter ju bra, så varför har inte DeFi tagit över världen ännu? För närvarande är de flesta DeFi-applikationerna svåra att använda, klumpiga, slutar ofta fungera och är mycket experimentella. Det visar sig att det är extremt svårt att konstruera ramverket för detta ekosystem, särskilt i en distribuerad utvecklingsmiljö.

Att lösa alla utmaningar med att bygga DeFi-ekosystemet är en lång väg framåt för mjukvaruingenjörerna, spelteoretiker, mekanismdesigners och många fler. Därför återstår det att se om DeFi-applikationerna någonsin blir mainstream.


Vilka applikationer för decentraliserad finans (DEFi) finns det?

Ett av de mest populära användningsområdena för decentraliserad finans (DEFi) är stablecoin. I huvudsak är dessa token på en blockkedja med deras värde kopplat till en verklig tillgång, till exempel en fiatvaluta. Till exempel är BUSD kopplad till värdet på USD. Det som gör dessa token bekväma att använda är att eftersom de finns på en blockkedja är de väldigt lätta att lagra och överföra.
En annan populär typ av applikation är utlåning. Det finns många peer-to-peer-tjänster (P2P) som låter dig låna ut dina tillgångar till andra och samla in räntebetalningar i gengäld. Faktum är att ett av de enklaste sätten att göra detta på är genom Binance Lending. Allt du behöver göra är att överföra dina pengar till din utlåningsplånbok, så kan du börja tjäna ränta redan nästa dag!
Den tveklöst mest spännande delen av DeFi är dock applikationerna som är svåra att kategorisera. Dessa kan inkludera alla typer av peer-to-peer- och decentraliserade marknadsplatser där användare kan utbyta unika krypto-samlarföremål och andra digitala föremål. De kan också möjliggöra skapandet av syntetiska tillgångar, där vem som helst kan skapa en marknad för i stort sett allt som har någon form av värde. Andra användningsområden kan inkludera förutsägelsemarknader, derivat och många fler.


Decentraliserade börser (DEX) på Ethereum

En decentraliserad börs (DEX) är en plats som gör att affärer kan ske direkt mellan användarnas plånböcker. När du handlar på Binance, vilket är en centraliserad börs, skickar du dina pengar till Binance och handlar genom dess interna system.
Decentraliserade börser fungerar annorlunda. Genom smarta kontrakt låter de dig handla direkt från din kryptoplånbok, vilket eliminerar möjligheten för börs-hackare och andra risker.
Ett bra exempel på en decentraliserad börs är Binance DEX. Några andra bra exempel byggda på Ethereum är Uniswap, Kyber Network och idEX. Många låter dig till och med handla från en hårdvaruplånbok, för maximal säkerhet.

Centraliserade kontra decentraliserade nätverk.


Ovan har vi illustrerat skillnaderna mellan centraliserade och decentraliserade börser. Till vänster kan vi se att Binance står mitt i transaktionerna mellan användarna. Om Alice vill byta ut token A mot Bobs token B måste de först sätta in sina tillgångar på börsen. Efter handeln omfördelar Binance sin balans i enlighet med detta.

Till höger har vi en decentraliserad börs. Du ser att det inte finns någon tredje part inblandad i transaktionen. Istället byts Alices token direkt mot Bobs, genom att använda ett smart kontrakt. På detta sätt behöver ingen av parterna lita på en mellanhand, eftersom villkoren i deras kontrakt är verkställbara automatiskt.

Sen februari 2020 tenderar DEX:er att vara de mest använda applikationerna på Ethereum-blockkedjan. Handelsvolymen jämfört med centraliserade börser är dock fortfarande liten. Men om DEX-utvecklare och designers utvecklar användarupplevelsen till att bli enklare kan DEX:er konkurrera med centraliserade börser i framtiden.Kapitel 6 – Delta i Ethereum-nätverket

Innehåll


Vad är en Ethereum-nod?

"Ethereum-nod" är en term som kan användas för att beskriva ett program som interagerar med Ethereum-nätverket på något sätt. En Ethereum-nod kan vara allt från en enkel mobilplånboksapplikation till en dator som lagrar en hel kopia av blockkedjan. 

Alla noder fungerar som en kommunikationspunkt på något sätt och det finns olika typer av noder på Ethereum-nätverket.


Hur fungerar en Ethereum-nod?

Ethereum, till skillnad från bitcoin, har inte ett enda program som referensimplementering. Där bitcoins ekosystem har bitcoin Core som sin primära nodmjukvara, har Ethereum en rad individuella (men kompatibla) program baserade på dess gula bok. Populära alternativ innefattar Geth och Parity.


Ethereums fullständiga noder

För att ansluta till Ethereum-nätverket på ett sätt som låter dig validera blockkedjedata oberoende måste du köra en fullständig nod med programvara som de som nämns ovan. 

Programvaran laddar ned block från andra noder och verifiera om transaktionerna som ingår är korrekta. Den kör också alla smarta kontrakt som har anropats för att säkerställa att du får samma information som alla andra. Om allt fungerar som det är tänkt kan vi förvänta oss att varje nod har en identisk kopia av blockkedjan på sina enheter.

Fullständiga noder är avgörande för att Ethereum ska fungera. Utan flera noder spridda runt om i världen skulle nätverket förlora sina censurbeständiga och decentraliserade egenskaper.


Ethereums lätta noder

Genom att köra en fullständig nod kan du bidra direkt till nätverkets hälsa och säkerhet. Men en fullständig nod kräver ofta en separat enhet för att fungera, plus tillfälligt underhåll. Lätta noder kan vara ett bättre alternativ för användare som inte kan köra en fullständig nod (eller som helt enkelt inte vill göra det).

Som namnet antyder är lätta noder lätta – de använder mindre resurser och kräver minimalt med utrymme. Därför kan de köras på enheter med lägre specifikation som telefoner eller bärbara datorer. Men dessa låga omkostnader har en kostnad i sig: lätta noder är inte helt självförsörjande. De synkroniserar inte blockkedjan fullt ut och kräver därför fullständiga noder för att mata dem med relevant information.

Lätta noder är populära bland handlare, för tjänster och hos användare. De används ofta för att skicka och ta emot betalningar i scenarier där fullständiga noder anses onödiga och för dyra att köra.

Ethereum utvinningsnoder

En utvinningsnod kan vara antingen en komplett klient eller en lätt sådan. Termen "utvinningsnod" används inte riktigt som den görs i bitcoins ekosystem, men det kan ändå vara bra att identifiera dessa deltagare.

För att utvinna Ethereum behöver användaren ytterligare hårdvara. En vanlig praxis involverar byggandet av en utvinningsrigg. Med dessa kopplar användarna ihop flera GPU:er (grafikprocessorer) för att hasha data i höga hastigheter.
Miners har två alternativ: utvinning på egen hand eller i en utvinningspool. Utvinning på egen hand innebär att miners arbetar ensamma för att skapa block. Om de är framgångsrika delar de inte med sig av sina utvinningsbelöningar med någon. Om de istället går med i en utvinningspool kombinerar de sin hashkraft med andra användares. Detta ger dem en bättre chans att hitta ett block, men de måste också dela sina belöningar med poolens medlemmar.


Så här kör du en Ethereum-nod

En av de stora aspekterna av blockkedjor är öppen tillgång. Det betyder att vem som helst kan köra en Ethereum-nod och stärka nätverket genom att validera transaktioner och block. 

Precis som med bitcoin finns det ett antal företag som erbjuder Ethereum-noder med plug-n-play. Detta kan vara det bästa alternativet om du bara vill komma igång med en nod – men var beredd att betala extra för bekvämligheten.
Som nämnts har Ethereum ett antal olika implementeringar av nodmjukvara, såsom Geth och Parity. Om du vill köra din egen nod måste du bekanta dig med installationsprocessen för den implementering som du väljer att köra.
Om du inte vill köra en speciell nod som kallas en arkivnod, bör en bärbar dator på konsumentnivå räcka för att köra en fullständig nod på Ethereum. Samtidigt är det bäst att inte använda din vanliga dator, eftersom den kan saktas ner avsevärt. 

Att köra din egen nod fungerar bäst på datorer som alltid kan vara online. Om din nod går offline kan det ta lång tid för den att synkronisera med nätverket när den är online igen. Därför är de bästa lösningarna de enheter som är billiga att bygga och enkla att underhålla. Till exempel kan du köra en lätt nod på en Raspberry Pi.


Så här utvinner du på Ethereum

Eftersom nätverket snart ska övergå till bevis på insats är utvinning på Ethereum inte den säkraste långsiktiga satsningen. Efter övergången tar Ethereum-miners troligen sin utvinningsutrustning till ett annat nätverk eller säljer den.
Om du trots det vill delta i Ethereum-utvinning behöver du specialiserad hårdvara, såsom GPU:er eller ASIC:er. Om du letar efter rimlig avkastning behöver du med största sannolikhet en skräddarsydd utvinningsrigg och tillgång till billig el. Dessutom måste du konfigurera en Ethereum-plånbok och konfigurera utvinningsprogramvaran för att använda den. Allt detta kräver en betydande investering i tid och pengar, så överväg noga om du är redo för utmaningen. 


Vad är Ethereum ProgPoW?

ProgPoW står för Programmatic Proof of Work (bevis på arbete). Det är en föreslagen förlängning av Ethereums utvinningsalgoritm, Ethash, som är designad för att göra GPU:er mer konkurrenskraftiga med ASIC:er. 
ASIC-motstånd har varit ett hårt debatterat ämne i flera år i både bitcoin och Ethereum-communityn. När det gäller bitcoin har ASIC:er blivit den dominerande utvinningskraften i nätverket. 

På Ethereum dock är ASIC:er närvarande, men mycket mindre framträdande – en betydande del av alla miners använder fortfarande GPU:er. Denna situation kan dock komma att ändras snart, eftersom fler och fler företag tar Ethereum ASIC-miners till marknaden. Men varför kan ASIC utgöra ett problem? 

För det första kan ASIC:er drastiskt minska decentraliseringen av nätverket. Om GPU-miners inte är lönsamma och måste lägga ner sin utvinning kan hashhastigheten fokuseras i händerna på ett fåtal miners. Dessutom är det kostsamt att utveckla ASIC-chipp och endast ett fåtal företag har kapaciteten och resurserna för att göra det. Detta skapar ett hot om monopolisering på tillverkningssidan, genom att potentiellt centralisera Ethereums utvinning i händerna på några få företag.
Integrationen av ProgPow har varit ett kontroversiellt ämne ända sedan 2018. Medan vissa tror att det kan vara hälsosamt för Ethereums ekosystem, är andra emot det på grund av att det potentiellt orsakar en hård gaffel. Med den kommande övergången till bevis på insats återstår det att se om ProgPow någonsin implementeras på nätverket.


Vem utvecklar Ethereum-programvaran?

Liksom bitcoin är Ethereum en öppen källkod. Vem som helst är fri att delta i utvecklingen av själva protokollet, eller att bygga applikationer i det. Faktum är att Ethereum för närvarande har den största utvecklarcommunityn i blockkedjevärlden.
Resurser såsom Andreas Antonopoulos och Gavin Woods Mastering Ethereum och Ethereum.orgs Utvecklarresurser är utmärkta utgångspunkter för utvecklare som vill engagera sig. 


Vad är Solidity?

Smarta kontrakt beskrevs ursprungligen på 1990-talet, men att möjliggöra dem ovanpå blockkedjor innebar helt nya utmaningar. Solidity föreslogs 2014 av Gavin Wood och har sedan dess blivit det primära programmeringsspråket för att utveckla smarta kontrakt på Ethereum. Syntaktisk liknar det Java, JavaScript och C++.
I huvudsak är Solidity det som gör det möjligt för utvecklarna att skriva kod som kan delas upp i instruktioner som Ethereum Virtual Machine (EVM) kan förstå. Om du vill få en bättre förståelse för hur det fungerar är Solidity GitHub ett bra ställe att börja på.
Observera att Solidity inte är det enda språket som är tillgängligt för Ethereum-utvecklarna. Ett annat populärt alternativ är Vyper, som mer liknar Python i sin syntax.
Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.