7 indikatorer som varje DeFi-investerare bör känna till
Innehållsförteckning
Introduktion
1. Total Value Locked (TVL).
2. Pris-till-försäljningsförhållandet (P/S-förhållandet)
3. Tokentillgång på börser
4. Ändringar i tokenbalansen på börser
5. Antalet unika adresser
6. Icke-spekulativ användning
7. Inflationstakten
Sammanfattningsvis
7 indikatorer som varje DeFi-investerare bör känna till
Hem
Artiklar
7 indikatorer som varje DeFi-investerare bör känna till

7 indikatorer som varje DeFi-investerare bör känna till

Nybörjare
Publicerad Sep 16, 2020Uppdaterad Feb 23, 2023
6m

TL;DR

DeFi-världen utvecklas i rasande takt och det kan vara svårt att förstå sig på alla nya projekt. Grundläggande analys syftar till att avgöra om ett protokoll är övervärderat eller undervärderat, så att investerare och handlare kan fatta bättre beslut i sina positioner.

Undrar du hur du kan mäta det "inneboende" värdet i DeFi-tillgångar? Läs vidare för att lära dig mer om några av de starkaste mätvärdena för att göra detta.


Introduktion

Decentraliserad finans (DeFi) utvecklas i en så snabb takt att det kan vara ganska svårt att hålla jämna steg och ännu svårare att utvärdera nya projekt i rätt tid. Det som gör det ännu mer utmanande är bristen på ett standardmässigt tillvägagångssätt – det finns många olika sätt att mäta och jämföra DeFi-protokoll på.

Men oroa dig inte. Vi går igenom några vanliga indikatorer som kan vara bra informationskällor för DeFi. Eftersom en betydande mängd data är allmänt tillgänglig i kedjan är det lätt för alla handlare eller investerare att använda dessa indikatorer. Vi inspirerades av Spencer Noons tråd för att samla ihop några av dem i den här artikeln.


1. Total Value Locked (TVL).

Total Value Locked (TVL) är det sammanlagda beloppet av tillgångar som är låsta i ett DeFi-protokoll. Du kan föreställa dig TVL som all likviditet i likviditetspoolerna på en viss penningmarknad. I Uniswaps fall betyder TVL till exempel det belopp som deponeras av likviditetsleverantörerna till protokollet.

TVL kan vara en användbar datapunkt som ger dig en uppfattning om det övergripande intresset för DeFi. TVL kan också vara ett effektivt mått när det gäller att jämföra "marknadsandelen" för olika DeFi-protokoll. Detta kan vara särskilt användbart för investerare som letar efter undervärderade DeFi-projekt.

Det är också värt att notera hur TVL kan mätas med olika valörer. Till exempel mäts TVL som är låst i Ethereum-projekt vanligtvis i ETH eller USD.


2. Pris-till-försäljningsförhållandet (P/S-förhållandet)

När det gäller mer traditionell verksamhet jämför pris-till-försäljningsförhållandet (P/S-förhållandet) priset på företagets aktie med dess intäkter. Detta förhållande används sedan för att avgöra om aktien är undervärderad eller övervärderad.

Eftersom många DeFi-protokoll redan genererar intäkter kan ett liknande mått också användas för dem. Hur kan du använda det? Du måste dela marknadsvärdet för protokollet med dess intäkter. Grundtanken är att ju lägre förhållandet är, desto mer undervärderat kan protokollet vara. 

Tänk på att detta inte är ett exakt sätt att beräkna värderingen på. Men det kan vara till hjälp för att ge dig en allmän uppfattning om hur rättvist marknaden värderar ett projekt.


3. Tokentillgång på börser

En annan strategi innebär att följa tokentillgången på kryptovalutabörser. När säljare vill sälja sina token gör de det vanligtvis på centraliserade börser (CEX:er). Som sagt finns det ett växande antal alternativ tillgängliga för användare på decentraliserade börser (DEX:er) som inte kräver förtroende för en mellanhand. Centraliserade alternativ tenderar dock att ha mycket högre likviditet. Det är därför det är viktigt att vara uppmärksam på tokentillgången på CEX:er.

Ett enkelt antagande är tokentillgången. När det finns ett stort antal token på börserna kan försäljningstrycket bli högre. Eftersom innehavare och storhandlare inte håller sina tillgångar i sina egna plånböcker är det troligt att de vill sälja dem.

Men det är dock inte så enkelt. Många handlare kommer att använda sina innehav som säkerhet för handel med marginal eller terminskontrakt. Så att skicka en stor balans till en börs betyder inte nödvändigtvis att en stor försäljning är på gång. Detta kan dock vara något du vill hålla ett öga på.


4. Ändringar i tokenbalansen på börser

Vi vet redan att det kan vara användbart att hålla ett öga på tokentillgången. Men att bara titta på tokenbalanser kanske inte räcker. Det kan också vara till hjälp att titta på de senaste förändringarna i dessa balanser. Stora förändringar i tokenbalansen på börser kan ofta signalera en ökad volatilitet.

Tänk dig till exempel det motsatta scenariot av vad vi just har gått igenom om tokenbalanser. Om stora innehav dras tillbaka från CEX:er kan det indikera att storhandlare ackumulerar dessa token. Varför skulle de dra sig tillbaka till sina egna plånböcker om de skulle ville sälja inom kort? Det är så här som övervakningen av tokenrörelser vara användbar.


➟ Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!


5. Antalet unika adresser

Även om det har sina begränsningar bör en stadigt ökande mängd adresser som innehar ett visst coin eller token peka på ökad användning. På ytan verkar det som om fler adresser korrelerar med fler användare och växande adoption.

Detta är dock inte ett säkert mått. Det är lätt för någon att skapa tusentals adresser och distribuera tillgångar över dem, vilket ger intrycket av utbredd användning. Som med alla mått i grundläggande analys bör du ta med antalet unika adresser med andra faktorer.


6. Icke-spekulativ användning

Du kanske tittar på en emoji-baserad token som lovar galen avkastning, men gör den faktiskt någonting? Den kanske blir som ett Charles Ponzi-system om dess enda syfte är att öka i pris, men detta kommer inte att vara hållbart länge.

Att förstå vad en token används för är avgörande för att räkna ut dess verkliga värde. Helst skulle du mäta detta genom att titta på antalet transaktioner som inte utförs för spekulation. Det kan vara svårt, men en bra start skulle vara att titta på överföringar som inte sker på decentraliserade eller centraliserade börser. Målet här är att kontrollera att människor verkligen använder token.


7. Inflationstakten

Wow, en token med ett litet utbud! Det är ett riktigt bra tecken, eller hur?

Inte nödvändigtvis. Ett annat viktigt mått att hålla ett öga på är inflationstakten. Ett litet utbud garanterar inte ett litet utbud för alltid, särskilt om nya token skapas kontinuerligt. En anmärkningsvärd egenskap hos Bitcoin är en ständigt minskande inflationstakt, som teoretiskt bör förhindra värdeminskning av befintliga enheter i framtiden.

Detta betyder inte att varje system bör sträva efter att replikera Bitcoins begränsade utbud. Inflationen i sig är inte nödvändigtvis dålig, men för mycket kan minska din del av kakan. Det finns ingen standardiserad procentsats som anses vara "bra" eller "dålig", så det är klokt att ta hänsyn till antalet när du överväger andra mätvärden.


Sammanfattningsvis

Om du är en rutinerad kryptovalutahandlare vet du att många av dessa mätvärden ofta används i grundläggande analys för "traditionella" kryptovalutor. Om du inte känner till dem rekommenderar vi starkt att du kollar in Vad är grundläggande analys? för att öka din allmänna förståelse för grundläggande analys.

Som alltid är marknaderna oförutsägbara, irrationella och utsatta för extrem volatilitet. Framförallt är det avgörande att göra din egen efterforskning för att nå framgång.

Har du fortfarande frågor om DeFi och grundläggande analys? Kolla in vår plattform med vanliga frågor, Fråga Academy, där Binance-communityn kan svara på dina frågor.